1. Náklady účtované v bežnom roku súvisiace s výnosmi budúcich období (0 replies)
 2. Ako zaúčtovať u notára (JU+platca DPH) prijatú dotáciu z notárskej komory SR na kúpu PC? (5 replies)
 3. Zdanenie príjmu športovca (2 replies)
 4. účtovanie straveniek Callio (1 replies)
 5. priznanie k DPH (1 replies)
 6. Daň z nehnuteľnosti používanej na SZČO - vlastník súkromná osoba (0 replies)
 7. Platba kartou nie z podnikatelskeho uctu a nasledne vratenie (0 replies)
 8. Uctovanie DPH v JU z titulu mimoriadneho DPH priznania (0 replies)
 9. Nepriama zľava (7 replies)
 10. Demolačné práce v DE (3 replies)
 11. Tlačivo L1 - vrátenie dane z Rakúska - bod 10.10. (0 replies)
 12. Schválenie účtovnej závierky a dodatočné (3 replies)
 13. Zaúčtovanie v KV DPH pri neplatcovi DPH (2 replies)
 14. Musím vystaviť faktúru za predaj vyradeného firemného auta občanovi SR na Slovensku? (1 replies)
 15. dobropis zo zahraničia (2 replies)
 16. Vrátenie daní pri dvoch brigádach (3 replies)
 17. Nákup hračiek a následné darovanie (1 replies)
 18. DPH - daň.priznanie - nevypĺňaný riadok 15 (oslob.od dane) (0 replies)
 19. software z Cypru (4 replies)
 20. Kedy samozdaniť dodanie tovaru na prelome rokov? (1 replies)
 21. dodatočny kontrolny vykaz (1 replies)
 22. zápisnica z VZ (6 replies)
 23. vystavenie FA a datum (4 replies)
 24. ako zaučtovať česku daň 21% ? (5 replies)
 25. leasing doteraz nezaúčtovaný v záväzkoch (0 replies)
 26. Aké odvody platiť na doktorandskom štúdiu? (1 replies)
 27. Akým spôsobom zahrnúť výdavky na energie do daňových výdavkov pri práci z domu? (9 replies)
 28. Účtovanie platobných kariet (5 replies)
 29. Cena za účtovanie skladu (0 replies)
 30. Predaj darovanej nehnuteľnosti ako je to so zdanením, prípadne čo je nadobúdacia cena? (0 replies)
 31. Účtovanie prepravných nákladov na odberatelskej faktúre (0 replies)
 32. Ako znížiť daňový základ pri predaji bytu? (2 replies)
 33. Motorka - nákup a predaj (0 replies)
 34. Účtovanie úveru na budovu JÚ (0 replies)
 35. Do akej sumy môžem dať software do nákladov? (1 replies)
 36. Predaj tovaru do ČR fyzickej osobe (2 replies)
 37. presun penazi z CZK pokladne do EUr pokladne bez bankoveho listka ? (3 replies)
 38. Ako zdaniť predaj auta pri zmene z preukaz. na paušál. výdavky ? (3 replies)
 39. Miesto dodania v tuzemsku? (0 replies)
 40. zamestnanie Ukrajinca (6 replies)
 41. Aký kurz použiť pri vyúčtovaní cestovných náhrad za pracovnú cestu (2 replies)
 42. tovar na sklade po zrušení predajne (3 replies)
 43. ako fakturovat ?neplatca DPH fakturuje platcovi DPH (22 replies)
 44. Výdavky na súkromné auto (5 replies)
 45. Predaj auta musí byť zaznačený do technického preukazu? (12 replies)
 46. kam účtovať mestskú daň / miestny poplatok za ubytovanie (1 replies)
 47. Zásoby - zvieratá použité na osobnú spotrebu. (1 replies)
 48. Účtovníčky SZČO - poistenie, skusenosti (0 replies)
 49. preplatok z uhradených faktúr z predchadzajúcich období (4 replies)
 50. 2x uhradená lízingová splátka (2 replies)
 51. faktury a dobropisy v KV (0 replies)
 52. Predaj stroja a dph (2 replies)
 53. Výber z banky - majiteľom - na vlastné potreby?? (7 replies)
 54. Pracovný čas - denný + prestávka (13 replies)
 55. preúčtovanie straty z r.2016 v s.r.o. (1 replies)
 56. vypoved nájmu nebytových priestorov (2 replies)
 57. Faktúra za obedy (1 replies)
 58. Chyba v účtovníctve z r. 2016 - súvahová. Čo s tým? (1 replies)
 59. Prenájom bytu (4 replies)
 60. Odpisy auta a DPH ked je auto na splatky (1 replies)
 61. Čo môžem účtovať na účet 385 okrem nájomného? (3 replies)
 62. Vysporiadanie účtovnej straty z r. 2016 nerozdeleným ziskom z minulých rokov (2 replies)
 63. Započítanie straty v DP opatrovateľky v AT (0 replies)
 64. Daňové odpisy auta. (1 replies)
 65. Uctovanie splatok v JU (0 replies)
 66. Dohoda po 1.5.2017 (12 replies)
 67. Faktura od Apple (4 replies)
 68. Účet 428 a 431 (0 replies)
 69. Odvody do Soc. poistovne ? (3 replies)
 70. Do akej výšky môžem realizovať nákupy z pokladne? (0 replies)
 71. booking.com potvrdenie o platbe (2 replies)
 72. Odpisy (4 replies)
 73. registračná pokladna (2 replies)
 74. nezd. časť na manželku- kolko mesiacov? (4 replies)
 75. Ako zaradiť a odpisovať solárne panely? (4 replies)
 76. Vystavená faktúra k prijatej platbe od občana, tovar nedodaný, opravná faktúra - KV (1 replies)
 77. zrušenie el. komunikácie s FS (5 replies)
 78. Usmernenie fin. spravy - platba sukromnou kartou (3 replies)
 79. Predaj auta a vystavenie faktúry (5 replies)
 80. Zmeny v DP za rok 2016 v AT pre opatrovateľky (0 replies)
 81. Koeficient DPH ak s.r.o. neposkytuje oslobodené služby od DPH (2 replies)
 82. dobropis vystavený v roku 2016 (november), ale doručený,prevzatý a evidovaný až rok 2017/apríl (2 replies)
 83. Kurzy účtovníctva (0 replies)
 84. Môže cudzia osoba dotovať mínusovú pokladňu s.r.o. - bezúročnou pôžičkou v hotovosti? (10 replies)
 85. Postupujem správne pri výpočte a vyplácaní dividend? (3 replies)
 86. Aký bude predmet fakturácie na stretnutí klientov? (0 replies)
 87. Preplatok z ročného vyúčtovania (2 replies)
 88. Vstupenky na plávareň (9 replies)
 89. Dan z MV - nepoužívané auto, podat DP? (3 replies)
 90. Kedy samozdaniť oneskorené fakrúry (4 replies)
 91. daň z nehnuteľnosti, ak bola už predaná (3 replies)
 92. Musím evidovať v ERP úhradu faktúry za účtovnícke služby? (7 replies)
 93. Vlastná daňová povinnosť - DPH (1 replies)
 94. výpomoc zo soc.fondu vyplácaná dôchodcom (0 replies)
 95. Mám vystaviť faktúru k prijatej platbe? (2 replies)
 96. Zápočet pohľadávok (2 replies)
 97. Platenie PHM (0 replies)
 98. Preplatok na dani a 2 % (0 replies)
 99. Ako postupovať pri prenájme auta? (0 replies)
 100. DPH -Dodanie služby - prepravy do ČR (4 replies)
 101. Ako zaúčtovať stratu z r. 2016? (2 replies)
 102. dodanie tovaru v ramci EU (3 replies)
 103. zabudnuta faktura (0 replies)
 104. Dan z prenajmu nehnutelnosti na sk osoby, ktora je rezidentom v zahranici (1 replies)
 105. študent VŠ a príkazná zmluva (2 replies)
 106. účtovanie predaja žrebov v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 107. Kedy oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel? (1 replies)
 108. daň z predaja zdedeného bytu (5 replies)
 109. Fakturácia bez údajov "kupujúceho" (3 replies)
 110. Zaúčtovali by ste takýto doklad? (4 replies)
 111. Faktúra 2016 a nárok na odpočet DPH/rezervy (2 replies)
 112. Likvidácia spoločnosti a výkazy priebežnej závierky (0 replies)
 113. Opravné položky účtovanie (4 replies)
 114. Likvidácia spoločnosti a priebežné výkazy (0 replies)
 115. Zaradenie majetku (1 replies)
 116. Ako vyradiť neodpisaný majetok likvidáciou? (13 replies)
 117. Zahraničné faktúry - čo s DPH ? (6 replies)
 118. Dátum dodania na faktúre (2 replies)
 119. Ako zaúčtovať faktúru za technika PO, BOZP a PZS? (3 replies)
 120. Okamih uskutočnenia technického zhodnotenia stavby (0 replies)
 121. Zle spravené daňové priznanie (5 replies)
 122. stravné lístky pri prechode práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov (1 replies)
 123. Dodávateľská faktúra na stavebné práce F, nezaevidovaná do KV. Čo s tým. (6 replies)
 124. Tlačové zostavy v PÚ (1 replies)
 125. ako zaúčtovať faktúru priloženú v prílohe? (9 replies)
 126. účtovanie TJ (0 replies)
 127. Zrážka zo mzdy - exekúcia (6 replies)
 128. smernica pre podiel výdavkov (1 replies)
 129. daňové priznanie príspevkovej organizácie (1 replies)
 130. Pracujúci otec na materskej - odvody (1 replies)
 131. Trojstranný obchod vs intrakomunitárne dodanie (0 replies)
 132. Ako účtovať oceňovacie rozdiely vzniknuté pri účtovaní príjemiek a faktúr? (2 replies)
 133. Prosba Prešov a okolie (2 replies)
 134. stravovanie v školskej jedálni (0 replies)
 135. Materiál nakúpený maliarskou firmou na kartu (3 replies)
 136. Účtovanie preplatku na RZ ZP (preplatok za organizáciu) (4 replies)
 137. Doprava na SK (0 replies)
 138. dividendy (3 replies)
 139. Uver cez realitku ? (13 replies)
 140. Vklad z pokladne na BÚ sro, prevody cez súkromný účet konateľa (1 replies)
 141. Kde zaúčtovať kolky? (5 replies)
 142. Cestovná agentúra-príjem od klientov pre CK (0 replies)
 143. Čo s príjmom z vystavených faktúr počas pozastavenia živnosti? (2 replies)
 144. vysvetlenie DPH pri kúpe a predaji tovaru (2 replies)
 145. česká firma robí školenie na Slovensku - DPH registrácia? (0 replies)
 146. uctovnictvo - zaciatok podnikania (2 replies)
 147. Predám majetkový podiel poľnoh.družstva. Bude sa to zdaňovať a odvody aké z toho budú? (0 replies)
 148. Môžeme považovať "Dobierku" za platidlo? (1 replies)
 149. Dodatočné daňové priznanie PO (15 replies)
 150. Poplatok za odpad ak má daňovník len pozemok? (3 replies)
 151. Vystavená faktúra za nákup darčekovej poukážky na dobierku (0 replies)
 152. Účtovanie rabatu - zľavy na odoslanej faktúre (1 replies)
 153. Malá predajňa živnostníka-predaj vo sviatok (2 replies)
 154. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok (3 replies)
 155. Rocne zuctovanie dane za rok 2016 (3 replies)
 156. Preprava tovaru zo zahranicia.. (1 replies)
 157. Pri odklade dan.priznania FO treba toto nahlasit aj na Zdrav.poistovnu ? (0 replies)
 158. Zrážková daň a daňové priznanie PO (3 replies)
 159. Ako správne vypočítať úrok z omeškania pri neskorej úhrade faktúry vo viacerých splátkach? (10 replies)
 160. Platba za prenájom od PO a časové rozlíšenie (2 replies)
 161. Uznaju mi odklad DP FO,ked som podal oznamenie papierovo,a nie elektronicky ? (12 replies)
 162. Kedy je daň uhradená? (16 replies)
 163. Ako zaúčtovať podiel spoločnosti s ručením obmedzeným v inej spoločnosti (1 replies)
 164. dan zrazená v zahraničí neuplatnená v tuzemsku (2 replies)
 165. Prenájom techniky, živnostník... (0 replies)
 166. ako uctujete ekonomicku sluzbu poskytnutu v aprili 2017,tykajucu sa r.2016 ? (6 replies)
 167. Daňová strata a NČZD (5 replies)
 168. Otec na materskej (0 replies)
 169. Aká je suma náhrad za 1 km pri používaní vlastného motorového vozidla? (13 replies)
 170. DP k dani z prijmu typ B, riadok 117 URGENTNE (9 replies)
 171. koncesionárske poplatky za zamestnávateľa (33 replies)
 172. daňový bonus na dieťa r. 2016 - ak pracoval iba dva mesiace (9 replies)
 173. daňový bonus na dieťa r. 2016 - aj pracoval iba dva mesiace (1 replies)
 174. Nevyčerpaná dovolenka (2 replies)
 175. SK NACE (5 replies)
 176. Nárok na materskú z dohody a prilepšenie novým PP (4 replies)
 177. V akej výške možno uplatniť DDS uhradenú za 11/15 až 11/2016 v RZD 2016 ??? (2 replies)
 178. účtovanie malej telovýchovnej jednoty v obce (0 replies)
 179. daňový bonus - nekompletný rok (11 replies)
 180. Faktúra za vedenie účtovníctva po úhrade - odpočítateľná položka- do ktorého riadku v DPPO? (2 replies)
 181. Aktivácia účtovanie 504/622 (0 replies)
 182. zapocitanie odvedenych preddavkov na dan z prijmu (2 replies)
 183. V ktorom roku zdaniť nezdanené odchodné rok rozhodnutia 2015, vyplatené 2016 (8 replies)
 184. Riadok 10 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (0 replies)
 185. Kam zúčtovať do DP nevyfaktúrované dodávky z minulého roka? (0 replies)
 186. aka je sankcia za dodatocnu dph (0 replies)
 187. zabudla som zdanit príjem (3 replies)
 188. Podanie DPPO exportom z Omegy (7 replies)
 189. Dá sa zistiť z Účtovnej závierky firmy - priemerná mzda, resp. cena práce na zamestnanca (11 replies)
 190. Pocet mesiacov uvádzaný v DP FO pri odpocitatelnej položke za manželku (7 replies)
 191. Zápočet DPH s daňou z motorových vozidiel a učtovanie? (0 replies)
 192. Z čoho sa mi bude počítať materske (17 replies)
 193. Uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurz. rozdielov do ZD - DPPO (0 replies)
 194. Vysokoškolák+daňový bonus+OP na daňovníka (2 replies)
 195. Daňové priznanie za príležitostný prenájom. (2 replies)
 196. Príjmy súkromnej osoby z prenájmu (je zároveň aj SZČO) (4 replies)
 197. strata v 2015 vs DP2016 (4 replies)
 198. Odklad DP PO za rok 2016 a preddavky na daň z príjmov (1 replies)
 199. Nepristavenie auta (0 replies)
 200. danova evidencia, danove priznanie-treba vyplnit tabulku 1a alebo 1b? (3 replies)
 201. Potrebne podanie dan. priznania ? (11 replies)
 202. Parkovanie vyfakturovane bez DPH (1 replies)
 203. Daňové priznanie B bez príjmov a poistné (6 replies)
 204. Vyuctovanie cestovneho prikazu (8 replies)
 205. može mať štvrťročný platca dph evidenciu? (1 replies)
 206. Odoslaná zahraničná faktúra za tovar do EÚ s oslobodením alebo prenosom daň.povinnosti? (1 replies)
 207. Kde zaradiť do kontrolného výkazu odoslanú faktúru, vystavenú fyzickej osobe (nemá IČ DPH) ? Sme s.r.o., platca DPH. (1 replies)
 208. Rozúčtovať faktúru na služby a materiál? (2 replies)
 209. Príjem podnikateľa na bankovom účte zo zahraniča (3 replies)
 210. Vystavená faktúra neplatca DPH (2 replies)
 211. Kurzové rozdiely v JÚ - účtovanie v MRP (0 replies)
 212. Keď živnostník pozastavil živnosť k 31.12.2016 a tri faktúry mal zaplatené až v roku 2017, kde uvádzam túto sumu v DP? (4 replies)
 213. Účtovanie preplatku elektriny v Omege (3 replies)
 214. Účtovanie preplatku elektriny v PU (6 replies)
 215. Zmluva o dielo so študentom (6 replies)
 216. Kam v dan.priznani PO uvadzat Uroky v banke? (1 replies)
 217. Neuhradené záväzky v JU (0 replies)
 218. FO uctujúca v podvojnom uct. (3 replies)
 219. Odklad daňového PO elektronicky (5 replies)
 220. "informatívna - predbežná" závierka. (0 replies)
 221. Preúčtovanie stavu zásob k 31.12.2016 (10 replies)
 222. uzávierkové upravy (0 replies)
 223. dp FO A alebo B (8 replies)
 224. zdaňovanie výhry (0 replies)
 225. Nová sro bez pohybov - aké daňové priznanie (17 replies)
 226. Tovar odvezený do ČR, ale faktúrovať sa bude slovenskej firme (3 replies)
 227. k DP - pre zaneprázdnených (2 replies)
 228. Opravné DP (0 replies)
 229. danové A - príjem študentky zo zahraničia (8 replies)
 230. dátumy na DP PO (4 replies)
 231. Unimobunka - zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 232. Účtovanie dodania a montáže okien a príslušenstva. (2 replies)
 233. 2% dane v daňovom priznaní (1 replies)
 234. Účtovanie dotácie z ÚP - akédátumy? ešte raz (0 replies)
 235. Účet 479 (2 replies)
 236. Lehota na podanie DP s.r.o. v likvidácii (0 replies)
 237. DP typu B Daňový bonus- prílohy (3 replies)
 238. Správne počítanie (1 replies)
 239. Opravné DP po schválení uzávierky (1 replies)
 240. Daňové priznanie B_prenájom bytu (6 replies)
 241. Ako vnímať náklady na prezentáciu firmu na športovom podujatí? (0 replies)
 242. Vratené dobrovolné socialne poistenie a DP (13 replies)
 243. Predaj osobného automobilu pred odpísaním (0 replies)
 244. Vyrovnava sa preplatok zo zamestnania s nedoplatkom SZCO? (3 replies)
 245. Nepodané priznanie za 2015 a povinnosť bola. (0 replies)
 246. Čo so sociálnym fondom z minulých rokov? Ide o SZČO účtujúci v JU (0 replies)
 247. Ukončenie živnosti - príde automaticky daňová kontrola? (2 replies)
 248. Faktúra od VSE- je potrebné časovo rozlíšiť? Účtovanie v PU (0 replies)
 249. Poistné plnenie a daň z príjmu (7 replies)
 250. ukončenie živnosti + dp 2016 (5 replies)