PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. KAUCIA - dlhodobý preddavok
 2. účtovanie DPH
 3. Škoda a poistná udalosť
 4. prerušenie živnosti
 5. zdanenie preplatku ZP
 6. Inventúra - odpis vzorky
 7. Leasing a odpisy
 8. dotácia
 9. zahraničná pobočka vs. dcér. spoloč.
 10. ako zaúčtovať Fa za prácu
 11. Účtovanie kuchyne v PÚ
 12. registračná pokladnica?
 13. Hmotný investičný majetok
 14. Faktúra v nemeckom jazyku
 15. Zaokruhľovanie príjmov a výdavkov
 16. oprava minuleho roku
 17. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 18. Faktúra v anglickom jazyku
 19. Daňové priznanie ako?
 20. dve otázky
 21. Motorové vozidlo na leasing
 22. tlač spracovanej príjemky
 23. Daňové priznanie -§ 8
 24. Účtovanie zvierat v JÚ
 25. Výdavky pred začatím podnikania
 26. podv. účtovníctvo ... ako na to?
 27. Platenie soc.poist.
 28. Faktúra z Čiech....
 29. Havarijne poistenie mot.vozidla
 30. Penažný denník
 31. Danový bonus
 32. Kurz jednoduchého účtovníctva
 33. Zimné pneumatiky a auto na leasing - odpisy
 34. Predplatné na časopisy-§17 odst. 12bZDP
 35. Mzdy 12/2006 - zaúčtovanie
 36. k faktúre vyplatenej v hotovosti
 37. danovy naklad, reprezentacne
 38. Faktúra zo zahraničia
 39. Sadzba dane z bytov?
 40. Osobná spotreba
 41. životná poistka
 42. skipas
 43. zahraničná pobočka
 44. uctovanie videopozicovne
 45. Bankový čet pred podnikaním- ?
 46. účtovanie výdavkov pred dátumom začatia živnosti
 47. Oznamovacia povinnost v realitke
 48. Nákl.vozidlo bez urcenia spotreby PHL v tech. preukaze
 49. POH - ohlasovacia povinnosť
 50. živnostník - prerušenie živnosťi
 51. výhra v súťaži
 52. Odpočet daňovej straty zo základu dane
 53. Parkovacie miesta
 54. Výpis z banky
 55. Odpočítateľná položka na manželku
 56. daňova kontrola
 57. Daňové priznanie 2002/03
 58. Ročné zúčtovanie dane
 59. strata z roku 2005
 60. predaj paliet - nutnosť ERP?
 61. FO dobrovoľne účtujúca v podv. účtovníctve
 62. Výška zákl. náhrady za použ. súkrom. auta
 63. zaradenie hmot. majetku
 64. Náhrada za použitie MV
 65. Ceny PHM
 66. Daňové priznanie študenta
 67. odpočet DPH pri dare
 68. lyžiarsky vlek a registračná pokladňa
 69. - v banke
 70. Potvrdenie o príjmoch zo zahraničia
 71. Občiansky zákonník zmluvy § 51
 72. §9/1
 73. vecná výhra
 74. dobrá rada
 75. odmietnutie zaplatenia pracovnej cesty (CP)
 76. budova a odpisy.
 77. Exekúcia a ukončenie živnosti.
 78. PN jen príjem , ktorý sa zahŕňa do príjmu?
 79. Nevýh. hracie automaty a vplyv na koeficient
 80. Zaujimava situacia (stretli ste sa uz s takymto pripadom?)
 81. Príkazná zmluva opakovane?
 82. odpis HM a zrušenie živnosti
 83. Inominátna zmluva podľa §51 občian.zákoníka
 84. Vôbec tomu nerozumiem,čo ja mám s CMR?
 85. Zaokruhlenie DPH
 86. Z akej sumy DPH?
 87. výhra zo stávkovej kancelárie
 88. žiadne náklady
 89. uplatnenie výdavkov
 90. Dotácia na športovú školu
 91. fa za viac obdobi
 92. nafta, benzin
 93. predaj pozemku a časové rozlíšenie
 94. dar omylom
 95. decembrové mzdy
 96. Paušálna daň
 97. Peňažný dar
 98. Prenájom budovy
 99. dokladovanie BU a pokladne
 100. Rozdelenie zisku z roku 2002 vs. DP za rok 2006
 101. daň. bonus + záhrada
 102. odpis záväzku
 103. zmluva o spolupráci
 104. stravné:zamestnanec & znalec
 105. kúpa osobného auta pre účely nájmu odberateľom-odpočet DPH pri kúpe
 106. musí byť orazený bloček ERP
 107. Zdanenie prijmu z akcii z 1. vlny kuponovej privatizacie
 108. Daňové priznanie - preddavky dane
 109. ešte k paušálným výdavkom...
 110. Zamestanec a spoločnosť.
 111. odpoč. položka na manžela
 112. kniha pohľadávok a záväzkov
 113. prenájom plochy neplatiteľovi DPH
 114. Prevádzkáreň na účely DPH
 115. Príkazná zmluva s občanmi iného štátu
 116. Daň z príjmu /predaj bytu/
 117. Stravné lístky -vrátenie od zamestnanca
 118. Ročné zúčtovanie zamestnanca - nezdan.časť.
 119. Dôchodcovia suma 45408
 120. DP
 121. Kontrola z DÚ
 122. určenie spotreby PH na FORD MONDEO
 123. Odpisy
 124. Baliaci material
 125. cena pohonných hmôt
 126. nezdanitelna cast zakladu dane
 127. problémy v peňažnom denniku
 128. cestna dan
 129. tržba
 130. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi v DP
 131. osobná spotreba
 132. Ide o opravy?
 133. pausalne vydavky
 134. Vytvorená oprav.položka-ako ďalej?
 135. lízing nehnuteľností
 136. účinnosť zákona
 137. Podiely v sro
 138. konštantný symbol pri úhrade DPH
 139. Debetný úrok
 140. Staré pohľadávky
 141. kávovar-ktorá odpisová skupina?
 142. Dobitie kreditu bez nároku na odpočet dane.
 143. DPH a vývoz do Chorvátska
 144. Stravné
 145. Dobropis z EU
 146. ubytovné
 147. Zrážková daň pri nákupe software
 148. Prenájom bytu - viac vlastníkov
 149. daňová strata?
 150. služba z ČR od neplatcu
 151. cestna dan - kratke info
 152. strata
 153. Sluzobna cesta
 154. VšZP v JU
 155. uplatnenie straty v DP 2006 /JÚ/
 156. preradenie automobilu do podnikania
 157. zaradenie automobilu
 158. Riadok daňového priznania
 159. vrátenie invalidného dôchodku
 160. Faktúra za žatevné práce do Českej republiky
 161. odhlásenie z dane MV
 162. kurzový rozdiel pri úhrade fa
 163. paušálne výdavky-výkaz o majetku a záv.
 164. nadmerný odpočet - kontrola???
 165. Vznik daň. povinnosti pre motorové vozidlo
 166. Tovar - podpora predaja
 167. vysvetlenie
 168. Dobropis a DPH
 169. Dobropis
 170. Uzávierkové operácie
 171. Stravné lístky v s.r.o. pre zamestnancov
 172. Tvorba rezerv k pohľadávkam.
 173. opravná položka
 174. zauctovanie cerpania soc.fondu
 175. Nákup auta z FR - DPH
 176. služby spojené s prepravou - súrne
 177. služby pri preprave- súrne
 178. Evidencia bankových účtov
 179. Nájom strojov z EU a zrážková daň
 180. bez naroku na odpocet
 181. Tlačivo - hlásenie
 182. Oznamovacia povinnosť
 183. odpisovanie majetku
 184. DP alebo RZD
 185. Nadmerný odpočet DPH
 186. odpisovanie majetku
 187. Nedoručená fa
 188. cena za pozemok
 189. Prehľad
 190. termín pre DP a stránkové dni
 191. DPH na stavebne prace v CR pre SR firmu
 192. výpis z účtu - jednoduché účtovníctvo
 193. DAR
 194. Dar - DPH a jej účtovanie
 195. odpisy
 196. fa z CR - divadlo - surne prosim
 197. nárok na nezdaniteľnu čiastku
 198. PHM v zahraničí
 199. úroky z omeškania
 200. DPH a nezisková organizácia
 201. Reg.pokladna
 202. Odpis majetku
 203. daň k uhrade
 204. Nezdaniteľná časť základu dane a dan.bonus
 205. Odovzdanie prístroja bezodplatne
 206. Daňový bonus
 207. Ako dlho uchovávať doklady v JÚ?
 208. Nákup majetku z EU
 209. Koniec roka
 210. zauctovanie dane zo mzdy a DPH
 211. Dodací list - kedy vystaviť?
 212. VÝPIS z daňového priznania 2007
 213. DPH a krádež
 214. Ako to správne zaučtovať
 215. Pernamentka - DPH
 216. DIC
 217. uctovanie ockovania pri sluz. ceste
 218. prechod na pausalne vydavky
 219. zacinam si robit uctovnictvo
 220. Prijem v SR+CR, ktory postup je naj?
 221. dodatočné DP k DPH
 222. DPH - koeficient, NO
 223. Vyplatene podiely pri likvidacii a ich uctovanie
 224. predaj nehnutelnosti
 225. Predaj pozemku - koeficient
 226. predaj úžitkového auta
 227. Paušálne výdavky ... ako?...
 228. daňová povinnosť
 229. umývanie áut 511 alebo 518?
 230. auto na LPG
 231. DzMV do nákladov?
 232. Casove rozlisenie a DPH
 233. Príjem popri zamestnaní
 234. dovoz nákladného auta na sučiastky
 235. Neoprávnené podnikanie
 236. Autocredit
 237. prehľad
 238. Účet 346 ?
 239. Odpisy v JU
 240. leasing os. automobil a poistné
 241. Prenájom miesta na parkovanie a rekonštrukcia IM
 242. faktúry do r.2006 alebo 2007?
 243. co s dph pri ockovani ....?
 244. Leasing a DPH
 245. prenájom parkovacieho zar.
 246. Neuznaná reklamácia
 247. nezdaniteľná čiastka
 248. Obdobie odpisovania
 249. licenčná zlmluva na video práva
 250. Kurzový rozdiel