1. Poberateľ starobného dôchodku a prenájom bytu (16 replies)
 2. kedy sa vystavuju faktury s prenesenim danovej povinnosti? (10 replies)
 3. Vyplnenie danoveho priznania (2 replies)
 4. Danove priznanie-paušálne výdavky (13 replies)
 5. DP z príjmov za osobneho asistenta ZŤP (6 replies)
 6. daňové živnostníčka a samoplatiteľ (2 replies)
 7. MV na finančný prenájom (1 replies)
 8. Mozem uctovat vydavky pred rozsirenim zivnosti? (4 replies)
 9. Môžem si, ako SZČO, do výdavkov zahrnúť jednorázovú odmenu vyplatenú dôchodcovi? (2 replies)
 10. Uctovanie PHM SZCO/sluzobne auto (5 replies)
 11. Výplatná páska (1 replies)
 12. Vydavky za prenajom nehnutelnosti (ak este nie je postavena) (5 replies)
 13. Zostatok uctu 342 (4 replies)
 14. DP faktúra za XI. a XII.-platba prijatá v januári 2017, poistné na ZP 11x (1 replies)
 15. aktívna živnosť s nulovým prijmom a daňové prizanie (12 replies)
 16. Faktúra z Google Ireland za Adwords a DPH priznanie (2 replies)
 17. Ako podať daňové priznanie? - Príjem z autorskej zmluvy počas platenej predĺženej rodičovskej dovolenky (nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa). (0 replies)
 18. DP - odpracovaný december - príjem v januári (7 replies)
 19. uplatnenie NZČ časť na manželku (1 replies)
 20. Nárok na DB (9 replies)
 21. Daňové priznanie FO A - doplatenie na zdravotnej (4 replies)
 22. príspevok na podnikanie a danové B (4 replies)
 23. Musím zaradiť do užívania stavbu skolaudovanú a zapísanú do katastra, ale nevyužíva sa? (0 replies)
 24. musí si moja slov, firma pre ktorú pracujem v nemecku zriadiť prevádzkáren v nemecku? robíme tam viacej rokov (0 replies)
 25. Darovanie tovaru (4 replies)
 26. Daňový bonus (12 replies)
 27. Daňové priznanie - Riadok 41 (9 replies)
 28. Daňové priznanie+ 2% dane (6 replies)
 29. Dohoda o prac. činnosti, úrad práce a aktivačné práce (10 replies)
 30. Dobropis s dátumom dodania 21.12.2016 vystavený v roku 2017 (1 replies)
 31. Stravovanie - účtovanie v PÚ (0 replies)
 32. Kedy zaradím do DPH prijatý dobropis vystavený 25.01.2017 s dátumom dodania 26.12.2016 - 12/2016 alebo 01/2017 ? (2 replies)
 33. zápočet nadmer. odpočtu s vlastnou DP (2 replies)
 34. Poplatok - súdne trovy (4 replies)
 35. Vrátenie poštovného v peňažnom denníku (0 replies)
 36. faktúra vyplatená 3x ...ako to účtujete v PÚ na prelome roka? (3 replies)
 37. Nákup tovaru zo zahraničia a uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri predaji (3 replies)
 38. Musí subjekt účtovať o nákupe MV z financií firmy? (5 replies)
 39. Aké sankcie resp. v akej výške hrozia za podanie opravného výkazu k DPH za december 2016. (1 replies)
 40. Cudzinec zamestnaný v SK a jeho daňové priznanie (6 replies)
 41. Homebanking a účtovníctvo (14 replies)
 42. stavebné práce v Belgicku (0 replies)
 43. Platiteľ zrážkovej dane - registrácia ? (2 replies)
 44. Sprostredkovanie - definícia (3 replies)
 45. Mozem podat opravne danove priznanie s tym, ze vyjmem prenajimany byt z obchodneho majetku? (19 replies)
 46. Doplatok zamestnanca na zdravotné poistenie (4 replies)
 47. Náklady na školenie zákazníkov (4 replies)
 48. Autorská činnosť- paušálne výdavky (1 replies)
 49. paušálne výdavky (14 replies)
 50. Ako fakturovať s DPH alebo bez ,prenesenie dp ? (2 replies)
 51. Autorská činnosť a daňové priznanie (2 replies)
 52. Majetok v sume 1500EUR (2 replies)
 53. Nárok na daňový bonus pri príjme zo zahraničia (4 replies)
 54. výpočet odpisu auta (3 replies)
 55. Tvorba rezervy na dovolenku na 451 účet??? (1 replies)
 56. Je potrebné zaokrúhľovať krátený odpis auta kt. sa využiva aj na súkromné účely v pomere 80:20? (2 replies)
 57. Danova strata a DB (4 replies)
 58. Preplatok RZZP (0 replies)
 59. spravna suma pre pausalne výdavky (7 replies)
 60. Kúpa s.r.o. (2 replies)
 61. Zivnostnik v Belgicku (11 replies)
 62. Ako preradiť resp. predať auto zaradené v majetku do druhej spol. toho istého konateľa? (2 replies)
 63. Vrátenie preplatku za elektrinu (1 replies)
 64. reťazový obchod a preukázanie nadobudnutia tovaru (0 replies)
 65. účtovať aj DPH? (0 replies)
 66. Predaj akcií - treba podať DP? (0 replies)
 67. Odpočet daňovej straty DP B (0 replies)
 68. Úroky účtované-nezaplatené. (3 replies)
 69. Prečo sú odvody do SP a ZP v potvrdení o príjme také nízke? (8 replies)
 70. Časové rozlíšenie úrokov z pôžičky (0 replies)
 71. NZDČ na manžela (4 replies)
 72. Zostatková cena predaného DHM (2 replies)
 73. predaj tomboly na plese a účtovanie (0 replies)
 74. RZZP- ak preplatok z RZZP za 2015 nevyplatim zamestnancovi v 2016 (2 replies)
 75. Provízia na prelome rokov bez faktúry (1 replies)
 76. Účtovanie na podsúvahových účtoch (0 replies)
 77. Platba konateľa s osobnou kartou (2 replies)
 78. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť parnú kabínu? (6 replies)
 79. Ako nastupit neskor na matersku (25 replies)
 80. Likvidácia - priebežná uzávierka a predchádzajúce obdobie (1 replies)
 81. Kontrolný výkaz DPH od 01.01.2017 (2 replies)
 82. Započítanie pohľadávok - ID s akým dátumom ?? (4 replies)
 83. Reklamacia-zuctovanie (0 replies)
 84. Nepeňažná výhra - v hodnote 588 eur s DPH (0 replies)
 85. Oberon - CZK na EUR (0 replies)
 86. potvrdenie o zdanitelnej mzde (7 replies)
 87. hmotnosť nákladného vozidla v danovom priznaní pre dan z mot.vozidiel (0 replies)
 88. Prevadzka baru (0 replies)
 89. Danove priznanie - typ - pri prijmoch len zo zavislej cinnosti a kapitaloveho majektu (uroky na sporiacom ucte) ? (2 replies)
 90. Vyradenie pohľadávky (2 replies)
 91. Oneskorená DPH u SZČO a prenesená daňová povinnosť (24 replies)
 92. Preplatok na DzP v U (6 replies)
 93. Daňový bonus na dieťa v DP (14 replies)
 94. DP v Rakúsku (1 replies)
 95. Je daňovo uznateľné nájomné v prenajatom dome, ktorý slúži na bývanie aj podnikanie? (0 replies)
 96. ako vyriesit vydaj str.listkov v nizsej hodnote,ako je zakonom urcena? (4 replies)
 97. Ako zaúčtujem preplatok na preddavkoch na zdravotnom poistení keď som bola časť roka na rodičovskom príspevku a stále platila preddavky v pôvodnej výške? (0 replies)
 98. Ako zaúčtujem? (2 replies)
 99. Postúpenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 100. Časové rozlíšenie (0 replies)
 101. daň z prenájmu - nemusím v tomto prípade podávať daňové priznanie? (17 replies)
 102. tovar odoslaný poštou do 3.krajiny obch. spoločnosti (0 replies)
 103. Podávate dodatočné daňové priznania k dani z príjmu PO aj keď ide o drobné? (1 replies)
 104. potvrdenie o zdanitelnych prijmoch bez peciatky (4 replies)
 105. Musim si vypocitat odvody sam? (4 replies)
 106. príplatok za sviatok v nepretržitej prevádzke? (4 replies)
 107. Dodat.daň.priznanie - v ktorom roku naučtovať predpis dane? (0 replies)
 108. Odsúhlasenie pohľadávok, ktoré boli zaplatené v januári (4 replies)
 109. Služby pre vlastníkov bytov (SBDO) a oddiel KV (3 replies)
 110. DP z prenájmu nehnuteľnosti pri závislých osobách (0 replies)
 111. nové čísla uctov? (4 replies)
 112. Nárok na DB a evidencia na UP od 6/2016 (2 replies)
 113. Stravne - zahranicna pracovna cesta (1 replies)
 114. Odpocet na manzelku a ciastocny invalidny dochodok (1 replies)
 115. Odpocitatelna polozka na manzelku (4 replies)
 116. Dobropis došlý - dátumy z r. 2016 (1 replies)
 117. Predaj bytu VS Danove priznanie (4 replies)
 118. účtovanie autoškola (0 replies)
 119. Vratenie poistneho zo SP (0 replies)
 120. Faktúra z Čiech s českou DPH (0 replies)
 121. Prepis auta z matky na syna - musí byť aj kúpna zmluva? (2 replies)
 122. Ročné zúčt.dane - uplatnenie NČ na manželku (8 replies)
 123. DPFOA príjem z Nemecka (2 replies)
 124. materská dovolenka , SZČO a daňové priznanie (2 replies)
 125. Daň z predaja bytu (4 replies)
 126. Ako účtovať darčekové poukážky a bonusové body v Omege? (0 replies)
 127. nezdaniteľná časť na manželku (26 replies)
 128. S.r.o. v konkurze, kto za ňu podáva daň. priznanie ? (10 replies)
 129. aká evidencia sa robí paušálnych výdavkoch?daňová, či jednoduché, alebo...? (1 replies)
 130. moze mat pausálne výdavky aj ten kto zamestnava na dohody? (2 replies)
 131. Nezdanitelna cast na studujucu manzelku na VS (5 replies)
 132. Poradte webovy portal/tlacene periodikum, kde informuju o zmenach ohladom uctovnictva a dani nacas? (8 replies)
 133. chcem sa poradiť, môžem účtovať bankový úver na auto 461/325 Dakujem (8 replies)
 134. Predĺžená platená rodičovská dovolenka - aký doklad doložiť k RZD (3 replies)
 135. ako vyrovnať rozdiel medzi hlavnou knihou a saldokontom ? (5 replies)
 136. Príkaz na začatie exekúcie už druhý u toho istého zamestnanca - prednostná pohľadávka (4 replies)
 137. Zdaňovanie príjmu z umeleckej činnosti §39 zak.618/2003 (1 replies)
 138. Registračný list SP - chyba v type zamestnanca (2 replies)
 139. DKV karta účtovanie (4 replies)
 140. Môže sa odpisovať aj daňovo nehnuteľnosť vložená do s.r.o. zvýšením základného imania ? (0 replies)
 141. účtovné prípady pri založení s.r.o. a následnom zápise do OR (10 replies)
 142. licenčná zmluva - daň (4 replies)
 143. krátkodobá bezúročná pôžička spoločníka vlastnej s.r.o. na rozbehnutie firmy (9 replies)
 144. prijem zo zahranicia (8 replies)
 145. Účtuje sa v JU o inventúre na tovare? (0 replies)
 146. úhrn preddavkov - prijem zo zahraničia (1 replies)
 147. Daň z príjmu FO - skončenie prac. pomeru + nástup na materskú (2 replies)
 148. Dobropis a predchadzajúce roky (5 replies)
 149. Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie (0 replies)
 150. odpočítateľná položka (2 replies)
 151. DPPO-tabuľka K-daňová licencia 960,- strata r. 2014,2015,2016 (3 replies)
 152. Ako mám zaúčtovať sumu, ktorú sme dostali vyplatenú za odovzdanie vyradeného stroja do kovošrotu? (4 replies)
 153. Oprava cudzieho majetku neskôr odkúpeného (5 replies)
 154. Od kedy je vyplacana materska? (5 replies)
 155. Môžem vytvoriť opravnú položku k pohľadávkam a zároveň vykonať odpis pohľadávky v jednom roku? (5 replies)
 156. Oprava na 336 z predchádzajúceho roku (1 replies)
 157. Autorský zákon (2 replies)
 158. Daňová strata (1 replies)
 159. danove priznamie opatrovatelka v rakusku (1 replies)
 160. Zápočet splátok úveru za dlžníka (2 replies)
 161. Mám nárok na DB z Čiech? (2 replies)
 162. Prerušenie štúdia a daňový bonus (8 replies)
 163. Kúpa 6 ks jalovíc - účtovanie v JU (0 replies)
 164. Prechod z JU na paušálne výdavky a odpočet straty (2 replies)
 165. Podacie lístky (15 replies)
 166. Aka je sadzba dane pre FO na dividendy za rok 2017 z USA? (4 replies)
 167. Úver na budovu JÚ SZČO (4 replies)
 168. omega - poznámky k účtovnej závierke (0 replies)
 169. DP 2016 k dani z prijmov fyzickej osoby B (4 replies)
 170. Súkromný účet na podnikateľské účely (4 replies)
 171. Jednoduche alebo podvojne uctovnictvo pre OZ? (1 replies)
 172. Ako znovu zaradiť už odpísaný a vyradený majetok? (1 replies)
 173. odložený odpis (6 replies)
 174. Prenájom 8 mesiacov, môže si uplatniť celých 500 €? (5 replies)
 175. Porovnanie príjmu zo zamestnania s príjmom zo živnosti (2 replies)
 176. Uplatňovanie PHM u nákladných áut na základe vlastnej smernice - má niekto vzor? (0 replies)
 177. Storno leteniek (0 replies)
 178. Mikro účtovná jednotka - výpočet (6 replies)
 179. ako zauctovat RZZP za rok 2015 ? (1 replies)
 180. Zmluva o nájme nebyt. priestorov každý polrok a obmedzenie platieb v hot. (2 replies)
 181. Príjmy zo zahraničia - sociálne/zdravotné poistenie a DzP (0 replies)
 182. študent dostal vyplatený autorsky honorar (3 replies)
 183. predaj pozemku v ČR (1 replies)
 184. Zámena tovaru na faktúre a kontrolný výkaz (0 replies)
 185. Nezdanitelna cast na manzelku (5 replies)
 186. Poplatok za vinkulaciu - obstaravacia cena (1 replies)
 187. urok z omeskania od Mesta - je nedanovy naklad ? (2 replies)
 188. Daňový výdavok s.r.o. - kancelársky nábytok, keď oficialne nemáme kanceláriu.. (21 replies)
 189. Moze si manzel uplatnit odpocitatelnu polozku na manzelku ak manzelka je na predlzenej RD bezplatnej? (21 replies)
 190. Inventarizácia maj.a záv. - odsúhlasenie zostatkov (7 replies)
 191. kratkodoba pozicka (0 replies)
 192. Faktúra za účtovné služby za 12/2016 vystavená aj zaplatená v 1/2017 (4 replies)
 193. Rozdiel v sume na faktúre a poskytnutom úvere (2 replies)
 194. Akým dátumom zaevidovať auto do OM? (0 replies)
 195. príjem z Irska (2 replies)
 196. Nevytlačí daňové priznania s priezviskom s Č (9 replies)
 197. Vypisanie zahranicneho cestovneho prikazu - Vedel by mi niekto poradit (9 replies)
 198. Energie - refakturácia (0 replies)
 199. Začínajúca SZČO prijala platbu v hotovosti na základe PPD (4 replies)
 200. Zápočet pohľadávky a záväzku formou nehnuteľnosti (0 replies)
 201. Vklad hotovosti do pokladne SZČO (0 replies)
 202. Daňové priznanie SZČO od aprila 2016 (2 replies)
 203. Zrusenie dobropisu (0 replies)
 204. Náhradné voľno a práca nadčas (0 replies)
 205. Došlá faktúra na prelome rokov (6 replies)
 206. Pracovný odev - potvrdenie (6 replies)
 207. Zádržné na prelome rokov (0 replies)
 208. Do ktorého riadku DP dať odpis pohľadávky? (2 replies)
 209. cestovné náhrady zamestnanca (6 replies)
 210. Koľko si beriete za vyhotovenie komplex DPPO?? (0 replies)
 211. Navýšenie hodnoty majetku a oznámenia DÚ (6 replies)
 212. náklady PHM a daľšie náklady za auto (1 replies)
 213. Ukoncenie najmu (1 replies)
 214. Faktúra za pobyt /školenie (6 replies)
 215. Zníženie ZD živnostníka (10 replies)
 216. Je poistenie liečebných nákladov šoférov daňovým výdavkom? (0 replies)
 217. Musí sa firma SR zaevidovať v Českej sociálnej poisťovni pri výplate odmeny konateľa a aké sú ešte povinnosti-daň ,zdravotné ? (2 replies)
 218. Prechod na výdavky % z príjmov (paušálne výdavky) a oznámenie o zániku daňovej povinnosti k DzMV (0 replies)
 219. Čo ak sa pomýlim v daňovom priznaní? (9 replies)
 220. zmluva o dielo a zdanenie (0 replies)
 221. Znovuzalozenie živnosti a odvody (3 replies)
 222. 20% phm aky ucet? (4 replies)
 223. Aké papiere portebujem pre danové priznanie? (6 replies)
 224. fa Orange + dobropis Orange (3 replies)
 225. príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad rámec zákonného príspevku (22 replies)
 226. Riadok 1110 daňového priznania-preddavky PO (2 replies)
 227. účtovanie v JU Callio Gastro karty (0 replies)
 228. Uvádza sa peňažný príspevok na plienky pre dieťa v daňovom priznaní SZČO? (0 replies)
 229. Fakturácia Švajčiarsko (0 replies)
 230. zostatok na účte 379 (11 replies)
 231. Faktúra z minulého roka - prenos daňovej povinnosti. (3 replies)
 232. Musím preúčtovať predané zásoby zo 112 na 132? (4 replies)
 233. Aké povinnosti má materská ÚJ na konci roka? (0 replies)
 234. Úhrada zdravotných odvodov - chýbajúce doklady o úhrade (7 replies)
 235. Započítané ubytovanie bez dokladu (0 replies)
 236. Zrušenie živnosti a jej znovuotvorenie (1 replies)
 237. Bankový účet a osobné úhrady (7 replies)
 238. Mám nárok na uplatnenie daňového bonusu v DP za mesiace bez príjmu? (2 replies)
 239. ročné zúčtovanie sa robí aj zamestnancom s nizkym prijmom? (1 replies)
 240. Prilohy DP (6 replies)
 241. Ako správne zaúčtovať spotrebný úver na auto? (3 replies)
 242. české daňové priznanie (0 replies)
 243. mozem zapocitat stratu s nerozdel.ziskom z min.rokov? (4 replies)
 244. Preddavok na ZP - platba navyše - VOZD? (10 replies)
 245. krádež auta - uctovanie (1 replies)
 246. Je potvrdenka - daň z ubytovania riadny príjem? (0 replies)
 247. dohoda o pracovnej cinnosti (1 replies)
 248. Odpis nevymáhateľnej pohľadávky v PÚ (2 replies)
 249. Chyba vo vystavenej fakture, oprava povodnej faktury a podanie DDP DPH a kontrolného vykazu? (0 replies)
 250. DPFO typ B prenájom bytu a jeho prílohy (2 replies)