PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Daňové priznanie-paušálna daň
 2. Refundácia DPH
 3. spolumajitelia - prenájom nehnutelnosti
 4. faktúra bez dph - ČR?
 5. Prenájom auta
 6. nezdaniteľná časť na manžela(manželku)
 7. účtovanie dial.známok v 2006
 8. rezerva na dovolenku
 9. kolko pytat za JU
 10. nadspotreba ako pripc.pol.
 11. co predlozit DU
 12. Platba v januári 2007
 13. Uzávierkové účtovanie objednávka
 14. "Dohodári"
 15. Účtovanie DPH
 16. Platba za tovar v s.r.o. zo sukromneho uctu
 17. pohonne hmoty
 18. Prenájom
 19. Budova
 20. vrátenie preplatku na dani
 21. Podiely na zisku za zdan.obdobie do decembra 2003
 22. Nevymozitelne pohladavky
 23. tlačivá
 24. číM NAHRADíTE ZRUšENé účTY 581,681
 25. KVETY A KVETINACE v nakladoch u zivnostnika?
 26. obstarávacia cena u platiteľa DPH
 27. Zakony v JU
 28. Daňové priznanie typ A
 29. Fakturacia s DPH?
 30. Daňová strata v PU
 31. Zateplenie bez stavebneho povolenia???
 32. Akumulátor
 33. ubytovanie obchodného zástupcu
 34. Stravné
 35. stravné pre SZČO v ČR
 36. PHM a účtovanie
 37. Reklamácia
 38. co s tym?
 39. stravné
 40. Dovoz z Číny
 41. DPH a výroba tepla
 42. príjem do pokladne
 43. Doklad
 44. faktúra
 45. DP a povinnosť uhradiť 6,- SK
 46. Paušálna daň (daň z príjmu)
 47. kde zaúčtovať
 48. Registrácia v Nemecku
 49. stravné lístky konateľ
 50. kurzové rozdiely pri fa pre SR - odberat.
 51. SZČO a DP
 52. Príjmy z podnikania a príjmy advokáta súbežne
 53. Výška príjmu-daňový bonus
 54. Odp. položka na daňovníka
 55. chystam sa prijat zamestnanca
 56. Novoregistrovaný platca DPH a Fa za telefon
 57. Neodpočítaná DPH za telefon
 58. daňový bonus
 59. Oprávky k DHM
 60. Daňové priznanie - mandátna zmluva
 61. pokladna
 62. Zdôvodnenie
 63. Môže si manžel odpočítať manželku ktorá je SZČO na materskej?
 64. Preukaznosť dokladov
 65. Vitamíny a ich uznateľnosť
 66. daňová strata
 67. živnostník a cestovné náhrady/zahraničné/
 68. DP a brigáda v zahraničí
 69. storno alebo dobropis k vyšlej faktúre
 70. Naklady pri reklamnej agenture
 71. Kde zistit priemernu spotrebu
 72. DOBROPIS
 73. Záloha cez internet banking
 74. urok z omeskania-% ?
 75. Nadobudnutie tovaru - komisia
 76. Úrazová poistka
 77. Vnútropodnikové účtovníctvo
 78. Nedočerpaná dotácia z UP
 79. pOMOC SúRNE
 80. Preúčtovanie HIM do DHIM
 81. FO a podvojné účtovníctvo
 82. viacere meny a kurzove rozdiely
 83. Oprava zariadenia
 84. DPH zo stravných poukážok?
 85. Súvaha - strana pasív
 86. Materská a daňové priznanie
 87. Paušálne výdavky z prevodu nehnuteľnosti
 88. daňové priznanie
 89. Kupeny motocykel
 90. § 15
 91. Zatriedenie JKP
 92. Platobný rozkaz a následná exekúcia
 93. Predaj auta v majetku firmy, po ukonceni leasingu.
 94. Nové výkazy k DP
 95. daňová strata
 96. §9 odst.h zákona dane z príjmu
 97. Opäť tech.zhodnotenie leasingu
 98. Ukončenie živnosti-nedoplatok z RZ do ZP
 99. Vystavenie faktury u zivnostnika
 100. strata dokladov
 101. poistenie majetku
 102. bankové poplatky
 103. Kúpa spoločnosti
 104. Pokuty a penále
 105. Účtovanie pôžičky na notebook
 106. Ktora kolonka?
 107. Poistné plnenie a koniec roka
 108. daň z výhry
 109. Príspevok za začatie podnikania z UPSVaR
 110. Cestovné náhrady pre rok 2007
 111. Aký § pre športovca na DP FO?
 112. Nezdan. čiastka na manželku
 113. kupa od platcu dph
 114. Vrátená pomerná časť DMV
 115. Nakladny automobil.
 116. Jednorázové príjmy
 117. Oslobodený príjem-je alebo nie je
 118. Notebook na splátky od Orange
 119. odvody
 120. Dôchodca a Náhrada pri DPN
 121. daňový bonus - potrebné potvrdenie
 122. príspevok na začatie podnikania SZČO
 123. Predčasne ukončenie leasingu
 124. Oneskorená platba DzMV
 125. 100 % OP k pohladavke = danovy odpis?
 126. trojstranny obchod
 127. ktorý DÚ na podanie DPFO?
 128. Totálna škoda - čo do nákladov?
 129. ceny phm r 2006
 130. Registrácia za platcu DPH - príloha k žiadosti
 131. Daňové priznanie
 132. Narok na DPH pri fakture na stolovu vodu do automatu?
 133. faktúra za elektr.energiu
 134. dve zamestnania
 135. odpočet v nesprávnej výške
 136. 595/2003,par.19,ods.3,pís.l.
 137. DP typ A,príjmy len z ČR
 138. Náhrada nákladov
 139. Nezaplatené fa 2006
 140. cesťáky
 141. Ročné zúčtovanie a dohodár
 142. daniť príjem z prenajmu nehnuteľnosti?
 143. predaj kovového odpadu
 144. Záväzky voči Sociálnej poisťovni
 145. konateľ a odmena
 146. inventúra prosím pomôžte...
 147. Mozem zauctovat?
 148. účtovanie faktúry
 149. zráž. daň, daňový bonus a preddavková daň.
 150. DP alebo ročné zúčtovanie
 151. Zdaniť či nezdaniť ?
 152. pomozte mi prosim- uctovne odpisy
 153. Prenájom auta za korunu
 154. oslobodené príjmy FO za 2006
 155. záručná oprava z EU
 156. Sociálny fond - účtovanie
 157. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 158. Preddavky
 159. Rezervy po novom
 160. Prijmy občana z VB
 161. preplatok na dani z príjmu PO
 162. phm a dph
 163. Odložená daň z príjmov
 164. 9mesiacov študent,3mesiece pracoval
 165. vedenie uctovnictva
 166. Podsúvahové účty
 167. Podielové fondy-účtovanie
 168. skolenie
 169. suhrnny vykaz-pokuta?
 170. naklady
 171. Softwér do 50000,-
 172. kurzove rozdiely
 173. Faktúra do zahraničia - dodávka v SR
 174. Daňové priznanie - pausalna dan
 175. Predaj auta vo firme - kedy?
 176. LEI
 177. Dôchodca-SZČO
 178. Odpisy účtovné a daňové
 179. Mýtne na Slovensku
 180. Fakturácia
 181. Predaj automobilu s DPH alebo bez?
 182. Podiely na zisku a zostatok účtu 429
 183. opravná položka
 184. rezerva na reklamácie...
 185. Paušálne výdavky
 186. omylná platba
 187. Uplny zaciatok
 188. Prenájom garáže
 189. Zdanitelne plnenie
 190. spoločník v sro a odmena
 191. SZČO-2.dôchodkový pilier
 192. DP + ročné zúčtovanie predavkov
 193. fyzická osoba-podnikateľ a výdavky pri služobnej ceste
 194. Paušálne výdavky 60%
 195. Príspevok na SZČ od UP
 196. danove vydavky a zdroj prijmov
 197. Predam materiálu/tovaru
 198. ročné zdravotné poistenie-preplatok
 199. fa - bonus 2006
 200. chybajúce doklady úhrad za mobil
 201. Ružomberok
 202. hi-fi veža do nákladov
 203. MRP - účtovanie bez ročneho prevodu
 204. stravné pre SZČO
 205. Dotácie z ÚP
 206. Klient hlboko v minuse
 207. Vypĺňania DP na internete
 208. SZČO-DDP
 209. Príjem z prenájmu pôdy
 210. Stánok na výstave v ČR a DPH
 211. zrážková daň
 212. Sprostredkovateľská zmluva-TUPPERWARE
 213. Príjmy-do akého obdobia spadajú?
 214. FIAT PUNTO 55 - spotr.PHM
 215. Vypocet CP?
 216. dan
 217. PHM na konci roka
 218. úprava ZD-predčasne ukončenie leasingu
 219. SZČO a stravné
 220. 1%z ceny vozidla a DPH
 221. Príjmy z kapitálového majetku a zrážková daň
 222. dve daňové priznania
 223. Ročné zúčtovanie dane
 224. daňové priznanie
 225. volna zivnost
 226. Príjem za tovar alebo za výrobky a služby?
 227. odpočítateľná položka
 228. účet 365,451 a 343
 229. faktura
 230. Vyradenie úžit. auta z podnikania
 231. úrok v banke
 232. Určenie ceny pozemku
 233. Dotácia z ÚP
 234. Účtovanie - nákup tovaru spôsob B
 235. Dan z prijmu predaja nehnutelnosti
 236. danová povinnosť
 237. Ako zaúčtovať?
 238. dan uroky banka
 239. Pozastavenie činnosti a bankové poplatky
 240. Príjmy z internetu
 241. Študent a prihlásenie sa na DÚ
 242. SZCO zamestna brigadnika
 243. platba bankovou kartou
 244. SZCO zamestna brigadnika
 245. Chybný názov na bločku
 246. Zaúčtovanie soc.fondu
 247. vypozicane osobne auto
 248. kurzová strata a jej účtovanie
 249. Dátumy
 250. odpis pohľadávky