PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Osobný účet SZČO
 2. vyska obratu s.r.o alebo a.s.
 3. invalidný dňchodca
 4. zaúčtovanie výberu
 5. DPH-obrat-financne sluzby
 6. PU-prijatie platby na účet-sprostredkovatel
 7. SZČO - paušálne výdavky a úroky z BÚ
 8. Pokuta za neodovzdanie DP PO ku dňu vstupu do likvidácii
 9. novoregistrovany platca DPH
 10. island-zdanenie
 11. daň z úrokov - banka
 12. Ktoré účtovanie je správne
 13. Ako mam postupovať pri paušálnych náhradách za ubehnuté km?
 14. dph v poľnohospodárstve
 15. Nezaplatené odvody do ZP
 16. kde zaúčtovať vrátenie dane z príjmu FO za rok 2005
 17. Výkaz k DP
 18. Zdaňov.príjmu z Talianska
 19. Súpis záväzkov a pohľadávok
 20. Kedy zrušiť registráciu na DPH.
 21. Zrusenie platcu DPH
 22. uzavierka
 23. Zrážková daň
 24. Tovar na sklade v zahraničí
 25. Dialničné poplatky
 26. Lekárska starostlivosť a sociálny fond
 27. Postúpenie pohľadávky
 28. daňové priznanie
 29. TOTO NEUČTOVAŤ !
 30. Predaj CP nadobudnutých dedením
 31. uzavierkove operacie
 32. Príjem za vyučovanie cudzieho jazyka
 33. Aký kurz?
 34. Daňové priznanie-paušálna daň
 35. Refundácia DPH
 36. spolumajitelia - prenájom nehnutelnosti
 37. faktúra bez dph - ČR?
 38. Prenájom auta
 39. nezdaniteľná časť na manžela(manželku)
 40. účtovanie dial.známok v 2006
 41. rezerva na dovolenku
 42. kolko pytat za JU
 43. nadspotreba ako pripc.pol.
 44. co predlozit DU
 45. Platba v januári 2007
 46. Uzávierkové účtovanie objednávka
 47. "Dohodári"
 48. Účtovanie DPH
 49. Platba za tovar v s.r.o. zo sukromneho uctu
 50. pohonne hmoty
 51. Prenájom
 52. Budova
 53. vrátenie preplatku na dani
 54. Podiely na zisku za zdan.obdobie do decembra 2003
 55. Nevymozitelne pohladavky
 56. tlačivá
 57. číM NAHRADíTE ZRUšENé účTY 581,681
 58. KVETY A KVETINACE v nakladoch u zivnostnika?
 59. obstarávacia cena u platiteľa DPH
 60. Zakony v JU
 61. Daňové priznanie typ A
 62. Fakturacia s DPH?
 63. Daňová strata v PU
 64. Zateplenie bez stavebneho povolenia???
 65. Akumulátor
 66. ubytovanie obchodného zástupcu
 67. Stravné
 68. stravné pre SZČO v ČR
 69. PHM a účtovanie
 70. Reklamácia
 71. co s tym?
 72. stravné
 73. Dovoz z Číny
 74. DPH a výroba tepla
 75. príjem do pokladne
 76. Doklad
 77. faktúra
 78. DP a povinnosť uhradiť 6,- SK
 79. Paušálna daň (daň z príjmu)
 80. kde zaúčtovať
 81. Registrácia v Nemecku
 82. stravné lístky konateľ
 83. kurzové rozdiely pri fa pre SR - odberat.
 84. SZČO a DP
 85. Príjmy z podnikania a príjmy advokáta súbežne
 86. Výška príjmu-daňový bonus
 87. Odp. položka na daňovníka
 88. chystam sa prijat zamestnanca
 89. Novoregistrovaný platca DPH a Fa za telefon
 90. Neodpočítaná DPH za telefon
 91. daňový bonus
 92. Oprávky k DHM
 93. Daňové priznanie - mandátna zmluva
 94. pokladna
 95. Zdôvodnenie
 96. Môže si manžel odpočítať manželku ktorá je SZČO na materskej?
 97. Preukaznosť dokladov
 98. Vitamíny a ich uznateľnosť
 99. daňová strata
 100. živnostník a cestovné náhrady/zahraničné/
 101. DP a brigáda v zahraničí
 102. storno alebo dobropis k vyšlej faktúre
 103. Naklady pri reklamnej agenture
 104. Kde zistit priemernu spotrebu
 105. DOBROPIS
 106. Záloha cez internet banking
 107. urok z omeskania-% ?
 108. Nadobudnutie tovaru - komisia
 109. Úrazová poistka
 110. Vnútropodnikové účtovníctvo
 111. Nedočerpaná dotácia z UP
 112. pOMOC SúRNE
 113. Preúčtovanie HIM do DHIM
 114. FO a podvojné účtovníctvo
 115. viacere meny a kurzove rozdiely
 116. Oprava zariadenia
 117. DPH zo stravných poukážok?
 118. Súvaha - strana pasív
 119. Materská a daňové priznanie
 120. Paušálne výdavky z prevodu nehnuteľnosti
 121. daňové priznanie
 122. Kupeny motocykel
 123. § 15
 124. Zatriedenie JKP
 125. Platobný rozkaz a následná exekúcia
 126. Predaj auta v majetku firmy, po ukonceni leasingu.
 127. Nové výkazy k DP
 128. daňová strata
 129. §9 odst.h zákona dane z príjmu
 130. Opäť tech.zhodnotenie leasingu
 131. Ukončenie živnosti-nedoplatok z RZ do ZP
 132. Vystavenie faktury u zivnostnika
 133. strata dokladov
 134. poistenie majetku
 135. bankové poplatky
 136. Kúpa spoločnosti
 137. Pokuty a penále
 138. Účtovanie pôžičky na notebook
 139. Ktora kolonka?
 140. Poistné plnenie a koniec roka
 141. daň z výhry
 142. Príspevok za začatie podnikania z UPSVaR
 143. Cestovné náhrady pre rok 2007
 144. Aký § pre športovca na DP FO?
 145. Nezdan. čiastka na manželku
 146. kupa od platcu dph
 147. Vrátená pomerná časť DMV
 148. Nakladny automobil.
 149. Jednorázové príjmy
 150. Oslobodený príjem-je alebo nie je
 151. Notebook na splátky od Orange
 152. odvody
 153. Dôchodca a Náhrada pri DPN
 154. daňový bonus - potrebné potvrdenie
 155. príspevok na začatie podnikania SZČO
 156. Predčasne ukončenie leasingu
 157. Oneskorená platba DzMV
 158. 100 % OP k pohladavke = danovy odpis?
 159. trojstranny obchod
 160. ktorý DÚ na podanie DPFO?
 161. Totálna škoda - čo do nákladov?
 162. ceny phm r 2006
 163. Registrácia za platcu DPH - príloha k žiadosti
 164. Daňové priznanie
 165. Narok na DPH pri fakture na stolovu vodu do automatu?
 166. faktúra za elektr.energiu
 167. dve zamestnania
 168. odpočet v nesprávnej výške
 169. 595/2003,par.19,ods.3,pís.l.
 170. DP typ A,príjmy len z ČR
 171. Náhrada nákladov
 172. Nezaplatené fa 2006
 173. cesťáky
 174. Ročné zúčtovanie a dohodár
 175. daniť príjem z prenajmu nehnuteľnosti?
 176. predaj kovového odpadu
 177. Záväzky voči Sociálnej poisťovni
 178. konateľ a odmena
 179. inventúra prosím pomôžte...
 180. Mozem zauctovat?
 181. účtovanie faktúry
 182. zráž. daň, daňový bonus a preddavková daň.
 183. DP alebo ročné zúčtovanie
 184. Zdaniť či nezdaniť ?
 185. pomozte mi prosim- uctovne odpisy
 186. Prenájom auta za korunu
 187. oslobodené príjmy FO za 2006
 188. záručná oprava z EU
 189. Sociálny fond - účtovanie
 190. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 191. Preddavky
 192. Rezervy po novom
 193. Prijmy občana z VB
 194. preplatok na dani z príjmu PO
 195. phm a dph
 196. Odložená daň z príjmov
 197. 9mesiacov študent,3mesiece pracoval
 198. vedenie uctovnictva
 199. Podsúvahové účty
 200. Podielové fondy-účtovanie
 201. skolenie
 202. suhrnny vykaz-pokuta?
 203. naklady
 204. Softwér do 50000,-
 205. kurzove rozdiely
 206. Faktúra do zahraničia - dodávka v SR
 207. Daňové priznanie - pausalna dan
 208. Predaj auta vo firme - kedy?
 209. LEI
 210. Dôchodca-SZČO
 211. Odpisy účtovné a daňové
 212. Mýtne na Slovensku
 213. Fakturácia
 214. Predaj automobilu s DPH alebo bez?
 215. Podiely na zisku a zostatok účtu 429
 216. opravná položka
 217. rezerva na reklamácie...
 218. Paušálne výdavky
 219. omylná platba
 220. Uplny zaciatok
 221. Prenájom garáže
 222. Zdanitelne plnenie
 223. spoločník v sro a odmena
 224. SZČO-2.dôchodkový pilier
 225. DP + ročné zúčtovanie predavkov
 226. fyzická osoba-podnikateľ a výdavky pri služobnej ceste
 227. Paušálne výdavky 60%
 228. Príspevok na SZČ od UP
 229. danove vydavky a zdroj prijmov
 230. Predam materiálu/tovaru
 231. ročné zdravotné poistenie-preplatok
 232. fa - bonus 2006
 233. chybajúce doklady úhrad za mobil
 234. Ružomberok
 235. hi-fi veža do nákladov
 236. MRP - účtovanie bez ročneho prevodu
 237. stravné pre SZČO
 238. Dotácie z ÚP
 239. Klient hlboko v minuse
 240. Vypĺňania DP na internete
 241. SZČO-DDP
 242. Príjem z prenájmu pôdy
 243. Stánok na výstave v ČR a DPH
 244. zrážková daň
 245. Sprostredkovateľská zmluva-TUPPERWARE
 246. Príjmy-do akého obdobia spadajú?
 247. FIAT PUNTO 55 - spotr.PHM
 248. Vypocet CP?
 249. dan
 250. PHM na konci roka