1. DP SZCO r.7 znalcov a tlmočníkov (0 replies)
 2. materiál účtovaný priamo do spotreby (1 replies)
 3. dodatočné DP - koeficient (6 replies)
 4. konateľ (nezamestnany) - stravne na SC? (7 replies)
 5. Platba zahraničnej FA dobierkou (1 replies)
 6. jednoduché účtovníctvo (43 replies)
 7. Vyradenie DHM (6 replies)
 8. Pausalne vydavky 40% alebo 60% (85 replies)
 9. kúpa ojazdeného vozidla na živnosť (2 replies)
 10. Platcom DPH od 15.2.2007 (6 replies)
 11. 183 dni? (16 replies)
 12. Aký je správny účet na vyrovnanie nedoplatku? (3 replies)
 13. vklad podnikatela (26 replies)
 14. Daňový doklad (14 replies)
 15. danove priznanie - tlacivo, zivnost (15 replies)
 16. Prijatá faktúra v hotovosti bez prijatého pokladničného dokladu (8 replies)
 17. daňovo uznateľný náklad??? (5 replies)
 18. Cestovné náhrady (15 replies)
 19. DOPRAVA (NÁKLADNÁ) DO ZAHRANIČIA A DPH (1 replies)
 20. DOPRAVA (NÁKLADNÁ) DO ZAHRANIČIA A DPH (0 replies)
 21. Daňové priznanie PO - ostatné pokuty a penále (4 replies)
 22. Platca DPH (3 replies)
 23. Cestovne v CM vyplatene v SKK? (6 replies)
 24. zaradenie HIM (4 replies)
 25. vratena dan z MV (7 replies)
 26. prispevok na dopl.doch.poist. (5 replies)
 27. Odpisy HIM v JÚ MRP (10 replies)
 28. ubytovanie zakaznika alebo dodavatela (1 replies)
 29. poistné na ZP za spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (1 replies)
 30. Nepoužiteľný obalový materiál (1 replies)
 31. Daňová strata (8 replies)
 32. kontokor.úver (2 replies)
 33. Účtovníctvo za r. 2006 (5 replies)
 34. Daňové priznanie - odpočítateľná položka na manželku (12 replies)
 35. Daň.bonus-dôchodca (7 replies)
 36. odpočet daňových strát (5 replies)
 37. Nákup tovaru v EU a zápis v JU (1 replies)
 38. dovolenkový tiket (0 replies)
 39. zúčtovanie dotácií pre poľnohospodárov (2 replies)
 40. Súvaha a výkaz ziskov a strát (1 replies)
 41. čiastočne uhradená faktúra (20 replies)
 42. je to zvýšenie vstupnej ceny? (2 replies)
 43. daňová strata (4 replies)
 44. Finančný leasing (9 replies)
 45. Nájomné (3 replies)
 46. Zle zúčtované DPH (6 replies)
 47. Pouzivanie sukr. auta v s.r.o. konatelom (1 replies)
 48. Výnosy zo spoluvlastníckeho podielu-zdaňovanie (0 replies)
 49. ukončenie zivnosti - leasing poradte prosim (2 replies)
 50. Lehota na podanie DP (2 replies)
 51. Ubytovanie hradene za zamestnanca (11 replies)
 52. + položka? (4 replies)
 53. paušalne výdavky (6 replies)
 54. vrátenie faktúr (2 replies)
 55. Malá otázočka. (13 replies)
 56. Dary na podnikatelsku cinnost (1 replies)
 57. Tri otazky k dani z prijmu... (2 replies)
 58. Poznámky k DP tlacivo (3 replies)
 59. Hrobný veniec - ako o ňom účtovať? (12 replies)
 60. Pomôcka pri písaní KJ Tabuľka (17 replies)
 61. Platobný rozkaz !!! (5 replies)
 62. zaúčtovani DPH a cla pri dovoze z tretích krajín (5 replies)
 63. Účtovanie PN do nákladov (2 replies)
 64. zaučtovanie dokladu (20 replies)
 65. Danove priznania (18 replies)
 66. DPH pri predaji vozidla (1 replies)
 67. Suvaha-obrat.predvaha... (8 replies)
 68. Predaj nehnuteľností a zmeny v LV (0 replies)
 69. Číslovanie pokladne SK a CZ (3 replies)
 70. Združenie - od 1.9.2006 - 28.2.2007 (1 replies)
 71. náklady v správnom kal.mesiaci (1 replies)
 72. Odpustenie pokuty - povinnosť oznámiť MF § 22 ods. 2 zákona 231/1999 (2 replies)
 73. Pôžička zamestnancovi (úročená) (2 replies)
 74. záuctovanie zaplatenej zálohy za elk. (1 replies)
 75. výnos minulého roka (8 replies)
 76. čo robiť ? (6 replies)
 77. EURO LEASING (0 replies)
 78. Registračná pokladňa - storná (2 replies)
 79. Daňové priznanie typ A - študent (5 replies)
 80. Nezdaniteľná časť na daňovníka (7 replies)
 81. Prechod na paušálne výdavky, žiadne zásoby (20 replies)
 82. účtovanie koncoročných faktúr a úhrada odoslanej zahraničnej faktúry (1 replies)
 83. provízia predaj zepter (5 replies)
 84. Kam zaučtovať (1 replies)
 85. ukončenie s.r.o. (2 replies)
 86. (25 replies)
 87. TP Favorit 135 L (0 replies)
 88. správca konkurznej podstaty-odmena (9 replies)
 89. nepodané daňové priznanie z nehnuteľnosti (5 replies)
 90. Odcudzenie autr (2 replies)
 91. DPH a zmluvná pokuta (5 replies)
 92. nespravna vyška odpisov (7 replies)
 93. Príjmy zo zahraničia - aký kurz? (4 replies)
 94. Nezamestnaný a zrážková daň (2 replies)
 95. SZCO-sportova a metodicko trenerska cinnost (2 replies)
 96. opäť ten leasing (3 replies)
 97. Zauctovanie preplatku z RZD (1 replies)
 98. daňové výdavky-§19 ods.3 písm.k (2 replies)
 99. Telefon (4 replies)
 100. Provizia za sprostredkovanie (4 replies)
 101. danové priznanie - madarsko (8 replies)
 102. odpočet poistneho od zakladu dane? (53 replies)
 103. Strava pre zamestnancov vyfakturovaná jeden krát ročne (4 replies)
 104. Ako účtovať. (8 replies)
 105. Hlavná kniha (6 replies)
 106. Nezdaniteľná časť ZD (3 replies)
 107. dobry link na tlaciva (0 replies)
 108. SZČO,zmluva o obch. zastúpení,phm (0 replies)
 109. Hlásenie (2 replies)
 110. Vyradenie auta z majetku firmy (8 replies)
 111. Odkúpený lízing a danové odpisy (6 replies)
 112. výnosy zo zmeniek (0 replies)
 113. cestovne a diety v zahraničí-Nemecko (4 replies)
 114. Nájomné a oprava podnikateľských priestorov. (17 replies)
 115. Čepanie sociálneho fondu (12 replies)
 116. Vklad spoločníka - odpočítateľná položka? (3 replies)
 117. Zostatok na uctoch na konci roka.. (24 replies)
 118. Kompenzacia nákladov a DPH (8 replies)
 119. inventarizácia DPH zo zálohových platieb (8 replies)
 120. Odkúpený lízing a danové odpisy (0 replies)
 121. DP typ A+práca v ČR (37 replies)
 122. faktoring - účtovanie, DPH (1 replies)
 123. Predaj nehnuteľnosti (14 replies)
 124. Opatrovateľské služby (18 replies)
 125. DP študenta, zrážková aj preddavková daň (1 replies)
 126. cestovné príkazy (4 replies)
 127. Podať či nepodať (3 replies)
 128. Kurzové rozdiely v MRP (10 replies)
 129. Dátum poskytnutia (2 replies)
 130. Výkaz MaZ - nedostavaná budova (2 replies)
 131. Nedokončená výroba a 501 (8 replies)
 132. DP B- aký riadok? (2 replies)
 133. živnosť + inval.dôchodca (3 replies)
 134. Vedľajší prijem popri HPP (1 replies)
 135. dodanie služby do 3krajiny (3 replies)
 136. SZČO+MD+ZP (1 replies)
 137. súhrnná evidencia tržieb (2 replies)
 138. Neuhradená pohľ. - daňové priznanie (2 replies)
 139. paušál (9 replies)
 140. priebežné položky (14 replies)
 141. Vkladový účet a DP (8 replies)
 142. Nezd. časť základu dane, základ dane vyšší ako 498.000.- Sk. (4 replies)
 143. Odpisy po pozastavení živnosti (1 replies)
 144. Technické zhodnotenie osob.vozidla (1 replies)
 145. Trovy konania zdravot. poisťovni (14 replies)
 146. Tlačivo DP pre FO typu B (7 replies)
 147. Predbežný koeficient (1 replies)
 148. premiestnenie tovaru (1 replies)
 149. Odpis? (5 replies)
 150. preprava Polsko-Švajčiarsko (58 replies)
 151. Odpisy závora (3 replies)
 152. vrátenie dane z Nemecka (9 replies)
 153. Zhrnutie (3 replies)
 154. Blok v zahraničnej mene (9 replies)
 155. Dotácia zo ŠR na opravu kostola (0 replies)
 156. Daňový bonus - preukazovanie (6 replies)
 157. Kontrola potvrdenia (5 replies)
 158. Výpočet pokuty (3 replies)
 159. DPH- registrácia za platiteľa DPH (23 replies)
 160. DP B - pomoc pri vyplnení (7 replies)
 161. Občianske združenie - aké účtovanie? (3 replies)
 162. samozdanenie či nie? (1 replies)
 163. jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 164. zvlastne potvrdenie o prijmoch (6 replies)
 165. § 6 Daň z príjmov (2 replies)
 166. Uznané výdavky do nákladov r.2006 po zaplatení (1 replies)
 167. Fa za december 2006. (3 replies)
 168. 548 alebo 568? (3 replies)
 169. dp-príjem z dohody (5 replies)
 170. FO občan a predaj hnuteľ. vecí. (12 replies)
 171. nezdanitelna cast - dôchodca (1 replies)
 172. PRíDAVKY NA DETI (4 replies)
 173. faktura vystavena v eur (3 replies)
 174. Pracovné ošatenie (17 replies)
 175. kombinované výdavky (6 replies)
 176. Vyplnanie DP 2006 (10 replies)
 177. Zaúčtovanie zahr.fa v účtovníctve (13 replies)
 178. Prechod z paušálu a leasing (1 replies)
 179. jednoduché účtovníctvo (11 replies)
 180. zahr.fa - prepocet kurzu na konci roka (0 replies)
 181. Cestovné náhrady, diéty (34 replies)
 182. Prijaté preddavky a DPH (5 replies)
 183. Sú to VOZD? (10 replies)
 184. preddavky na dan PO 2007 (8 replies)
 185. Zmluva o dielo (5 replies)
 186. Materiál od neplatcu (9 replies)
 187. DF- nedanovy vydavok? (3 replies)
 188. registacna pokladna (2 replies)
 189. Prefakt. služieb z DE na SK (2 replies)
 190. DPH - 2007 (1 replies)
 191. auto - do obchodneho majetku (1 replies)
 192. auto - do obchodneho majetku (7 replies)
 193. strata z roku 2005 (8 replies)
 194. FA vydaná v českých - na účet v slovenských (18 replies)
 195. Daňový bonus 2007 (3 replies)
 196. odoslanie tovaru do EU alebo mimo EU (7 replies)
 197. Ako účtovať „úroky - banka“ (17 replies)
 198. vrátenie tovaru dodaného v roku 2002 (1 replies)
 199. prac. topánky povinne vo výbave vozidla (2 replies)
 200. Praca v Irsku bez potvrdenia (2 replies)
 201. Náhrady za PHM a km (4 replies)
 202. Zmena s.r.o. na a.s. (11 replies)
 203. kupóny na zľavu (1 replies)
 204. Daň z príjmu - odpisovanie majetku (2 replies)
 205. Nezd.čiastka (3 replies)
 206. Prepočet neuhr.faktúr (1 replies)
 207. účtovný rozvrh (3 replies)
 208. VPD doklady (6 replies)
 209. Technické zhodnotenie (6 replies)
 210. daňové priznanie (9 replies)
 211. Športový klub (7 replies)
 212. Preplatok (9 replies)
 213. dobrovolné poistenie (2 replies)
 214. Kurzové rozdiely pri záväzkoch (2 replies)
 215. Ako zistit kurzovy rozdiel (5 replies)
 216. opis pri zvyseni technickeho zhodnotenia (4 replies)
 217. Zaokrúhľovanie v daň.. priznaní (2 replies)
 218. predaj pohľ. (5 replies)
 219. Pokladňa (7 replies)
 220. strata zo živnosti a iné príjmy (4 replies)
 221. Zmena ZP a nedoplatok (1 replies)
 222. Príklad: prijmy zo ZČ a z prenajmu (15 replies)
 223. účtovná osnova (3 replies)
 224. prevod medzi účtami (17 replies)
 225. dan.priznanie (5 replies)
 226. Plátca dph a paušálne výdaje (13 replies)
 227. Nulová daň? (3 replies)
 228. technické zhodnotenie prístrešku (1 replies)
 229. Zamestnanec ČR (4 replies)
 230. preplatok (7 replies)
 231. sprostredkovatel zdravotneho poistenia (2 replies)
 232. nezdanitelna cast ZD (4 replies)
 233. Blok z registračnej pokladne (15 replies)
 234. Neúplné bločky (12 replies)
 235. SZČO+sprostredkovateľ (6 replies)
 236. Náklady pred založením živnosti (8 replies)
 237. TLACIVA (3 replies)
 238. generálna oprava vo vlastnej réžii (1 replies)
 239. Nezdaniteľná čiastka pri dobrovoľnej nezamestnosti (2 replies)
 240. RZ- nezdaniteľná čiastka na daňovníka (1 replies)
 241. Krátenie DPF (1 replies)
 242. Konanie akcie a dátum dodania (2 replies)
 243. Umorenie daňovej straty (1 replies)
 244. Daň.priznanie FO B - §8 (16 replies)
 245. Advokát a registrácia pre DPH (2 replies)
 246. Daňová strata (1 replies)
 247. Učtovanie zálohovej faktúry na prelome rokov (3 replies)
 248. Vystavené FA do EU a DPH (6 replies)
 249. Paušálne výdavky a sprostredkovateľ poistného (2 replies)
 250. Daň.priznanie FO B (11 replies)