PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Darčekové poukážky
 2. odpisy
 3. DPH - faktúry z/do zahraničia
 4. SZČO - stravné lístky
 5. automobil vs pozastavenie zivnosti
 6. pozastavenie zivnosti
 7. Platba zahran.faktury a poplatky
 8. fakturácia repre nákladov do zahraničia
 9. odpis a op pohladavok
 10. bude sa ma tykat dan z liehu pri letnej akcii (pivo "zdarma") ?
 11. stravné lístky
 12. oneskorena fa a dph
 13. paušál
 14. Paušálne náklady
 15. mineralka
 16. nákup a predaj tovaru - útované v Bčku
 17. Predfaktúry a interné doklady...
 18. Ešte raz DF 2006
 19. celoročný odpis????
 20. Evidencia ciest pri prenajatom aute
 21. občan SR ako zamestnanec v ČR a daň.priznanie 2006
 22. Konečné vyúčtovanie od exekútora
 23. vyradenie auta
 24. DP a príloha Potvrdenie o návšteve SŠ
 25. Zánik živnosti
 26. Daňová strata pri ukončení podnikania
 27. Nezrazená zrážková daň
 28. Zaúčtovať cestovné náhrady do JÚ?
 29. Zúčtovanie dane z príjmov - dôchodca, inv.dôchodca, dohodár
 30. Predčasný starobný dôchodok
 31. PR alebo výdaj do spotreby zo skladu
 32. Podklady k preplateniu náhrady za AUV
 33. Predaj osobného vozidla - zostatková hodnota
 34. Kurz zahr.dobropisu
 35. Podklady k preplateniu náhrady za AUV
 36. Čo s Fa z marca 2006?
 37. Registratúra - ako je to teraz?
 38. predaj zdedeného bytu
 39. Strata z roku 2005 - čo s ňou?
 40. ešte jedna otázka k leasingu...
 41. rozdelenie zisku
 42. Bločeky za predchádzajúci mesiac
 43. strata?
 44. Opravné daňové priznanie
 45. sklad
 46. PHM
 47. Faktúra z Poľska vrátane DPH
 48. predaj diaľničnej známky
 49. Priemerná cena PHM
 50. DPH A 3 krajiny
 51. Nájom - prijatý depozit /záloha/
 52. Fa za telefon
 53. Strata z podnikania a prijem zo zav.činnosti.
 54. zápis straty v DP
 55. cestovné lístky
 56. Záloha v cudzej mene
 57. Príjem z ČR
 58. nedoplatok na ZDR poisteni
 59. telefón
 60. Pozastavenie činnosti a DP
 61. Pozastavenie činnosti počas roka
 62. DPH pri dovoze z USA
 63. predčasné odkúpenie leasing.auta
 64. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov
 65. Daňové priznanie, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a DDS
 66. zrážková dańa a preddavok
 67. Geografický plán
 68. jednoduché účtovníctvo
 69. živnosť SR aj v Nemecku
 70. Finančný majetok
 71. zaplatené vyššie poistné
 72. PC od Orange cez Quattro
 73. pozastavenie cinnosti uprostred roka
 74. DDS a zivnostnik
 75. Stravné v lese
 76. Účtovanie umelcov
 77. PHM a cestovné náhrady
 78. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 79. Zmluvné pokuty účtovať či neúčtovať?
 80. Prosím, poraďte ...
 81. Stavebná sporiteľňa
 82. interna smernica- kratkodoby financny majetok
 83. Kurzový rozdiel leasing v EUR
 84. dph pri vývoze z ČR.
 85. navod na vyplnenie danoveho priznania A
 86. ako z to zosúladiť?
 87. daň z prenájmu nehnuteľností v cudzej mene FO
 88. Učtovanie DPH
 89. sposob zdanovania prijmov PO
 90. Výkaz o majetku a záväzkoch
 91. Zaradenie majetku - v akej cene
 92. DP dôcodcu
 93. Stravné vo vlastnej réžii
 94. mzda, dohoda - dátum zaúčtovania
 95. platobne podmienky
 96. výdavok neovplyvňujúci daň z príjmu
 97. Aký typ tlačiva
 98. Fa uhradená v hotovosti
 99. Odpočet straty pri prebratí spoločnosti
 100. Účtovanie PHM
 101. zriadovacie náklady-reštaurácia
 102. Leasig v PÚ - tabuľka na účtovanie
 103. zostatok na BU
 104. sociálny fond
 105. poistná udalosť
 106. odpisová skupina
 107. registračná pokladňa
 108. Dochodci,BSM,prenajom a DP?
 109. Predaj bytu
 110. Musím umorovať 1/5 straty v priebehu 5 rokov ?
 111. súkromná osoba - prenájom os.automobilu
 112. DPH a prenájom
 113. občianskom združení za r. 2006
 114. Účtovanie pri registrácii DPH.
 115. potvdenie od danovom domicile
 116. Sprostredkovatelia poistenia a združenie
 117. Danavé priznanie FO typu A
 118. dobrovoľné dôch.poistenie v SP
 119. Stravný lístok 49 Sk chcem uplatniť 89 Sk
 120. nespotrebované pohonné hmoty.
 121. AKA BUDE POKUTA
 122. Dohoda o vykonaní práce
 123. Dovoz mineraln.oleja z územia tretich štátov
 124. Aj toto je možné.
 125. daňové a účtovné odpisy pri predaji majetku
 126. Nezdaniteľná suma-životne poistenie
 127. PAUSALNE VYDAVKY
 128. príjem z prenájmu v SR, daňový rezident v ČR
 129. Ročne zúčt. do zdrav. poist.a paušálne výdavky
 130. PO a prenájom
 131. Daňové priznanie a starobný dôchodca
 132. uvedenie rozdielu odpisov a ZC v DP
 133. Priradenie N k spravnemu obdobiu
 134. Oprava starého roka
 135. Prerušenie živnosti a nehnuteľnosť
 136. Program pohoda a daňové odpisy
 137. Paragon
 138. faktúra za pokutu
 139. Cestovný príkaz pred začiatkom živnosti
 140. Odkúpenie nehnuteľnosti
 141. Materská
 142. s.r.o. - sprostredkovanie zamestnania
 143. SHR a predaj na trhovisku
 144. Pauš.výdavky a platenie odvodov v bud.roku
 145. nárok na odpočet DPH áno - nie
 146. služby v rámci lesníctva-paušálne výdavky
 147. Kniha záväzkov a pohľadávok
 148. DPH áno či nie?
 149. Dobrovolne podanie DP
 150. Stravné
 151. Fa za 12/06 zaplatená v 01/07
 152. Odpisy
 153. vydavky
 154. daňové priznanie PO
 155. Naklady zo zahranicia
 156. Prieťahy v súdnom konaní
 157. danova kontrola
 158. ako zauctovat zalohu
 159. § 44 zákona 595/2003
 160. Postúpenie pohľadávky
 161. Faktúra - doúčtovanie?
 162. dan z urokov
 163. prepocet na BU
 164. Odpisy pri leasingu
 165. účet 544
 166. rôzne príjmy
 167. Daňové priznanie "A" - starobný dôchodca
 168. Essenc
 169. Tlačivá SÚVAHA a VÝKAZ ZISK,STRÁT! Pozor nové pre 2006
 170. Dôchodca - vrátenie dane
 171. príloha k danovemu priz.
 172. s.r.o. v exekúcii-úhrady na konateľov súkr.účet
 173. Účtovníctvo zadarmo?
 174. Zakladne pojmy
 175. Dodatočné daňové priznanie
 176. DPH
 177. Daňové priznanie DzP FO
 178. Daňový bonus
 179. havrijná a zák. poistenie
 180. opravy chýb minulých účt. období
 181. Nezdaniteľná časť základu dane - zomrelý manžel
 182. ročné zúčtovanie dane
 183. Čo je to za doklad?
 184. Registracia za platiteľa
 185. Rodné číslo alebo DIČ?
 186. zaradenie do odpisovej skupiny-plynový ohrievač
 187. prilohy k DPFO
 188. Predaj výrobkov na Ukrajinu
 189. Nadobudnutie tovaru z ČŠ podľa § 44c/
 190. Stravne-SZCO
 191. predaj tovaru za nizsiu cenu
 192. Kde začleniť príjmy do DP
 193. Zabudnuté DP rok 2004
 194. dan z prijmu-naklady
 195. Starobný dôchodca a daňové priznanie 2006
 196. účtovanie Quatra pôžičky v PU
 197. Prenájom nehnuteľností
 198. vrátenie preplatku RZ
 199. Priebežné položky a kurz.rozdiel
 200. Spotreba PHM
 201. Sprostredkovanie pre zahr.subjekt
 202. Oprava automobilu po krádeži
 203. daňové priznanie
 204. Konske sedlo zaradenie
 205. Vreckové je možnosť alebo povinnosť?
 206. SZČO a lístky z MHD
 207. vyradenie drobného majetku
 208. zivnostnik a DP
 209. umelecke diela - sklad
 210. formálna kontrola PD
 211. Príjem z prenájmu
 212. Príjem z ČR
 213. Daňový bonus
 214. stravovanie zamestnancov vo vl.zariadení a dph
 215. Odpočet na manželku
 216. životné poistenie a dôchodca
 217. Daňové priznanie u športovca
 218. Ucto taxikara
 219. Podnikateľský účet v mínuse
 220. daň.priznanie A
 221. Nárok na daňový bonus
 222. Odpis pohžadávok
 223. Diéty
 224. Paušálne výdavky
 225. lieky
 226. kupa auta a poistne
 227. DPH za storno poplatok
 228. Stravné lisky 70,-
 229. Tlačivo na ročné hlásenie Dú
 230. Prerušenie živnosti a DP
 231. Tovar a material
 232. Dat opravne DP?
 233. Preceňovanie nehnuteľnosti
 234. preceňovanie
 235. Prilezitostny prijem
 236. nevyúčtované výnosy
 237. Medzinárodná preprava a spotr.PHL
 238. colny dlh 2
 239. colny dlh
 240. dovoz z krajiny mimo EÚ
 241. Účtovné výkazy v nemčine
 242. Odpredaj obchodného podielu
 243. SZČO a základná náhrada za používanie N1 vozidla
 244. Jednoduché učtovníctvo
 245. "Bártrové faktúry"
 246. Účtovanie v banke
 247. Intrastat - registrácia
 248. Prevod CZK z deviz. učtu na Skk učet
 249. zrušenie DDS
 250. živnosť