PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 [377] 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daňové priznanie FO "A"
 2. Odpis pohľadávky do 1000,- Sk
 3. Aké doklady treba priložiť k DP
 4. kúpa-predaj ojazdených automobilov
 5. Nehnuteľnosť
 6. daňový alebo nedaňový výdaj,ako ho vydokladovať
 7. daňový alebo nedaňový výdaj,ako ho ydokladovať
 8. Preddavok do ZP poberateľa výsluhového dôchodku
 9. poistná udalosť
 10. DPH Francúzsko
 11. podnikateľský účet
 12. Postúpenie tovaru a DPH
 13. DF-prelom rokov 06/07 ešte raz
 14. úhrada fa
 15. REFAKTURACIA A PREPLATOK OD ZE
 16. dilaničná známka za rok 2007
 17. Koeficient a prenájom
 18. Fa za el.energiu - vyúčtovanie
 19. ubytovanie, vila, penzion......
 20. vystavenie fa a limit v sk
 21. Stravné lístky - dovolenka
 22. Faktúra do zahraničia za tovar
 23. Leasing-ukončenie-DPH
 24. Vývoz tovaru?
 25. dobrovoľná registrácia
 26. Môžem si upaltňovať cestné náhrady na aute, ktoré nie je moje?
 27. Služby do EU
 28. nákup na splátky
 29. Inventura a vykaz o liehu
 30. Samozdanenie+zabezpečenie dane?
 31. Dôchodok počas roka a nezdaniteľná čiastka
 32. Odpisovanie darovanej nehnutelnosti
 33. Zmluva pri dofakturácii
 34. Zaradenie majetku, problem s 08..
 35. Odpočet DPH
 36. home work
 37. Poraďte, problem so 411-ZI
 38. DPH pri predaji pozemku
 39. lizing od stroja od CAC v EUR
 40. zabudnuté fa
 41. Poradenstvo a DPH
 42. Odmeny členov dozornej rady
 43. Inventarizácia účtov
 44. kurzové rozdiely
 45. danove priznanie po legalnom stahovani do zahranicia
 46. Faktury bez potrebnych nalezitosti
 47. Náklady budúcich období
 48. Účtujem správne ?
 49. platba - fyzicka osoba - aky doklad vystavit.
 50. Daň z pozemkov
 51. odpisy budova
 52. bonus dobropis
 53. Dialnicna znamka pri pracovnej ceste
 54. Prikazna zmluva a cudzinci
 55. združenie
 56. Danové priznanie
 57. Faktúry
 58. Milionárska daň - odpočítateľná položka na daňovníka
 59. Zostatok dotácie z ÚP a prechod na paušálne výdavky
 60. Nákup vo veľkosklade na osobnú spotrebu
 61. Fakturácia služby v zahraničí firmou A pre firmu Bpre
 62. Exekúcia
 63. Príjem podľa autorského zákona
 64. upozornenie pre sprostredkovateľov SDS
 65. Strata pri kategorizácii liekov
 66. Čo s halierovým vyrovnaním v JU?
 67. Vyuctovacie faktury a DPH
 68. Ukončenie leasingu - reprodukčná obstarávacia cena
 69. Casch pooling
 70. Prechod na podvojné účtovníctvo
 71. Dan z Dohody o vykonani prace a Cestovnych nahrad
 72. objednavka z USA
 73. kam zaúčtovať?
 74. Nákup PHM do kanistier
 75. Daňový bonus za rok 2006
 76. DPH-odpočítanie
 77. Hlásenie
 78. paušalne výdavky
 79. prevod Obch.podielu-účtovanie
 80. preddavok a ukončenie podnikania
 81. Umelec-moderátor
 82. Živnostník stravné lístky s DPH sám sebe
 83. ide o tovar s montážou?
 84. software
 85. Zaradenie kratkodobeho majetku do evidencie
 86. predaj majetku
 87. Keď nechceme mať stratu?
 88. Sprostredkovanie na vlastný účet a dph
 89. Likvidácia FO a sociálny fond
 90. Odkúpenie tovaru
 91. Prosba o radu
 92. ojazdené osobné auto a DPH
 93. odhlásenie firemného auta
 94. daňové priznanie za rok 2006 (príjmy a výdaje)
 95. Daň z nehnuteľnosti
 96. ZI a penazny vklad
 97. Vstupenka a odpočet DPH
 98. neuhradená Fa
 99. Odcudzenie majetku
 100. pracovný odev
 101. tovar na sklade -PU
 102. Tvorba rezervného fondu zo zisku
 103. Tvorba zákonného rezervného fondu
 104. doplatenie odvodov
 105. Auto na úver
 106. Súhrnný výkaz - kód pre trojstranné obchody
 107. Strava v reštaurácií
 108. ZVL
 109. Zníženie základu dane
 110. faktura a PPD
 111. Irsko - ako vlastne to je?
 112. Nová s.r.o. a DPH
 113. Audit a výročná správa
 114. Povinna registracia na DPH
 115. Dodávateľská faktúra
 116. účtovné doklady
 117. vklady a výbery z bankového účtu
 118. Prášok na pranie
 119. Nezdaniteľná časť ZD a SZČO
 120. softver
 121. Reklamne predmety
 122. Leasing FO v JU
 123. Oslobodenie od dane
 124. vrátenie fa
 125. paušálne výdavky
 126. Nedokončená zákazka
 127. nákup v SR od platcu evidovaného v ČR
 128. pokuta od DU
 129. tovar na reklamácii a inventúra
 130. Zaklad dane?
 131. nakup vianocneho stromceka
 132. Neplatca DPH
 133. škoelnie zamestnancov
 134. Dobropis do EU za tovar
 135. Vysla faktura do krajiny EU
 136. Predaj casti podniku a DPH
 137. zdruzenie
 138. zaučtovanie zalohy
 139. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku
 140. práca v zahraničí
 141. Zmena vstup.ceny HIM a odpisy
 142. Časová rada dokladov
 143. účtovanie v JÚ pre urbársku spoločnosť
 144. JÚ urbariat
 145. DPH z technickeho zhodnotenia leasingu
 146. Daň z príjmu a uplatňovanie DPH koeficientom
 147. Nesprávne odvedená zrážková daň
 148. Lízing - nepreplatená akontácia
 149. Pokladna CZK
 150. Evidencia
 151. Cestné - ako s ním?
 152. Odpisy stroja
 153. samozdanenie a riadok dph
 154. Ospisy ZP-lisovacie formy
 155. zrušenie registrácie DPH
 156. auto na prenajom od otca
 157. Nové auto
 158. účtovanie prijatej zálohy na rabat
 159. Nehnuteľnosť
 160. Prenajeté auto a daň z MV
 161. Nevystavena riadna FA na zalohovu
 162. výpis z účtu
 163. Vyradenie IM
 164. opäť paušálne výdavky
 165. Nevyfakturované dodávky
 166. účet 343
 167. Daňové odpisy
 168. leasing a danovy vydavok
 169. Prosím pomoc
 170. SZČO a stravné
 171. denná pokladničná uzávierka
 172. jazykovy kurz v USA - náklad?
 173. účtovanie KR
 174. pausalne vydavky a prostriedky z UPSVR
 175. uctovnictvo poistovni
 176. dopravná nehoda
 177. dokumentárny akreditív
 178. Rozpracovaná výroba - preúčtovanie
 179. Prívesný vozík
 180. INVENTURA - MANKO
 181. Odpočet dane za PHM
 182. s.r.o. verzus fyzická osoba
 183. PHM prenajateho vozidla
 184. Služba z ČR - riadky výkazu
 185. Ukončenie podnikania-živnostník-JÚ
 186. doplnkové dôchodkové poistenie
 187. material alebo sluzba
 188. Kávomat-tržby
 189. Ročné zúčtovanie alebo potvrdenie o zdan. mzde a zrazených preddavkoch?
 190. ako to zaevidovať
 191. Ako zaúčtovať ???
 192. Colný sklad v Poľsku
 193. ZPC od 1.1.2007
 194. osobná spotreba
 195. Odsúhlasenie zostatkov k 31.12.2006
 196. Obratový bonus
 197. Vloženie auta do podnikania
 198. DPH faktura do Nemecka
 199. Predaj vraku
 200. Vyradenie M a odpisy
 201. Predaj bytu po 5 rokoch od nadobudnutia
 202. Literatura
 203. Tovar - prepočítací kurz
 204. predaj nehnuteľnosti
 205. Daň z nehnuteľnosti za novostavbu
 206. odpisy - zaradenie
 207. Neuznanie nároku na pohľadávku
 208. Účtovanie skladu.
 209. Opravná položka k rizikovej pohľadávke?
 210. Preplatok na dani z príjmu PO
 211. Dary-EÚ
 212. SZČO a zamestnanie rodinného príslušníka
 213. čerpanie sociálneho fondu u FO
 214. príspevok z ESF
 215. DPH - dobropis
 216. OVCE - celé účtovanie
 217. Odpočítateľná položka
 218. kont. zdaň. obdobie
 219. Doklady z ERP nad 50 000 Sk
 220. Virtuálne peniaze v JU - máte niekto skúsenosť?
 221. osobna spotreba
 222. VPD
 223. Vyplnenie DP B (s dotáciou z ÚP)
 224. koeficient a nájom
 225. Záloha za službu v JU
 226. komisný predaj dialničných známok
 227. PPD A VPD
 228. Poskytnutý príspevok z ÚP
 229. paušálne výdavky-niekoľko otázok
 230. kontokor. úver v Poštovej banke
 231. Zariadenie VZORKOVEJ "predajne" - 022?,501? - poradíte ???
 232. Prepocet pri zahranicnej pracovnej ceste
 233. tlačivá ?
 234. Daň z motorových vozidiel
 235. Výmena Euro za SK
 236. Obrat právnickej osoby
 237. Tvorba opr. položky
 238. Úroky z úveru
 239. Prenájom auta na leasing- DMV
 240. faktúra do ČR
 241. vedenie podn.účtu
 242. služba minulý rok, faktúra rok 2007
 243. vyber z BU vs. vypis z uctu
 244. Prijaté faktúry
 245. náležitosti faktúry
 246. STEP
 247. STRAVNE LISTKY-ZAMESTNANEC A SZČO
 248. Odpisové skupiny-zaradenie
 249. Nenávratný paušálny príspevok
 250. kam na školenie