1. AKE TLACIVO - Zivnost bez prijmu? (5 replies)
 2. DDP - r.2005 (10 replies)
 3. Je daňovo uznateľným výdavkom? (1 replies)
 4. Príjem do 45tis. (10 replies)
 5. dodatočné daňové z dodatočného (1 replies)
 6. Ford Tranzit-Bus a náhrada za km jazdy (1 replies)
 7. Odvody do ZP a SP (3 replies)
 8. stravné lístky a DPH (7 replies)
 9. Kupa ojazdeneho auta z Nemecka (5 replies)
 10. Zaradenie budovy do podnikania (47 replies)
 11. daňový bonus (15 replies)
 12. Vrátené poistné zo ZP (1 replies)
 13. zvluva o podvojnom zdanení (3 replies)
 14. tažné na auto (3 replies)
 15. prijem z prenajmu (8 replies)
 16. Daň z úrokov na účte. (5 replies)
 17. Náklady na zdravotné poistenie. (2 replies)
 18. Upravene DP a Vykaz o majetku a zavazkoch (1 replies)
 19. nadobudnutie tovaru z ineho čl. štátu (2 replies)
 20. Dane z 2 cudzich statov (2 replies)
 21. Dane z 2 cudzich statov (0 replies)
 22. Prijmy z predaja cennych papierov (8 replies)
 23. danove priznanie typ A - nezdanitelna cast ZD (1 replies)
 24. Kopia cestnej dane (5 replies)
 25. Kúpa pohľadávky (34 replies)
 26. výkaz oo prijmoch a výdavkoch (2 replies)
 27. Technické zhodnotenie prenajatého majetku (45 replies)
 28. Nákup v MAKRO Zlín a DPH (7 replies)
 29. preradenie drobneho majetku na tovar (5 replies)
 30. DPH pri kúpe automobilu na spotrebný úver (1 replies)
 31. Vozidlo (8 replies)
 32. Nedokončená výroba (2 replies)
 33. Príkazná zmluva a výška daňového základu (7 replies)
 34. Strata a odpisy liz.auta (4 replies)
 35. obrat a cestovne (1 replies)
 36. oprava uz vykonaneho RZ dane (20 replies)
 37. Prerušenie živnosti a prechod z JU na 40% paušálne výdavky (5 replies)
 38. zrážková a predd. daň (4 replies)
 39. daňová kontrola (1 replies)
 40. peňažné dávky počas PN (4 replies)
 41. živnosť+prac. zmluva (5 replies)
 42. Prevedenie zásob do osobn.vlastníctva (8 replies)
 43. Zriaďovacie výdavky s.r.o. hradené FO (8 replies)
 44. nahradne diely v nakladoch (2 replies)
 45. Kam zaučtovať (14 replies)
 46. príjmy po prerušení živnosti (3 replies)
 47. Dohadné položky (1 replies)
 48. prerušenie odpísovania (0 replies)
 49. DP DzPPO za r.2006 (1 replies)
 50. kompenzácia (2 replies)
 51. nedoplatok z RZZP (11 replies)
 52. Odpocitatelna polozka (1 replies)
 53. Majetok -PU (2 replies)
 54. danový bonus-príjem v zahranicí (2 replies)
 55. účtovanie investičného úveru ? - HELP (10 replies)
 56. ako opraviť (4 replies)
 57. DDP za rok 2004 (20 replies)
 58. Usporiadanie dokladov v JU (18 replies)
 59. Zaúčtovanie DPH pri dovoze v PÚ (8 replies)
 60. JU-Výkazo o príjmoch a výdavkoch (40 replies)
 61. Výpočet preddavkov DP na r. 2007 (38 replies)
 62. objednávka prepojená s faktúrou (1 replies)
 63. Výpis z bankového účtu (2 replies)
 64. Vrátenie preplatku SZČO z RZZP. (16 replies)
 65. odmena poslanca (3 replies)
 66. Platca DPH (3 replies)
 67. Škoda na aute (2 replies)
 68. Invalidný dôchodca-DP (9 replies)
 69. Predaj tovaru do Maďarska (4 replies)
 70. daňové priznanie v ČR (2 replies)
 71. platby z osobného účtu (14 replies)
 72. zdaňovanie operatívneho prenájmu materskej firme do IČŠ od 1.1.2007 (0 replies)
 73. ODPOC.POLOZKA (5 replies)
 74. Prerušenie živnosti a výdavky (9 replies)
 75. cestovné náhrady (3 replies)
 76. milionóvé poistenie (14 replies)
 77. euro účet+zápočet v eurách (1 replies)
 78. predaj nehnutelnosti a vydavky (4 replies)
 79. Oslobodenie či sprostredkovanie (1 replies)
 80. DP starobného dôchodcu a vyživovanie manželky (2 replies)
 81. Prívesný vozík (13 replies)
 82. Prerusena zivnost a DP (1 replies)
 83. Je toto intrakomunitarne nadobudnutie tovaru v SR? (1 replies)
 84. Daňové priznanie v Alfe - ako doplniť stratu? (6 replies)
 85. Interný doklad (6 replies)
 86. uctovnictvo (0 replies)
 87. Drobný hmotný majetok (15 replies)
 88. Účtovanie úveru v JÚ (3 replies)
 89. Stravné pre SZČO (1 replies)
 90. Dodatočné DP (4 replies)
 91. Faktura za najom (10 replies)
 92. poplatok za preukaz splnomocnenca (1 replies)
 93. mesačné preddavky (5 replies)
 94. čo sa započítava do príjmu manželky (7 replies)
 95. účtovanie odstupného (26 replies)
 96. zaúčtovanie automobilu (5 replies)
 97. preddavky na daň (1 replies)
 98. Dotácia na zamestnancov. (5 replies)
 99. Prerušenie živnosti (10 replies)
 100. kedy platit (1 replies)
 101. Odpočítateľná položka (7 replies)
 102. Ú (1 replies)
 103. Vlastná výroba (0 replies)
 104. nezdanitelna čast na manželku (6 replies)
 105. Paušálne výdavky - doteraz som viedol JÚ (2 replies)
 106. softver z Irska (6 replies)
 107. Zaúčtovanie DPH z dovozu auta v OMEGE (0 replies)
 108. Automobil-vyradenie (3 replies)
 109. úmrtie a daňovéí priznanie (7 replies)
 110. Preplatok na preddavkoch z roku 2005 (2 replies)
 111. zuctovanie dane byvalej zamestnankyne (4 replies)
 112. Zákonná poistka a daňový výdavok (18 replies)
 113. poplatky v banke (8 replies)
 114. Vedenie účtovníctva súdneho prekladateľa (3 replies)
 115. jednoduche uctovnictvo (20 replies)
 116. Úhrada faktúry (2 replies)
 117. Autorský zákon (2 replies)
 118. Daňové priznanie za rok 2007 (18 replies)
 119. Podanie danoveho priznania - student VS (5 replies)
 120. Vzor daňového priznania PO za rok 2006 (13 replies)
 121. výkazy a paušálne výdavky (4 replies)
 122. paušálne výdavky (34 replies)
 123. Poštová zloženka ako doklad bez faktúry (3 replies)
 124. Neviem ako (7 replies)
 125. zdanený honorár (1 replies)
 126. Pausalne vydavky (3 replies)
 127. Podať DP (11 replies)
 128. pozastavená živnosť (1 replies)
 129. Oslobodenie od DzP pri nehnuteľnostiach (5 replies)
 130. Interny doklad (6 replies)
 131. Daň z prenájmu - príjmové položky (12 replies)
 132. Auto a uplatnenie DPH (3 replies)
 133. Cestná daň (51 replies)
 134. Bankové účty v zahraničnej mene (6 replies)
 135. Zaúčtovanie DB v JU. (3 replies)
 136. 321/311? Ano, ale... (8 replies)
 137. Pocitac - danovy vydavok? (6 replies)
 138. Nahlasovacia povinnosť - bežný účet????? (3 replies)
 139. PPD pri každej dennej uzávierke??? (9 replies)
 140. Firma a jej pobocky (9 replies)
 141. nezaplatená fa pri pauš.výdajoch (15 replies)
 142. Dôchodcovia a daň z prenájmu (3 replies)
 143. prijem v hotovosti (14 replies)
 144. Nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta z úradu práce (2 replies)
 145. Dotácia - príjem podľa par.6? (3 replies)
 146. Mzdy ostatné záväzky (3 replies)
 147. Živnostník a zdravotné poistenie (10 replies)
 148. Starobný dôchodok príjem nepodliehajúci dani z príjmov (2 replies)
 149. Stravné lísky v ALFE (15 replies)
 150. Predaj tovaru alebo služieb? (9 replies)
 151. Predaj auta (3 replies)
 152. Faktúra za DP (6 replies)
 153. príjmy, výdavky ovplyvňujúce ZD (9 replies)
 154. Úrok z požičiek (2 replies)
 155. Vývoz Švajčiarsko - služby (9 replies)
 156. Poistenie vozidla (5 replies)
 157. jednoduche uctovnictvo (10 replies)
 158. Príspevky na DDS (2 replies)
 159. jednoduche uctovnictvo (4 replies)
 160. technické zhodnotenie alebo réžia (16 replies)
 161. daňové priznanie, príjem z ČR a SR (7 replies)
 162. Leasing auta v JU (1 replies)
 163. faktura do Nemecka (11 replies)
 164. Daňový náklad DPH 2006 alebo 2007 (1 replies)
 165. nevrátené vývozné JCD (4 replies)
 166. zaúčtovanie pohľadávky (3 replies)
 167. Príjem v zahraničí (6 replies)
 168. Výpis z DP do SP resp. ZP (3 replies)
 169. termín podania žiadosti o predĺženie lehoty na odovzdanie DP (3 replies)
 170. Založenie Bú skôr ako živnosť (4 replies)
 171. Daňový bonus (2 replies)
 172. Originál alebo fotokópia (potvrdenie od životnej poisťovne) (14 replies)
 173. príjem z ČR a SR (19 replies)
 174. študent-DP (5 replies)
 175. DDS (5 replies)
 176. paušalne výdavky a vypisy z účtu (5 replies)
 177. účtovanie lekára (146 replies)
 178. DP v Čechách a na Slovensku (8 replies)
 179. Inventarizácia účtu 082 (1 replies)
 180. Student v zahranici a danove priznanie (3 replies)
 181. Pridelenie DIČ a povinnosť podať DP (2 replies)
 182. Poskytnutá záloha - VNZD r. 2006 _? (10 replies)
 183. študent a odpočítateľná položka (3 replies)
 184. nezaplatenie DzMV a uznanie výdavkov (34 replies)
 185. daňové priznanie (3 replies)
 186. co je to vlastne obrat??? (1 replies)
 187. Pozastavenie živnosti - výkazy (9 replies)
 188. preplatok RZZP a rodičovská dovolenka (4 replies)
 189. Poplatok banke za úver (6 replies)
 190. Daň do 500,- SK (1 replies)
 191. výkaz o majetku a záväzkoch (22 replies)
 192. Vyradenie budovy z majetku firmy (30 replies)
 193. Účet 341 (2 replies)
 194. Sprostredkovatel leasing. (2 replies)
 195. Ukončenie živnosti-paušál a pohľadávky (10 replies)
 196. nevyfakturované dodávky - účet 326 (2 replies)
 197. pôžička (7 replies)
 198. Prepis (7 replies)
 199. Preddavky na daň, §42, ZDP (10 replies)
 200. Likvidácia materialu (1 replies)
 201. Editovateľné tlačivá už na DRSR:) (73 replies)
 202. Zmluva o dielo (1 replies)
 203. vymazanie faktury z JU (1 replies)
 204. Ako zaúčtovať Mobil na prelome rokov (2 replies)
 205. JU - vystavená faktúra v EUR (2 replies)
 206. Fa z t-mobilu (5 replies)
 207. dividendy (12 replies)
 208. Ako učovať nemocenské dávky zo sociálnej poisťovni za PN? (6 replies)
 209. daňové priznanie A, daňový bonus vyšší ako daň (3 replies)
 210. uhrada fa + postovne (2 replies)
 211. Nedodržanie podmienky §11,ods.6 (0 replies)
 212. predaj kníh a DPH (2 replies)
 213. Poskytovanie služieb čs. firmám - povinnosti voči čs. úradom (0 replies)
 214. Halierove vyrovnanie 341 (7 replies)
 215. stravne listky (5 replies)
 216. Predaj bytu - dedičstvo (22 replies)
 217. dph pri dovoze (2 replies)
 218. 481 - odlozeny dan.zavazok (25 replies)
 219. kadernictvo-nájom-oprav (2 replies)
 220. Percentuálne výdavky môžem ? (0 replies)
 221. dlhodobe preddavky (3 replies)
 222. Dodatočné DP (0 replies)
 223. Stravné - aký doklad (7 replies)
 224. Príjem študenta - daňový bonus (1 replies)
 225. Je vynutene nadobudnuta pohladavka sucast obst.ceny leasingu? (1 replies)
 226. účtovanie overnigt (1 replies)
 227. Učtovníctvo advokáta - plátcu DPH (4 replies)
 228. môže vyjsť preddavok zo ZČ zaplatený v ČR v DP"A"ako preplatok? (8 replies)
 229. autolekarnička a sadzba DPH (1 replies)
 230. chybné a nedodané faktúry, neschopnosť riešiť problém - čo ja s tým? (7 replies)
 231. nezdanitelna cast pre dochodcu (11 replies)
 232. Strata pri paušálnych výdavkoch (1 replies)
 233. Inventúra (8 replies)
 234. DP "B" + prílohy, ak živnostník nemal príjmy zo živnosti (7 replies)
 235. majetok (6 replies)
 236. Daň z príjmov PO (1 replies)
 237. predaj kníh a DPH (0 replies)
 238. Účtovanie leasingu (3 replies)
 239. Odvody ZP (1 replies)
 240. Zvyšovanie vzdelania (14 replies)
 241. Reprezentačné v CP (2 replies)
 242. Pokuta za podanie DP po lehote (13 replies)
 243. Príspevok z úradu práce na zamestnávanie (0 replies)
 244. DP - pre slov. občana s českou živnosťou (1 replies)
 245. zoznam spoločností úre 2% (2 replies)
 246. Zverejenenei uctovnej uzavierky (2 replies)
 247. Danovy vydavok k prislusenstvu pohladavky (3 replies)
 248. Uplatnenie nezdaniteľných častí - FO živnostník (2 replies)
 249. Faktúry do Čiech (3 replies)
 250. Služobná cesta a DPH. (7 replies)