1. pokladňa v zahraničnej mene-mínusový zostatok v EUR (4 replies)
 2. Montážne práce v Rakúsku (2 replies)
 3. Priloha 2 v DPFO-B (4 replies)
 4. Aktivácia tovaru (1 replies)
 5. Vyplnenie daňového priznania za rok 2016 (1 replies)
 6. Opravy chýb minulých období cez 428 a 429 (5 replies)
 7. Platenie mesačných preddavkov (12 replies)
 8. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov - NČ na ZŤP manžela (4 replies)
 9. Výpočet základu dane (2 replies)
 10. Zaradenie plynofikácie (0 replies)
 11. Mamou zdedeny byt po starej mame - danove povinnosti (9 replies)
 12. Aký typ DP FO podať - B alebo A (4 replies)
 13. potvrdenie o zdaniteľnej mzde (2 replies)
 14. Daňove priznanie v ČR - študent v SR (2 replies)
 15. DP 2016 - opatrovateľka v Rakúsku (6 replies)
 16. Dodanie stavebnych prác a kontrolny výkaz (4 replies)
 17. Inventarizačný zápis..... (0 replies)
 18. Rezerva na účtovnú závierku (1 replies)
 19. je nutne uviest zmenu stavu /rozvod/ do danoveho priznania? (5 replies)
 20. Ako zaúčtovať darcovskú sms? (1 replies)
 21. daň z MV-vznik a zánik daň.povinnosti (4 replies)
 22. krátenie výdavkov pri príjme z prenájmu (1 replies)
 23. daň z MV 2016-vlastník alebo nájomca? (3 replies)
 24. daň z MV - zamestnavatel zamestnancovi - auto s CZ ŠPZ? (2 replies)
 25. Daňové priznanie FO za rok 2016 - musím podať DP? (6 replies)
 26. Auto konateľa a dátumy vzniku a zániku povinnosti k dani z MV (2 replies)
 27. DzMV za 2016 (1 replies)
 28. Záväzok voči spoločníkovi (9 replies)
 29. odvody do VSZP za 01/2017 (9 replies)
 30. VRP a príjem na základe PPD (2 replies)
 31. vyradenie uctovnictva starsieho ako 10 rokov (2 replies)
 32. Daň z MV - ťahač a náves (2 replies)
 33. nasledky oneskoreneho prihlasenie do socialnej poistovne (1 replies)
 34. Danove priznanie - fin. agnet 0 prijem, +praca na dohodu, praca na zmluvu (1 replies)
 35. Tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2017 a potvrdenie o podaní prehľadu (4 replies)
 36. zmena sadzba dane z príjmov a preddavky na rok 2017 (1 replies)
 37. Neexistujúca faktúra (1 replies)
 38. Vyúčtovacia fa od DILAN (1 replies)
 39. ID a daňové priznanie (3 replies)
 40. Vznik a zánik k dani z MV - treba oznamovat na DU? (1 replies)
 41. Prepis nesplateného mobilného telefónu na manžela (0 replies)
 42. zanik danovej povinnosti k dani z motorovych vozidiel (17 replies)
 43. Tovar vrateny este este v maji dobropis vystaveny v decembri (0 replies)
 44. Daň z VM za rok 2016 (5 replies)
 45. Dan z motorovych vozidiel (5 replies)
 46. Bankový účet na manželku (3 replies)
 47. Prihlasovacia povinnosť pri kúpe bytu. (8 replies)
 48. Daň z prevodu akcií (0 replies)
 49. Rozdelenie parcely a daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 50. Co je pre zamestnanca vyhodnejsie? Podať DP alebo si nechat urobit ročne zúčtovanie? (4 replies)
 51. Oneskorený blok z RP (5 replies)
 52. Kúpa podniku v daňovej evidencii. (0 replies)
 53. poistná udalosť, DPH neuhradená od poisťovne (0 replies)
 54. Moji svokrovci predali nehnutelnost v roku 2015, mali v nasledujucom roku zaplatit dan? (6 replies)
 55. Prenájom garáže (6 replies)
 56. Ako prepocitat plat v librach na fakture? (0 replies)
 57. Aky variabilny symbol sa pise na zaplatenie DMV za 2016 (1 replies)
 58. Konateľ - štúdium MBA (5 replies)
 59. Priznanie k dani z nehnuteľností - všetky odiely (1 replies)
 60. zahraničná pracovná cesta bez letenky (13 replies)
 61. szčo - exekucia ako výdaj (2 replies)
 62. Prebytok v pokladni. (3 replies)
 63. Faktúra z minulého roka - odrátanie DPH (10 replies)
 64. Uctovanie faktur na prelome rokov (6 replies)
 65. Daň z MV / musím podať DP za rok 2016? (3 replies)
 66. Odkúpená pohľadávka (0 replies)
 67. Obratový bonus za rok 2016 a dátumom dodania a vystavenia 27.1.2017 (1 replies)
 68. Odložená daň vypocet (0 replies)
 69. Zmena parcelných čísel a výmery oproti stavebnému povoleniu (4 replies)
 70. Povinnosť sa registrovať na DÚ? (8 replies)
 71. Nárok na dovolenku-ukončenie prac.pomeru (1 replies)
 72. Zaokruhlovanie pri vyplnani DP k dani z MV za rok 2016 (1 replies)
 73. Dobropis (0 replies)
 74. predpokladaná daň r. 40 (7 replies)
 75. Nezaplatený preddavok na DzMV a vyúčtovanie preddavkov v daň. priznaní (0 replies)
 76. Prečo mi vyhadzuje chybu v počte mesiacov pri daňovom z MV? (4 replies)
 77. Prepočet CZK pokladnice kurzom k 31.12.2016? (1 replies)
 78. Kedy mám nárok na odpočet DPH z prevodu práv k nehnuteľnosti? (0 replies)
 79. Nedoplatok z RZZP vypočítaný z výhry - aký typ DP podať? (3 replies)
 80. MOzem si dat alikv. cast odpisu auta kupeneho 12/2016 do nakladov? (1 replies)
 81. Podľa akej vyhlášky či zákona sa vypočíta spotreba PHM? (2 replies)
 82. Faktúra za elektrinu - dať na ICO, alebo môže aj na r. č.? (2 replies)
 83. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky a prechod z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu (0 replies)
 84. DZMV-kto platí daň z motor.vozidiel? (5 replies)
 85. DP SZČO na SK a zamestnanec v rakúsku (8 replies)
 86. DPH-zúčtovacia fa BVS (2 replies)
 87. Rezervy na dovolenku cerp (0 replies)
 88. Podlieha dani z MV aj vozidlo kat. M1 jazdiace na špeciálnych značkách, dokiaľ nezíska klasické značky ? (3 replies)
 89. DzMV r. 2016 (2 replies)
 90. Nákladné auto požičané konateľom sro-čke na pracovnú cestu a výška náhrady. (4 replies)
 91. Zvysenie strav.liskov (22 replies)
 92. Prechod z preukázateľných výdavkov (4 replies)
 93. Živnostník - registrácia podľa §7a (5 replies)
 94. SZčO auto nezaradené v obchodnom majetku a DzMV (2 replies)
 95. Provizie Skylink (1 replies)
 96. Zaradenie jazdnej supravy (1 replies)
 97. Upravňa vody (0 replies)
 98. Daňové priznanie - ako vyplniť riadok 2? (4 replies)
 99. prenájom domu na podnikanie a daň z nehnuteľnosti (0 replies)
 100. kúpa auta (1 replies)
 101. Valutová pokladňa v JU (3 replies)
 102. kde mám začať hľadať chybu? Zostatok BU sedí aj nesedí .. (OMEGA) (5 replies)
 103. Ako zaúčtovať vklad záložného práva? (2 replies)
 104. Pracovné cesty konateľa na cudzom aute a daň z MV (4 replies)
 105. DAŇ z MV za 2016 (5 replies)
 106. technické zhodnotenie majetku v SAPE (0 replies)
 107. Kto podá daňové priznanie? (1 replies)
 108. DP FO B za 2016 (2 replies)
 109. Nákup hovädzieho dobytka (2 replies)
 110. Cestovný príkaz - číslovanie (2 replies)
 111. DP dan z motor.vozidiel - ako pridat list pre dalsie auto ? (1 replies)
 112. Spotrebný úver na auto - účtovanie v JÚ (2 replies)
 113. Znížiť odpočítateľných 500 € pri kratšom ako 12 mesačnom prenájme (3 replies)
 114. Predaj pozemku (7 replies)
 115. DzMV za r.2016 a predaj auta (4 replies)
 116. Daň z MV (12 replies)
 117. Bezodplatné zbavenie sa vraku neodpísanej dodávky a vyradene z účtovníctva. (4 replies)
 118. Veľkosť účtovnej jednotky - zatriedenie (6 replies)
 119. DP za 2016 invalidny dochodca (1 replies)
 120. Daň z MV - vlastník leasingová spoločnosť (1 replies)
 121. Na SR časť roka SZČO a časť roka v ČR ako zamestnanec (5 replies)
 122. Daň z nehnuteľnosti kúpa aj predaj bytu (2 replies)
 123. Nepoužívanie vozidla v celom zdaňovaciom období, môžem oznámiť zánik daň. povinnosti? (4 replies)
 124. Zrušená živnosť daňové priznanie (1 replies)
 125. POKUTA-ako by ste postupovali (3 replies)
 126. daň z motorových vozidiel (1 replies)
 127. Nezaplatena pohladavka a zrusenie zivnosti. (1 replies)
 128. Daň z MV a preradenie auta do osobného vlastníctva (4 replies)
 129. Auto zo zahraničnej firmy u nás ? (0 replies)
 130. DZMV-vznik daň.povinnosti-kúpené auto od iného daňovníka (2 replies)
 131. Náhrada stravného pri zahraničnej prac.ceste (3 replies)
 132. Môžu sa uzatvárať nové rámcové zmluvy na bežný nákup? (0 replies)
 133. Daňové priznanie 2016 typ A práca ČR a SR (14 replies)
 134. Diety SZČO v Nemecku (6 replies)
 135. Prijatie služby z EÚ - nezisková organizácia (4 replies)
 136. Vráti sa mi daň zo ZČ ak som dôchodca a príjem za r. 2016 bol 1500 €? (4 replies)
 137. Dátum vystavenia na faktúre pred dátumom dodania služby. (1 replies)
 138. Daňová licencia a novovzniknutá firma (1 replies)
 139. Patria naklady za taxi do nedanovych nakladov pri danovom priznani k dani z prijmov??? (3 replies)
 140. pravidlá nízkej kapitalizácie (2 replies)
 141. Môžem výdavky evidentne použité na dosiahnutie príjmu presunúť do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane? (1 replies)
 142. ak je dobropis vystavený aj dátum dodania 31.12.2016, ale prišiel až v roku 2017 a je to % z dosiahnutého obratu? (1 replies)
 143. Danove priznanie po umrti danovnika (4 replies)
 144. Musí mi daňový úrad poskytnúť informáciu o tom, či dodávateľ uhradil DPH vyčíslenú na vystavenej faktúre voči mne? (0 replies)
 145. Daňový preplatok (4 replies)
 146. Môže sa obec stať platcom DPH? (2 replies)
 147. Dokumenty potrebné ku zrážkam zo mzdy (3 replies)
 148. obratový bonus (1 replies)
 149. musim podat danove priznanie ? (19 replies)
 150. ako vyriesit pri s.r.o. minusovy stav v CZK pokladni,a vysoky kladny stav v EUR pokladni ? (0 replies)
 151. koeficient na DPH (0 replies)
 152. Závierka 2015 zaslaná ako mikro ÚJ a mala byť za malú ÚJ-čo spraviť? (1 replies)
 153. pozastavenie zivnosti k 1.12.2016, danove priznanie (7 replies)
 154. Suhrnny výkaz a podmienky.. (0 replies)
 155. Keď sa auto zaradené v obchodnom majetku szčo nepoužívalo na podnikanie v roku 2016, akým dátumom ho odhlásim na DU ? (5 replies)
 156. DZMV -DP riadok 08 (u áut N1) (8 replies)
 157. Ako zaúčtovať preplatok z RZZP? (1 replies)
 158. Môže nepodnikateľ viesť daňovú evidenciu ako podnikatelia? (1 replies)
 159. či som povinná podať daňové priznanie za minulý rok (9 replies)
 160. Odoslanie suhrnneho vykazu v akom poradi? (4 replies)
 161. stal sa zo mňa platca DPH (1 replies)
 162. Vystavenie faktury do CR (neplatca DPH) (4 replies)
 163. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti medzi dvoma plátca DPH podlieha samozdaneniu? (4 replies)
 164. Predpokladaná daň z MV (10 replies)
 165. FAKTÚRA za repasovaný motor-náhradný diel (3 replies)
 166. Opatrovateľka na rakúsku živnosť + práca u nás. (5 replies)
 167. Zrušenie živnosti, znovu založenie a DP (2 replies)
 168. odpočet straty a zápočet licencie (0 replies)
 169. úverový účet (8 replies)
 170. finančný bonus na prelome rokov, zľava - 326, alebo 383 (0 replies)
 171. Faktura po splatnosti v DPPO (1 replies)
 172. Podklady pre počítanie spotreby PHM, leto, zima, mesto? (0 replies)
 173. Počítanie spotreby PHM, leto, zima, mesto? (0 replies)
 174. Účtovanie preplatku na ZP v JU (4 replies)
 175. Môžem účtovať počas prerušenej živnosti? (0 replies)
 176. OMEGA od ktorej verzie je aktualne tlacivo Dan z mot.vozidiel ? (6 replies)
 177. DPH (5 replies)
 178. SZCO bez vykonavania cinnosti - ako zrusit najjednoduchsie? (1 replies)
 179. Preplatok na dani - ako zaúčtovať ??? (2 replies)
 180. Alza cz a dobropis (3 replies)
 181. Uplatnenie DPH z JCD (2 replies)
 182. Preplatok na preddavkoch na ZP v JÚ (4 replies)
 183. Vážený aritmetický priemer v sklade a nesúlad s účtovníctvom (2 replies)
 184. DPH zo zahraničia (1 replies)
 185. Ako zaúčtovať Expres služby Slovenskej pošty uvádzané s DPH? (4 replies)
 186. Ako účtovať?-Zmluva o dielo-vyprac.návrhu,dodanie technológie pre urč.služby (0 replies)
 187. Zaradenie vývozky dreva do majetku (0 replies)
 188. auto na IČO a daň z MV (3 replies)
 189. trojstr.obchod a samozdanenie (2 replies)
 190. služby neuhradené na konci roka (12 replies)
 191. Likvidácia spoločnosti a obchodný podiel (0 replies)
 192. Príspevok na bývanie - na stiahnutie (1 replies)
 193. Nákup materiálu z vlastných zdrojov spoločníka. (4 replies)
 194. Zmluva o najme a uplatnenie DPH (0 replies)
 195. oznamovacia povinnosť - DzMV (2 replies)
 196. Nefunguje kontrola IČ DPH (7 replies)
 197. Fa k prijatej platbe (4 replies)
 198. účtovanie faktúry (0 replies)
 199. Dekoratívne predmety - viesť aj v evidencii drobn. majetku? (2 replies)
 200. pokuta za neskore podanie dodatocneho DP (0 replies)
 201. Butik s oblečením - sklad (17 replies)
 202. Ako zdaniť príjmy cez Paypal (1 replies)
 203. RZD a aké mám iné nároky ? (7 replies)
 204. Platí s.r.o. ktorá je v likvidácii od 22.9.2016 pomernú časť daňovej licencie ? (2 replies)
 205. zásoby - likvidácia (0 replies)
 206. VS pri platení dane z MV (2 replies)
 207. Ako zaúčtovať prijatý nadmerný odpočet DPH v JÚ? (2 replies)
 208. Daňové priznanie (7 replies)
 209. Prerusenie odpisov motoroveho vozidla (1 replies)
 210. Zabudnutá došla faktúra (2 replies)
 211. Kde si vypracujem DP ? (3 replies)
 212. Vyúčtovacia faktúra od SPP, VSE (1 replies)
 213. Dôchodca a hmotná výhra (6 replies)
 214. Odpisovanie auta a prechod na paušálne výdavky (0 replies)
 215. Datum dodania a vystavenia DOBROPISU (1 replies)
 216. KV za 12/2016 cez finančnú správu (0 replies)
 217. Poistna udalost (7 replies)
 218. Zmena ceny majetku/pozemku obce (0 replies)
 219. Ako určím predajnú cenu tovaru ak bol nákup s dph a následne pri predaji sa uplatní prenos DP (0 replies)
 220. Prerušenie používania vozidla na podnikanie (1 replies)
 221. Vlastníci bytov v zastúpení a KV (6 replies)
 222. Daň z MV 2016 (3 replies)
 223. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam (2 replies)
 224. Auto v podnikani a 60% vydavky (7 replies)
 225. Predplatné za účtovné/mzdové web články (6 replies)
 226. Dodanie tovaru z ČR-samozdanenie (5 replies)
 227. Rozdelenie prijmov (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) v DP medzi manzelmi (9 replies)
 228. V ktorom roku do nákladov práce na tvorbe webu? (1 replies)
 229. dodatočné daňové priznanie za r.2015 - r. 42 (2 replies)
 230. Faktúra z Francúzska - aký dátum vzniku DP? (6 replies)
 231. zrušenie aktivácie nákladov z minulého obdobia (0 replies)
 232. Faktúra od Orange mínusom? (0 replies)
 233. Neuznaná DPH (2 replies)
 234. Ukončenie a založenie živnosti a výkazy (0 replies)
 235. Určenie jazdnej súpravy pre daň z motorových vozidiel (1 replies)
 236. kurzové rozdiely v JÚ (0 replies)
 237. Daň z motorových vozidiel pri paušálnych výdavkoch (9 replies)
 238. RZD a iny prijem danovnika (8 replies)
 239. Je faktura zo zahranicia spravne vystavena?? (5 replies)
 240. dobropis (0 replies)
 241. schodok v pokladnici (1 replies)
 242. Ako zaúčtovať vrátenie poštovného? (0 replies)
 243. Patrí toto vozidlo do DP k dani z motorových vozidiel? (2 replies)
 244. AKO BY STE v r.2016 riešili DPH z faktury,ktora patri do roku 2015 ? (3 replies)
 245. Danovy bonus (11 replies)
 246. Nutnost samozdanenia pri dovoze tovaru z Ciny cez Belgicko (0 replies)
 247. DPzMV pri pouziti vlastneho vozidla SZCO (1 replies)
 248. Provízia z kozmetiky (3 replies)
 249. ako zaúčtovať v JU ak za mňa zaplatí faktúru iná osoba KK (0 replies)
 250. Predaj pozemku a DP (4 replies)