1. DPH a zmluvná pokuta (5 replies)
 2. nespravna vyška odpisov (7 replies)
 3. Príjmy zo zahraničia - aký kurz? (4 replies)
 4. Nezamestnaný a zrážková daň (2 replies)
 5. SZCO-sportova a metodicko trenerska cinnost (2 replies)
 6. opäť ten leasing (3 replies)
 7. Zauctovanie preplatku z RZD (1 replies)
 8. daňové výdavky-§19 ods.3 písm.k (2 replies)
 9. Telefon (4 replies)
 10. Provizia za sprostredkovanie (4 replies)
 11. danové priznanie - madarsko (8 replies)
 12. odpočet poistneho od zakladu dane? (53 replies)
 13. Strava pre zamestnancov vyfakturovaná jeden krát ročne (4 replies)
 14. Ako účtovať. (8 replies)
 15. Hlavná kniha (6 replies)
 16. Nezdaniteľná časť ZD (3 replies)
 17. dobry link na tlaciva (0 replies)
 18. SZČO,zmluva o obch. zastúpení,phm (0 replies)
 19. Hlásenie (2 replies)
 20. Vyradenie auta z majetku firmy (8 replies)
 21. Odkúpený lízing a danové odpisy (6 replies)
 22. výnosy zo zmeniek (0 replies)
 23. cestovne a diety v zahraničí-Nemecko (4 replies)
 24. Nájomné a oprava podnikateľských priestorov. (17 replies)
 25. Čepanie sociálneho fondu (12 replies)
 26. Vklad spoločníka - odpočítateľná položka? (3 replies)
 27. Zostatok na uctoch na konci roka.. (24 replies)
 28. Kompenzacia nákladov a DPH (8 replies)
 29. inventarizácia DPH zo zálohových platieb (8 replies)
 30. Odkúpený lízing a danové odpisy (0 replies)
 31. DP typ A+práca v ČR (37 replies)
 32. faktoring - účtovanie, DPH (1 replies)
 33. Predaj nehnuteľnosti (14 replies)
 34. Opatrovateľské služby (18 replies)
 35. DP študenta, zrážková aj preddavková daň (1 replies)
 36. cestovné príkazy (4 replies)
 37. Podať či nepodať (3 replies)
 38. Kurzové rozdiely v MRP (10 replies)
 39. Dátum poskytnutia (2 replies)
 40. Výkaz MaZ - nedostavaná budova (2 replies)
 41. Nedokončená výroba a 501 (8 replies)
 42. DP B- aký riadok? (2 replies)
 43. živnosť + inval.dôchodca (3 replies)
 44. Vedľajší prijem popri HPP (1 replies)
 45. dodanie služby do 3krajiny (3 replies)
 46. SZČO+MD+ZP (1 replies)
 47. súhrnná evidencia tržieb (2 replies)
 48. Neuhradená pohľ. - daňové priznanie (2 replies)
 49. paušál (9 replies)
 50. priebežné položky (14 replies)
 51. Vkladový účet a DP (8 replies)
 52. Nezd. časť základu dane, základ dane vyšší ako 498.000.- Sk. (4 replies)
 53. Odpisy po pozastavení živnosti (1 replies)
 54. Technické zhodnotenie osob.vozidla (1 replies)
 55. Trovy konania zdravot. poisťovni (14 replies)
 56. Tlačivo DP pre FO typu B (7 replies)
 57. Predbežný koeficient (1 replies)
 58. premiestnenie tovaru (1 replies)
 59. Odpis? (5 replies)
 60. preprava Polsko-Švajčiarsko (58 replies)
 61. Odpisy závora (3 replies)
 62. vrátenie dane z Nemecka (9 replies)
 63. Zhrnutie (3 replies)
 64. Blok v zahraničnej mene (9 replies)
 65. Dotácia zo ŠR na opravu kostola (0 replies)
 66. Daňový bonus - preukazovanie (6 replies)
 67. Kontrola potvrdenia (5 replies)
 68. Výpočet pokuty (3 replies)
 69. DPH- registrácia za platiteľa DPH (23 replies)
 70. DP B - pomoc pri vyplnení (7 replies)
 71. Občianske združenie - aké účtovanie? (3 replies)
 72. samozdanenie či nie? (1 replies)
 73. jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 74. zvlastne potvrdenie o prijmoch (6 replies)
 75. § 6 Daň z príjmov (2 replies)
 76. Uznané výdavky do nákladov r.2006 po zaplatení (1 replies)
 77. Fa za december 2006. (3 replies)
 78. 548 alebo 568? (3 replies)
 79. dp-príjem z dohody (5 replies)
 80. FO občan a predaj hnuteľ. vecí. (12 replies)
 81. nezdanitelna cast - dôchodca (1 replies)
 82. PRíDAVKY NA DETI (4 replies)
 83. faktura vystavena v eur (3 replies)
 84. Pracovné ošatenie (17 replies)
 85. kombinované výdavky (6 replies)
 86. Vyplnanie DP 2006 (10 replies)
 87. Zaúčtovanie zahr.fa v účtovníctve (13 replies)
 88. Prechod z paušálu a leasing (1 replies)
 89. jednoduché účtovníctvo (11 replies)
 90. zahr.fa - prepocet kurzu na konci roka (0 replies)
 91. Cestovné náhrady, diéty (34 replies)
 92. Prijaté preddavky a DPH (5 replies)
 93. Sú to VOZD? (10 replies)
 94. preddavky na dan PO 2007 (8 replies)
 95. Zmluva o dielo (5 replies)
 96. Materiál od neplatcu (9 replies)
 97. DF- nedanovy vydavok? (3 replies)
 98. registacna pokladna (2 replies)
 99. Prefakt. služieb z DE na SK (2 replies)
 100. DPH - 2007 (1 replies)
 101. auto - do obchodneho majetku (1 replies)
 102. auto - do obchodneho majetku (7 replies)
 103. strata z roku 2005 (8 replies)
 104. FA vydaná v českých - na účet v slovenských (18 replies)
 105. Daňový bonus 2007 (3 replies)
 106. odoslanie tovaru do EU alebo mimo EU (7 replies)
 107. Ako účtovať „úroky - banka“ (17 replies)
 108. vrátenie tovaru dodaného v roku 2002 (1 replies)
 109. prac. topánky povinne vo výbave vozidla (2 replies)
 110. Praca v Irsku bez potvrdenia (2 replies)
 111. Náhrady za PHM a km (4 replies)
 112. Zmena s.r.o. na a.s. (11 replies)
 113. kupóny na zľavu (1 replies)
 114. Daň z príjmu - odpisovanie majetku (2 replies)
 115. Nezd.čiastka (3 replies)
 116. Prepočet neuhr.faktúr (1 replies)
 117. účtovný rozvrh (3 replies)
 118. VPD doklady (6 replies)
 119. Technické zhodnotenie (6 replies)
 120. daňové priznanie (9 replies)
 121. Športový klub (7 replies)
 122. Preplatok (9 replies)
 123. dobrovolné poistenie (2 replies)
 124. Kurzové rozdiely pri záväzkoch (2 replies)
 125. Ako zistit kurzovy rozdiel (5 replies)
 126. opis pri zvyseni technickeho zhodnotenia (4 replies)
 127. Zaokrúhľovanie v daň.. priznaní (2 replies)
 128. predaj pohľ. (5 replies)
 129. Pokladňa (7 replies)
 130. strata zo živnosti a iné príjmy (4 replies)
 131. Zmena ZP a nedoplatok (1 replies)
 132. Príklad: prijmy zo ZČ a z prenajmu (15 replies)
 133. účtovná osnova (3 replies)
 134. prevod medzi účtami (17 replies)
 135. dan.priznanie (5 replies)
 136. Plátca dph a paušálne výdaje (13 replies)
 137. Nulová daň? (3 replies)
 138. technické zhodnotenie prístrešku (1 replies)
 139. Zamestnanec ČR (4 replies)
 140. preplatok (7 replies)
 141. sprostredkovatel zdravotneho poistenia (2 replies)
 142. nezdanitelna cast ZD (4 replies)
 143. Blok z registračnej pokladne (15 replies)
 144. Neúplné bločky (12 replies)
 145. SZČO+sprostredkovateľ (6 replies)
 146. Náklady pred založením živnosti (8 replies)
 147. TLACIVA (3 replies)
 148. generálna oprava vo vlastnej réžii (1 replies)
 149. Nezdaniteľná čiastka pri dobrovoľnej nezamestnosti (2 replies)
 150. RZ- nezdaniteľná čiastka na daňovníka (1 replies)
 151. Krátenie DPF (1 replies)
 152. Konanie akcie a dátum dodania (2 replies)
 153. Umorenie daňovej straty (1 replies)
 154. Daň.priznanie FO B - §8 (16 replies)
 155. Advokát a registrácia pre DPH (2 replies)
 156. Daňová strata (1 replies)
 157. Učtovanie zálohovej faktúry na prelome rokov (3 replies)
 158. Vystavené FA do EU a DPH (6 replies)
 159. Paušálne výdavky a sprostredkovateľ poistného (2 replies)
 160. Daň.priznanie FO B (11 replies)
 161. Honorár za umelecký výkon (25 replies)
 162. Daňovy raj a odpočet DPH (19 replies)
 163. fa za opravu po havárii - naša čiastočnáúhrada +úhrada cez poisťovňu (9 replies)
 164. prenájom nehnuteľnosti-daňovník s obm. daň. povinnosťou (8 replies)
 165. Cash flow (2 replies)
 166. prenájom a DPH (0 replies)
 167. Pausalne vydavky na prijmy zo zahranicia (7 replies)
 168. Prepočet pôžičky od konateľa, spoločníka z SKK na EUR (4 replies)
 169. účtovanie (2 replies)
 170. Daňový bonus dieťa - bez manželaského vzťahu (6 replies)
 171. preplatenie starej dovolenky (17 replies)
 172. Daňové priznanie (2 replies)
 173. Bloček PHM z 12/06, zúčt.v banke 1/07 u PO (2 replies)
 174. kupno predajna zmluva (4 replies)
 175. vrátenie zákonnej poistky (6 replies)
 176. Viac DL na faktúre? (1 replies)
 177. faktúra v euro (7 replies)
 178. výpis z DP pre rok 2006 (1 replies)
 179. byt ako miesto podnikania (12 replies)
 180. Tachograf (1 replies)
 181. čo je výhodnejšie (8 replies)
 182. Invalidny dochodca - nezdan.cast ZD (1 replies)
 183. Zaúčtovanie (3 replies)
 184. fa bez dátumu dodania (1 replies)
 185. fa bez dátumu dodania (5 replies)
 186. zrážková daň a školenie (3 replies)
 187. ako žena neviem rozlíšiť, či DPH z týchto autopotrieb odpočítať, alebo nie (4 replies)
 188. súdny tlmočník, prekladateľ, SZČO a DP - spôsob účtovania (10 replies)
 189. DP FO ak nemám pokrytý 09/2006 (2 replies)
 190. Predaj auta mimo EÚ (0 replies)
 191. dodanie služieb do iného členského štátu - sprostredkovanie (6 replies)
 192. auto (3 replies)
 193. zoznam súvahových účtov (2 replies)
 194. koficient DPH (7 replies)
 195. Faktúra s DPH-úhrada bez DPH (2 replies)
 196. Poplatok za inkaso pohľadávky (2 replies)
 197. Prenájom priestorov českej firme. (1 replies)
 198. Navýšenie ZI - účtovanie u akcionára (2 replies)
 199. Daňový bonus a SZČO (13 replies)
 200. nájomné a DPH (92 replies)
 201. Náklady na štúdium - výdavok? (21 replies)
 202. DOTACIA v DP (1 replies)
 203. SZČO a umorenie straty (4 replies)
 204. Spotreba PHM v nových TP. (27 replies)
 205. opravné polozky v EUR (4 replies)
 206. Zriadovacie výdavky - Taxi (2 replies)
 207. Paušálne výdavky a úroky na podnikateľskom účte (7 replies)
 208. prístrešok (10 replies)
 209. Odpocet na zomretého manžela (5 replies)
 210. Kurzový rozdiel (4 replies)
 211. cestovné náklady zamestnanca (11 replies)
 212. Kúpa tovaru v Belgicku (7 replies)
 213. dodatočné rozdelenie zisku SRO (2 replies)
 214. Daňové priznanie, daňový bonus, dávky v nezamestnanosti (4 replies)
 215. Predaj pôdy (2 replies)
 216. dlžka splatnosti faktúry (4 replies)
 217. preplatok roč. zúčt. ZP (5 replies)
 218. DPH pri predaji prívesného vozíka (2 replies)
 219. lízing (3 replies)
 220. Daň z kreditného úroku (6 replies)
 221. Zmena zdaň. obdobia DPH u FO (2 replies)
 222. poštovné a balné (24 replies)
 223. pohostenie (9 replies)
 224. príjem z automatov na kávu (1 replies)
 225. ved.obst.náklady (1 replies)
 226. prenájom a výdavky (44 replies)
 227. pracovná cesta SZČO (23 replies)
 228. reklamácia (0 replies)
 229. odpisy (21 replies)
 230. Výdavky na auto pri manželoch, ak je napísané auto na manžela (3 replies)
 231. Služby-DPH-EU (1 replies)
 232. Daňový bonus zamestnanca SZČO (2 replies)
 233. Nájomné (1 replies)
 234. Nezisková organizácia (2 replies)
 235. Poplatky z omeškania - ZP (20 replies)
 236. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Talianskom (0 replies)
 237. Predčasné ukončenie finanč.prenájmu-škoda (0 replies)
 238. Zdaniteľná osoba (11 replies)
 239. Nehnutelnost ob. majetku a dan. urgentne! (4 replies)
 240. Daňové priznanie A (1 replies)
 241. Na slovensku zivnost vykonavam dlhodobo pracu v zahranici - na ake naklady mam narok? (2 replies)
 242. Prijmy zahranicne - vynate (3 replies)
 243. Daňové priznanie -práca v Maďarsku (2 replies)
 244. súkromná výrobňa cukroviniek (2 replies)
 245. SZČO - zahraničie (4 replies)
 246. odpisy (9 replies)
 247. SZČO+zamestnanec (1 replies)
 248. Hudobna produkcia - doklady (3 replies)
 249. Daňové priznanie - zomrelý manžel (1 replies)
 250. zaradenie fotoaparátu do odpisovej skupiny (4 replies)