PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 [378] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. vývoj sofwéru
 2. predaj bytu
 3. Krádež auta
 4. Účtovanie SF
 5. prelom rokov-faktúra 07,dát.dod.06
 6. Darovanie tovaru
 7. Jednoduche uctovnictvo-ako zacat
 8. inventar
 9. DPH auto z členského štátu
 10. Školenie - daň z príjmov PO za rok 2006
 11. Účtovanie dane z ubytovania v CK.
 12. Vyplnenie daňového priznania pri nadmernom odpočte
 13. Zoznam čínností súvisiacich s účtovnou závierkou
 14. §20 odst.10/ posledná veta
 15. fa zo zahraničia
 16. know how
 17. SZČO vo Fínsku
 18. daňové obdobie
 19. koeficient DPH do nákladov
 20. Provízia za plyn
 21. blocky a DPH?
 22. Došlé fa a nárok na odpočet
 23. Odpisy - neuplatniť
 24. Autopožičovňa - uplatnenie DPH z leasingu os.auta
 25. Halierové vyrovnanie
 26. Pohľadávka voči poisťovni na prelome rokov
 27. platba z osobneho uctu
 28. UNC a VZV
 29. Automobil
 30. NOVÉ TLAČIVÁ SÚ UŽ NA STRÁNKE DÚ
 31. ROZDIEL medzi príkaznou zmluvou a dohodou o vykonaní práce
 32. Auto na leasing a daň z príjmu
 33. Odložená daň
 34. začínajúci podnikateľ
 35. Mýtne v Čechách
 36. 512 alebo 568?...512 alebo 501?
 37. Oznámenie platieb fyzickým osobám
 38. postúp.leasingu-zost.cena
 39. dodanie tovaru po vystavení faktúry
 40. Súdiť sa s daňovým úradom?
 41. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% za 2006
 42. Dan z nehnutelnosti
 43. prerusena zivnost
 44. Kedy platiť daň???
 45. 2 % z daní
 46. Materiál spracovaný v inej firme
 47. účtovanie založenia sro
 48. zálohová faktúry
 49. odpisany PC a kupa not booku
 50. Prechod z FO na s.r.o.
 51. 10 % sadzba DPH
 52. fa na prelome roka
 53. Deň daňovej povinnosi pri Orange Slovakia.
 54. Osobný účet a podnikateľ
 55. zrušenie funkcie spoločníka a vklad
 56. služobná cesta alebo miesto výkonu práce?
 57. identifikačné údaje na hotelovom účte
 58. Hlásenie o vzniku odpadu
 59. Výkaz DPH-zahraničie
 60. Kontokorentný úver
 61. ako ovplyvniť daňový základ
 62. Zrušenie živnosti a ukončenie DPH
 63. Koniec živnosti - zásoby
 64. Je to daňový doklad alebo nie je ???
 65. inventura v pokladni
 66. Faktúra v EUR aj v SK -tuzemsko.
 67. Príjem na vkladnú knižku ??
 68. Faktúra - dodací list
 69. Daňové priznanie
 70. Uplatnenie preplatku na dani
 71. Zaučtovanie dovoleniek na konci roka
 72. Dohoda o poskytnutí pril.jednorázovej služby
 73. Daň z motorového vozidla
 74. Omylom poukázana čiastka
 75. Olymp - ake tlačivo
 76. Pozastavenie zivnosti a registracia na DPH
 77. neplatca-platca DPH (tovar z EU)
 78. prenajaté auto zo zahraničia
 79. 10 percentne DPH
 80. ocenenie zásob kurzom
 81. NEZISKOVKA
 82. Zal. a ostra fa
 83. Daňové priznanie - nulové
 84. Práca v Írsku a daňové priznanie.
 85. pausalne vydavky
 86. praca na dohodu a danove priznanie
 87. Konatel a sukromne auto
 88. Splatenie pozicky od materskej spolocnosti
 89. Kalkulačný vzorec, výroba
 90. Nesprávny zostatok na BU na výpise z banky
 91. Sklad!!!
 92. Cestovne nahrady
 93. Príkazná zmluva a dohoda o vykonaní práce - ROZDIEL?!
 94. praca na dohodu
 95. predaj nehnuteľnosti
 96. uzavretie uctovneho roka v malej s.r.o.
 97. Krížový výmenný kurz
 98. Fa a neplatca DPH
 99. Faktúra neplatiteľa platiteľovi DPH
 100. zabezpečenie dane
 101. Trovy za trestné zastupovanie
 102. Hospodársky rok/daňové priznanie DzP
 103. výpoveď
 104. brigáda
 105. Stav PHM na konci roka
 106. Ako zaúčtovať?
 107. Aký dátum daňovej povinnosti?
 108. Čo s faktúrou?
 109. platiteľ DPH a paušálne výdavky
 110. Fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve!
 111. daň z nehnuteľnosti- prenájom
 112. Mzdy 12/2006 - nezdaniteľná časť základu dane
 113. Sk fa do ČR bez DPH
 114. Paušálne náklady - živnostníci
 115. Čiastočná úhrada OF na prelome roka
 116. Čiastočná úhrada OF na prelome roka
 117. preddavky na dan pri zrušení živnosti
 118. Poradte DU?
 119. spotreba nafty na kompresor
 120. Aká cena PHM?
 121. s.r.o. a súčastne živnosť
 122. Stravné lístky a čas.rozlíšenie
 123. Stála prevádzkáreň v ČR a daňové priznanie
 124. osobný automobil-DPH-koeficient
 125. mozem robit učtovnictvo
 126. Ktoré účtovné obdobie?
 127. sociálny fond
 128. darovania služobného vozidla sukromnej osobe
 129. Daňové priznania 2006
 130. Dátum dodania alebo dátum vystavenia?
 131. Životná poistka a DPFO
 132. Spotreba PHM - služobné vozidlá
 133. Účtovanie stravného SZČO.
 134. pausalne vydavky
 135. Zmluva o predaji podniku
 136. ubytovanie živnostníkov
 137. Krádež tovaru
 138. Auto-splácané úverom
 139. Nákup EUR A PLN
 140. Vystavená fa za web - časové rozlíšenie
 141. Zlá platba
 142. starsi doklad
 143. Osobná spotreba a výpisy z účtu
 144. záloha na účte
 145. faktúra a predfaktúra
 146. cestovné náhrady
 147. Prepocet cudzej meny
 148. DPH a vystavenie fa.
 149. odmena pre szčo?
 150. Treba daňové priznanie?
 151. Krádež drobného majetku
 152. poplatok za obnovenie leasing.zmluvy
 153. Povinné zmluvné poistenie auta
 154. zmena v uctovani dph
 155. Dan z pozemkov
 156. Dan z pozemkov
 157. Koniec roka a fa od ST a Orange
 158. Upgrate a Update - software
 159. zle uctovane rezervy
 160. neuplatnený daňový bonus za r. 2005
 161. Ročné zúčtovanie poistné na verejné zdrav.
 162. kúpa pneumatík
 163. Čo k daňovému priznaniu
 164. Opravné položky k tovaru
 165. Nájomné na prelome roka
 166. zaradenie DFA
 167. podávanie DP cestná daň r.2007
 168. Vecné bremeno
 169. účtovanie nedobytných pohľadávok
 170. lístok na MHD
 171. zasa leasing
 172. Nadácia - účtovná osnova
 173. Zdan.príjmu z predaja pozemku
 174. Zaradenie faktúr do účtovníctva.
 175. quatro - účtovanie
 176. zaúčtovanie roč. zúčtovania
 177. dedičstvo
 178. antivírusový program-účtovanie
 179. Správne číslovanie faktúr
 180. Zákon o DPH platný pre ČR
 181. Zrážková daň z úrokov na účte v ČR
 182. Tovar s montážou a inštaláciou
 183. cestovné
 184. Faktúra alebo predfaktúra!!!
 185. HIM
 186. Účtovanie spôsobom A alebo B?
 187. Odcudzená pokladnica s peniazmi - zaúčtovanie
 188. prepis dokladov
 189. účtovníctvo spoločenstva vlastníkov bytov
 190. Pozastavená živnosť + zahraničie
 191. Interná faktúra
 192. Daň z mot. vozidiel - úhrada
 193. Práca v ČR - aké daňové priznanie?
 194. §43 dodanie tovaru z SR do AT
 195. Faktúra v jednoduchom účtovníctve
 196. Príkazná zmluva
 197. Odpis - úžitkové MV
 198. Obstarávacia cena auta
 199. Účet 538
 200. s.r.o
 201. zápočet DPH
 202. dofakturácia a DPH
 203. Vzor tlačia - vyúčt. cest. výdavkov
 204. JU - učtovanie
 205. zahrna sa MATERSKE do vymeriavacieho zakladu pri podani DP?
 206. poplatok MYTO CZ
 207. zaplatiť alebo nie??
 208. Poistenie budovy
 209. PU-odpisy-trivialna otazočka
 210. účtovanie v JÚ
 211. študent - zamestnanec
 212. Zaokrúhlenie z dennej uzávierky z ERP
 213. Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH
 214. Daň za prenajaté pozemky
 215. účtovný zostatok na sklade k 31.12.2006
 216. žiadosť o pridelenie IČ DPH
 217. DPH za energie vystavované obecným úradom
 218. Platba zo zahraničia na prelome roka
 219. V akom kurze cestovné náhrady
 220. Daňový bonus a inv. dôchodok dieťaťa.
 221. Združenie FO
 222. zmluva o úvere
 223. Odpis staršieho auta
 224. odkúpenie firmy a jej účtovanie
 225. Škoda v sklade
 226. Úhrada do 3 piliera
 227. devízový účet
 228. Odvod DPH z DHM pri zrušení registrácie
 229. reklamácia
 230. STRAVNE LISTKY
 231. Co znamena prenajom nehnutelnosti mimo zivnosti?
 232. CESTOVNE
 233. náležitosti daň.priznania
 234. neviem ako to nazvat
 235. odpisovanie auta -ešte raz
 236. Dotácie na poľnohospodársku pôdu
 237. EUR účet hotová pohroma
 238. Povinnosť platiť preddavky
 239. DF - prelom rokov 06/07 JU
 240. Cesta do prevádzky
 241. Evidencia výdavku
 242. Účtovanie skladu v mäsiarni
 243. Odpis auta
 244. Príslušenstvo auta a zimné pneumatiky
 245. Rôzne účtovné problémy - prosím poraďte...
 246. Mam dotaz
 247. Registrácia DPH - obrat a účet 384
 248. uhrada nocľahu.
 249. Voľné živnosti
 250. DPH a záložné právo