1. SK NACE pre predmet podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (0 replies)
 2. Plati sa pri predaji nehnutelnosti fyz.osobou, zdravotne poistenie ? (1 replies)
 3. Moze si manzelu uplatnit odpoc.polozku na manzelku pri roznom bydlisku ? (3 replies)
 4. Vychadza mi dan z prijmov FO 7 eur, mam ju zaplatit? (13 replies)
 5. Dane za 2016 - najskor v SR samoplatca a potom v CR HPP (14 replies)
 6. Ukončenie podnikania - podanie posledného DPH (zo zásob) a kontrolný výkaz (0 replies)
 7. Kam zaúčtovať rozdiel vzniknutý pri úhrade prijatej faktúry vystavenej v EUR, hradenej z devízového účtu? (4 replies)
 8. Ako zistim, ci cinnosti patri medzi cinnosti, ktore nie su zivnostou ani podnikanim? (2 replies)
 9. opravne danove priznanie k dani z príjmu fo (3 replies)
 10. Daňová strata (2 replies)
 11. daňová evidencia - zaplatená záloha (2 replies)
 12. Odpočet daňovej straty v DP (5 replies)
 13. Môže si dať zamestnávateľ do nákladov vodičský kurz zamestnanca? (16 replies)
 14. účtovanie škody spôsobenej fyzickej osobe (0 replies)
 15. Ako daniť príjmy z Patreon.com? (10 replies)
 16. Ako zaúčtovať poplatky za uloženie odpadu? (1 replies)
 17. Zaplatené DF dňa 30.07.16 za domény napr. 01.07.16 - 30.07.17 - VOZD celá faktúra do roka 2016 ? (1 replies)
 18. Daňovník – občan SR, pracuje na lodi (2 replies)
 19. Predaj pozemku bez DPH? (0 replies)
 20. Ukončenie živnosti a daňové priznanie (11 replies)
 21. Ako postupovať pri uplatnení NĆZD na manželku a už podanom DP? (2 replies)
 22. Zmluva medzi manželmi SZČO (5 replies)
 23. starý záväzok v JU (0 replies)
 24. Prílohy k daňovému priznaniu (3 replies)
 25. Zaúčtovanie JCD - clo a DPH v JÚ (0 replies)
 26. Predvádzacie vozidlo - prosím pomoc (0 replies)
 27. Poplatok za Výpis z RT obstaraný na pošte - účtovať 538 alebo 518??? (3 replies)
 28. Účtovné zásady a metódy v poznámkach malej UJ. (4 replies)
 29. neinvestičný fond - výdavky (0 replies)
 30. Reštrukturizácia obrata daňová licencia (0 replies)
 31. danova evidencia a danove priznanie (2 replies)
 32. "zabudnuté" odpisy (13 replies)
 33. povinnosť auditu (0 replies)
 34. pokladňa SF a účet SF (13 replies)
 35. Su pracovne odevy daňovy naklad..? (1 replies)
 36. Oneskorena faktúra (5 replies)
 37. platiť daňovú licenciu musí aj sro-čka, ktorá je nerezidentom? (4 replies)
 38. Prenájom len na DIČ - provízia za sprostredkovanie preukázateľným výdavkom? (2 replies)
 39. RZD zamestnanca (3 replies)
 40. Neuhradené záväzky a zaniknutý dodávateľ (2 replies)
 41. Zaúčtovanie JCD - clo a DPH v JÚ (0 replies)
 42. DPPO neplatím prvý rok daňovú licenciu a r.810 (0 replies)
 43. Kde by som našiel vzor "Výročnej správy športového zväzu" na základe nového zákona športe (1 replies)
 44. Môže sa tvoriť opravná daňová položka k pohľadávke, keď dlžnik zanikol? Máme výpis, že dlžnik zanikol k dátumu... (6 replies)
 45. Provízia za sprostredkovanie nad 20% - pripočítateľná položka - ktorý riadok v daňovom priznaní? (0 replies)
 46. Platia sa napr. odvody do zdravotnej poisťovne pri dedení? (4 replies)
 47. škoda na našom vozidle r. 2016- vystavená faktúra za škodu, do ktorého roku?? (10 replies)
 48. Danovy bonus v RZD (1 replies)
 49. Môže si manželka uplatniť NČZD na manžela - SZČO, cely rok na PN? (3 replies)
 50. auto v podnikaní+PN (5 replies)
 51. DPFO A a poberanie starob. a vdovskeho dôchodku (1 replies)
 52. ako zaúčtujem výrobu a montáž bleskozvodu pre školu? (1 replies)
 53. Zostatková cena pri totálnej škode (6 replies)
 54. Faktúra a zdroje financovania (0 replies)
 55. DPH - intrakomunitárna dodávka + následná reklamácia množstva - zdaňovacie obdobie (0 replies)
 56. Daňové priznanie pri fyzickej osobe (4 replies)
 57. Treba oznámiť DÚ predaj auta z firmy? (2 replies)
 58. autodopravca a registračná pokladna (6 replies)
 59. 548....nákup nábytku (2 replies)
 60. Diéty v Nemecku za 2016 (1 replies)
 61. Invalidný dôchodca a predaj bytu (11 replies)
 62. Môže mi niekto poradiť ohľadom českého DP, (0 replies)
 63. Musím vyhľadať príčinu rozdielu na účte 336 alebo rovno môžem zúčtovať rozdiel priamo do nákladov? (1 replies)
 64. vklad s.r.o. ktory firma na ucet nikdy neuskutocnila (15 replies)
 65. Ake ma čakaju odvody do socialnej a zdravotnej poistovne ? (5 replies)
 66. Prenajímanie priestorov (6 replies)
 67. vyradenie hmotného majetku (5 replies)
 68. Odvody do sociálnej poistovne (2 replies)
 69. Odpočet straty 2016 (1 replies)
 70. paušálne výdavky (12 replies)
 71. Splatnosť a príp. neuplatnenie darčekových poukážok (5 replies)
 72. dávka v nezamestnanosti -DP (1 replies)
 73. Musím podať Daňové priznanie ked som nepracoval a ID mi priznali aj spatne? (4 replies)
 74. rezervný fond - postup účtovania (9 replies)
 75. Daňové priznanie (6 replies)
 76. Uplatnenie PHM ak auto nie je v OM. (19 replies)
 77. ako nasledne rozpustim ucet 431? stratu preuctujem 429/431, ale co s tou DL? (19 replies)
 78. Neviete, kde nájdem tlačivo ? (5 replies)
 79. Hľadám vzorové tlačivo na vyúčtovanie cestovných výdavkov pre SZČO (1 replies)
 80. koniec a začiatok v peň.denníku (zostatok pokladne) (3 replies)
 81. Danové priznanie B rok 2016 - oprava (2 replies)
 82. prax/práca (0 replies)
 83. Vypočet štruktúry nákladov pri Výkaze zisko a strát (1 replies)
 84. číslo faktúry a VS (2 replies)
 85. DP FO typ A pocas PN, poberanie davky v nezamestnanosti + odstupne (10 replies)
 86. Milionárska daň a daňový bonus. (2 replies)
 87. Dohoda o výkone činnosti člen rodiny - dôchodca (0 replies)
 88. Ako zapísať do DP FO B odvody a nedoplatky nevyplývajúce z ročného zúčtovania? (12 replies)
 89. Omega - priebežné zobrazovanie HV (0 replies)
 90. Kto sú závislé osoby ? (2 replies)
 91. Prenájom budovy určenej na predaj (0 replies)
 92. Môžem dať do nákladov 2016 faktúru, ktorá bude vystavená v roku 2017? (7 replies)
 93. Prikazna zmluva-neodvedene odvody ani dan (3 replies)
 94. Výsluhový dôchodok a nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 95. rzzp 2015 (0 replies)
 96. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak v roku 2016 bola SZČO 4 mesiace? (10 replies)
 97. Daňové priznaie PO a prilohy ? (6 replies)
 98. Daňový rezident v ČR a DP na Slovensku. Ako to funguje? (8 replies)
 99. Danove priznanie PO - transferove ocenovanie - ake ceny pisete? (1 replies)
 100. Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie s uplatnením odpočítateľnej položky na manžela. (4 replies)
 101. Je potrebné podať daňové priznanie ak syn pracoval v zahraničí? (1 replies)
 102. Ako zaúčtovať výmenu vchodových dverí a okien? (4 replies)
 103. Cena tovaru pri nákupe zo zahraničia. (1 replies)
 104. Účtovanie záložného práva u veriteľa (0 replies)
 105. Aké sú rozdiely v účtovaní a. s. oproti s. r. o.? (5 replies)
 106. nedoplatok na sociálnom poistení a zrušenie živnosti (4 replies)
 107. Vyňatie príjmy zo zahraničia (14 replies)
 108. predaj auta, ktoré bolo obstarané aj na súkr. použitie (0 replies)
 109. auto na úver a jeho krádež (4 replies)
 110. Ako účtovať splácanie pôžičky za dcérsku jednotku? (0 replies)
 111. SZČO na dôchodku s pozastavenou živnosťou (0 replies)
 112. uctovanie dotacie pre SZCO (5 replies)
 113. Ako funguje Bistro.sk účtovne? (2 replies)
 114. tovar z ČR - doklad z ERP (1 replies)
 115. Do ktorého riadku mám uviesť zmluvnú pokutu z roku 2016 v DP PO? (4 replies)
 116. príjem zo závislej činnosti aj z podnikania, na r. 34 DP B sa uvádza hrubý príjem či čistý? (3 replies)
 117. Tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2017 (2 replies)
 118. Účet 546 - nedaňový, na ktorý riadok DP PO uviesť? (0 replies)
 119. Potvrdenie príjme na dohodu a o zrazení zrážkovej dani z dohody v ČR (1 replies)
 120. Vystavený dobropis v r. 2017 za dodatočnú zľavu pre poškodený tovar z r. 2016. Účtovať o ňom v r. 2016? (0 replies)
 121. Ako zaúčtovať krátkodobú pôžičku bezúročnú s.r.o. od fyzickej osoby-z osobného účtu, nie podnikateľského. (1 replies)
 122. DPH z došlej FA, z ktorej nebol uplatňovaný odpočet DPH- ako zaúčtovať??? (3 replies)
 123. úhradené záväzky - chýba doklad (4 replies)
 124. DPH - prvý výkaz a prvá platba (2 replies)
 125. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, komunálny odpad, správny poplatok ? (4 replies)
 126. NČZD na manželku - vlastný príjem manželky (3 replies)
 127. nákup tovaru v zahraničí (1 replies)
 128. Musim ma učet 082 Opravky analyticky rozčleneny? (4 replies)
 129. fa z Českej republiky (2 replies)
 130. účtovníctvo alebo daňová evidencia (5 replies)
 131. Výška cestovných nákladov (8 replies)
 132. MUSÍM zahrnúť do výdavkov SZČO aj odvody? (0 replies)
 133. Predaj akcii FO a dan z prijmov (0 replies)
 134. Danove piznanie PO - uctovne a danove odpisy su rovnake? (0 replies)
 135. Platiteľ DPH potrebuje navýšiť základ dane z príjmov - ako? (10 replies)
 136. vrátenie mzdy do pokladne (7 replies)
 137. účet 413 a možnosť výplaty spoločníkom... (0 replies)
 138. PHM 80/20 - 2x?, ak nechcem viesť knihu jázd a využívam MV aj na súkr.účely (0 replies)
 139. Ako zaučtovat RZZP v Pohode? (5 replies)
 140. Ako podať DPH súhrnný výkaz pri službách do zahraničia? (0 replies)
 141. Finančný sprostredkovateľ a daňový bonus (1 replies)
 142. Energie v rodinnom dome ako naklad. (0 replies)
 143. daňové priznanie A - práca v Holandsku (0 replies)
 144. Súvaha a Bezprost.pred.účtovné obdobie (6 replies)
 145. Vyradenie vozidla z účtovníctva (4 replies)
 146. Zmenilo sa nieco v zdanovani prijmov z prenajmu za rok 2016 v porovnani s rokom 2015? (3 replies)
 147. Chýba mi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (11 replies)
 148. došlá fa mínusom ..je to dobropis či nie? (1 replies)
 149. 2% dane po podaní DPPO (2 replies)
 150. Peňažný príspevok na opatrovanie sa považuje za príjem, ktorý sa má zdaniť? (1 replies)
 151. Pozastavenie živnosti a typ daňového priznania (4 replies)
 152. Akú sumu môžem na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 153. ako vyhotoviť jazdu podnikatelovi? (2 replies)
 154. Potvrdenie o prijme bez odvodov a dani - ako DP? (0 replies)
 155. Vzájomná likvidácia dobropisu a VF v MRP programe (2 replies)
 156. pracovná cesta konateľa (0 replies)
 157. kreditny urok na podnikatelskom ucte (5 replies)
 158. ako preuctovat dlhodoby zavazok na kratkodoby ? (6 replies)
 159. Cestovne nahrady za sukr.auto konatela - danovo uznany naklad? (7 replies)
 160. Sankcie za nepriznane uroky v danovom priznani (0 replies)
 161. szco a slobodne povolanie - povinne poistne ako vydavok (2 replies)
 162. Mala UJ, mikro UJ (2 replies)
 163. Mozem si uplatnit v januari 2017 odpocet DPH z decembrovej faktury ? (3 replies)
 164. Ak preplatím zo SF vstupné zamestnancom, ktorý boli na Kasprowom Wierchu - v Poľku, je povinnosť im to zdaniť v mzde ? (2 replies)
 165. Nezdaniteľné časti základu dane - manželka (7 replies)
 166. kupa auta a dph (1 replies)
 167. Faktúra s českým CZ - neplatca (0 replies)
 168. Služba neplatcu CZ pre neplatcu SK - lesné práce (0 replies)
 169. zamestnanec cez agentúru (0 replies)
 170. Odpisovanie majetku vloženého do podnikania (10 replies)
 171. aky je Max. mozny prijem v r.2017,kedy nemam este povinnost platit Soc.odvody ? (1 replies)
 172. Ak občan SR pracuje v zahraničí cez slovenskú agentúru ako sa vyhotoví DP? (0 replies)
 173. DP typ B - nezdanitelna položka pri subehu tpp a živnosti (3 replies)
 174. Narok na podporu v nezamestnanosti?? (5 replies)
 175. Uctovne odpisy - Zauctovanie rozdielu medzi danovym a uctovnym odpisom (12 replies)
 176. Da sa zúčtovať prístupová cesta? (1 replies)
 177. Auto Toyota Land Cruiser patrí do kategórie nákladných alebo osobných ? (2 replies)
 178. Sro vznikla pocas roka - bezprostredne predchadzajuce obdobie (0 replies)
 179. Môžem preučtovať ,preposlať zahran. menu a Eur,bez zmenarenskeho listka ? (0 replies)
 180. RZZP VŠZP preplatok (2 replies)
 181. Podpisovanie ZEP (2 replies)
 182. Evidencia daňovej straty v DP - neuvedená daň.strata v tabuľke D (9 replies)
 183. zrušenie živnosti živnostenským úradom (3 replies)
 184. Nakup za sukromne peniaze (4 replies)
 185. Odpisovanie majetku. (0 replies)
 186. Uvádzať prijatú stornorezervu do DP? (0 replies)
 187. Vie mi niekto poradiť ako vysporiadať účty 414 a 061 v mikro účtovnej jednotke? (0 replies)
 188. Opravna faktura za elektrinu (5 replies)
 189. Prenos DP na odberateľa (3 replies)
 190. auto na leasing a krádež - postup zaúčtovania-prosím (0 replies)
 191. Blocky za nakup pohonnych hmot - ako zauctovat ? (0 replies)
 192. mikro účtovná jednotka a časové rozlíšenie (3 replies)
 193. Zníženie zisku z minulých období (1 replies)
 194. Ako požiadať v DP A o vrátenie preplatku dane poštovou poukážkou, keď na v mieste trvalého bydliska občan nezdržiava? (4 replies)
 195. odpisy 80/20 - zadávanie do výkazov tabuľka B (4 replies)
 196. FO účtujúca v podvojnom účtovníctve a zisk (1 replies)
 197. Ako sa vyplňuje riadok 26 DPH priznania při zahraničnom prijatom dobropise? (2 replies)
 198. Ako vyplniť DP dôchodkyne zo záv.činn. v SR a živnosti v Rakúsku? (4 replies)
 199. zostatok na konci roka (2 replies)
 200. pokladničný doklad v cudzej mene (0 replies)
 201. daňová evidencia-mínusový zostatok (7 replies)
 202. Uplatnenie nezd.časti na manžela s prijmom zamestnanca za opatrovanie? (1 replies)
 203. Predaj DHM na Ukrajinu - povinnosti (0 replies)
 204. Nákup auta v jednod.účtovníctve (5 replies)
 205. Daňové priznanie typ A (5 replies)
 206. príjem zo závislej činnosti v zahraničí + príjem zo živnosti na Slovensku - DP typu B (1 replies)
 207. Dva danove bonusy na dieta (2 replies)
 208. Zúčtovanie preplatku na dani zamestnanca v JU (1 replies)
 209. stavebné práce a dph (1 replies)
 210. Poznámky MRP (4 replies)
 211. Ročné zúčtovanie a prehľad zrazených a odvedených preddavkoch (4 replies)
 212. účtovanie elektronických poukážok (2 replies)
 213. Koľko preddavkov si započítať??? (4 replies)
 214. Aký typ daňového priznania použiť pri prenájme do 500 eur? (4 replies)
 215. Opravné daňové priznanie typu A (1 replies)
 216. Refakturácia služieb z minulého roka, kedy dať výnos? (4 replies)
 217. Poznámky - priemerný prepočítaný počet zamestnancov (2 replies)
 218. Predfaktúra a ostrá faktúra (1 replies)
 219. Bezúročná pôžička spoločníka pre s.r.o. (2 replies)
 220. Dodatočné DPPO alebo oprava účtu 429? (1 replies)
 221. Vynatie prijmu z CR v danovom priznani A (8 replies)
 222. preddavok dane PO_ kvartalny platca (2 replies)
 223. Daň z predaja domu (3 replies)
 224. Zahraničné príjmy - szčo (4 replies)
 225. Založená živnosť v priebehu roka a doklady k daňovému priznaniu (5 replies)
 226. ako zaučtovať v podvojnom učtovníctve storno platby kartou a následne storno poplatku za transakciu?? (1 replies)
 227. Ukončenie podnikania k 31.12.2016 - úprava ZD o neuhradené pohľadávky a záväzky a o nespotrebované zásoby- Výkaz o M a Z k 31.12.2016 nulový? - Alfa plus (1 replies)
 228. nezdaniteľná čast základu dane (6 replies)
 229. Je cestovné poistenie konateľa daňovým nákladom? (0 replies)
 230. Na základe akého dokladu, môžem vystaviť dobropis. (0 replies)
 231. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnuta dedenim v nepriamom rade (3 replies)
 232. Náklady spojené s používaním vlastnej nehnuteľnosti na podnikanie (1 replies)
 233. Obchod medzi závislými osobami a ich účtovný a daňový dopad (0 replies)
 234. Došlá zahraničná faktúra s DPH (1 replies)
 235. pôžička v hotovosti (6 replies)
 236. Odpisy pri majetku 80/20 (4 replies)
 237. Zostatok na účte daňovníka (4 replies)
 238. sro neplatca dph a faktúra do zahraničia (4 replies)
 239. Daň z príjmu - stavebný dozor (0 replies)
 240. zlá účtovná závierka (1 replies)
 241. Pracovná cesta obchodného zástupcu (7 replies)
 242. Ukončenie podnikania a evidencia drobného majetku (2 replies)
 243. Preddavky v cudzej mene - pre potvrdenie kurzov (?) (0 replies)
 244. Podať dodatočné DP z príjmov FO? (3 replies)
 245. Metóda vyňatia príjmu pri prijme Z CR? (3 replies)
 246. Môže sa v jednom DP kombinovať : paušál na sprostredkovanie a skutočné výdavky na prenájom? (1 replies)
 247. Ako zaúčtovať príjem z provízií po prerušení živnosti? (0 replies)
 248. Vrátenie daní zo zahraničia z predchádzajúcich rokov (6 replies)
 249. Členské príspevky (2 replies)
 250. Naklady na pristupovú cestu (0 replies)