1. zahraničná prac. cesta? (1 replies)
 2. aký je postup pri účtovaní na 082 a 022 (1 replies)
 3. odložená daň - otázočka (3 replies)
 4. Zaplatene ZP v danovom priznani (0 replies)
 5. Opláštenie stožiara plechom - tovar, služba? (0 replies)
 6. Úhrada DzP a zrušenie účtu (1 replies)
 7. strata - čo s ňou ? (1 replies)
 8. cislovanie dokladov (8 replies)
 9. prenajom hnuteľnej veci od nepodnikateľa SRO-čke (3 replies)
 10. ZOSTATOK 428-ODUČTOVANIE REZERVY NA OPARVU HIM (2 replies)
 11. nesvojprávnosť (5 replies)
 12. Časové rozlýšenie v JÚ (4 replies)
 13. Odpočitateľná položka a Invalidný dôchodca (1 replies)
 14. vratena dan zo ZČ (9 replies)
 15. Strata a následne zisk (3 replies)
 16. úroky z omeškania nezaplatené z účtu 645 je odpoč.pol? (0 replies)
 17. doprava (3 replies)
 18. Jednoduché učtovníctvo +DPH (4 replies)
 19. zahrnutie podpory z ÚP do DP typu A (1 replies)
 20. Daň z príjmu v Taliansku (4 replies)
 21. Pohľadávky na prelome rokov. (3 replies)
 22. Španielsko (5 replies)
 23. nedoplatok na RZZP za r. 2005 (0 replies)
 24. SZČO a odvody (5 replies)
 25. kúpa automobilu a záloha (10 replies)
 26. uhradenie nedoplatku na dani (10 replies)
 27. Dobropis. (7 replies)
 28. Ročný prevod (6 replies)
 29. PHM tankovane 31.12.06 (5 replies)
 30. DPH - prekurzovanie (5 replies)
 31. výdaj pre potreby podnikateľa (5 replies)
 32. Fa do zahraničia a zah.fa (1 replies)
 33. PHM a auto na lízing (33 replies)
 34. Faktúra zahraničnej firmy (21 replies)
 35. stravné lístky (4 replies)
 36. SF a koniec roka (4 replies)
 37. bonus (1 replies)
 38. valutová pokladnica-tankovanie v ČR (5 replies)
 39. auditorstvo (10 replies)
 40. členenie výdavkov (8 replies)
 41. Prijmy z kapital. majetku (2 replies)
 42. Používanie mot.vozidla,podnikaleľom a konateľom (0 replies)
 43. zaokruhlovanie rocneho odpisu (1 replies)
 44. prenájom poľnohosp.pôdy (2 replies)
 45. www stránka na internete - 2% z dane (1 replies)
 46. danove priznanie pre FO (7 replies)
 47. krádež majetku z leasingu (1 replies)
 48. Prenajom nehnutelnosti (2 replies)
 49. strata 2006 (67 replies)
 50. Technický preukaz a spotreba (6 replies)
 51. Daňový bonus prijem v ČR a SR (2 replies)
 52. Účtovnictno na živnosť-ako začať? (18 replies)
 53. Daňové priznanie (14 replies)
 54. Ako sa to rieši (9 replies)
 55. Zábezpeka (3 replies)
 56. Uctovanie konfirmácií na prelome rokov (1 replies)
 57. JU - postupy (6 replies)
 58. Dan z honorarov (4 replies)
 59. JÚ-začiatočník,problém s DP (5 replies)
 60. Ročné zúčtovanie alebo Daňové priznanie (2 replies)
 61. postenie zodpovednosti za škodu (0 replies)
 62. daňový bonus (17 replies)
 63. prilohy k DP (2 replies)
 64. Ako zaúčtovať "Prevod kreditného úroku"? (4 replies)
 65. Technické zhodnotenie alebo náklad? (40 replies)
 66. nezdanitelna cast na manzelku SZČO (8 replies)
 67. Aká zmluva? (7 replies)
 68. Doúčtovanie odpisov predchadz.rokov (3 replies)
 69. náhrada škody (6 replies)
 70. daň z MV ako daňový výdavok (2 replies)
 71. lizing uctovanie (0 replies)
 72. Je to správny postup? (2 replies)
 73. Preplatky a nedoplatky z RZD (0 replies)
 74. Faktúry s rovnakým číslom, ale iné sumy (6 replies)
 75. Odvody poistného do nákladov (2 replies)
 76. Použitie kurzu a nárok na Daňový bonus. (2 replies)
 77. Lízing (21 replies)
 78. ukončenie živnosti-zásoby (2 replies)
 79. ukončenie živnosti a výkazy (9 replies)
 80. Postúpený leasing (0 replies)
 81. úver z nesplateného kontokrentu (1 replies)
 82. záloha (1 replies)
 83. ešte o opisoch (3 replies)
 84. DPH a postovne (9 replies)
 85. vypis DP pre SP (3 replies)
 86. priebežné položky (10 replies)
 87. komanditná spoločnosť-strata (10 replies)
 88. Nedaňové výdavky (1 replies)
 89. stravovanie (11 replies)
 90. Zájazd do daňového priznania - ako príjem (14 replies)
 91. Zrušenie žiadosti o vykonanie RZD po vykonaní RZD (1 replies)
 92. Nenávratný paušálny príspevok z UP (18 replies)
 93. predaj kníh do Poľska a DPH (0 replies)
 94. Služby spojené s nájomným (26 replies)
 95. auto-poistka-daň (0 replies)
 96. dan z prijmu - zamestnanec,SZCO (1 replies)
 97. SZČO a stravné lístky (3 replies)
 98. zálohová fa (1 replies)
 99. telefon (6 replies)
 100. spatne ziskanie budovy (0 replies)
 101. Splátky notebook (1 replies)
 102. Vznik občianstva SR v priebehu kal.roka (12 replies)
 103. Je to tak spravne? (6 replies)
 104. Prevod hm.majetku pri predaji podniku (1 replies)
 105. nezd. čiastka (4 replies)
 106. Sadzba základnej náhrady pre vozidlá (1 replies)
 107. Odsúhlasenie (4 replies)
 108. danove priznanie (0 replies)
 109. združenie FO - účtovanie (3 replies)
 110. Informácia (1 replies)
 111. STRATA. (0 replies)
 112. DP typ A (1 replies)
 113. komanditná spoločnosť (0 replies)
 114. Potvrdenie o prijme (3 replies)
 115. účet 341 (10 replies)
 116. Preddavky. (0 replies)
 117. Valutová pokladňa, kurz. rozdiely ANO alebo NIE (24 replies)
 118. Účtovanie dotácie v PÚ (14 replies)
 119. DB na dieťa (16 replies)
 120. soc.poist. (6 replies)
 121. Zaradenie IM v JU (21 replies)
 122. Penále (1 replies)
 123. Paušálne výdavky (4 replies)
 124. PHM a odpočet DPH (7 replies)
 125. Ocenenie budovy a jej prislusenstva (2 replies)
 126. záporné záväzky (2 replies)
 127. spotreba u nakladnych aut? (1 replies)
 128. príjmeme zamestnancov (0 replies)
 129. príjem zo SR a CR a daňové priznanie (0 replies)
 130. zrážková daň (5 replies)
 131. Leasing (3 replies)
 132. PHM (0 replies)
 133. ušlá mzda vyplatená z poistného (1 replies)
 134. odpisovat? (10 replies)
 135. nájom za min.roky - daňovo uznané či nie??? (2 replies)
 136. kurzove rozdiely su danove al.nedanove? (6 replies)
 137. Dochodca, zrazena dan a jej vratenie (3 replies)
 138. Poistné... v daňovom priznaní (7 replies)
 139. výdavky po zrušení živnosti (4 replies)
 140. Daňové priznanie PO (104 replies)
 141. zmena doby lízingu (6 replies)
 142. Pomóóóc! (16 replies)
 143. jednoduche uctovnictvo (7 replies)
 144. DP TJ športovcov (3 replies)
 145. DP zo ZC (4 replies)
 146. Prerušená živnosť a výkazy. (13 replies)
 147. Zastavena zivnost-nezdantelna cast zakladu dane (2 replies)
 148. Pred začatím podnikania (11 replies)
 149. opravne polozky k pohladavkam (39 replies)
 150. Technické zhodnotenie prenajatého majetku. (1 replies)
 151. preplatena faktura (6 replies)
 152. Dôchodca- maximálna výška nezdanitelného príjmu (4 replies)
 153. Faktúra z roku 2006 došla v roku 2007 (9 replies)
 154. auto na spotrebný úver (2 replies)
 155. Odloženie termínu podania DP (80 replies)
 156. Súkromné mot. vozidlo ÚŽITKOVÉ a paušálna náhrada (2 replies)
 157. vklad podnikateľa na devíz. účet (9 replies)
 158. Účelové sporenie (6 replies)
 159. dan (2 replies)
 160. 428, 431 (6 replies)
 161. Daňový bonus - účtovanie (8 replies)
 162. Finančný príspevok z projektu podpory ... (8 replies)
 163. preučtovanie zásob??? (10 replies)
 164. Pivničné priestory rodinného domu pri dani z nehnuteľnosti (0 replies)
 165. PHM z pokladne hneď na 501AE? (4 replies)
 166. Predaj majetku v dražbe (2 replies)
 167. daň (3 replies)
 168. Spotrebná daň z liehu a DPH (9 replies)
 169. výdavok bez dokladu (5 replies)
 170. Cestovné nahrady - vlastné vozidlo (3 replies)
 171. Paušálne výdavky a RZZP (2 replies)
 172. Účet 544 (5 replies)
 173. ukončenie leasingu (3 replies)
 174. Úroky z úveru (4 replies)
 175. Čo teraz? (10 replies)
 176. peňažný denník (17 replies)
 177. Škody (2 replies)
 178. Dobropis na inu firmu (2 replies)
 179. Zamestnanie TPP a zároveň živnosť (2 replies)
 180. Opäť advokát (4 replies)
 181. Dobrovolne poistne a pousalne vydavky (1 replies)
 182. Ukončenie živnosti a nesplatena pohladavka (4 replies)
 183. Odvody do zdrav. a soc.poisť. z podielu na zisku za r.2005 (6 replies)
 184. Dať do daňového priznania? (4 replies)
 185. Miestom nadobudnutia tovaru z iného čl. štátu podľa § 17 ods 2) a 3) (1 replies)
 186. Daň na úhradu (14 replies)
 187. Starob.dôchodca=preddavková aj zrážková daň (6 replies)
 188. Kalkulacia ceny vyrobkov (3 replies)
 189. nejasnost (3 replies)
 190. Príjem zo zivnosti a vdovsky dôchodok (3 replies)
 191. Leasing (5 replies)
 192. darcekove poukazy (0 replies)
 193. DzP FO zo zam. (2 replies)
 194. Bankovy ucet v Spanielsku a dan z úroku (0 replies)
 195. vynulovanie konta - preúčtovanie kladného zostatku (1 replies)
 196. podnikanie z ČR (0 replies)
 197. stravovanie zamestnancov (23 replies)
 198. devízový účet v CZK-výber (6 replies)
 199. DP A v Alfe a príjmy len z ČR (2 replies)
 200. Výdavkový pokladničný doklad (20 replies)
 201. Paušalne výdavky - ešte raz (4 replies)
 202. Dobrovolny platca DPH (4 replies)
 203. Filmy do nákladov? (12 replies)
 204. odpisy v súvahe (39 replies)
 205. výkaz o závazku a pohladavkach (13 replies)
 206. podávanie účtovných výkazov a priznania (1 replies)
 207. Úroky z požičky poskytnutej spoločníkovi (30 replies)
 208. rocne zuctovanie preddavok bez NC ZD (3 replies)
 209. Paušálne výdavky (2 replies)
 210. nezdaniteľná časť ZD na manželku (12 replies)
 211. Príjem z predaja nehnuteľnosti - problémy z prevodom vl.práv (0 replies)
 212. dan z kapitalovych prijmov (1 replies)
 213. Uzávierka pre spoločníka (0 replies)
 214. Leasing (1 replies)
 215. Kúpa hnuteľných vecí (6 replies)
 216. Poštové známky - materiál či ceniny (6 replies)
 217. QuatroCar - uplatnenie DPH a spôsob zaúčtovania (0 replies)
 218. obedy vo vlastnom zariadení+DPH (1 replies)
 219. Strata a výdavky percentom. (0 replies)
 220. Podielový fond v JU (2 replies)
 221. časové rozlíšenie (2 replies)
 222. Lízing a dôchodkové pripoistenie (2 replies)
 223. DB na deti z prveho manzelstva (7 replies)
 224. príjem zo závislej činnosti,materská (4 replies)
 225. Nákup mladých zvierat výdavok v nákupnej cene? (2 replies)
 226. odpisy (21 replies)
 227. Odpisova skupina (5 replies)
 228. cena PHM (5 replies)
 229. Strata r.2002 (2 replies)
 230. Odvody do sociálnej poisťovne (2 replies)
 231. ošatné (2 replies)
 232. prijrm z najmu FO (2 replies)
 233. provízia vo forme hmotného majetku (1 replies)
 234. potvrdenie o prijme - MD (2 replies)
 235. aupair (6 replies)
 236. Chýbajúca fa za internet - doklad o uhrade je (8 replies)
 237. Zaradenie výdajov do PD (4 replies)
 238. Ako vypísať daňové priznanie do ČR? (4 replies)
 239. Príjem zo SZČ aj z dohôd (2 replies)
 240. Ked nevznika narok na DPH (0 replies)
 241. Uctujem spravne pre obcianske zdruzenie? (7 replies)
 242. platitel DPH a obrat nizši ako 1,5 mil. (2 replies)
 243. preddavky v alfe (5 replies)
 244. potvrdenie na výpočet dane (28 replies)
 245. Prenájom pôdy a dobrovolne nezamestnaná (5 replies)
 246. Výsluhový dôchodok a daňové priznanie (12 replies)
 247. Kam zaradit príjem ? (10 replies)
 248. prechodný pobyt (2 replies)
 249. Zaokruhlovanie v DP (1 replies)
 250. obstaranie auta z CR (0 replies)