1. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 2. Čo je to za doklad? (16 replies)
 3. Registracia za platiteľa (2 replies)
 4. Rodné číslo alebo DIČ? (4 replies)
 5. zaradenie do odpisovej skupiny-plynový ohrievač (4 replies)
 6. prilohy k DPFO (5 replies)
 7. Predaj výrobkov na Ukrajinu (4 replies)
 8. Nadobudnutie tovaru z ČŠ podľa § 44c/ (0 replies)
 9. Stravne-SZCO (10 replies)
 10. predaj tovaru za nizsiu cenu (3 replies)
 11. Kde začleniť príjmy do DP (1 replies)
 12. Zabudnuté DP rok 2004 (4 replies)
 13. dan z prijmu-naklady (1 replies)
 14. Starobný dôchodca a daňové priznanie 2006 (2 replies)
 15. účtovanie Quatra pôžičky v PU (5 replies)
 16. Prenájom nehnuteľností (4 replies)
 17. vrátenie preplatku RZ (2 replies)
 18. Priebežné položky a kurz.rozdiel (2 replies)
 19. Spotreba PHM (12 replies)
 20. Sprostredkovanie pre zahr.subjekt (1 replies)
 21. Oprava automobilu po krádeži (11 replies)
 22. daňové priznanie (3 replies)
 23. Konske sedlo zaradenie (4 replies)
 24. Vreckové je možnosť alebo povinnosť? (2 replies)
 25. SZČO a lístky z MHD (7 replies)
 26. vyradenie drobného majetku (16 replies)
 27. zivnostnik a DP (3 replies)
 28. umelecke diela - sklad (1 replies)
 29. formálna kontrola PD (2 replies)
 30. Príjem z prenájmu (1 replies)
 31. Príjem z ČR (0 replies)
 32. Daňový bonus (1 replies)
 33. stravovanie zamestnancov vo vl.zariadení a dph (2 replies)
 34. Odpočet na manželku (5 replies)
 35. životné poistenie a dôchodca (4 replies)
 36. Daňové priznanie u športovca (19 replies)
 37. Ucto taxikara (33 replies)
 38. Podnikateľský účet v mínuse (5 replies)
 39. daň.priznanie A (9 replies)
 40. Nárok na daňový bonus (5 replies)
 41. Odpis pohžadávok (1 replies)
 42. Diéty (1 replies)
 43. Paušálne výdavky (9 replies)
 44. lieky (1 replies)
 45. kupa auta a poistne (5 replies)
 46. DPH za storno poplatok (3 replies)
 47. Stravné lisky 70,- (4 replies)
 48. Tlačivo na ročné hlásenie Dú (7 replies)
 49. Prerušenie živnosti a DP (4 replies)
 50. Tovar a material (1 replies)
 51. Dat opravne DP? (1 replies)
 52. Preceňovanie nehnuteľnosti (8 replies)
 53. preceňovanie (0 replies)
 54. Prilezitostny prijem (33 replies)
 55. nevyúčtované výnosy (7 replies)
 56. Medzinárodná preprava a spotr.PHL (6 replies)
 57. colny dlh 2 (2 replies)
 58. colny dlh (2 replies)
 59. dovoz z krajiny mimo EÚ (9 replies)
 60. Účtovné výkazy v nemčine (2 replies)
 61. Odpredaj obchodného podielu (3 replies)
 62. SZČO a základná náhrada za používanie N1 vozidla (20 replies)
 63. Jednoduché učtovníctvo (5 replies)
 64. "Bártrové faktúry" (7 replies)
 65. Účtovanie v banke (6 replies)
 66. Intrastat - registrácia (8 replies)
 67. Prevod CZK z deviz. učtu na Skk učet (5 replies)
 68. zrušenie DDS (4 replies)
 69. živnosť (8 replies)
 70. Ukradnuté účtovníctvo (2 replies)
 71. Sklad vMRP dos a uzavierka (0 replies)
 72. Potvrdenie o zauctovanych a vyplatenych prijmoch (9 replies)
 73. účtovanie rezerv od 1.1.2007 (6 replies)
 74. nezdanitelna cast ZD (2 replies)
 75. DPH,kt.mesiac? (4 replies)
 76. voda so ostrekovača (2 replies)
 77. pomoc s DP typ A (32 replies)
 78. dotácia (38 replies)
 79. Životné poistenie (22 replies)
 80. danové priznanie (14 replies)
 81. Osobný účet SZČO (12 replies)
 82. vyska obratu s.r.o alebo a.s. (2 replies)
 83. invalidný dňchodca (3 replies)
 84. zaúčtovanie výberu (5 replies)
 85. DPH-obrat-financne sluzby (2 replies)
 86. PU-prijatie platby na účet-sprostredkovatel (1 replies)
 87. SZČO - paušálne výdavky a úroky z BÚ (1 replies)
 88. Pokuta za neodovzdanie DP PO ku dňu vstupu do likvidácii (8 replies)
 89. novoregistrovany platca DPH (34 replies)
 90. island-zdanenie (3 replies)
 91. daň z úrokov - banka (5 replies)
 92. Ktoré účtovanie je správne (11 replies)
 93. Ako mam postupovať pri paušálnych náhradách za ubehnuté km? (3 replies)
 94. dph v poľnohospodárstve (2 replies)
 95. Nezaplatené odvody do ZP (16 replies)
 96. kde zaúčtovať vrátenie dane z príjmu FO za rok 2005 (1 replies)
 97. Výkaz k DP (4 replies)
 98. Zdaňov.príjmu z Talianska (6 replies)
 99. Súpis záväzkov a pohľadávok (2 replies)
 100. Kedy zrušiť registráciu na DPH. (2 replies)
 101. Zrusenie platcu DPH (1 replies)
 102. uzavierka (4 replies)
 103. Zrážková daň (14 replies)
 104. Tovar na sklade v zahraničí (3 replies)
 105. Dialničné poplatky (8 replies)
 106. Lekárska starostlivosť a sociálny fond (0 replies)
 107. Postúpenie pohľadávky (15 replies)
 108. daňové priznanie (12 replies)
 109. TOTO NEUČTOVAŤ ! (8 replies)
 110. Predaj CP nadobudnutých dedením (0 replies)
 111. uzavierkove operacie (4 replies)
 112. Príjem za vyučovanie cudzieho jazyka (27 replies)
 113. Aký kurz? (5 replies)
 114. Daňové priznanie-paušálna daň (15 replies)
 115. Refundácia DPH (4 replies)
 116. spolumajitelia - prenájom nehnutelnosti (2 replies)
 117. faktúra bez dph - ČR? (4 replies)
 118. Prenájom auta (5 replies)
 119. nezdaniteľná časť na manžela(manželku) (8 replies)
 120. účtovanie dial.známok v 2006 (18 replies)
 121. rezerva na dovolenku (3 replies)
 122. kolko pytat za JU (75 replies)
 123. nadspotreba ako pripc.pol. (1 replies)
 124. co predlozit DU (1 replies)
 125. Platba v januári 2007 (2 replies)
 126. Uzávierkové účtovanie objednávka (9 replies)
 127. "Dohodári" (6 replies)
 128. Účtovanie DPH (13 replies)
 129. Platba za tovar v s.r.o. zo sukromneho uctu (7 replies)
 130. pohonne hmoty (14 replies)
 131. Prenájom (2 replies)
 132. Budova (3 replies)
 133. vrátenie preplatku na dani (12 replies)
 134. Podiely na zisku za zdan.obdobie do decembra 2003 (2 replies)
 135. Nevymozitelne pohladavky (3 replies)
 136. tlačivá (3 replies)
 137. číM NAHRADíTE ZRUšENé účTY 581,681 (5 replies)
 138. KVETY A KVETINACE v nakladoch u zivnostnika? (50 replies)
 139. obstarávacia cena u platiteľa DPH (9 replies)
 140. Zakony v JU (1 replies)
 141. Daňové priznanie typ A (16 replies)
 142. Fakturacia s DPH? (0 replies)
 143. Daňová strata v PU (7 replies)
 144. Zateplenie bez stavebneho povolenia??? (1 replies)
 145. Akumulátor (1 replies)
 146. ubytovanie obchodného zástupcu (3 replies)
 147. Stravné (6 replies)
 148. stravné pre SZČO v ČR (14 replies)
 149. PHM a účtovanie (29 replies)
 150. Reklamácia (1 replies)
 151. co s tym? (6 replies)
 152. stravné (2 replies)
 153. Dovoz z Číny (6 replies)
 154. DPH a výroba tepla (0 replies)
 155. príjem do pokladne (13 replies)
 156. Doklad (13 replies)
 157. faktúra (3 replies)
 158. DP a povinnosť uhradiť 6,- SK (2 replies)
 159. Paušálna daň (daň z príjmu) (9 replies)
 160. kde zaúčtovať (12 replies)
 161. Registrácia v Nemecku (2 replies)
 162. stravné lístky konateľ (11 replies)
 163. kurzové rozdiely pri fa pre SR - odberat. (1 replies)
 164. SZČO a DP (4 replies)
 165. Príjmy z podnikania a príjmy advokáta súbežne (10 replies)
 166. Výška príjmu-daňový bonus (20 replies)
 167. Odp. položka na daňovníka (9 replies)
 168. chystam sa prijat zamestnanca (0 replies)
 169. Novoregistrovaný platca DPH a Fa za telefon (12 replies)
 170. Neodpočítaná DPH za telefon (4 replies)
 171. daňový bonus (1 replies)
 172. Oprávky k DHM (2 replies)
 173. Daňové priznanie - mandátna zmluva (17 replies)
 174. pokladna (10 replies)
 175. Zdôvodnenie (0 replies)
 176. Môže si manžel odpočítať manželku ktorá je SZČO na materskej? (3 replies)
 177. Preukaznosť dokladov (13 replies)
 178. Vitamíny a ich uznateľnosť (34 replies)
 179. daňová strata (11 replies)
 180. živnostník a cestovné náhrady/zahraničné/ (6 replies)
 181. DP a brigáda v zahraničí (1 replies)
 182. storno alebo dobropis k vyšlej faktúre (17 replies)
 183. Naklady pri reklamnej agenture (6 replies)
 184. Kde zistit priemernu spotrebu (4 replies)
 185. DOBROPIS (9 replies)
 186. Záloha cez internet banking (10 replies)
 187. urok z omeskania-% ? (1 replies)
 188. Nadobudnutie tovaru - komisia (5 replies)
 189. Úrazová poistka (2 replies)
 190. Vnútropodnikové účtovníctvo (4 replies)
 191. Nedočerpaná dotácia z UP (24 replies)
 192. pOMOC SúRNE (17 replies)
 193. Preúčtovanie HIM do DHIM (9 replies)
 194. FO a podvojné účtovníctvo (2 replies)
 195. viacere meny a kurzove rozdiely (5 replies)
 196. Oprava zariadenia (8 replies)
 197. DPH zo stravných poukážok? (5 replies)
 198. Súvaha - strana pasív (46 replies)
 199. Materská a daňové priznanie (28 replies)
 200. Paušálne výdavky z prevodu nehnuteľnosti (5 replies)
 201. daňové priznanie (3 replies)
 202. Kupeny motocykel (10 replies)
 203. § 15 (2 replies)
 204. Zatriedenie JKP (3 replies)
 205. Platobný rozkaz a následná exekúcia (19 replies)
 206. Predaj auta v majetku firmy, po ukonceni leasingu. (48 replies)
 207. Nové výkazy k DP (2 replies)
 208. daňová strata (6 replies)
 209. §9 odst.h zákona dane z príjmu (28 replies)
 210. Opäť tech.zhodnotenie leasingu (7 replies)
 211. Ukončenie živnosti-nedoplatok z RZ do ZP (1 replies)
 212. Vystavenie faktury u zivnostnika (19 replies)
 213. strata dokladov (6 replies)
 214. poistenie majetku (7 replies)
 215. bankové poplatky (10 replies)
 216. Kúpa spoločnosti (10 replies)
 217. Pokuty a penále (18 replies)
 218. Účtovanie pôžičky na notebook (2 replies)
 219. Ktora kolonka? (14 replies)
 220. Poistné plnenie a koniec roka (0 replies)
 221. daň z výhry (3 replies)
 222. Príspevok za začatie podnikania z UPSVaR (1 replies)
 223. Cestovné náhrady pre rok 2007 (2 replies)
 224. Aký § pre športovca na DP FO? (1 replies)
 225. Nezdan. čiastka na manželku (29 replies)
 226. kupa od platcu dph (9 replies)
 227. Vrátená pomerná časť DMV (3 replies)
 228. Nakladny automobil. (1 replies)
 229. Jednorázové príjmy (0 replies)
 230. Oslobodený príjem-je alebo nie je (3 replies)
 231. Notebook na splátky od Orange (1 replies)
 232. odvody (8 replies)
 233. Dôchodca a Náhrada pri DPN (2 replies)
 234. daňový bonus - potrebné potvrdenie (2 replies)
 235. príspevok na začatie podnikania SZČO (6 replies)
 236. Predčasne ukončenie leasingu (2 replies)
 237. Oneskorená platba DzMV (8 replies)
 238. 100 % OP k pohladavke = danovy odpis? (7 replies)
 239. trojstranny obchod (21 replies)
 240. ktorý DÚ na podanie DPFO? (1 replies)
 241. Totálna škoda - čo do nákladov? (46 replies)
 242. ceny phm r 2006 (4 replies)
 243. Registrácia za platcu DPH - príloha k žiadosti (6 replies)
 244. Daňové priznanie (61 replies)
 245. Narok na DPH pri fakture na stolovu vodu do automatu? (5 replies)
 246. faktúra za elektr.energiu (2 replies)
 247. dve zamestnania (1 replies)
 248. odpočet v nesprávnej výške (7 replies)
 249. 595/2003,par.19,ods.3,pís.l. (1 replies)
 250. DP typ A,príjmy len z ČR (2 replies)