1. Platba zahran.faktury a poplatky (2 replies)
 2. fakturácia repre nákladov do zahraničia (1 replies)
 3. odpis a op pohladavok (28 replies)
 4. bude sa ma tykat dan z liehu pri letnej akcii (pivo "zdarma") ? (3 replies)
 5. stravné lístky (3 replies)
 6. oneskorena fa a dph (15 replies)
 7. paušál (4 replies)
 8. Paušálne náklady (6 replies)
 9. mineralka (2 replies)
 10. nákup a predaj tovaru - útované v Bčku (2 replies)
 11. Predfaktúry a interné doklady... (20 replies)
 12. Ešte raz DF 2006 (8 replies)
 13. celoročný odpis???? (4 replies)
 14. Evidencia ciest pri prenajatom aute (1 replies)
 15. občan SR ako zamestnanec v ČR a daň.priznanie 2006 (35 replies)
 16. Konečné vyúčtovanie od exekútora (22 replies)
 17. vyradenie auta (2 replies)
 18. DP a príloha Potvrdenie o návšteve SŠ (1 replies)
 19. Zánik živnosti (1 replies)
 20. Daňová strata pri ukončení podnikania (3 replies)
 21. Nezrazená zrážková daň (10 replies)
 22. Zaúčtovať cestovné náhrady do JÚ? (6 replies)
 23. Zúčtovanie dane z príjmov - dôchodca, inv.dôchodca, dohodár (5 replies)
 24. Predčasný starobný dôchodok (1 replies)
 25. PR alebo výdaj do spotreby zo skladu (9 replies)
 26. Podklady k preplateniu náhrady za AUV (0 replies)
 27. Predaj osobného vozidla - zostatková hodnota (1 replies)
 28. Kurz zahr.dobropisu (1 replies)
 29. Podklady k preplateniu náhrady za AUV (2 replies)
 30. Čo s Fa z marca 2006? (10 replies)
 31. Registratúra - ako je to teraz? (48 replies)
 32. predaj zdedeného bytu (25 replies)
 33. Strata z roku 2005 - čo s ňou? (12 replies)
 34. ešte jedna otázka k leasingu... (13 replies)
 35. rozdelenie zisku (5 replies)
 36. Bločeky za predchádzajúci mesiac (23 replies)
 37. strata? (8 replies)
 38. Opravné daňové priznanie (4 replies)
 39. sklad (0 replies)
 40. PHM (1 replies)
 41. Faktúra z Poľska vrátane DPH (9 replies)
 42. predaj diaľničnej známky (4 replies)
 43. Priemerná cena PHM (4 replies)
 44. DPH A 3 krajiny (1 replies)
 45. Nájom - prijatý depozit /záloha/ (1 replies)
 46. Fa za telefon (4 replies)
 47. Strata z podnikania a prijem zo zav.činnosti. (1 replies)
 48. zápis straty v DP (0 replies)
 49. cestovné lístky (5 replies)
 50. Záloha v cudzej mene (6 replies)
 51. Príjem z ČR (449 replies)
 52. nedoplatok na ZDR poisteni (2 replies)
 53. telefón (2 replies)
 54. Pozastavenie činnosti a DP (20 replies)
 55. Pozastavenie činnosti počas roka (2 replies)
 56. DPH pri dovoze z USA (1 replies)
 57. predčasné odkúpenie leasing.auta (2 replies)
 58. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov (27 replies)
 59. Daňové priznanie, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a DDS (18 replies)
 60. zrážková dańa a preddavok (13 replies)
 61. Geografický plán (3 replies)
 62. jednoduché účtovníctvo (28 replies)
 63. živnosť SR aj v Nemecku (15 replies)
 64. Finančný majetok (5 replies)
 65. zaplatené vyššie poistné (8 replies)
 66. PC od Orange cez Quattro (79 replies)
 67. pozastavenie cinnosti uprostred roka (10 replies)
 68. DDS a zivnostnik (4 replies)
 69. Stravné v lese (3 replies)
 70. Účtovanie umelcov (3 replies)
 71. PHM a cestovné náhrady (4 replies)
 72. Predaj nehnuteľnosti a DPH (8 replies)
 73. Zmluvné pokuty účtovať či neúčtovať? (13 replies)
 74. Prosím, poraďte ... (8 replies)
 75. Stavebná sporiteľňa (4 replies)
 76. interna smernica- kratkodoby financny majetok (1 replies)
 77. Kurzový rozdiel leasing v EUR (1 replies)
 78. dph pri vývoze z ČR. (4 replies)
 79. navod na vyplnenie danoveho priznania A (10 replies)
 80. ako z to zosúladiť? (4 replies)
 81. daň z prenájmu nehnuteľností v cudzej mene FO (1 replies)
 82. Učtovanie DPH (2 replies)
 83. sposob zdanovania prijmov PO (1 replies)
 84. Výkaz o majetku a záväzkoch (25 replies)
 85. Zaradenie majetku - v akej cene (15 replies)
 86. DP dôcodcu (1 replies)
 87. Stravné vo vlastnej réžii (0 replies)
 88. mzda, dohoda - dátum zaúčtovania (4 replies)
 89. platobne podmienky (6 replies)
 90. výdavok neovplyvňujúci daň z príjmu (2 replies)
 91. Aký typ tlačiva (15 replies)
 92. Fa uhradená v hotovosti (2 replies)
 93. Odpočet straty pri prebratí spoločnosti (3 replies)
 94. Účtovanie PHM (3 replies)
 95. zriadovacie náklady-reštaurácia (36 replies)
 96. Leasig v PÚ - tabuľka na účtovanie (22 replies)
 97. zostatok na BU (1 replies)
 98. sociálny fond (2 replies)
 99. poistná udalosť (5 replies)
 100. odpisová skupina (12 replies)
 101. registračná pokladňa (3 replies)
 102. Dochodci,BSM,prenajom a DP? (2 replies)
 103. Predaj bytu (1 replies)
 104. Musím umorovať 1/5 straty v priebehu 5 rokov ? (3 replies)
 105. súkromná osoba - prenájom os.automobilu (3 replies)
 106. DPH a prenájom (34 replies)
 107. občianskom združení za r. 2006 (2 replies)
 108. Účtovanie pri registrácii DPH. (0 replies)
 109. potvdenie od danovom domicile (4 replies)
 110. Sprostredkovatelia poistenia a združenie (1 replies)
 111. Danavé priznanie FO typu A (11 replies)
 112. dobrovoľné dôch.poistenie v SP (3 replies)
 113. Stravný lístok 49 Sk chcem uplatniť 89 Sk (17 replies)
 114. nespotrebované pohonné hmoty. (12 replies)
 115. AKA BUDE POKUTA (5 replies)
 116. Dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 117. Dovoz mineraln.oleja z územia tretich štátov (6 replies)
 118. Aj toto je možné. (11 replies)
 119. daňové a účtovné odpisy pri predaji majetku (0 replies)
 120. Nezdaniteľná suma-životne poistenie (2 replies)
 121. PAUSALNE VYDAVKY (3 replies)
 122. príjem z prenájmu v SR, daňový rezident v ČR (1 replies)
 123. Ročne zúčt. do zdrav. poist.a paušálne výdavky (2 replies)
 124. PO a prenájom (8 replies)
 125. Daňové priznanie a starobný dôchodca (6 replies)
 126. uvedenie rozdielu odpisov a ZC v DP (9 replies)
 127. Priradenie N k spravnemu obdobiu (16 replies)
 128. Oprava starého roka (11 replies)
 129. Prerušenie živnosti a nehnuteľnosť (3 replies)
 130. Program pohoda a daňové odpisy (1 replies)
 131. Paragon (5 replies)
 132. faktúra za pokutu (11 replies)
 133. Cestovný príkaz pred začiatkom živnosti (19 replies)
 134. Odkúpenie nehnuteľnosti (2 replies)
 135. Materská (3 replies)
 136. s.r.o. - sprostredkovanie zamestnania (0 replies)
 137. SHR a predaj na trhovisku (2 replies)
 138. Pauš.výdavky a platenie odvodov v bud.roku (6 replies)
 139. nárok na odpočet DPH áno - nie (27 replies)
 140. služby v rámci lesníctva-paušálne výdavky (2 replies)
 141. Kniha záväzkov a pohľadávok (5 replies)
 142. DPH áno či nie? (7 replies)
 143. Dobrovolne podanie DP (1 replies)
 144. Stravné (5 replies)
 145. Fa za 12/06 zaplatená v 01/07 (6 replies)
 146. Odpisy (5 replies)
 147. vydavky (4 replies)
 148. daňové priznanie PO (1 replies)
 149. Naklady zo zahranicia (0 replies)
 150. Prieťahy v súdnom konaní (2 replies)
 151. danova kontrola (11 replies)
 152. ako zauctovat zalohu (1 replies)
 153. § 44 zákona 595/2003 (0 replies)
 154. Postúpenie pohľadávky (1 replies)
 155. Faktúra - doúčtovanie? (1 replies)
 156. dan z urokov (7 replies)
 157. prepocet na BU (5 replies)
 158. Odpisy pri leasingu (4 replies)
 159. účet 544 (23 replies)
 160. rôzne príjmy (1 replies)
 161. Daňové priznanie "A" - starobný dôchodca (183 replies)
 162. Essenc (1 replies)
 163. Tlačivá SÚVAHA a VÝKAZ ZISK,STRÁT! Pozor nové pre 2006 (7 replies)
 164. Dôchodca - vrátenie dane (40 replies)
 165. príloha k danovemu priz. (1 replies)
 166. s.r.o. v exekúcii-úhrady na konateľov súkr.účet (2 replies)
 167. Účtovníctvo zadarmo? (3 replies)
 168. Zakladne pojmy (4 replies)
 169. Dodatočné daňové priznanie (8 replies)
 170. DPH (3 replies)
 171. Daňové priznanie DzP FO (13 replies)
 172. Daňový bonus (9 replies)
 173. havrijná a zák. poistenie (1 replies)
 174. opravy chýb minulých účt. období (1 replies)
 175. Nezdaniteľná časť základu dane - zomrelý manžel (1 replies)
 176. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 177. Čo je to za doklad? (16 replies)
 178. Registracia za platiteľa (2 replies)
 179. Rodné číslo alebo DIČ? (4 replies)
 180. zaradenie do odpisovej skupiny-plynový ohrievač (4 replies)
 181. prilohy k DPFO (5 replies)
 182. Predaj výrobkov na Ukrajinu (4 replies)
 183. Nadobudnutie tovaru z ČŠ podľa § 44c/ (0 replies)
 184. Stravne-SZCO (10 replies)
 185. predaj tovaru za nizsiu cenu (3 replies)
 186. Kde začleniť príjmy do DP (1 replies)
 187. Zabudnuté DP rok 2004 (4 replies)
 188. dan z prijmu-naklady (1 replies)
 189. Starobný dôchodca a daňové priznanie 2006 (2 replies)
 190. účtovanie Quatra pôžičky v PU (5 replies)
 191. Prenájom nehnuteľností (4 replies)
 192. vrátenie preplatku RZ (2 replies)
 193. Priebežné položky a kurz.rozdiel (2 replies)
 194. Spotreba PHM (12 replies)
 195. Sprostredkovanie pre zahr.subjekt (1 replies)
 196. Oprava automobilu po krádeži (11 replies)
 197. daňové priznanie (3 replies)
 198. Konske sedlo zaradenie (4 replies)
 199. Vreckové je možnosť alebo povinnosť? (2 replies)
 200. SZČO a lístky z MHD (7 replies)
 201. vyradenie drobného majetku (16 replies)
 202. zivnostnik a DP (3 replies)
 203. umelecke diela - sklad (1 replies)
 204. formálna kontrola PD (2 replies)
 205. Príjem z prenájmu (1 replies)
 206. Príjem z ČR (0 replies)
 207. Daňový bonus (1 replies)
 208. stravovanie zamestnancov vo vl.zariadení a dph (2 replies)
 209. Odpočet na manželku (5 replies)
 210. životné poistenie a dôchodca (4 replies)
 211. Daňové priznanie u športovca (19 replies)
 212. Ucto taxikara (33 replies)
 213. Podnikateľský účet v mínuse (5 replies)
 214. daň.priznanie A (9 replies)
 215. Nárok na daňový bonus (5 replies)
 216. Odpis pohžadávok (1 replies)
 217. Diéty (1 replies)
 218. Paušálne výdavky (9 replies)
 219. lieky (1 replies)
 220. kupa auta a poistne (5 replies)
 221. DPH za storno poplatok (3 replies)
 222. Stravné lisky 70,- (4 replies)
 223. Tlačivo na ročné hlásenie Dú (7 replies)
 224. Prerušenie živnosti a DP (4 replies)
 225. Tovar a material (1 replies)
 226. Dat opravne DP? (1 replies)
 227. Preceňovanie nehnuteľnosti (8 replies)
 228. preceňovanie (0 replies)
 229. Prilezitostny prijem (33 replies)
 230. nevyúčtované výnosy (7 replies)
 231. Medzinárodná preprava a spotr.PHL (6 replies)
 232. colny dlh 2 (2 replies)
 233. colny dlh (2 replies)
 234. dovoz z krajiny mimo EÚ (9 replies)
 235. Účtovné výkazy v nemčine (2 replies)
 236. Odpredaj obchodného podielu (3 replies)
 237. SZČO a základná náhrada za používanie N1 vozidla (20 replies)
 238. Jednoduché učtovníctvo (5 replies)
 239. "Bártrové faktúry" (7 replies)
 240. Účtovanie v banke (6 replies)
 241. Intrastat - registrácia (8 replies)
 242. Prevod CZK z deviz. učtu na Skk učet (5 replies)
 243. zrušenie DDS (4 replies)
 244. živnosť (8 replies)
 245. Ukradnuté účtovníctvo (2 replies)
 246. Sklad vMRP dos a uzavierka (0 replies)
 247. Potvrdenie o zauctovanych a vyplatenych prijmoch (9 replies)
 248. účtovanie rezerv od 1.1.2007 (6 replies)
 249. nezdanitelna cast ZD (2 replies)
 250. DPH,kt.mesiac? (4 replies)