PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 [378] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. SPROSTREDKOVANIE do št.EU
 2. Kam správne zaradiť
 3. náklady
 4. odpočítazeľná položka a výsluhový dôchodok
 5. Nákup stravných lístkov na rok 2007
 6. vývoj sofwéru
 7. predaj bytu
 8. Krádež auta
 9. Účtovanie SF
 10. prelom rokov-faktúra 07,dát.dod.06
 11. Darovanie tovaru
 12. Jednoduche uctovnictvo-ako zacat
 13. inventar
 14. DPH auto z členského štátu
 15. Školenie - daň z príjmov PO za rok 2006
 16. Účtovanie dane z ubytovania v CK.
 17. Vyplnenie daňového priznania pri nadmernom odpočte
 18. Zoznam čínností súvisiacich s účtovnou závierkou
 19. §20 odst.10/ posledná veta
 20. fa zo zahraničia
 21. know how
 22. SZČO vo Fínsku
 23. daňové obdobie
 24. koeficient DPH do nákladov
 25. Provízia za plyn
 26. blocky a DPH?
 27. Došlé fa a nárok na odpočet
 28. Odpisy - neuplatniť
 29. Autopožičovňa - uplatnenie DPH z leasingu os.auta
 30. Halierové vyrovnanie
 31. Pohľadávka voči poisťovni na prelome rokov
 32. platba z osobneho uctu
 33. UNC a VZV
 34. Automobil
 35. NOVÉ TLAČIVÁ SÚ UŽ NA STRÁNKE DÚ
 36. ROZDIEL medzi príkaznou zmluvou a dohodou o vykonaní práce
 37. Auto na leasing a daň z príjmu
 38. Odložená daň
 39. začínajúci podnikateľ
 40. Mýtne v Čechách
 41. 512 alebo 568?...512 alebo 501?
 42. Oznámenie platieb fyzickým osobám
 43. postúp.leasingu-zost.cena
 44. dodanie tovaru po vystavení faktúry
 45. Súdiť sa s daňovým úradom?
 46. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% za 2006
 47. Dan z nehnutelnosti
 48. prerusena zivnost
 49. Kedy platiť daň???
 50. 2 % z daní
 51. Materiál spracovaný v inej firme
 52. účtovanie založenia sro
 53. zálohová faktúry
 54. odpisany PC a kupa not booku
 55. Prechod z FO na s.r.o.
 56. 10 % sadzba DPH
 57. fa na prelome roka
 58. Deň daňovej povinnosi pri Orange Slovakia.
 59. Osobný účet a podnikateľ
 60. zrušenie funkcie spoločníka a vklad
 61. služobná cesta alebo miesto výkonu práce?
 62. identifikačné údaje na hotelovom účte
 63. Hlásenie o vzniku odpadu
 64. Výkaz DPH-zahraničie
 65. Kontokorentný úver
 66. ako ovplyvniť daňový základ
 67. Zrušenie živnosti a ukončenie DPH
 68. Koniec živnosti - zásoby
 69. Je to daňový doklad alebo nie je ???
 70. inventura v pokladni
 71. Faktúra v EUR aj v SK -tuzemsko.
 72. Príjem na vkladnú knižku ??
 73. Faktúra - dodací list
 74. Daňové priznanie
 75. Uplatnenie preplatku na dani
 76. Zaučtovanie dovoleniek na konci roka
 77. Dohoda o poskytnutí pril.jednorázovej služby
 78. Daň z motorového vozidla
 79. Omylom poukázana čiastka
 80. Olymp - ake tlačivo
 81. Pozastavenie zivnosti a registracia na DPH
 82. neplatca-platca DPH (tovar z EU)
 83. prenajaté auto zo zahraničia
 84. 10 percentne DPH
 85. ocenenie zásob kurzom
 86. NEZISKOVKA
 87. Zal. a ostra fa
 88. Daňové priznanie - nulové
 89. Práca v Írsku a daňové priznanie.
 90. pausalne vydavky
 91. praca na dohodu a danove priznanie
 92. Konatel a sukromne auto
 93. Splatenie pozicky od materskej spolocnosti
 94. Kalkulačný vzorec, výroba
 95. Nesprávny zostatok na BU na výpise z banky
 96. Sklad!!!
 97. Cestovne nahrady
 98. Príkazná zmluva a dohoda o vykonaní práce - ROZDIEL?!
 99. praca na dohodu
 100. predaj nehnuteľnosti
 101. uzavretie uctovneho roka v malej s.r.o.
 102. Krížový výmenný kurz
 103. Fa a neplatca DPH
 104. Faktúra neplatiteľa platiteľovi DPH
 105. zabezpečenie dane
 106. Trovy za trestné zastupovanie
 107. Hospodársky rok/daňové priznanie DzP
 108. výpoveď
 109. brigáda
 110. Stav PHM na konci roka
 111. Ako zaúčtovať?
 112. Aký dátum daňovej povinnosti?
 113. Čo s faktúrou?
 114. platiteľ DPH a paušálne výdavky
 115. Fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve!
 116. daň z nehnuteľnosti- prenájom
 117. Mzdy 12/2006 - nezdaniteľná časť základu dane
 118. Sk fa do ČR bez DPH
 119. Paušálne náklady - živnostníci
 120. Čiastočná úhrada OF na prelome roka
 121. Čiastočná úhrada OF na prelome roka
 122. preddavky na dan pri zrušení živnosti
 123. Poradte DU?
 124. spotreba nafty na kompresor
 125. Aká cena PHM?
 126. s.r.o. a súčastne živnosť
 127. Stravné lístky a čas.rozlíšenie
 128. Stála prevádzkáreň v ČR a daňové priznanie
 129. osobný automobil-DPH-koeficient
 130. mozem robit učtovnictvo
 131. Ktoré účtovné obdobie?
 132. sociálny fond
 133. darovania služobného vozidla sukromnej osobe
 134. Daňové priznania 2006
 135. Dátum dodania alebo dátum vystavenia?
 136. Životná poistka a DPFO
 137. Spotreba PHM - služobné vozidlá
 138. Účtovanie stravného SZČO.
 139. pausalne vydavky
 140. Zmluva o predaji podniku
 141. ubytovanie živnostníkov
 142. Krádež tovaru
 143. Auto-splácané úverom
 144. Nákup EUR A PLN
 145. Vystavená fa za web - časové rozlíšenie
 146. Zlá platba
 147. starsi doklad
 148. Osobná spotreba a výpisy z účtu
 149. záloha na účte
 150. faktúra a predfaktúra
 151. cestovné náhrady
 152. Prepocet cudzej meny
 153. DPH a vystavenie fa.
 154. odmena pre szčo?
 155. Treba daňové priznanie?
 156. Krádež drobného majetku
 157. poplatok za obnovenie leasing.zmluvy
 158. Povinné zmluvné poistenie auta
 159. zmena v uctovani dph
 160. Dan z pozemkov
 161. Dan z pozemkov
 162. Koniec roka a fa od ST a Orange
 163. Upgrate a Update - software
 164. zle uctovane rezervy
 165. neuplatnený daňový bonus za r. 2005
 166. Ročné zúčtovanie poistné na verejné zdrav.
 167. kúpa pneumatík
 168. Čo k daňovému priznaniu
 169. Opravné položky k tovaru
 170. Nájomné na prelome roka
 171. zaradenie DFA
 172. podávanie DP cestná daň r.2007
 173. Vecné bremeno
 174. účtovanie nedobytných pohľadávok
 175. lístok na MHD
 176. zasa leasing
 177. Nadácia - účtovná osnova
 178. Zdan.príjmu z predaja pozemku
 179. Zaradenie faktúr do účtovníctva.
 180. quatro - účtovanie
 181. zaúčtovanie roč. zúčtovania
 182. dedičstvo
 183. antivírusový program-účtovanie
 184. Správne číslovanie faktúr
 185. Zákon o DPH platný pre ČR
 186. Zrážková daň z úrokov na účte v ČR
 187. Tovar s montážou a inštaláciou
 188. cestovné
 189. Faktúra alebo predfaktúra!!!
 190. HIM
 191. Účtovanie spôsobom A alebo B?
 192. Odcudzená pokladnica s peniazmi - zaúčtovanie
 193. prepis dokladov
 194. účtovníctvo spoločenstva vlastníkov bytov
 195. Pozastavená živnosť + zahraničie
 196. Interná faktúra
 197. Daň z mot. vozidiel - úhrada
 198. Práca v ČR - aké daňové priznanie?
 199. §43 dodanie tovaru z SR do AT
 200. Faktúra v jednoduchom účtovníctve
 201. Príkazná zmluva
 202. Odpis - úžitkové MV
 203. Obstarávacia cena auta
 204. Účet 538
 205. s.r.o
 206. zápočet DPH
 207. dofakturácia a DPH
 208. Vzor tlačia - vyúčt. cest. výdavkov
 209. JU - učtovanie
 210. zahrna sa MATERSKE do vymeriavacieho zakladu pri podani DP?
 211. poplatok MYTO CZ
 212. zaplatiť alebo nie??
 213. Poistenie budovy
 214. PU-odpisy-trivialna otazočka
 215. účtovanie v JÚ
 216. študent - zamestnanec
 217. Zaokrúhlenie z dennej uzávierky z ERP
 218. Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH
 219. Daň za prenajaté pozemky
 220. účtovný zostatok na sklade k 31.12.2006
 221. žiadosť o pridelenie IČ DPH
 222. DPH za energie vystavované obecným úradom
 223. Platba zo zahraničia na prelome roka
 224. V akom kurze cestovné náhrady
 225. Daňový bonus a inv. dôchodok dieťaťa.
 226. Združenie FO
 227. zmluva o úvere
 228. Odpis staršieho auta
 229. odkúpenie firmy a jej účtovanie
 230. Škoda v sklade
 231. Úhrada do 3 piliera
 232. devízový účet
 233. Odvod DPH z DHM pri zrušení registrácie
 234. reklamácia
 235. STRAVNE LISTKY
 236. Co znamena prenajom nehnutelnosti mimo zivnosti?
 237. CESTOVNE
 238. náležitosti daň.priznania
 239. neviem ako to nazvat
 240. odpisovanie auta -ešte raz
 241. Dotácie na poľnohospodársku pôdu
 242. EUR účet hotová pohroma
 243. Povinnosť platiť preddavky
 244. DF - prelom rokov 06/07 JU
 245. Cesta do prevádzky
 246. Evidencia výdavku
 247. Účtovanie skladu v mäsiarni
 248. Odpis auta
 249. Príslušenstvo auta a zimné pneumatiky
 250. Rôzne účtovné problémy - prosím poraďte...