PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Hotovosť prijatá v pokladni za mylnú platbu.
 2. Účtovanie skladu spôsobom A
 3. Prijatá platba
 4. Miesto dodania sluzby
 5. predaj pozemku zahr. osobe z 3. štátu a odvod DPH?
 6. Preradenie osobného automobilu do osobného vlastníctva
 7. Kontrolný výkaz
 8. Vyradenie odpísaného os.automobilu v JÚ a prepis na rodinného príslušníka. Je to príjem ?
 9. Výdavky do účtovníctva pred začiatkom podnikania
 10. Faktúra za účasť na výstave v Rakúsku a fa s DPH
 11. Uhrada v hotovosti za proviziu za sprostredkovanie obchodu, je potrebna virtualna registracna pokladna?
 12. Tuzemske samozdanenie a kontrolný výkaz
 13. Zahraničná osoba a vrátenie dane
 14. Služobné vozidlo a súkromné km
 15. Preklad na faktúre AT
 16. Mesačná minimálna cena za účtovníctvo
 17. Odpocitanie dph pri registracii, aktivacia nakladov
 18. Preposlanie tovaru slovenskému klientovi-občanovi do Číny
 19. Dovoz z Číny a DPH
 20. Firma v likvidácii - ako účtovať
 21. Faktúra za porušenie objednávka - POkuta
 22. Účtovanie prijatej faktúry za obedy zamestnancov
 23. Ako sa fakturuje predaj motorového vozidla u platcu DPH, na ktoré bolo pri vstupe odpočítaná DPH s koeficientom podľa §50?
 24. Výdavky SZČO
 25. samozdanenie dobropisu zo zahraničia, kam v KV?
 26. Aké dokumenty treba účtovníkovi pre vypracovanie daňového priznania pre s.r.o?
 27. Súhrnný výkaz mesačný alebo štvrťročný?
 28. Výška odvodov do SP a ZP z DP typu B za rok 2016
 29. Výška ovodov do SP a ZP z DP typu B za rok 2016
 30. evidovanie štartovného cez erp?
 31. Dva krát uhradená DFA
 32. Živnostník kúpi do firmy nové osobné auto v 12/2016. Ako zaúčtuje výdavok v roku 2016?
 33. Vydanie vlastne knihy len cez tlačiareň
 34. sfalšované účtovné doklady - vyučtovanie pracovných ciest môžu byť použité ako dôkaz pre súd
 35. Účtovníctvo - začiatok
 36. predaj pozemku a DPH
 37. Faktúra Alza
 38. prenajom rekl.plochy - dph
 39. Platia limity na odvody do SP suhrnne alebo za kazdu cinnost samostatne
 40. Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Musí odberateľ platiť DPH?
 41. Už vám prišli preplatky z RZZP?
 42. Výhra v konkurze a uctovanie
 43. Aký program na české podvojné účtovníctvo?
 44. Faktura O2
 45. Ako preukázať podiel % používania firem.auta na podnik.a súkr. účely?
 46. platenie zdravotných odvodov z podielov na zisku - vyplatenie viacerých rokov naraz
 47. Dátum plnenia pri nákupe z členskej krajiny EÚ
 48. Dovoz použitého autobusu z krajiny mimo EU - čo obnáša?
 49. Prenesenie daňovej povinnosti
 50. prúčtovanie úveru z 461 na 479
 51. Musím sa spätne registrovať pre DPH §7 - služba poskytnutá do EU plátcovi DPH?
 52. použitie automobilu na prac. cestu
 53. Odpredaj rest.zariadenia - prevadzky
 54. Kontrolný výkaz - nový vzor, poučenie, finančný spravodajca 1.1.2017
 55. Dá sa tento doklad použiť v účtovníctve?
 56. Daňový bonus na deti pri odpočítávaní straty
 57. DPH - neuplatnenie odpočtu DPH
 58. IČ DPH
 59. El.schránky a zahr.osoby
 60. Nemocenská dávka prišla na účet firmy, ako zaúčtovať?
 61. Refakturácia prác s prenosom daň.povinnosti
 62. Ako dohlásiť vystavenú faktúru do DPH a KV, keď na jej pôvodné číslo už je nahlásený iný odberateľ?
 63. nevyfakturované dodávky vs. rezervy
 64. vyradenie (neodpísaného) majetku z účtovníctva
 65. DPH - dodanie tovaru SK plátcu CZ plátcom do Čiech
 66. Ako postupovať ak klient uhradil faktúru inej spoločnosti z účtu úplne inej spoločnosti?
 67. Predaj bytu - tovaru pod nákupnú cenu
 68. Prebratie účtovníctva
 69. Prefakturácia
 70. účtovanie exekúcie podľa splátk.kalendára - ako?
 71. ako optimalizovat: Materska dovolenka otca + konatel v sro + podpora na UP
 72. SZČO (prepravca) a stravné na zahraničnej pracovnej ceste.
 73. Faktúry od firmy Envato Pty Ltd Australia
 74. Môže kúpiť rozostavanú nehnuteľnosť za účelom predaja po dokončení?
 75. Uctovanie kupy os.automobilu
 76. Uprava ZD transferove ceny
 77. Može si byvale vedenie firmy narokovat preplatok RZZP za rok 2015?
 78. Pokuta DÚ-úhrada
 79. ako zauctujem v r.2016 pohyb na ban.ucte z roku 2015 ?
 80. Ako zaučtovat chybajucu uzavierku z kasy?
 81. student, SZCO a zamestnana zaroven robí 1.krát priznanie
 82. Ako zaúčtovať u dlžníka postúpenie jeho záväzku na nového dlžníka?
 83. Ročné zúčtovanie dane
 84. Postúpenie pohľadávok
 85. Ročné zúčtovanie poistného RZP-preplatok, účtovanie.
 86. ako mám evidovať zahraničné došlé faktúry v MRP
 87. Prenesenie daňovej povinnosti MsBP
 88. Ako oznámiť daňovému úradu, že už motorové vozidlo nepoužívam na podnikanie?
 89. Registračná povinnosť pre DPH podľa § 7 zákona o DPH
 90. Sirup - zaradenie do colného sadzobníka
 91. PN a pracovník s odvodovou úľavou
 92. zaradiť do účtovníctva?
 93. TOP - pohľadávky
 94. Registracia organizacnej zlozky ako neplatitel dane?
 95. Daň z nehnuteľnosti - darovanie pozemkov
 96. Odchod do dochodku
 97. Zodpovednosť za chyby spôsobené neznalosťou
 98. Virtualna reg.pokladnica
 99. Predaj drobného majetku - úhrada faktúry v hotovosti.
 100. ako mám zaúčtovať kúpu pozemku?
 101. Faktúra za program od APPLE vystavená s DPH, VAT reg. NO je IE..čo s dph?
 102. Prijatá faktúra z Číny - Nemá IČO, DIČ: Ako odôvodniť pri kontrole?
 103. Výpočet odpisov pomerne?
 104. Stravné lístky pre zamestnanca
 105. Účtovanie pri predaji DHM
 106. Do 10 mesiaca som mal prerušenu živnost, možem si dat do nakladov poplatky za vedenie bežneho učtu,telefonu.Dakujem
 107. Nájom plochy za účelom reklamy a DPH
 108. Prenesenie daňovej povinnosti
 109. Uhrada faktur pocas procesu registracie platcu DPH
 110. zaúčtovanie dokladov v mene BRL
 111. Do ktorého mesiaca zaradiť faktúru?
 112. Obrat DPH §4
 113. Paušálne výdavky a spotreba PHM pri traktore
 114. Príkazná zmluva a nariadenie finančnej správy
 115. Byt prenajaty na podnikanie - prosim o radu
 116. pozicka
 117. Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom
 118. Dohoda o vykonaní práce - účtovníčka
 119. Hotovostná platba do 5000 - obdobie
 120. Nadmerny odpocet DPH podla par. 79 ods 2 pism c) - v pripade nezaplatenia odvodov?
 121. Ako správne vydávať zamestnancovi stravné lístky
 122. Elektronická schránka
 123. Vystavená faktúra
 124. Ako uctovat Bitcoin resp. altcoin vynosy
 125. Transferové oceňovanie
 126. ukoncena zivnost a neuhradene zavazky
 127. účtovanie konferencie
 128. automobil v podnikaní
 129. vystavenie faktúry za tovar - DPH
 130. Ro pre výpočet materskej
 131. Je predĺžena záruka daňový výdavok alebo obstar. cena?
 132. Zásilkovna CZ (úschovné a dopravné) a DPH - miesto dodania služby
 133. Krádež v roku 2014, nesprávne zaúčtovanie, na účte 378 nebude 0 zostatok.
 134. Je limit 48.000 aj na nákladné vozidlá?
 135. nákup mobilu - osobne
 136. Cestovne
 137. Nepeňažný vklad do sro
 138. Predaj neodpísaného auta u živnostníka
 139. Účtovanie Dopravy na faktúre
 140. Lehota splatnosti - od akého dátumu
 141. Paušálne výdavky 2017
 142. Účtovanie stravných lístkov po ukončení prac. pomeru - z-ci dostali viac lístkov ako mali nárok.
 143. Môže sa fyzická osoba registrovať na daň z príjmu elektronicky, alebo musí osobne navštíviť úrad?
 144. virtuálna pokladňa
 145. služba prijatá od neplátcu z iného členského štátu
 146. Zdravím vás vie mi niekto poradiť či nealkoholické pivo podlieha spotrebnej dani z alkoholických nápojov
 147. Musí mať súdny znalec v odbore stavebníctva registračnú pokladňu alebo VRP na úhradu hotovostných faktúr?
 148. Dohoda o pracovnej činnosti - končia od 1.1.2017? Je to pravda?
 149. platenie DPH medzi platcami
 150. faktúra
 151. aké sk nace pri.Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 152. Faktúra za účastnícky poplatok
 153. Nákup strojného zariadenia z 3.krajiny - účtovanie
 154. Odvody pre (staro)novu SZCO po zruseni zivnosti v roku 2015?
 155. Je potrebne vypracovat transferovu dokumentaciu?
 156. Preplatok RZZP 201´5 účtovanie
 157. Cena účtovanie skladu
 158. Nadobudnutie tovaru (§ 11) z EU nedovezeného do tuzemska
 159. Hladám účtovničku v alfa plus
 160. faktúra
 161. zabudnuté faktúry z roku 2015 - neplatca DPH
 162. bezna cena uctovnicky
 163. Ako uctovat v PU nakup pozemku na stavbu a predaj nehnutelnosti ?
 164. Vystavenie bank.karty pre manžela konateľky.
 165. Ako zaúčtovať v OMEGE samozdanenie pri nákupe v hotovosti v €?
 166. Doklad z hotela v CZK k cestovnému príkazu
 167. Zákonný rezervný fond-Tvorba
 168. Prerusenie pracovnej cesty
 169. Zafukovacka - kod KP
 170. Ktorý údaj z dohody o platbách Slovakia Energy mám uviesť v KV DPH?
 171. Prenesenie daňovej povinnosti-výkopové a zemné práce
 172. Oprava chyby roku 2014 v ďalšom roku
 173. Opakovaná úradná skúška výťahu - faktúra s DPH či prenos DPH?
 174. Mám podávať daňové priznanie?
 175. Ako učtovať spotrebný materiál a náradie v JÚ?
 176. školenie - místo plnenia?
 177. Polročná účtovná zavierka
 178. kniha jázd
 179. Peňažné plnenie podliehajúce zrážkovej dani
 180. Auto - preradenie z osobného užívania do podnikania
 181. Dotácia pokladne a obmedzenie platieb v hotovosti
 182. Faktúra z vrátením poštovného
 183. Byť platiteľ DPH a alebo nebyť, čo je výhodnejšie?
 184. Daň z predaja nehnuteľnosti a odvody
 185. ukončenie a znovu otvorenie živnosti v jednom roku a pohladavky
 186. účtovná závierka
 187. Dovoz z 3 krajin a DPH
 188. Kópia Dohody o zrážkach
 189. Úver - účtovanie v PU
 190. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 191. Majetok – datum zaradenia?
 192. Pracovná obuv - predajca áut
 193. DPH a internetová stránka
 194. Príkaz na začatie exekúcie - Ako správne postupovať?
 195. Nesplnenie oznamovacej povinnosti - povolenia na predaj liehu
 196. predaj odpísaného auta súkromnej osobe
 197. virtualna registracna pokladnica - robite vybery a uzavierky...?
 198. Zákazník do nemecka kúpil v našom obchode nábytok.Ako mu mám vystaviť faktúru je to súkromná osoba bez registrácie DPH
 199. Používanie služobného auta na súkromné účely a s tým súvisiace tlačivá
 200. Ako vystaviť faktúru ak v zmluve nie je uvedené, či dohodnutá suma je s dph alebo bez dph?
 201. Ako zaúčtovať nákup zimných pneumatík s diskami v PÚ?
 202. Platenie dane z predaja bytu.
 203. Daň z predaja nehnuteľnosti....
 204. Auto v podnikani
 205. Oprava účtovnej závierky a daňového priznania právnických osôb za r. 2015
 206. Platca DPH (obcan nepodnikatel) nakupuje od neplatcov a predava neplatcom DPH, ako to optimalizovat?
 207. daň z predaja nehnuteľnosti a odvod do zdravotnej poistovni
 208. Cestovné náhrady s použitím vlastného motorového vozidla
 209. tiket - junior game
 210. úhrada úveru z iného ako podnikateľského účtu
 211. Ručenie spoločnosti - účtovanie
 212. Nepodávanie daňových priznaní na SK pri práci v zahraničí
 213. Ako predávať a faktúrovať používané veci (bazár)?
 214. Dodatočné priznanie DPH-riadok 37 a 38! Viete mi to prosím odkontrolovať?
 215. Účtujete niekto OZ v Alfa plus?
 216. Účtovanie cestovných náhrad
 217. cestovné vyúčtovanie - diéta krátená časom aj večerou
 218. Účtovanie obaly
 219. MRP - úhrada faktury online platobnou kartou
 220. Odpočet DPH pri registrácii - predpríprava?
 221. odpisovanie inžinierskych sietí
 222. Uctovanie preplatku na ZP
 223. Poradie exekučných zrážok
 224. Zahraničná pracovná cesta
 225. Súbeh a rzzp za zamestnanca za rok 2015
 226. Samozdanenie tovaru z ČR
 227. Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy musí písať cestovné príkazy?
 228. Tvorba sociálneho fondu
 229. Darovanie nehnuteľnosti - oznamovacia povinnosť
 230. Predaj auta spriaznenej osobe a neuhradená faktúra.
 231. SMS-parkovanie v PÚ
 232. Vystavený dobropis
 233. Nevystavená faktúra od s.r.o. - neplatca DPH
 234. Prenajom rod.domu, vydavky na prenajom
 235. Slovenský prepravca a chorvátska DPH
 236. Prenájom 1 izby v dome
 237. Kolko Eur zo str.listka mozeme dat do danovych nakladov ?
 238. Protokol o zaradení majetku - čo určuje povinnosť ho mať?
 239. Účtovný program
 240. Je nutné zapísať auto kúpené na IČO do obchodného majetku?
 241. Kúpa automobilov na ďalší predaj
 242. zaúčtovanie faktúry
 243. Evidencia tržieb na registračnej pokladnici za masážne služby osobou, ktorá je ZŤP.
 244. Dve faktury, platba jednou sumou za obidve.
 245. kontrolny vykaz a faktury za telefon
 246. RZZP a rozpočtovka - preplatok za zamestnanca
 247. Zadavat pri prijmovom doklade adresu v case uctovneho pripadu alebo sucasnu?
 248. ako spravím analýzu predpokladaného HV?
 249. Podliehajú podiely zo zdaneného zisku pozemkového spoločenstva dani z príjmu FO ?
 250. výkaz DPH - výstup - r. 3