1. Peňažný denník a DP (15 replies)
 2. Sponzorsky dar pri akcii meste (4 replies)
 3. nerozdeleny zisk (5 replies)
 4. vykazy - tlaciva (7 replies)
 5. douctovanie vydavkov zo strateneho dokladu do nakladov (8 replies)
 6. ukončenie činnosti (0 replies)
 7. Fakturovat skor? (7 replies)
 8. Paušálne výdavky - odvody (1 replies)
 9. nerozd.zisk z min.rokov (0 replies)
 10. zaciatocnik (7 replies)
 11. Sprostredkovateľ poistenia bez živnosti a výkazy (3 replies)
 12. Jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 13. odpis auta (24 replies)
 14. Rozdelenie zisku dcerskej spoločnosti (7 replies)
 15. daňovník dieťa (2 replies)
 16. Zálohová faktúra (2 replies)
 17. Google (2 replies)
 18. Chyba v DP FO A (3 replies)
 19. Platba za DECEMBER do zdravotnej poistovne a danove priznanie. (1 replies)
 20. tlačiov FOB a PO (11 replies)
 21. Povinnosť podať daňové priznanie (1 replies)
 22. Daňové priznanie - dôchodca a SZČO (2 replies)
 23. vrátenie DPH z ČR (0 replies)
 24. daňové priznanie (1 replies)
 25. Leasing 2006 bez vyčíslenia úroku (5 replies)
 26. príspevok zo ŠR (1 replies)
 27. platiteľ DPH ako sprostredkovateľ pre neplatiteľa (1 replies)
 28. daňová strata (2 replies)
 29. OMEGA a úhrada zahraničnej odoslanej faktúry (3 replies)
 30. daňové priznanie a odpsiy (3 replies)
 31. Daň z príjmu FO (3 replies)
 32. kurzove rozdiely (5 replies)
 33. Príjem z Nemecka (17 replies)
 34. Daňové priznanie a priemerný kurz Eur (2 replies)
 35. Zaplatené poistné DAS. (5 replies)
 36. Úver pri s.r.o. na vyplatenie spoločníka (2 replies)
 37. DPFO a VI. oddiel (12 replies)
 38. Platba kartou z osobneho uctu (6 replies)
 39. registračna pokladňa (10 replies)
 40. účtovanie DPH pri obstaraní DLHM (4 replies)
 41. Prenájom auta (2 replies)
 42. DP a dôchodca (21 replies)
 43. Oslobodené príjmy (2 replies)
 44. Odpisy (4 replies)
 45. pokuta (1 replies)
 46. neplatený leasing (10 replies)
 47. XANAX (29 replies)
 48. Dph JÚ (3 replies)
 49. príjem zo zdravotnej reformy (5 replies)
 50. zamestnanec + SZČO (8 replies)
 51. DANOVNIK S OBMEDZENOU DAN.POVINNOSTOU? (2 replies)
 52. odvody do poisťovní (2 replies)
 53. leasing (0 replies)
 54. Úroky z vkladov na bežnom účte (5 replies)
 55. nevyčerpaný SF a ukončenie podnikania (2 replies)
 56. Nákup od nepodnikajúcej osoby (3 replies)
 57. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/prosím o kontro (3 replies)
 58. inventúrny súpis záväzkov a pohľadávok (13 replies)
 59. Paušálne náklady u člena združenia (9 replies)
 60. odpis príručného skladu (7 replies)
 61. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/prosím o kontro (7 replies)
 62. doklad na uroky z omeskania (2 replies)
 63. Výška obratu pre zásielkový predaj (2 replies)
 64. typ DPH (17 replies)
 65. Auto (4 replies)
 66. účet 381- podmienka zaplatenia (3 replies)
 67. zostatok na účte 701 (14 replies)
 68. 40% ci 60%??? (9 replies)
 69. Ako zvýšiť ZD ? (14 replies)
 70. paušálne výdavky (5 replies)
 71. nezdaniteľná časť na čiastočného invalidného dôchodcu (12 replies)
 72. 346 - dotácia na refun. mzdy - AKO UČTOVAŤ ????? (2 replies)
 73. reklama na športovom aute firmy (2 replies)
 74. služby na hnuteľnom majetku (1 replies)
 75. zaokrúhľovanie výkazov (3 replies)
 76. leasing v združení (1 replies)
 77. Poznámky k DzP FO s podvojnym uctovnictvom (3 replies)
 78. uctovanie (1 replies)
 79. Danové priznanie FO B (20 replies)
 80. pri akej vyske NO prisla kontrola??? (37 replies)
 81. aky PD (7 replies)
 82. Faktura za december vystavena v roku 2007 (6 replies)
 83. Danove priznanie -prijem v Irskej republike (6 replies)
 84. Daňový bonus uplatním alebo nie (3 replies)
 85. schválená súvaha (3 replies)
 86. Daňové priznanie FO typ. B -výdavky 20 000Sk (2 replies)
 87. a zase raz dotácia... (4 replies)
 88. Výkazy k DP "A" (3 replies)
 89. nákup, predaj, prenájom automobilu (8 replies)
 90. Vloženie dlhodobého majetku do podnikania (0 replies)
 91. Náhrada pohonných hmôt pri použití vlastného motorového vozidla (1 replies)
 92. Vyplnenie DP z odpočtom straty (3 replies)
 93. Štipendium - literárny fond (2 replies)
 94. zahranicna cesta szco (8 replies)
 95. orange (12 replies)
 96. Vreckové pri zahraničných pracovných cestách (9 replies)
 97. Bonus za odber tovaru (2 replies)
 98. Daňové Priznanie EXTRA (3 replies)
 99. Úrok na prelome rokov (3 replies)
 100. služba v SR od českého dodávateľa (7 replies)
 101. Učet 592 do daň.priznania do celkových nákladov (1 replies)
 102. DP madarsko (4 replies)
 103. krytie straty v s.r.o. (8 replies)
 104. Faktúra a dátum dod. (5 replies)
 105. prechod z paušálnych výd. na JU alebo PU (1 replies)
 106. prechod z paušálnych výd. na JU alebo PU (0 replies)
 107. INVALID, KTORÝ JE OD 1.8.2006 STAR.DOCH (1 replies)
 108. Výkaz o majetku a záväzkoch k DP. (19 replies)
 109. Parkovné,vstupné a odpočet DPH (6 replies)
 110. daňové priznanie-občianské združenie (2 replies)
 111. Začiatok roka (19 replies)
 112. Staré pohľadávky (1 replies)
 113. Bezpodielové spoluvlastníctvo a prenájom (8 replies)
 114. Oprava alebo odpis? (2 replies)
 115. Súrne:zníženie dane § 13 ods.3 az 7 366/1999 (0 replies)
 116. 12 000 (6 replies)
 117. Daňový bonus. (4 replies)
 118. Prívesný vozík v JÚ (12 replies)
 119. Školenie (12 replies)
 120. Výkaz o MaZ (2 replies)
 121. Strata (15 replies)
 122. ÚZ v JÚ (4 replies)
 123. Správa vkladu (5 replies)
 124. súhrnný výkaz k DPH (6 replies)
 125. evidencia a odpočet straty v DP DzP PO (2 replies)
 126. Dobropis v JU? (26 replies)
 127. Preplatok z roku 2005 (1 replies)
 128. zdravotne poistenie (2 replies)
 129. prevod kreditu EASY na firmu (3 replies)
 130. Tlač výkazov (2 replies)
 131. Odpisy HIM (9 replies)
 132. Účtujete o dani PO nižšej ako 500,-? (19 replies)
 133. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 134. 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (11 replies)
 135. nepoužitý odpis (6 replies)
 136. príjem z prenájmu (6 replies)
 137. predaj z auta (4 replies)
 138. Popis položiek fa (2 replies)
 139. Daňová zráta za rok 2005 (1 replies)
 140. Daňovo uznateľné náklady (4 replies)
 141. rozpustenie straty (24 replies)
 142. Nákup bez DPH,predaj s DPH (8 replies)
 143. Tabuľka danova strata (9 replies)
 144. Neuplatnenie si leasingu v nákladoch (2 replies)
 145. VH pri spájaní účtovných jednotiek (0 replies)
 146. Výkaz - prosim surne (1 replies)
 147. havarijné poistenie (20 replies)
 148. Vrátenie tovaru - zaúčtovanie (2 replies)
 149. letenky na prelome rokov (4 replies)
 150. Neuhradená dod.faktúra z r. 2001 (8 replies)
 151. je to technické zhodnotenie? (2 replies)
 152. Príjem z Talianska (2 replies)
 153. Vykonané RZ, ale treba podať DP (16 replies)
 154. Cesťák (10 replies)
 155. zamedzenie dvojitého zdanenia - úplný zápočet (0 replies)
 156. Servisné práce v SR vykonané dodávateľom z Eú (1 replies)
 157. Nedaňové náklady a DPH (3 replies)
 158. poštovné (5 replies)
 159. správne zaúčtovanie (11 replies)
 160. Preprava medzi štátmi EU (1 replies)
 161. Ohlas. živnosť (2 replies)
 162. Ak nechce paušál... (12 replies)
 163. faktúra za letenku (25 replies)
 164. predaj osob. auta po splatení leasingu (1 replies)
 165. Záväzky (3 replies)
 166. Odpisy a vyska najomneho (3 replies)
 167. daňove priznanie konateľ ako SZČO+zamestnanec (0 replies)
 168. Odpočet danovej straty (3 replies)
 169. poistenie za predch.obdobia (3 replies)
 170. Kniha záväzkov (16 replies)
 171. Paušálne výdaje a pohľadávky (6 replies)
 172. 518 alebo 549 (18 replies)
 173. NČ na životné poistenie (5 replies)
 174. Odpisy budovy (4 replies)
 175. číslovanie fa (2 replies)
 176. valut.pokl. v MRP-win (5 replies)
 177. Nákup kartou na konci roka (3 replies)
 178. odčítateľné položky (6 replies)
 179. Daňové priznanie. (16 replies)
 180. nápoje (10 replies)
 181. Perlička (0 replies)
 182. Dohodár a PN (9 replies)
 183. Kam zaúčtovať (9 replies)
 184. dobrovolne nem.poist, je povinným v DP? (1 replies)
 185. zavazky, pohladavky vs dotacia (1 replies)
 186. DPH a uzatvorená živnosť (4 replies)
 187. ktory riadok (1 replies)
 188. Motorove vozidlo na sukromne ucely - vymena auta (3 replies)
 189. kontrola účtov (1 replies)
 190. Ukončenie podnikania a daňové výdavky (2 replies)
 191. Odpisy (4 replies)
 192. vklad do podnikania (3 replies)
 193. Prechod z JU na % výdavky (1 replies)
 194. dôchodca pracujúci na dohodu (3 replies)
 195. Služba na nehnuteľnosti v ČR (15 replies)
 196. Správne účtovanie (1 replies)
 197. zahraničná faktúra v PU (5 replies)
 198. ktoré daňové priznanie použiť (3 replies)
 199. zvláštne potvrdenie (15 replies)
 200. úhrada faktúry platobnou kartou (10 replies)
 201. zvláštne potvrdenie (2 replies)
 202. sluzba pre zahranicie - USA (1 replies)
 203. pôžičky a priem. úroková miera (1 replies)
 204. Podpisovať či nie ? (6 replies)
 205. zriaďovacie výdavky (4 replies)
 206. zdravotné a nájomné (1 replies)
 207. refakturácia a DPH (1 replies)
 208. SZČO a prenájom bytu - znovu ja ... (2 replies)
 209. DP-zemestnaný v Slovinksu (2 replies)
 210. Zdanenie príjmu z predaja podielov v s.r.o.-čke (11 replies)
 211. predaj osobného automobilu (0 replies)
 212. Vklad do a.s. (2 replies)
 213. Výkaz o majetku a záväzkoch (20 replies)
 214. Odpisovanie nakúpenej kvóty (1 replies)
 215. internetova stranka - majetok? (11 replies)
 216. Platca DPH - mesacny alebo strvrtocny? (4 replies)
 217. a.s. akcionarom v inej a.s. (1 replies)
 218. Kurzový rozdiel fa r. 2002 (0 replies)
 219. vybavenie koncesie (3 replies)
 220. Ako zaúčtovať zle zaokruhlenie (8 replies)
 221. Odpis ukradnutého majetku (2 replies)
 222. prerusenie zivnosti (14 replies)
 223. Pohľadávka (3 replies)
 224. ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti (4 replies)
 225. dôchodca-daň z príjmu (2 replies)
 226. Rozdelenie FA v MRP JU (12 replies)
 227. Odpisy - zriaďov.naklady (11 replies)
 228. nákup kompresora na kupno-pred. zmluvu (2 replies)
 229. Služby z ČR (1 replies)
 230. Faktura zaplatena v hotovosti (7 replies)
 231. Ako zdaniť dohodu o vykonaní práce? (6 replies)
 232. všetko o odpisovaní budov (1 replies)
 233. nezdaniteľná časť (5 replies)
 234. Služba zo zahraničia a DPH (3 replies)
 235. Čo je hodnota podniku pri jeho predaji? (2 replies)
 236. Výkaz príjmov a výdavkov, majetku (2 replies)
 237. Príjem zo zahraničia - možnosť vrátenia zaplatenej dane (1 replies)
 238. platba seku (penazneho poukazu U) z uctu (7 replies)
 239. Rozvoj vidieka (2 replies)
 240. DIČ či rodné číslo (3 replies)
 241. neplatca DPH a zahraničie (22 replies)
 242. prevod automobilu do podnikania (2 replies)
 243. číslo účtu (2 replies)
 244. úroky z úveru (5 replies)
 245. príjmy z Francuzka (3 replies)
 246. Odpočitateľná položka pri dôchodcovi (25 replies)
 247. Pozicka od sukrom.osoby na podnikanie-SZCO (7 replies)
 248. Nezamestnaný a daňové priznanie (2 replies)
 249. Daňové priznanie (27 replies)
 250. Daňové priznanie FO za rok 2006 / zamestnanec a aj podnikateľ súčasne/ (2 replies)