1. kde zaúčtovať (12 replies)
 2. Registrácia v Nemecku (2 replies)
 3. stravné lístky konateľ (11 replies)
 4. kurzové rozdiely pri fa pre SR - odberat. (1 replies)
 5. SZČO a DP (4 replies)
 6. Príjmy z podnikania a príjmy advokáta súbežne (10 replies)
 7. Výška príjmu-daňový bonus (20 replies)
 8. Odp. položka na daňovníka (9 replies)
 9. chystam sa prijat zamestnanca (0 replies)
 10. Novoregistrovaný platca DPH a Fa za telefon (12 replies)
 11. Neodpočítaná DPH za telefon (4 replies)
 12. daňový bonus (1 replies)
 13. Oprávky k DHM (2 replies)
 14. Daňové priznanie - mandátna zmluva (17 replies)
 15. pokladna (10 replies)
 16. Zdôvodnenie (0 replies)
 17. Môže si manžel odpočítať manželku ktorá je SZČO na materskej? (3 replies)
 18. Preukaznosť dokladov (13 replies)
 19. Vitamíny a ich uznateľnosť (34 replies)
 20. daňová strata (11 replies)
 21. živnostník a cestovné náhrady/zahraničné/ (6 replies)
 22. DP a brigáda v zahraničí (1 replies)
 23. storno alebo dobropis k vyšlej faktúre (17 replies)
 24. Naklady pri reklamnej agenture (6 replies)
 25. Kde zistit priemernu spotrebu (4 replies)
 26. DOBROPIS (9 replies)
 27. Záloha cez internet banking (10 replies)
 28. urok z omeskania-% ? (1 replies)
 29. Nadobudnutie tovaru - komisia (5 replies)
 30. Úrazová poistka (2 replies)
 31. Vnútropodnikové účtovníctvo (4 replies)
 32. Nedočerpaná dotácia z UP (24 replies)
 33. pOMOC SúRNE (17 replies)
 34. Preúčtovanie HIM do DHIM (9 replies)
 35. FO a podvojné účtovníctvo (2 replies)
 36. viacere meny a kurzove rozdiely (5 replies)
 37. Oprava zariadenia (8 replies)
 38. DPH zo stravných poukážok? (5 replies)
 39. Súvaha - strana pasív (46 replies)
 40. Materská a daňové priznanie (28 replies)
 41. Paušálne výdavky z prevodu nehnuteľnosti (5 replies)
 42. daňové priznanie (3 replies)
 43. Kupeny motocykel (10 replies)
 44. § 15 (2 replies)
 45. Zatriedenie JKP (3 replies)
 46. Platobný rozkaz a následná exekúcia (19 replies)
 47. Predaj auta v majetku firmy, po ukonceni leasingu. (48 replies)
 48. Nové výkazy k DP (2 replies)
 49. daňová strata (6 replies)
 50. §9 odst.h zákona dane z príjmu (28 replies)
 51. Opäť tech.zhodnotenie leasingu (7 replies)
 52. Ukončenie živnosti-nedoplatok z RZ do ZP (1 replies)
 53. Vystavenie faktury u zivnostnika (19 replies)
 54. strata dokladov (6 replies)
 55. poistenie majetku (7 replies)
 56. bankové poplatky (10 replies)
 57. Kúpa spoločnosti (10 replies)
 58. Pokuty a penále (18 replies)
 59. Účtovanie pôžičky na notebook (2 replies)
 60. Ktora kolonka? (14 replies)
 61. Poistné plnenie a koniec roka (0 replies)
 62. daň z výhry (3 replies)
 63. Príspevok za začatie podnikania z UPSVaR (1 replies)
 64. Cestovné náhrady pre rok 2007 (2 replies)
 65. Aký § pre športovca na DP FO? (1 replies)
 66. Nezdan. čiastka na manželku (29 replies)
 67. kupa od platcu dph (9 replies)
 68. Vrátená pomerná časť DMV (3 replies)
 69. Nakladny automobil. (1 replies)
 70. Jednorázové príjmy (0 replies)
 71. Oslobodený príjem-je alebo nie je (3 replies)
 72. Notebook na splátky od Orange (1 replies)
 73. odvody (8 replies)
 74. Dôchodca a Náhrada pri DPN (2 replies)
 75. daňový bonus - potrebné potvrdenie (2 replies)
 76. príspevok na začatie podnikania SZČO (6 replies)
 77. Predčasne ukončenie leasingu (2 replies)
 78. Oneskorená platba DzMV (8 replies)
 79. 100 % OP k pohladavke = danovy odpis? (7 replies)
 80. trojstranny obchod (21 replies)
 81. ktorý DÚ na podanie DPFO? (1 replies)
 82. Totálna škoda - čo do nákladov? (46 replies)
 83. ceny phm r 2006 (4 replies)
 84. Registrácia za platcu DPH - príloha k žiadosti (6 replies)
 85. Daňové priznanie (61 replies)
 86. Narok na DPH pri fakture na stolovu vodu do automatu? (5 replies)
 87. faktúra za elektr.energiu (2 replies)
 88. dve zamestnania (1 replies)
 89. odpočet v nesprávnej výške (7 replies)
 90. 595/2003,par.19,ods.3,pís.l. (1 replies)
 91. DP typ A,príjmy len z ČR (2 replies)
 92. Náhrada nákladov (5 replies)
 93. Nezaplatené fa 2006 (3 replies)
 94. cesťáky (18 replies)
 95. Ročné zúčtovanie a dohodár (10 replies)
 96. daniť príjem z prenajmu nehnuteľnosti? (32 replies)
 97. predaj kovového odpadu (11 replies)
 98. Záväzky voči Sociálnej poisťovni (4 replies)
 99. konateľ a odmena (1 replies)
 100. inventúra prosím pomôžte... (5 replies)
 101. Mozem zauctovat? (1 replies)
 102. účtovanie faktúry (3 replies)
 103. zráž. daň, daňový bonus a preddavková daň. (1 replies)
 104. DP alebo ročné zúčtovanie (12 replies)
 105. Zdaniť či nezdaniť ? (5 replies)
 106. pomozte mi prosim- uctovne odpisy (2 replies)
 107. Prenájom auta za korunu (1 replies)
 108. oslobodené príjmy FO za 2006 (8 replies)
 109. záručná oprava z EU (3 replies)
 110. Sociálny fond - účtovanie (38 replies)
 111. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam (1 replies)
 112. Preddavky (5 replies)
 113. Rezervy po novom (91 replies)
 114. Prijmy občana z VB (1 replies)
 115. preplatok na dani z príjmu PO (2 replies)
 116. phm a dph (6 replies)
 117. Odložená daň z príjmov (3 replies)
 118. 9mesiacov študent,3mesiece pracoval (2 replies)
 119. vedenie uctovnictva (9 replies)
 120. Podsúvahové účty (12 replies)
 121. Podielové fondy-účtovanie (1 replies)
 122. skolenie (3 replies)
 123. suhrnny vykaz-pokuta? (3 replies)
 124. naklady (6 replies)
 125. Softwér do 50000,- (2 replies)
 126. kurzove rozdiely (5 replies)
 127. Faktúra do zahraničia - dodávka v SR (3 replies)
 128. Daňové priznanie - pausalna dan (2 replies)
 129. Predaj auta vo firme - kedy? (7 replies)
 130. LEI (1 replies)
 131. Dôchodca-SZČO (5 replies)
 132. Odpisy účtovné a daňové (147 replies)
 133. Mýtne na Slovensku (5 replies)
 134. Fakturácia (3 replies)
 135. Predaj automobilu s DPH alebo bez? (2 replies)
 136. Podiely na zisku a zostatok účtu 429 (5 replies)
 137. opravná položka (10 replies)
 138. rezerva na reklamácie... (2 replies)
 139. Paušálne výdavky (3 replies)
 140. omylná platba (11 replies)
 141. Uplny zaciatok (5 replies)
 142. Prenájom garáže (5 replies)
 143. Zdanitelne plnenie (4 replies)
 144. spoločník v sro a odmena (6 replies)
 145. SZČO-2.dôchodkový pilier (6 replies)
 146. DP + ročné zúčtovanie predavkov (7 replies)
 147. fyzická osoba-podnikateľ a výdavky pri služobnej ceste (11 replies)
 148. Paušálne výdavky 60% (44 replies)
 149. Príspevok na SZČ od UP (8 replies)
 150. danove vydavky a zdroj prijmov (4 replies)
 151. Predam materiálu/tovaru (5 replies)
 152. ročné zdravotné poistenie-preplatok (2 replies)
 153. fa - bonus 2006 (4 replies)
 154. chybajúce doklady úhrad za mobil (9 replies)
 155. Ružomberok (7 replies)
 156. hi-fi veža do nákladov (2 replies)
 157. MRP - účtovanie bez ročneho prevodu (5 replies)
 158. stravné pre SZČO (6 replies)
 159. Dotácie z ÚP (2 replies)
 160. Klient hlboko v minuse (13 replies)
 161. Vypĺňania DP na internete (7 replies)
 162. SZČO-DDP (2 replies)
 163. Príjem z prenájmu pôdy (4 replies)
 164. Stánok na výstave v ČR a DPH (2 replies)
 165. zrážková daň (2 replies)
 166. Sprostredkovateľská zmluva-TUPPERWARE (16 replies)
 167. Príjmy-do akého obdobia spadajú? (1 replies)
 168. FIAT PUNTO 55 - spotr.PHM (4 replies)
 169. Vypocet CP? (8 replies)
 170. dan (4 replies)
 171. PHM na konci roka (9 replies)
 172. úprava ZD-predčasne ukončenie leasingu (1 replies)
 173. SZČO a stravné (10 replies)
 174. 1%z ceny vozidla a DPH (20 replies)
 175. Príjmy z kapitálového majetku a zrážková daň (7 replies)
 176. dve daňové priznania (3 replies)
 177. Ročné zúčtovanie dane (24 replies)
 178. daňové priznanie (2 replies)
 179. volna zivnost (2 replies)
 180. Príjem za tovar alebo za výrobky a služby? (6 replies)
 181. odpočítateľná položka (8 replies)
 182. účet 365,451 a 343 (8 replies)
 183. faktura (2 replies)
 184. Vyradenie úžit. auta z podnikania (14 replies)
 185. úrok v banke (7 replies)
 186. Určenie ceny pozemku (8 replies)
 187. Dotácia z ÚP (15 replies)
 188. Účtovanie - nákup tovaru spôsob B (55 replies)
 189. Dan z prijmu predaja nehnutelnosti (7 replies)
 190. danová povinnosť (4 replies)
 191. Ako zaúčtovať? (39 replies)
 192. dan uroky banka (51 replies)
 193. Pozastavenie činnosti a bankové poplatky (2 replies)
 194. Príjmy z internetu (1 replies)
 195. Študent a prihlásenie sa na DÚ (3 replies)
 196. SZCO zamestna brigadnika (1 replies)
 197. platba bankovou kartou (11 replies)
 198. SZCO zamestna brigadnika (1 replies)
 199. Chybný názov na bločku (5 replies)
 200. Zaúčtovanie soc.fondu (7 replies)
 201. vypozicane osobne auto (10 replies)
 202. kurzová strata a jej účtovanie (5 replies)
 203. Dátumy (6 replies)
 204. odpis pohľadávky (3 replies)
 205. Povinná tvorba sociálneho fondu (0 replies)
 206. dodatočné daňové priznanie DPH (48 replies)
 207. Dokladová inventúra- súpis (15 replies)
 208. zrušenie zmluvy životné poistenie (1 replies)
 209. Prieb. položka (31 replies)
 210. Intrastat - nákupy tovaru so spotrebnou daňou (1 replies)
 211. Náklady 2006 DPH 2007 (4 replies)
 212. účelové sporenie (6 replies)
 213. pozicane auto vo firme (3 replies)
 214. Telefonne poplatky (5 replies)
 215. Neplatca DPH dovaža z EU (2 replies)
 216. daňové priznanie - A (2 replies)
 217. nepeňažný príjem - byt (1 replies)
 218. Dodávka EU + predaj mimo EU (9 replies)
 219. Vysporiadanie ročného zúčtovania na verejné ZP pri skončení podnikania za rok 2005 (4 replies)
 220. dan - dochodca a zrazkova dan (8 replies)
 221. RZD za rok 2006+nedoplatok RZZP (1 replies)
 222. Ako zaúčtovať. (2 replies)
 223. DP a dobrovoľne nezamestnaný (16 replies)
 224. účtovanie spotreby PHM (2 replies)
 225. Stravny listok len uctenkou ??? (29 replies)
 226. RZD a dane pre osobu z CR (1 replies)
 227. leasing v EUR (3 replies)
 228. Danovy bonus-spatne kolko rokov ? (2 replies)
 229. výpoveď zmluvy o výkone činnosti (1 replies)
 230. Kniha registračnej pokladne (31 replies)
 231. SZČO - ubytovanie (1 replies)
 232. Výkaz príjmu a výdaja (1 replies)
 233. pôžička (12 replies)
 234. Chranená dielna (1 replies)
 235. Zrážková daň (22 replies)
 236. nedoplatok z RZZO- výdavok? (2 replies)
 237. honorár za 12/06 vyplatený 01/07 (5 replies)
 238. Účtovanie vratných fliaš v PU (1 replies)
 239. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 240. Žiadosť (0 replies)
 241. Kurzové rozdiely (2 replies)
 242. Inventarne karty dlhodobeho majetku (7 replies)
 243. Daň zo mzdy (2 replies)
 244. je kovoobrabac remeselnik? (6 replies)
 245. daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (4 replies)
 246. Nezaradený majetok (10 replies)
 247. Zrážková daň z úrokov JÚ (1 replies)
 248. Obrat 1.500.000 Sk - FO (8 replies)
 249. Používanie čiarových kódov (1 replies)
 250. popl. uhrada (2 replies)