PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 [372] 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. oslobodenie od dane
 2. DzMV a zamestnanec
 3. okuliare
 4. fa za stravné lístky
 5. Zmluva o Autoúvere
 6. zaraďovacie protokoly
 7. Pomoc...Test
 8. Potrebujem pomoc
 9. Pomôžte
 10. zaúčtovanie daru
 11. alkohol za január
 12. dan z prenajmu bytu pracujuceho v zahranici
 13. Preddavková fa ??
 14. Kurzové rozdiely v JU
 15. zahranicna faktura
 16. príjem zo živnosti+príjem na PZ vo Švajčiarsku
 17. Stravné lístky a réžia
 18. Ako správne uplatniť odpočítanie dane T-Com
 19. auto v podnikaní
 20. Preddavky na daň FO.
 21. SZČO a daňové priznanie
 22. pokladňa a banková kniha
 23. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov FO zo záv.činnosti
 24. životné poistenie - odpočítateľná položka
 25. paušálne výdavky - zmiešaná činnosť
 26. Opravná a opravená faktúra
 27. postup pri paušalných nákladoch
 28. DPH pri prefakturácii zahr. dodávateľovi
 29. cestonvé a zaúčtovanie
 30. Nábytok do predajne
 31. Prerušenie živnosti a odpisovanie
 32. Účtovanie faktúr
 33. DPH PREDAJ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
 34. dodatočná doba lízingu
 35. univerzálny stavebný stroj-zaradenie
 36. Vrátenie dane § 46 Zákona o daniach z príjmov
 37. zmluva so SZČO
 38. Clo + DPH dovoz z tretích krajín - ako zaúčtovať?
 39. strata a prenájom
 40. dobropis-rok 2003
 41. Zrušenie rezervy na opravu IM
 42. Vrátenie nehnuteľnosti
 43. Prijem v USA-odpoc.polozky v angl.jazyku
 44. str.listky za prac.dni?
 45. životné poistenie a dan z prijímu
 46. Ochranné pracovné prostriedky
 47. Zapis na daňovom urade
 48. zaúčtovanie "vianočný kredit"
 49. paušálne náklady
 50. odpis na živnostníka
 51. súkromný lekár a cestovné náhrady
 52. Dotácia
 53. auto v podnikaní bez výdavkov
 54. Danove priznanie
 55. Ako so mzdami za 12/06
 56. Správne vypísané priznanie k DPH
 57. firemná karta VISA
 58. Manželka na materskej a SZČO
 59. Spriaznena duša
 60. Zahraničná pracovná cesta
 61. Cestoné náhrady pri kuriérskych službách
 62. Ceny v cudzej mene
 63. Dobrá rada
 64. cest.nahrady SZČO a miesto prav. vyk.činnosti
 65. Dan z primu pri predaji nehnutelnosti
 66. Časové rozlíšenie zálohy.
 67. kniha jázd
 68. kniha záväzkov
 69. služba rakúsko
 70. Program na daňové priznanie
 71. ako zauctovat mesacne preplatky leasingovych splatok nad vysku predpisu?
 72. Predaj auta pred skoncenim odpisovania
 73. dobropis za stravné lístky
 74. Dan z nehnutelnosti
 75. Vyradenie vozidla na dopr.inšp.
 76. valutová pokladňa
 77. stravovanie
 78. odpis pohľadávky do 1000 Sk
 79. časové rozlíšenie DPH z akontácie
 80. Preplatenie casti nakladov zamestnancovi
 81. Stravne
 82. Prerušená živnosť v SR, živnosť v ČR
 83. Provízia a deň dodania
 84. Vyradenie starého vozidla
 85. pilon
 86. dan z primu - pozicka
 87. DPH - ČR
 88. koeficient
 89. Stravovanie
 90. da
 91. paušálne výdavky
 92. podiel na zisku
 93. Zmarené investícií
 94. Dan z prijmu
 95. Potvrdenie k dani z prijmu
 96. účtovanie odpisov - budovy
 97. Prerušenie odpisovania
 98. SZČO a preventívna prehliadka
 99. manželka invalidná dôchodkyňa
 100. úhrada DzMV
 101. Pre Daňových Poradcov
 102. Zníženie dane na dieťa
 103. Internet do nakladov...???
 104. Nevyčerpané dovolenky
 105. PHM v JU
 106. Daň z MV a totálka-havária+plánovaný predaj
 107. Stredoslovenská energetika
 108. dovoz vína
 109. dobropis a prelom rokov
 110. dobropis
 111. Vydavky zamestnancov
 112. živnosť a zamestnanie v ČR
 113. stravné SZČO II.
 114. Auto na úver.
 115. dohoda o vyrovaní - účtovanie?????
 116. FO a prijem z podnikania v CR
 117. stravné SZČO
 118. Zmluva o prenájme nebytových priestorov
 119. Internet doma do nákladov
 120. výdajky
 121. Prijaté zálohy a DPH
 122. DP - daň z nehnuteľnosti
 123. Zaradenie budovy
 124. Danové priznanie na dan z nehn.
 125. v jan.prijata fa, s dat.dod. a vyst.6/2006?
 126. záväzky
 127. DP a predaj
 128. PC na splátky
 129. Nájomné fakturované do zahraničia (s, bez dph?)
 130. manko v zásobách
 131. Daňové priznanie-úroky z účtov
 132. Ročný kurz českej koruny
 133. Poznamky k uct.uzavierke
 134. Zákonná poistka
 135. faktúra za telefón
 136. Spotreba PHM - Citroen XSARA
 137. Nezd. časť na manželku-poberateľku invalidného dôchodku
 138. príjmy a paušalne výdavky
 139. Stavba
 140. ako predať auto
 141. dan z prijmu za prenajom bytu
 142. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
 143. úrok z pôžičky
 144. stavba?
 145. Ťahače návesov - spotreba
 146. invalidna dochodkyna
 147. Refakturácia do tretích štátov
 148. Nezdaniteľná časť na manž.a dotácia z ÚP
 149. Strážny pes
 150. Typ daňového priznania
 151. Spotreba-Peugeot 206
 152. Cestna dan=dan z motorovych vozidiel
 153. Kniha záväzkov
 154. KREDITNÁ karta VISA
 155. Škoda na prepravovanom tovare.
 156. odpis a ukoncenie zivnosti
 157. daň z príjmu - odpočet na manželku
 158. SZČO a faktúry
 159. Registratúrny poriadok a SZČO
 160. ˇživnostník v ČR a súčasne v SR
 161. Úhrada DF na viaceru účtov dodavateľa ?!?
 162. Informačná brožúra
 163. odpisy budovy
 164. použitie prenajatého vozidla
 165. Student VS-dokladovanie prijmu z USA
 166. Prefakturácia nákladov v tej istej sume
 167. Kam má zaplatiť DzMV ????
 168. INZ.SIETE K BUDOVE
 169. daň z motorových vozidiel
 170. Majetok zakúpený koncom roka
 171. práca v zahranici - dokladovanie
 172. Prenájom priestoru neplatičovy DPH
 173. príjem z predaja obchod.podielu
 174. dan z nehnutelnosti byt
 175. daň z motorových vozidiel opäť
 176. Náklady po prerušení živnosti
 177. nezdan.čiastka na manželku
 178. predaj domeny
 179. Likvidácia stroja
 180. automobil na súkromné účely
 181. Výpis z Dp
 182. Neplnenie povinného podielu zamestnávania
 183. oznam.povinnosť
 184. Preúčtovanie nákladov
 185. sklad v kvetinárstve
 186. Prenájom motorového vozidla a DP
 187. Nesprávna platba
 188. dispenzor vody
 189. Technické zhodnotenie
 190. Zmena pracov.správcu dane
 191. ...a ide sa na to!
 192. nedoplatok na ZP
 193. komisia alebo poskytovanie služby
 194. vykaz prijmov a vydavkov
 195. Nezdanitelna polozka na manzelku
 196. odpisy nezaradeneho majetku
 197. Milionárska daň
 198. DPH a štvrťrok
 199. Alfa a DPH
 200. nenávratný finanč. príspevok
 201. predaj nehnuteľnosti
 202. cudzi bankovy ucet
 203. Uplatnenie odpoč.položky
 204. Depozit-kaucia v JÚ
 205. Hlásenie o platbách FO - dve adresy
 206. tvorba webových stránok -reklama a dph
 207. fa od SPP
 208. Uznanie bločkov PHM
 209. JU v neinvesticnom fonde
 210. Motocykel a cestná daň
 211. ostatné príjmy
 212. dobropis
 213. Práca v zahraničí
 214. Komunálny odpad
 215. tovar na ceste
 216. DP a vyplnenie výpisu do SP za 2006
 217. odpis leasing.majetku
 218. záväzky
 219. pohľadávka voči zamestnavateľovi
 220. výkaz o majetku a záväzkoch
 221. Zapis straty v DP FO typ B
 222. DPH v peňažnom denníku
 223. hlásenie o platbách FO
 224. Rodič.príspevok a SZČO
 225. Oprava auto - poisťovňa
 226. Daň z MV za rok 2007
 227. daňový výdavok?
 228. Odpis HIM - budova
 229. daň z prijmu
 230. DDP - zrušenie
 231. účtovanie kúpy a odpisov úžitk. auta obstaraného formou spotrebného úveru
 232. odpocet DPH - auto kategoria N1G
 233. Upravený základ dane
 234. Súhrnný príjmový doklad
 235. dan z nehnutelnosti
 236. daň z nehnutelnosti
 237. poistenie prenajatého majetku
 238. nepeňažná výhra-televízor
 239. Príjem z prenájmu za viac rokov
 240. Odpisová skupina úžit.automobil
 241. faktura z roku 2006
 242. uBYTOVACIE ZARIADENIE A DPH
 243. POISTENIE NEZARADENÉHO MAJETKU
 244. nezdanitelne minimum
 245. drozdiel valutová pokladňa
 246. daň z motorových vozidiel
 247. SZČO a cesťáky
 248. KAUCIA - dlhodobý preddavok
 249. účtovanie DPH
 250. Škoda a poistná udalosť