1. Účtovanie rabatu - zľavy na odoslanej faktúre (1 replies)
 2. Malá predajňa živnostníka-predaj vo sviatok (2 replies)
 3. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok (3 replies)
 4. Rocne zuctovanie dane za rok 2016 (3 replies)
 5. Preprava tovaru zo zahranicia.. (1 replies)
 6. Pri odklade dan.priznania FO treba toto nahlasit aj na Zdrav.poistovnu ? (0 replies)
 7. Zrážková daň a daňové priznanie PO (3 replies)
 8. Ako správne vypočítať úrok z omeškania pri neskorej úhrade faktúry vo viacerých splátkach? (10 replies)
 9. Platba za prenájom od PO a časové rozlíšenie (2 replies)
 10. Uznaju mi odklad DP FO,ked som podal oznamenie papierovo,a nie elektronicky ? (12 replies)
 11. Kedy je daň uhradená? (16 replies)
 12. Ako zaúčtovať podiel spoločnosti s ručením obmedzeným v inej spoločnosti (1 replies)
 13. dan zrazená v zahraničí neuplatnená v tuzemsku (2 replies)
 14. Prenájom techniky, živnostník... (0 replies)
 15. ako uctujete ekonomicku sluzbu poskytnutu v aprili 2017,tykajucu sa r.2016 ? (6 replies)
 16. Daňová strata a NČZD (5 replies)
 17. Otec na materskej (0 replies)
 18. Aká je suma náhrad za 1 km pri používaní vlastného motorového vozidla? (13 replies)
 19. DP k dani z prijmu typ B, riadok 117 URGENTNE (9 replies)
 20. koncesionárske poplatky za zamestnávateľa (33 replies)
 21. daňový bonus na dieťa r. 2016 - ak pracoval iba dva mesiace (9 replies)
 22. daňový bonus na dieťa r. 2016 - aj pracoval iba dva mesiace (1 replies)
 23. Nevyčerpaná dovolenka (2 replies)
 24. SK NACE (5 replies)
 25. Nárok na materskú z dohody a prilepšenie novým PP (4 replies)
 26. V akej výške možno uplatniť DDS uhradenú za 11/15 až 11/2016 v RZD 2016 ??? (2 replies)
 27. účtovanie malej telovýchovnej jednoty v obce (0 replies)
 28. daňový bonus - nekompletný rok (11 replies)
 29. Faktúra za vedenie účtovníctva po úhrade - odpočítateľná položka- do ktorého riadku v DPPO? (2 replies)
 30. Aktivácia účtovanie 504/622 (0 replies)
 31. zapocitanie odvedenych preddavkov na dan z prijmu (2 replies)
 32. V ktorom roku zdaniť nezdanené odchodné rok rozhodnutia 2015, vyplatené 2016 (8 replies)
 33. Riadok 10 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (0 replies)
 34. Kam zúčtovať do DP nevyfaktúrované dodávky z minulého roka? (0 replies)
 35. aka je sankcia za dodatocnu dph (0 replies)
 36. zabudla som zdanit príjem (3 replies)
 37. Podanie DPPO exportom z Omegy (7 replies)
 38. Dá sa zistiť z Účtovnej závierky firmy - priemerná mzda, resp. cena práce na zamestnanca (11 replies)
 39. Pocet mesiacov uvádzaný v DP FO pri odpocitatelnej položke za manželku (7 replies)
 40. Zápočet DPH s daňou z motorových vozidiel a učtovanie? (0 replies)
 41. Z čoho sa mi bude počítať materske (17 replies)
 42. Uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurz. rozdielov do ZD - DPPO (0 replies)
 43. Vysokoškolák+daňový bonus+OP na daňovníka (2 replies)
 44. Daňové priznanie za príležitostný prenájom. (2 replies)
 45. Príjmy súkromnej osoby z prenájmu (je zároveň aj SZČO) (4 replies)
 46. strata v 2015 vs DP2016 (4 replies)
 47. Odklad DP PO za rok 2016 a preddavky na daň z príjmov (1 replies)
 48. Nepristavenie auta (0 replies)
 49. danova evidencia, danove priznanie-treba vyplnit tabulku 1a alebo 1b? (3 replies)
 50. Potrebne podanie dan. priznania ? (11 replies)
 51. Parkovanie vyfakturovane bez DPH (1 replies)
 52. Daňové priznanie B bez príjmov a poistné (6 replies)
 53. Vyuctovanie cestovneho prikazu (8 replies)
 54. može mať štvrťročný platca dph evidenciu? (1 replies)
 55. Odoslaná zahraničná faktúra za tovar do EÚ s oslobodením alebo prenosom daň.povinnosti? (1 replies)
 56. Kde zaradiť do kontrolného výkazu odoslanú faktúru, vystavenú fyzickej osobe (nemá IČ DPH) ? Sme s.r.o., platca DPH. (1 replies)
 57. Rozúčtovať faktúru na služby a materiál? (2 replies)
 58. Príjem podnikateľa na bankovom účte zo zahraniča (3 replies)
 59. Vystavená faktúra neplatca DPH (2 replies)
 60. Kurzové rozdiely v JÚ - účtovanie v MRP (0 replies)
 61. Keď živnostník pozastavil živnosť k 31.12.2016 a tri faktúry mal zaplatené až v roku 2017, kde uvádzam túto sumu v DP? (4 replies)
 62. Účtovanie preplatku elektriny v Omege (3 replies)
 63. Účtovanie preplatku elektriny v PU (6 replies)
 64. Zmluva o dielo so študentom (6 replies)
 65. Kam v dan.priznani PO uvadzat Uroky v banke? (1 replies)
 66. Neuhradené záväzky v JU (0 replies)
 67. FO uctujúca v podvojnom uct. (3 replies)
 68. Odklad daňového PO elektronicky (5 replies)
 69. "informatívna - predbežná" závierka. (0 replies)
 70. Preúčtovanie stavu zásob k 31.12.2016 (10 replies)
 71. uzávierkové upravy (0 replies)
 72. dp FO A alebo B (8 replies)
 73. zdaňovanie výhry (0 replies)
 74. Nová sro bez pohybov - aké daňové priznanie (17 replies)
 75. Tovar odvezený do ČR, ale faktúrovať sa bude slovenskej firme (3 replies)
 76. k DP - pre zaneprázdnených (2 replies)
 77. Opravné DP (0 replies)
 78. danové A - príjem študentky zo zahraničia (8 replies)
 79. dátumy na DP PO (4 replies)
 80. Unimobunka - zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 81. Účtovanie dodania a montáže okien a príslušenstva. (2 replies)
 82. 2% dane v daňovom priznaní (1 replies)
 83. Účtovanie dotácie z ÚP - akédátumy? ešte raz (0 replies)
 84. Účet 479 (2 replies)
 85. Lehota na podanie DP s.r.o. v likvidácii (0 replies)
 86. DP typu B Daňový bonus- prílohy (3 replies)
 87. Správne počítanie (1 replies)
 88. Opravné DP po schválení uzávierky (1 replies)
 89. Daňové priznanie B_prenájom bytu (6 replies)
 90. Ako vnímať náklady na prezentáciu firmu na športovom podujatí? (0 replies)
 91. Vratené dobrovolné socialne poistenie a DP (13 replies)
 92. Predaj osobného automobilu pred odpísaním (0 replies)
 93. Vyrovnava sa preplatok zo zamestnania s nedoplatkom SZCO? (3 replies)
 94. Nepodané priznanie za 2015 a povinnosť bola. (0 replies)
 95. Čo so sociálnym fondom z minulých rokov? Ide o SZČO účtujúci v JU (0 replies)
 96. Ukončenie živnosti - príde automaticky daňová kontrola? (2 replies)
 97. Faktúra od VSE- je potrebné časovo rozlíšiť? Účtovanie v PU (0 replies)
 98. Poistné plnenie a daň z príjmu (7 replies)
 99. ukončenie živnosti + dp 2016 (5 replies)
 100. NCZD na manžela (2 replies)
 101. nezdaniteľná časť dane (22 replies)
 102. Ako vyplniť Daňové priznanie PO riadok 100? (1 replies)
 103. vysledok hospodarenia strata, po uprave zaklad dane (9 replies)
 104. Cestovne nahrady konatela - uctovanie (0 replies)
 105. môže sa zisk v s.r.o. použiť na chod firmy ? (2 replies)
 106. SK NACE - doručovanie/rozvoz tovaru prípade kuriér (2 replies)
 107. Chybné ročné zúčtovanie dane - podanie opravného daňového priznania typu A? (11 replies)
 108. Ako zaúčtovať odvody? (2 replies)
 109. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ČR (2 replies)
 110. faktúru splatnú 31.12.2015 do VOZD za r.2016? (0 replies)
 111. Oddiel XIII. Miesto na osobitné záznamy daňovníka - daňové priznanie B (3 replies)
 112. Ako zaúčtujem v PÚ elektroinštalačné práce v prenajatých priestoroch? (0 replies)
 113. Do REgistra uct.zavierok musim poslat uct.zavierku samostatne? (1 replies)
 114. Mobilný telefón zakúpený formou bezúčelovej pôžičky (3 replies)
 115. Dôchodca DP (6 replies)
 116. Výška dane nižšia ako daňová licencia. (2 replies)
 117. Pausalne vydavky (8 replies)
 118. Honorár za umeleckú činnosť a výška paušálnych výdavkov (4 replies)
 119. zamestnanie+príjmy zo živnosti (5 replies)
 120. danove priznanie PO - tabulka f alebo G2? (4 replies)
 121. Zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa, daň mu bola už aj vrátená, avšak zabudol uviesť príjmy z prenájmu, ako to dať do poriadku? (11 replies)
 122. Slobodné povolanie a daňový bonus (18 replies)
 123. Prenájom nebytových priestorov FO pre vlastné s.r.o. (1 replies)
 124. Konateľ aj spoločník v jednoosobovej s.r.o. (1 replies)
 125. Kdy se podává DP právnické osoby za rok 2016? 31.3.2017? (1 replies)
 126. Nové začiatočné stavy a daň (0 replies)
 127. Vznik spoločnosti a bezprostredne predchádzajúce obdobie (0 replies)
 128. Daň 591 z DP PO = r. 800 bez ohľadu na to, čo je na r.1100 ??? (2 replies)
 129. príspevok z úradu práce na chránené pracovisko (11 replies)
 130. Prehľad o vzniku daňových strát v DP FO B (2 replies)
 131. vyživné (5 replies)
 132. Fakturacia služby - polozkovite? (6 replies)
 133. Exekúcia - ako správne postupovať (2 replies)
 134. účtovná závierka 2016 a 2015 paušálne výdavky (0 replies)
 135. Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň - 1. priznanie (0 replies)
 136. Danové priznanie občianske združenie (0 replies)
 137. Daňové priznanie PO 2016 (4 replies)
 138. predlženie lehoty na podanie daňové priznania (3 replies)
 139. Ako uviesť do daňového priznania 2016 vrátený preplatok z dani z príjmu a zdravotného poistenia za rok 2015? (3 replies)
 140. poznámky k účtovnej závierke (0 replies)
 141. Platba PZP cez súkromný ucet (0 replies)
 142. mám prirátať poistné aj zo zahraničia ? (1 replies)
 143. Preklep v účtovnej závierke JÚ z minulého roka (1 replies)
 144. Dodatočné KV za rok 2016 - odklad DPPO (3 replies)
 145. Prenos daňovej povinnosti ??? (3 replies)
 146. prosím o info koľko je odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2016 (1 replies)
 147. Stravné lístky na konci roka? (10 replies)
 148. Zdedeny a predany byt ako dalej (9 replies)
 149. nezdaniteľné časti základu dane (1 replies)
 150. Pomoze mi niekto vypisat zahranicny cestovny prikaz??? (0 replies)
 151. Nepeňažný vklad do sro (0 replies)
 152. chyba v účtovnej závierke z minulého účtovného obdobia (0 replies)
 153. účet 365 -platba FP cez osobný účet (6 replies)
 154. V ktorom roku zdaniť príjem ? (4 replies)
 155. DP - Ekon.person. alebo iné prepojenie.... (2 replies)
 156. Prenájom nehnuteľnosti a preplatok (5 replies)
 157. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku(materská) (2 replies)
 158. zaradenie darovaného drobného hmotného majetku (1 replies)
 159. Rekonštrukcia DM - podkrovie (0 replies)
 160. Danove priznanie FO (6 replies)
 161. Kontrola tankovania PHM z MRP cez excel (4 replies)
 162. sankcie DPH? (0 replies)
 163. Môžem podať účtovnú závierku mikro UJ za rok 2016 - 18008/2014 cez eDANE? (2 replies)
 164. Uctovanie faktury z CR (3 replies)
 165. Zaúčtovanie dane z príjmu,daňovej licencie a prenosu zápočtu daňovej licencie (1 replies)
 166. Obstarávacia cena materiálu zakúpeného v Číne (0 replies)
 167. Ako mám zaúčtovať v JU nedoplatok zdravotného poistenia pričom je ukončená živnosť? (3 replies)
 168. Transferová dokumentácia ak ide o nevýznamné prípady (0 replies)
 169. daňové priznanie a transferové oceňovanie (4 replies)
 170. Odložené podanie daňového priznania. (3 replies)
 171. Typ daňového priznania pre občianske združenie (2 replies)
 172. Nezdanitelná čast ZD -dochodca (5 replies)
 173. daňové priznanie (2 replies)
 174. Do ktoreho roka zahrnut prijem z vystavenej faktury? (7 replies)
 175. Základ dane pri skončení slobodného povolanie (0 replies)
 176. SZČO vyslaný do zahraničia (2 replies)
 177. Na aký účet platiť daň keď nemá FO pridelený konkrétny účet? (3 replies)
 178. Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A (0 replies)
 179. Ako zauctovat zac.ucet suvahovy pri novej s.r.o? (6 replies)
 180. kam do Dan.priznania PO vpisat zrazkovu dan z urokov ? (1 replies)
 181. Mimoriadna účtovná závierka k 31.12.2016 ? (2 replies)
 182. vrátenie daní z česka (1 replies)
 183. Pracovné oblečenie v JÚ (1 replies)
 184. Kde podat DP - v SR alebo v PL? (2 replies)
 185. oprava počiatočných stavov (2 replies)
 186. Základná náhrada na km jadzy (7 replies)
 187. Odpočet daňovej straty - zaokrúhľovanie (0 replies)
 188. Nezaplatený obratový bonus za tovar na strane dodávateľa je pripočítateľnou položkou v DP? (0 replies)
 189. darčekový kôš - na ples.. sponzoring? ako zaúčtovať? (1 replies)
 190. Účtovanie obedov a DPH (0 replies)
 191. Reklamné označenie prevádzky - zatriedenie. (0 replies)
 192. Pozemkové pasienkové spoločenstvo zamerané na chov oviec (4 replies)
 193. Aký denný kurz - neúčtovná jednotka (0 replies)
 194. Oprava bankoveho účtu v danovom priznaní (4 replies)
 195. Kam v dan.priznani PO pisete pri 80% nakladoch PHM nedanovy naklad ? (4 replies)
 196. faktura z minuleho roka (10 replies)
 197. Konkurz a priebežné uzávierky (0 replies)
 198. Plyn, elektrina, vodné-stočné a zrážky v JÚ. (5 replies)
 199. osobitná úprava §66 a KV (4 replies)
 200. Ked si uplatnil danovnik dan.bonus v zamestnani, ma prikladat kopiu r.listu aj k Dan.priznaniu ? (2 replies)
 201. Príjem z USA na základe zmluvy (0 replies)
 202. NČZD manželka na úrade časť roka (7 replies)
 203. Nezdaniteľná časť základu dane podpísaná u jedného zo zamestnávateľov (1 replies)
 204. Poznámky k účt.uzávierke (3 replies)
 205. Daňový preplatok zo zamestnania a tabuľka 1b v VI. oddieli daňového priznania typu B (3 replies)
 206. Je odstupné od zahraničného zamestnávateľa zdaniteľné na Slovensku? (0 replies)
 207. účtovanie úroku z úveru na auto 80/20 (1 replies)
 208. manželka SZČO, poberala rodičovský príspevok, zo živnosti mala tržby (6 replies)
 209. DPH z Colného výmeru (2 replies)
 210. Faktúra z 11/2016 - dodatocne priznanie k dani DPH? (5 replies)
 211. Nadcasy,nerovnomerne roz.PC (6 replies)
 212. Práca vykonaná bez zmluvy (0 replies)
 213. Príjem z ČR a zrážková daň (9 replies)
 214. DPH a vstupne (ucastnicky poplatok) v zahranici (1 replies)
 215. danové priznanie fo pracujúcej v čechách (3 replies)
 216. Ktory zakon hovori o tom, ze zamestnancom nemusim dat original certifikatu zo skolenia, ale len kopiu? (11 replies)
 217. Rozdiel v DPH (9 replies)
 218. učtovanie pôžičky v materskej jednotke od dcerskej jednotky (1 replies)
 219. uplatnenie DPH (5 replies)
 220. Koeficient DPH v lekárni a bonusy za odber tovaru bez DPH (0 replies)
 221. pokladňa v mínuse (8 replies)
 222. Preplatok na účte 342 použitý na úhradu dane - ako zaúčtovať ??? (3 replies)
 223. Uctovanie dotacie z UPSVaR (5 replies)
 224. Mám nárok pri predaji nehnutelnosti na odpocit.polozku? (1 replies)
 225. Zaúčtovanie JCD - clo a DPH v JÚ (1 replies)
 226. Môže byť malou ÚJ naďalej s.r.o. ak vznikla v 12/13 a v r. 2014 a 2015 bola malou aj keď spĺňa/la kritéria pre mikro ÚJ? (2 replies)
 227. SK NACE pre predmet podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (0 replies)
 228. Plati sa pri predaji nehnutelnosti fyz.osobou, zdravotne poistenie ? (1 replies)
 229. Moze si manzelu uplatnit odpoc.polozku na manzelku pri roznom bydlisku ? (3 replies)
 230. Vychadza mi dan z prijmov FO 7 eur, mam ju zaplatit? (13 replies)
 231. Dane za 2016 - najskor v SR samoplatca a potom v CR HPP (14 replies)
 232. Ukončenie podnikania - podanie posledného DPH (zo zásob) a kontrolný výkaz (0 replies)
 233. Kam zaúčtovať rozdiel vzniknutý pri úhrade prijatej faktúry vystavenej v EUR, hradenej z devízového účtu? (4 replies)
 234. Ako zistim, ci cinnosti patri medzi cinnosti, ktore nie su zivnostou ani podnikanim? (2 replies)
 235. opravne danove priznanie k dani z príjmu fo (3 replies)
 236. Daňová strata (2 replies)
 237. daňová evidencia - zaplatená záloha (2 replies)
 238. Odpočet daňovej straty v DP (5 replies)
 239. Môže si dať zamestnávateľ do nákladov vodičský kurz zamestnanca? (16 replies)
 240. účtovanie škody spôsobenej fyzickej osobe (0 replies)
 241. Ako daniť príjmy z Patreon.com? (10 replies)
 242. Ako zaúčtovať poplatky za uloženie odpadu? (1 replies)
 243. Zaplatené DF dňa 30.07.16 za domény napr. 01.07.16 - 30.07.17 - VOZD celá faktúra do roka 2016 ? (1 replies)
 244. Daňovník – občan SR, pracuje na lodi (2 replies)
 245. Predaj pozemku bez DPH? (0 replies)
 246. Ukončenie živnosti a daňové priznanie (11 replies)
 247. Ako postupovať pri uplatnení NĆZD na manželku a už podanom DP? (2 replies)
 248. Zmluva medzi manželmi SZČO (5 replies)
 249. starý záväzok v JU (0 replies)
 250. Prílohy k daňovému priznaniu (3 replies)