1. vrátenie tovaru dodaného v roku 2002 (1 replies)
 2. prac. topánky povinne vo výbave vozidla (2 replies)
 3. Praca v Irsku bez potvrdenia (2 replies)
 4. Náhrady za PHM a km (4 replies)
 5. Zmena s.r.o. na a.s. (11 replies)
 6. kupóny na zľavu (1 replies)
 7. Daň z príjmu - odpisovanie majetku (2 replies)
 8. Nezd.čiastka (3 replies)
 9. Prepočet neuhr.faktúr (1 replies)
 10. účtovný rozvrh (3 replies)
 11. VPD doklady (6 replies)
 12. Technické zhodnotenie (6 replies)
 13. daňové priznanie (9 replies)
 14. Športový klub (7 replies)
 15. Preplatok (9 replies)
 16. dobrovolné poistenie (2 replies)
 17. Kurzové rozdiely pri záväzkoch (2 replies)
 18. Ako zistit kurzovy rozdiel (5 replies)
 19. opis pri zvyseni technickeho zhodnotenia (4 replies)
 20. Zaokrúhľovanie v daň.. priznaní (2 replies)
 21. predaj pohľ. (5 replies)
 22. Pokladňa (7 replies)
 23. strata zo živnosti a iné príjmy (4 replies)
 24. Zmena ZP a nedoplatok (1 replies)
 25. Príklad: prijmy zo ZČ a z prenajmu (15 replies)
 26. účtovná osnova (3 replies)
 27. prevod medzi účtami (17 replies)
 28. dan.priznanie (5 replies)
 29. Plátca dph a paušálne výdaje (13 replies)
 30. Nulová daň? (3 replies)
 31. technické zhodnotenie prístrešku (1 replies)
 32. Zamestnanec ČR (4 replies)
 33. preplatok (7 replies)
 34. sprostredkovatel zdravotneho poistenia (2 replies)
 35. nezdanitelna cast ZD (4 replies)
 36. Blok z registračnej pokladne (15 replies)
 37. Neúplné bločky (12 replies)
 38. SZČO+sprostredkovateľ (6 replies)
 39. Náklady pred založením živnosti (8 replies)
 40. TLACIVA (3 replies)
 41. generálna oprava vo vlastnej réžii (1 replies)
 42. Nezdaniteľná čiastka pri dobrovoľnej nezamestnosti (2 replies)
 43. RZ- nezdaniteľná čiastka na daňovníka (1 replies)
 44. Krátenie DPF (1 replies)
 45. Konanie akcie a dátum dodania (2 replies)
 46. Umorenie daňovej straty (1 replies)
 47. Daň.priznanie FO B - §8 (16 replies)
 48. Advokát a registrácia pre DPH (2 replies)
 49. Daňová strata (1 replies)
 50. Učtovanie zálohovej faktúry na prelome rokov (3 replies)
 51. Vystavené FA do EU a DPH (6 replies)
 52. Paušálne výdavky a sprostredkovateľ poistného (2 replies)
 53. Daň.priznanie FO B (11 replies)
 54. Honorár za umelecký výkon (25 replies)
 55. Daňovy raj a odpočet DPH (19 replies)
 56. fa za opravu po havárii - naša čiastočnáúhrada +úhrada cez poisťovňu (9 replies)
 57. prenájom nehnuteľnosti-daňovník s obm. daň. povinnosťou (8 replies)
 58. Cash flow (2 replies)
 59. prenájom a DPH (0 replies)
 60. Pausalne vydavky na prijmy zo zahranicia (7 replies)
 61. Prepočet pôžičky od konateľa, spoločníka z SKK na EUR (4 replies)
 62. účtovanie (2 replies)
 63. Daňový bonus dieťa - bez manželaského vzťahu (6 replies)
 64. preplatenie starej dovolenky (17 replies)
 65. Daňové priznanie (2 replies)
 66. Bloček PHM z 12/06, zúčt.v banke 1/07 u PO (2 replies)
 67. kupno predajna zmluva (4 replies)
 68. vrátenie zákonnej poistky (6 replies)
 69. Viac DL na faktúre? (1 replies)
 70. faktúra v euro (7 replies)
 71. výpis z DP pre rok 2006 (1 replies)
 72. byt ako miesto podnikania (12 replies)
 73. Tachograf (1 replies)
 74. čo je výhodnejšie (8 replies)
 75. Invalidny dochodca - nezdan.cast ZD (1 replies)
 76. Zaúčtovanie (3 replies)
 77. fa bez dátumu dodania (1 replies)
 78. fa bez dátumu dodania (5 replies)
 79. zrážková daň a školenie (3 replies)
 80. ako žena neviem rozlíšiť, či DPH z týchto autopotrieb odpočítať, alebo nie (4 replies)
 81. súdny tlmočník, prekladateľ, SZČO a DP - spôsob účtovania (10 replies)
 82. DP FO ak nemám pokrytý 09/2006 (2 replies)
 83. Predaj auta mimo EÚ (0 replies)
 84. dodanie služieb do iného členského štátu - sprostredkovanie (6 replies)
 85. auto (3 replies)
 86. zoznam súvahových účtov (2 replies)
 87. koficient DPH (7 replies)
 88. Faktúra s DPH-úhrada bez DPH (2 replies)
 89. Poplatok za inkaso pohľadávky (2 replies)
 90. Prenájom priestorov českej firme. (1 replies)
 91. Navýšenie ZI - účtovanie u akcionára (2 replies)
 92. Daňový bonus a SZČO (13 replies)
 93. nájomné a DPH (92 replies)
 94. Náklady na štúdium - výdavok? (21 replies)
 95. DOTACIA v DP (1 replies)
 96. SZČO a umorenie straty (4 replies)
 97. Spotreba PHM v nových TP. (27 replies)
 98. opravné polozky v EUR (4 replies)
 99. Zriadovacie výdavky - Taxi (2 replies)
 100. Paušálne výdavky a úroky na podnikateľskom účte (7 replies)
 101. prístrešok (10 replies)
 102. Odpocet na zomretého manžela (5 replies)
 103. Kurzový rozdiel (4 replies)
 104. cestovné náklady zamestnanca (11 replies)
 105. Kúpa tovaru v Belgicku (7 replies)
 106. dodatočné rozdelenie zisku SRO (2 replies)
 107. Daňové priznanie, daňový bonus, dávky v nezamestnanosti (4 replies)
 108. Predaj pôdy (2 replies)
 109. dlžka splatnosti faktúry (4 replies)
 110. preplatok roč. zúčt. ZP (5 replies)
 111. DPH pri predaji prívesného vozíka (2 replies)
 112. lízing (3 replies)
 113. Daň z kreditného úroku (6 replies)
 114. Zmena zdaň. obdobia DPH u FO (2 replies)
 115. poštovné a balné (24 replies)
 116. pohostenie (9 replies)
 117. príjem z automatov na kávu (1 replies)
 118. ved.obst.náklady (1 replies)
 119. prenájom a výdavky (44 replies)
 120. pracovná cesta SZČO (23 replies)
 121. reklamácia (0 replies)
 122. odpisy (21 replies)
 123. Výdavky na auto pri manželoch, ak je napísané auto na manžela (3 replies)
 124. Služby-DPH-EU (1 replies)
 125. Daňový bonus zamestnanca SZČO (2 replies)
 126. Nájomné (1 replies)
 127. Nezisková organizácia (2 replies)
 128. Poplatky z omeškania - ZP (20 replies)
 129. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Talianskom (0 replies)
 130. Predčasné ukončenie finanč.prenájmu-škoda (0 replies)
 131. Zdaniteľná osoba (11 replies)
 132. Nehnutelnost ob. majetku a dan. urgentne! (4 replies)
 133. Daňové priznanie A (1 replies)
 134. Na slovensku zivnost vykonavam dlhodobo pracu v zahranici - na ake naklady mam narok? (2 replies)
 135. Prijmy zahranicne - vynate (3 replies)
 136. Daňové priznanie -práca v Maďarsku (2 replies)
 137. súkromná výrobňa cukroviniek (2 replies)
 138. SZČO - zahraničie (4 replies)
 139. odpisy (9 replies)
 140. SZČO+zamestnanec (1 replies)
 141. Hudobna produkcia - doklady (3 replies)
 142. Daňové priznanie - zomrelý manžel (1 replies)
 143. zaradenie fotoaparátu do odpisovej skupiny (4 replies)
 144. Cestovné - metro (4 replies)
 145. preúčtovanie výdavkov (8 replies)
 146. Opravné daňové priznanie (3 replies)
 147. Výpis do soc. poisťovne (1 replies)
 148. danové priznanie (57 replies)
 149. Úmrtie účastníka združenia (1 replies)
 150. nepenazny vklad (5 replies)
 151. Pravidelne vykonávaná činnosť a cest. náhrady (2 replies)
 152. Príjem z príležitostných činností (82 replies)
 153. Sociálna poistovna (5 replies)
 154. Daňové typu A (2 replies)
 155. pomoc pri vypísaní daň.straty v DP (8 replies)
 156. licencia na alkohol (2 replies)
 157. strata z postúpenia pohľadávky (6 replies)
 158. účtovanie poštovného na faktúre za internet (3 replies)
 159. účtovanie preplatku (4 replies)
 160. daňové priznanie (32 replies)
 161. Živnostník a dohoda (4 replies)
 162. Benzín do nákladov keď predáva autá? (11 replies)
 163. Podpora v nezamestnanosti a DP (2 replies)
 164. daňová strata (1 replies)
 165. Dobropis +DPH. (3 replies)
 166. predaj darovaneho pozemku (2 replies)
 167. Prerušenie odpočítavania daňovej straty (9 replies)
 168. DPH (4 replies)
 169. Darčekové poukážky (1 replies)
 170. odpisy (6 replies)
 171. DPH - faktúry z/do zahraničia (27 replies)
 172. SZČO - stravné lístky (3 replies)
 173. automobil vs pozastavenie zivnosti (1 replies)
 174. pozastavenie zivnosti (1 replies)
 175. Platba zahran.faktury a poplatky (2 replies)
 176. fakturácia repre nákladov do zahraničia (1 replies)
 177. odpis a op pohladavok (28 replies)
 178. bude sa ma tykat dan z liehu pri letnej akcii (pivo "zdarma") ? (3 replies)
 179. stravné lístky (3 replies)
 180. oneskorena fa a dph (15 replies)
 181. paušál (4 replies)
 182. Paušálne náklady (6 replies)
 183. mineralka (2 replies)
 184. nákup a predaj tovaru - útované v Bčku (2 replies)
 185. Predfaktúry a interné doklady... (20 replies)
 186. Ešte raz DF 2006 (8 replies)
 187. celoročný odpis???? (4 replies)
 188. Evidencia ciest pri prenajatom aute (1 replies)
 189. občan SR ako zamestnanec v ČR a daň.priznanie 2006 (35 replies)
 190. Konečné vyúčtovanie od exekútora (22 replies)
 191. vyradenie auta (2 replies)
 192. DP a príloha Potvrdenie o návšteve SŠ (1 replies)
 193. Zánik živnosti (1 replies)
 194. Daňová strata pri ukončení podnikania (3 replies)
 195. Nezrazená zrážková daň (10 replies)
 196. Zaúčtovať cestovné náhrady do JÚ? (6 replies)
 197. Zúčtovanie dane z príjmov - dôchodca, inv.dôchodca, dohodár (5 replies)
 198. Predčasný starobný dôchodok (1 replies)
 199. PR alebo výdaj do spotreby zo skladu (9 replies)
 200. Podklady k preplateniu náhrady za AUV (0 replies)
 201. Predaj osobného vozidla - zostatková hodnota (1 replies)
 202. Kurz zahr.dobropisu (1 replies)
 203. Podklady k preplateniu náhrady za AUV (2 replies)
 204. Čo s Fa z marca 2006? (10 replies)
 205. Registratúra - ako je to teraz? (48 replies)
 206. predaj zdedeného bytu (25 replies)
 207. Strata z roku 2005 - čo s ňou? (12 replies)
 208. ešte jedna otázka k leasingu... (13 replies)
 209. rozdelenie zisku (5 replies)
 210. Bločeky za predchádzajúci mesiac (23 replies)
 211. strata? (8 replies)
 212. Opravné daňové priznanie (4 replies)
 213. sklad (0 replies)
 214. PHM (1 replies)
 215. Faktúra z Poľska vrátane DPH (9 replies)
 216. predaj diaľničnej známky (4 replies)
 217. Priemerná cena PHM (4 replies)
 218. DPH A 3 krajiny (1 replies)
 219. Nájom - prijatý depozit /záloha/ (1 replies)
 220. Fa za telefon (4 replies)
 221. Strata z podnikania a prijem zo zav.činnosti. (1 replies)
 222. zápis straty v DP (0 replies)
 223. cestovné lístky (5 replies)
 224. Záloha v cudzej mene (6 replies)
 225. Príjem z ČR (449 replies)
 226. nedoplatok na ZDR poisteni (2 replies)
 227. telefón (2 replies)
 228. Pozastavenie činnosti a DP (20 replies)
 229. Pozastavenie činnosti počas roka (2 replies)
 230. DPH pri dovoze z USA (1 replies)
 231. predčasné odkúpenie leasing.auta (2 replies)
 232. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov (27 replies)
 233. Daňové priznanie, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a DDS (18 replies)
 234. zrážková dańa a preddavok (13 replies)
 235. Geografický plán (3 replies)
 236. jednoduché účtovníctvo (28 replies)
 237. živnosť SR aj v Nemecku (15 replies)
 238. Finančný majetok (5 replies)
 239. zaplatené vyššie poistné (8 replies)
 240. PC od Orange cez Quattro (79 replies)
 241. pozastavenie cinnosti uprostred roka (10 replies)
 242. DDS a zivnostnik (4 replies)
 243. Stravné v lese (3 replies)
 244. Účtovanie umelcov (3 replies)
 245. PHM a cestovné náhrady (4 replies)
 246. Predaj nehnuteľnosti a DPH (8 replies)
 247. Zmluvné pokuty účtovať či neúčtovať? (13 replies)
 248. Prosím, poraďte ... (8 replies)
 249. Stavebná sporiteľňa (4 replies)
 250. interna smernica- kratkodoby financny majetok (1 replies)