PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 [373] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dotácie z ESF účtovanie
 2. Používanie firemného auta na súkr.účely + spôsob stravovania SZČO
 3. daňový exekučný príkaz
 4. Rozpustenie sociálneho fondu v PU
 5. Stavebné sporenie
 6. oslobodenie od dane
 7. DzMV a zamestnanec
 8. okuliare
 9. fa za stravné lístky
 10. Zmluva o Autoúvere
 11. zaraďovacie protokoly
 12. Pomoc...Test
 13. Potrebujem pomoc
 14. Pomôžte
 15. zaúčtovanie daru
 16. alkohol za január
 17. dan z prenajmu bytu pracujuceho v zahranici
 18. Preddavková fa ??
 19. Kurzové rozdiely v JU
 20. zahranicna faktura
 21. príjem zo živnosti+príjem na PZ vo Švajčiarsku
 22. Stravné lístky a réžia
 23. Ako správne uplatniť odpočítanie dane T-Com
 24. auto v podnikaní
 25. Preddavky na daň FO.
 26. SZČO a daňové priznanie
 27. pokladňa a banková kniha
 28. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov FO zo záv.činnosti
 29. životné poistenie - odpočítateľná položka
 30. paušálne výdavky - zmiešaná činnosť
 31. Opravná a opravená faktúra
 32. postup pri paušalných nákladoch
 33. DPH pri prefakturácii zahr. dodávateľovi
 34. cestonvé a zaúčtovanie
 35. Nábytok do predajne
 36. Prerušenie živnosti a odpisovanie
 37. Účtovanie faktúr
 38. DPH PREDAJ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
 39. dodatočná doba lízingu
 40. univerzálny stavebný stroj-zaradenie
 41. Vrátenie dane § 46 Zákona o daniach z príjmov
 42. zmluva so SZČO
 43. Clo + DPH dovoz z tretích krajín - ako zaúčtovať?
 44. strata a prenájom
 45. dobropis-rok 2003
 46. Zrušenie rezervy na opravu IM
 47. Vrátenie nehnuteľnosti
 48. Prijem v USA-odpoc.polozky v angl.jazyku
 49. str.listky za prac.dni?
 50. životné poistenie a dan z prijímu
 51. Ochranné pracovné prostriedky
 52. Zapis na daňovom urade
 53. zaúčtovanie "vianočný kredit"
 54. paušálne náklady
 55. odpis na živnostníka
 56. súkromný lekár a cestovné náhrady
 57. Dotácia
 58. auto v podnikaní bez výdavkov
 59. Danove priznanie
 60. Ako so mzdami za 12/06
 61. Správne vypísané priznanie k DPH
 62. firemná karta VISA
 63. Manželka na materskej a SZČO
 64. Spriaznena duša
 65. Zahraničná pracovná cesta
 66. Cestoné náhrady pri kuriérskych službách
 67. Ceny v cudzej mene
 68. Dobrá rada
 69. cest.nahrady SZČO a miesto prav. vyk.činnosti
 70. Dan z primu pri predaji nehnutelnosti
 71. Časové rozlíšenie zálohy.
 72. kniha jázd
 73. kniha záväzkov
 74. služba rakúsko
 75. Program na daňové priznanie
 76. ako zauctovat mesacne preplatky leasingovych splatok nad vysku predpisu?
 77. Predaj auta pred skoncenim odpisovania
 78. dobropis za stravné lístky
 79. Dan z nehnutelnosti
 80. Vyradenie vozidla na dopr.inšp.
 81. valutová pokladňa
 82. stravovanie
 83. odpis pohľadávky do 1000 Sk
 84. časové rozlíšenie DPH z akontácie
 85. Preplatenie casti nakladov zamestnancovi
 86. Stravne
 87. Prerušená živnosť v SR, živnosť v ČR
 88. Provízia a deň dodania
 89. Vyradenie starého vozidla
 90. pilon
 91. dan z primu - pozicka
 92. DPH - ČR
 93. koeficient
 94. Stravovanie
 95. da
 96. paušálne výdavky
 97. podiel na zisku
 98. Zmarené investícií
 99. Dan z prijmu
 100. Potvrdenie k dani z prijmu
 101. účtovanie odpisov - budovy
 102. Prerušenie odpisovania
 103. SZČO a preventívna prehliadka
 104. manželka invalidná dôchodkyňa
 105. úhrada DzMV
 106. Pre Daňových Poradcov
 107. Zníženie dane na dieťa
 108. Internet do nakladov...???
 109. Nevyčerpané dovolenky
 110. PHM v JU
 111. Daň z MV a totálka-havária+plánovaný predaj
 112. Stredoslovenská energetika
 113. dovoz vína
 114. dobropis a prelom rokov
 115. dobropis
 116. Vydavky zamestnancov
 117. živnosť a zamestnanie v ČR
 118. stravné SZČO II.
 119. Auto na úver.
 120. dohoda o vyrovaní - účtovanie?????
 121. FO a prijem z podnikania v CR
 122. stravné SZČO
 123. Zmluva o prenájme nebytových priestorov
 124. Internet doma do nákladov
 125. výdajky
 126. Prijaté zálohy a DPH
 127. DP - daň z nehnuteľnosti
 128. Zaradenie budovy
 129. Danové priznanie na dan z nehn.
 130. v jan.prijata fa, s dat.dod. a vyst.6/2006?
 131. záväzky
 132. DP a predaj
 133. PC na splátky
 134. Nájomné fakturované do zahraničia (s, bez dph?)
 135. manko v zásobách
 136. Daňové priznanie-úroky z účtov
 137. Ročný kurz českej koruny
 138. Poznamky k uct.uzavierke
 139. Zákonná poistka
 140. faktúra za telefón
 141. Spotreba PHM - Citroen XSARA
 142. Nezd. časť na manželku-poberateľku invalidného dôchodku
 143. príjmy a paušalne výdavky
 144. Stavba
 145. ako predať auto
 146. dan z prijmu za prenajom bytu
 147. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
 148. úrok z pôžičky
 149. stavba?
 150. Ťahače návesov - spotreba
 151. invalidna dochodkyna
 152. Refakturácia do tretích štátov
 153. Nezdaniteľná časť na manž.a dotácia z ÚP
 154. Strážny pes
 155. Typ daňového priznania
 156. Spotreba-Peugeot 206
 157. Cestna dan=dan z motorovych vozidiel
 158. Kniha záväzkov
 159. KREDITNÁ karta VISA
 160. Škoda na prepravovanom tovare.
 161. odpis a ukoncenie zivnosti
 162. daň z príjmu - odpočet na manželku
 163. SZČO a faktúry
 164. Registratúrny poriadok a SZČO
 165. ˇživnostník v ČR a súčasne v SR
 166. Úhrada DF na viaceru účtov dodavateľa ?!?
 167. Informačná brožúra
 168. odpisy budovy
 169. použitie prenajatého vozidla
 170. Student VS-dokladovanie prijmu z USA
 171. Prefakturácia nákladov v tej istej sume
 172. Kam má zaplatiť DzMV ????
 173. INZ.SIETE K BUDOVE
 174. daň z motorových vozidiel
 175. Majetok zakúpený koncom roka
 176. práca v zahranici - dokladovanie
 177. Prenájom priestoru neplatičovy DPH
 178. príjem z predaja obchod.podielu
 179. dan z nehnutelnosti byt
 180. daň z motorových vozidiel opäť
 181. Náklady po prerušení živnosti
 182. nezdan.čiastka na manželku
 183. predaj domeny
 184. Likvidácia stroja
 185. automobil na súkromné účely
 186. Výpis z Dp
 187. Neplnenie povinného podielu zamestnávania
 188. oznam.povinnosť
 189. Preúčtovanie nákladov
 190. sklad v kvetinárstve
 191. Prenájom motorového vozidla a DP
 192. Nesprávna platba
 193. dispenzor vody
 194. Technické zhodnotenie
 195. Zmena pracov.správcu dane
 196. ...a ide sa na to!
 197. nedoplatok na ZP
 198. komisia alebo poskytovanie služby
 199. vykaz prijmov a vydavkov
 200. Nezdanitelna polozka na manzelku
 201. odpisy nezaradeneho majetku
 202. Milionárska daň
 203. DPH a štvrťrok
 204. Alfa a DPH
 205. nenávratný finanč. príspevok
 206. predaj nehnuteľnosti
 207. cudzi bankovy ucet
 208. Uplatnenie odpoč.položky
 209. Depozit-kaucia v JÚ
 210. Hlásenie o platbách FO - dve adresy
 211. tvorba webových stránok -reklama a dph
 212. fa od SPP
 213. Uznanie bločkov PHM
 214. JU v neinvesticnom fonde
 215. Motocykel a cestná daň
 216. ostatné príjmy
 217. dobropis
 218. Práca v zahraničí
 219. Komunálny odpad
 220. tovar na ceste
 221. DP a vyplnenie výpisu do SP za 2006
 222. odpis leasing.majetku
 223. záväzky
 224. pohľadávka voči zamestnavateľovi
 225. výkaz o majetku a záväzkoch
 226. Zapis straty v DP FO typ B
 227. DPH v peňažnom denníku
 228. hlásenie o platbách FO
 229. Rodič.príspevok a SZČO
 230. Oprava auto - poisťovňa
 231. Daň z MV za rok 2007
 232. daňový výdavok?
 233. Odpis HIM - budova
 234. daň z prijmu
 235. DDP - zrušenie
 236. účtovanie kúpy a odpisov úžitk. auta obstaraného formou spotrebného úveru
 237. odpocet DPH - auto kategoria N1G
 238. Upravený základ dane
 239. Súhrnný príjmový doklad
 240. dan z nehnutelnosti
 241. daň z nehnutelnosti
 242. poistenie prenajatého majetku
 243. nepeňažná výhra-televízor
 244. Príjem z prenájmu za viac rokov
 245. Odpisová skupina úžit.automobil
 246. faktura z roku 2006
 247. uBYTOVACIE ZARIADENIE A DPH
 248. POISTENIE NEZARADENÉHO MAJETKU
 249. nezdanitelne minimum
 250. drozdiel valutová pokladňa