1. Odpisovanie auta a prechod na paušálne výdavky (0 replies)
 2. Datum dodania a vystavenia DOBROPISU (1 replies)
 3. KV za 12/2016 cez finančnú správu (0 replies)
 4. Poistna udalost (7 replies)
 5. Zmena ceny majetku/pozemku obce (0 replies)
 6. Ako určím predajnú cenu tovaru ak bol nákup s dph a následne pri predaji sa uplatní prenos DP (0 replies)
 7. Prerušenie používania vozidla na podnikanie (1 replies)
 8. Vlastníci bytov v zastúpení a KV (6 replies)
 9. Daň z MV 2016 (3 replies)
 10. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam (2 replies)
 11. Auto v podnikani a 60% vydavky (7 replies)
 12. Predplatné za účtovné/mzdové web články (6 replies)
 13. Dodanie tovaru z ČR-samozdanenie (5 replies)
 14. Rozdelenie prijmov (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) v DP medzi manzelmi (9 replies)
 15. V ktorom roku do nákladov práce na tvorbe webu? (1 replies)
 16. dodatočné daňové priznanie za r.2015 - r. 42 (2 replies)
 17. Faktúra z Francúzska - aký dátum vzniku DP? (6 replies)
 18. zrušenie aktivácie nákladov z minulého obdobia (0 replies)
 19. Faktúra od Orange mínusom? (0 replies)
 20. Neuznaná DPH (2 replies)
 21. Ukončenie a založenie živnosti a výkazy (0 replies)
 22. Určenie jazdnej súpravy pre daň z motorových vozidiel (1 replies)
 23. kurzové rozdiely v JÚ (0 replies)
 24. Daň z motorových vozidiel pri paušálnych výdavkoch (9 replies)
 25. RZD a iny prijem danovnika (8 replies)
 26. Je faktura zo zahranicia spravne vystavena?? (5 replies)
 27. dobropis (0 replies)
 28. schodok v pokladnici (1 replies)
 29. Ako zaúčtovať vrátenie poštovného? (0 replies)
 30. Patrí toto vozidlo do DP k dani z motorových vozidiel? (2 replies)
 31. AKO BY STE v r.2016 riešili DPH z faktury,ktora patri do roku 2015 ? (3 replies)
 32. Danovy bonus (11 replies)
 33. Nutnost samozdanenia pri dovoze tovaru z Ciny cez Belgicko (0 replies)
 34. DPzMV pri pouziti vlastneho vozidla SZCO (1 replies)
 35. Provízia z kozmetiky (3 replies)
 36. ako zaúčtovať v JU ak za mňa zaplatí faktúru iná osoba KK (0 replies)
 37. Predaj pozemku a DP (4 replies)
 38. ZP z vyplatenych dividend (3 replies)
 39. Daňová zostatková cena (2 replies)
 40. DP k DPH a KV? (11 replies)
 41. Dodanie IT zariadenia - účtovanie v JU (0 replies)
 42. Mám zadať rod. číslo,alebo DIČ? (4 replies)
 43. Nákup z Mobelixu na kúpnu zmluvu a kontr. výkaz (0 replies)
 44. Faktúry §66 (2 replies)
 45. Samozdanenie tovar na prelome rokov (0 replies)
 46. smerovanie účtu 545 do DP (2 replies)
 47. byt v obch. majetku a uroky z uveru ako vydavok (2 replies)
 48. rádio v predajni a DPH (3 replies)
 49. Čo so zničeným tovarom v účtovníctve? (2 replies)
 50. Odpisová skupina - CNC pilka kovu (0 replies)
 51. Došlá faktúra z Orange, účtovanie v JÚ (0 replies)
 52. Daň z mot. vozidiel r. 2016 - auto zamestnanca - aké dátumy sa uvádzajú ? (2 replies)
 53. Ako vystaviť faktúru z Dubaja voči Rakúskemu odberateľovi služby ? (0 replies)
 54. vstupuju stavebne prace pre českeho odberatela do suhrnneho vykazu DPH ? (6 replies)
 55. Odpočet DPH z leasingu (2 replies)
 56. dan z motorových vozidiel (3 replies)
 57. Čo je súčasťou obstarávacej ceny auta - z faktúry? (9 replies)
 58. kontrolný výkaz a zmena IČ DPH u dodávateľa (1 replies)
 59. neuhradená fa za spotrebu el. energie na konci roka (4 replies)
 60. Centové vyrovnanie faktúry v JU (5 replies)
 61. dane za prevod pôdy, (0 replies)
 62. Ako podať dať z motorových vozidiel za podnikateľa? (7 replies)
 63. rozvodná skriňa a technológie (0 replies)
 64. Prepojené osoby-vzťahy v účtovnej závierke MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA (0 replies)
 65. Malý daňový nedoplatok zamestnaca / v centach/ (2 replies)
 66. Prevod práv a povinnosti - orange (0 replies)
 67. Exekúcia prikázaním pohľadávky (0 replies)
 68. Daň z mot. vozidiel - kde mám chybu? (+ prezentácia k DzMV od Finančnej správy) (14 replies)
 69. RZZP nedoplatok za r.2015 SZČO účtuje v PU (0 replies)
 70. Opravný daňový doklad (storno poplatok) (2 replies)
 71. Je faktura spravne vystavena?? (0 replies)
 72. Fakturácia brány s montážou - ako zaúčtovať ?? (0 replies)
 73. potvrdenie zostatkov v AJ (0 replies)
 74. Overenie rakúskeho IČ DPH (0 replies)
 75. otec SZČO na materskej (2 replies)
 76. ukončenie prenajímania bytu (0 replies)
 77. Prechod na paušálne výdavky (3 replies)
 78. Pyrotechnika z hľadiska DPH (0 replies)
 79. Pohľadávka a zrušenie živnosti (1 replies)
 80. Uctovnictvo pri ukonceni a znovuzalozeni zivnosti v jednom kalendarnom roku (0 replies)
 81. Je daňový bonus prìjem ? (4 replies)
 82. Koľko dní môžem odpracovať ako SZCO vo viacerých štátoch? (2 replies)
 83. nepeňažný príjem zamc. za používanie MT, ako účtovať? (0 replies)
 84. Môže mi zamestnávateľ odmietnuť preplatiť taxík z miesta bydliska na pracovisko, kam som sa musela dostaviť kvôli ZPC v čase, kedy nepremáva verejná doprava? (9 replies)
 85. Časové rozlišovanie (0 replies)
 86. Pozastavenie živnosti a účtovníctvo (3 replies)
 87. Je zákonná doba na podanie storna prihlášky do SP? (2 replies)
 88. zahr.faktúra za opravu (0 replies)
 89. Ako zdaniť nepeňažné plnenie mandatára - SZČO od firmy? (2 replies)
 90. odpisy a daňové výdavky u prenajímateľa lux. auta nad 48 000 € (3 replies)
 91. Musím podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti? (8 replies)
 92. faktúra vystavená v 12/2016 (4 replies)
 93. Spotreba nafty pri mot. vozidle Liaz (0 replies)
 94. Tvorba opravnej polozky k pohľadávke z preddavkovej faktury (6 replies)
 95. Cestná daň (3 replies)
 96. Daň z MV pri zrušení a obnovení živnosti (9 replies)
 97. Leasing trva dlhsie ako doba odpisovania (1 replies)
 98. Aké výdavky je možné uplatniť na prenajaté auto? (11 replies)
 99. Je poskytnuté občerstvenie prijaté ako služba od prenajímateľa daňovým nákladom? (1 replies)
 100. Mám nárok na odpočet DPH, ak suma na doklade z registračnej pokladnice je vyššia ako 1000,- EUR a úhrada je v hotovosti? (par 74 odst. 3/b) (1 replies)
 101. DPFO A r. 2016 k dispozícii , Béčka ešte niet... (0 replies)
 102. kedy platim DPH ? (13 replies)
 103. Daňový rezident Nemecka,príjem aj zo Slovenska (5 replies)
 104. Ako nastaviť prerušenie odpisovania majetku v programe pohoda (0 replies)
 105. Dobropis z ČR, faktúra december, dobropis január (2 replies)
 106. Vyherne hracie automaty (3 replies)
 107. Peniaze na ceste - 261 (5 replies)
 108. Prijatý dobropis - nahodenie do MK-Softu (0 replies)
 109. Klient ukončil podnikanie- ako správne vystaviť faktúru v alfe plus? (0 replies)
 110. daň za MV - dve platby na jedno auto? (2 replies)
 111. Prerušenie odpisovania (0 replies)
 112. Odložená daň - účtovanie (0 replies)
 113. Clo (6 replies)
 114. Odstúpenie zamestnancov aký nákladový účet (2 replies)
 115. Účtovanie úhrady prijatých faktúr formou CardPay? (1 replies)
 116. vyúčtovacia fa v JÚ v MRP (0 replies)
 117. Orange - meninová zľava - účtovanie v JU (6 replies)
 118. Mame narok na odpocet celej DPH pri spoluucasti pri oprave auta po nehode ? (2 replies)
 119. Vratenie dane z MV pri predaji nepojazdneho vozidla. (2 replies)
 120. Odmena za sprostredkovanie (3 replies)
 121. DzMV 2016 - znizenie sadzby dane vypocet (2 replies)
 122. Kúpa zariadenia na úver - účtovanie (1 replies)
 123. Vznik daňovej povinnosti na auto (1 replies)
 124. víno (3 replies)
 125. Bonus za prenos čísla od Orangeu - účtovanie bez dokladu (0 replies)
 126. Elektrická energia - platby a vyúčtovanie (0 replies)
 127. Platby za spotrebný materiál platené konateľom (0 replies)
 128. Možnosť odpočtu DPH (3 replies)
 129. Neuplatnená DPH za súkromné PHL (6 replies)
 130. Daň z nehnuteľnosti r2017 (3 replies)
 131. Daň z mot. vozidiel - oddiel III, riadok 10 - daňovník podľa § 3 zákona (2 replies)
 132. Danove priznanie predaj bytu manzelia (3 replies)
 133. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov - je potrebné posielať, ak bola faktúra uhradená pred tým, ako sa tlačila inventarizácia? (2 replies)
 134. Oprava zaciatocnych stavov (4 replies)
 135. Zdvojený príjem? (0 replies)
 136. Vypocet kurzu akcie (1 replies)
 137. dátum daň.povinnosti daň z MV (5 replies)
 138. Nadmerný odpočet (0 replies)
 139. daňové priznanie zamestnanca vo väzbe (11 replies)
 140. platna fa z Alza (1 replies)
 141. Konateľka SRO a vyplatenie odmeny (1 replies)
 142. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 2016 (5 replies)
 143. Vyúčtovacie faktúry energie - SSE - aké obdobie? (11 replies)
 144. Daň z MV r. 2016 - pozemkové spoločenstvo (1 replies)
 145. predaj poškodeného a ešte neodpísaného auta (4 replies)
 146. Finančné ukazovatele - ROE, ROA (0 replies)
 147. DAP čr - rezident, nerezident? (0 replies)
 148. faktura na zaniknutu s.r.o. (14 replies)
 149. faktúra za auditorské služby vrátane ubytovania od zahraničnej zdaniteľnej osoby (7 replies)
 150. služba v Maďarsku - VAT refund? (0 replies)
 151. Predaj nehnuteľnosti - výnosy v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 152. Výkaz nedoplatkov z RZZP po ukonceni zivnosti (2 replies)
 153. Kto vie zaskolit do podvojneho uctovania v keepi.sk? (0 replies)
 154. odpis pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 155. Ovplyvňuje poskytnutý príspevok základ dane? (1 replies)
 156. Účtovanie nákladov až po zaplatení (7 replies)
 157. Práca online a registrácia na úrade práce (1 replies)
 158. Rezerva na odchodné (0 replies)
 159. Neuplatnené náklady a DzMV (2 replies)
 160. Danove priznanie (17 replies)
 161. Preprava materiálu zo Švajčiarska švajčiarskou materskou firmou. (1 replies)
 162. Kupa auta v jednoduchom uctovnictve (0 replies)
 163. DMV v roku 2016 (3 replies)
 164. Inventarizácia pokladne. (4 replies)
 165. Daňové priznanie (8 replies)
 166. Ako zuctovat investiciu do nehnutelnosti? (3 replies)
 167. Pracovná cesta lekára na kongres - sponzor platí letenku a ubytovanie - nepeňažné plnenie? (0 replies)
 168. Dobropis (1 replies)
 169. dan z mot.vozidiel (0 replies)
 170. Vystavená faktúra a zapocet (8 replies)
 171. Odpočítanú daň musí v celej sume vrátiť? (2 replies)
 172. rozviazanie PP dohodou a dohodnuté odstupné (19 replies)
 173. dohoda o pracovnej činnosti a exekúcia (6 replies)
 174. Predaj softvéru do ČR nepodnikateľovi (0 replies)
 175. DzMV 2016 - výpočet r.19 v III. oddiely-počet mesiacov (0 replies)
 176. Môže sa zaplatené nájomné započítať do kúpnej ceny pri predaji? (0 replies)
 177. Superodpocet - odpocet nakladov na vyskum a vyvoj (1 replies)
 178. Účtovanie za reklamu a sponzorské (0 replies)
 179. Aká je zostatková cena nedoodpisovaného auta vyradeného počas roka? (4 replies)
 180. Zásoby - farby po spotrebe (3 replies)
 181. Ako zaúčtovať úhradu zálohovej faktúry v JU. Program MRP Brezno. (5 replies)
 182. nárok na odpočet DPH - zaplatená záloha? (9 replies)
 183. Ako mám postupovať v poskytovaní príspevku na stravovanie prostredníctvom FO alebo právnickej osoby? (7 replies)
 184. Dodatočné daňové priznanie - sankcie (2 replies)
 185. Predaj budovy zaradenej do obchodného majetku - DPH a DzP (5 replies)
 186. obratový bonus (6 replies)
 187. Poskytovanie elektronických služieb a DPH (0 replies)
 188. Hotovostna pozicka od svagra a svokra do s.r.o. (1 replies)
 189. Pes v majetku - objednané žrádlo, fa zo zahraničia ako samozdaniť? (2 replies)
 190. Kúpa auta, DPH a nepeňažný príjem (0 replies)
 191. Prenajom bytu a fakturacia (0 replies)
 192. Ako vysporiadať vydané stravné lístky v hodnote 3,15€ za 12/2016? (3 replies)
 193. Ako účtuje s.r.o., ktorá je spoločníkom inej s.r.o.? (1 replies)
 194. Vydraženie tovaru (0 replies)
 195. refakturácia nákladov aký dať dátum kurz? (0 replies)
 196. Neopodstatnená faktúra-služba z EÚ-prenesená daňová povinnosť (2 replies)
 197. predpokladaná daň v DPzMV (5 replies)
 198. Sú energie platené nájomcom príjmom prenajímateľa? (2 replies)
 199. DPzMV - r.10 daňovník podľa §3 zákona aké písm. použiť (2 replies)
 200. II. oddiel DP z MV (1 replies)
 201. Máme nárok na odpočet? (0 replies)
 202. Tuzemské samozdanenie (0 replies)
 203. Auto konatela vyuzivane na pracovne ucely-dan z MV ano ci nie? (4 replies)
 204. Účtovanie bonusu u dodávateľa faktúrou od odberateľa. (0 replies)
 205. Najom za byt zamestnanca ako vydaj pre SRO (0 replies)
 206. Môže si konateľ nenárokovať vrátenie pôžičky? (9 replies)
 207. Ziadost o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinneho odvadzat dan z prijmu (0 replies)
 208. rozšírenie záruky na PC - tovar alebo služba? (1 replies)
 209. SZČO - stavebné práce pre inú SK firmu v zahraničí CZ (0 replies)
 210. Nenárokovanie konateľa na vrátenie pôžičky (2 replies)
 211. Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry (6 replies)
 212. aký je dátum dodania pri fakturácii vopred? (1 replies)
 213. Ocenenie nedokončenej výroby a ocenenie hotových výrobkov (4 replies)
 214. Nevyplateny urok z pozicky a transferove ocenovanie... (0 replies)
 215. Kto by mal za mna podat danove priznanie? (2 replies)
 216. platba kartou za pohonné hm. v zahraničí (2 replies)
 217. Účtovanie zábezpeky u odberateľa. (5 replies)
 218. ako zaúčtovať predaj motorov. vozidla na základe predajnej zmluvy? (1 replies)
 219. Zaúčtovanie stravných lístkov SZČO do nákladov v JU (6 replies)
 220. daň z motorových vozidiel - dátum prvej evidencie vozidla (4 replies)
 221. Zákon o ochrane vkladov - oznámenie bankám do 15.januára (2 replies)
 222. môže počas kal. mesiaca dôjsť k zmene plat. výmeru ? (3 replies)
 223. Samozdanenie, neopodstatnený daňový náklad. DPH ? (5 replies)
 224. ,,Zamestnanec okradol firmu" (4 replies)
 225. Poberateľ výsluhového príspevku a szčo (2 replies)
 226. Refakturácia služieb k 31.12.2016 (0 replies)
 227. Byt zaradený do HM. (0 replies)
 228. Došlý dobropis - evidovať do r. 2017 ?? (1 replies)
 229. Faktura za telefon na meno bez ICO - danový vydavok? (0 replies)
 230. daň z RZZP (6 replies)
 231. Prijatá faktúra a dobropis - Money S3 (1 replies)
 232. Je firma povinná preniesť daňovú povinnosť? (1 replies)
 233. Daň z MV za rok 2016 (2 replies)
 234. Môžem ako podnikatel kupit stav. mat. od sukromnej osoby? (4 replies)
 235. SZČO, auto nie v obchodnom majetku a daň z motorových vozidiel - dátum vzniku/zániku DP (9 replies)
 236. Ako zaúčtovať prenájom ladovej plochy pre zamestnancov firmy? (3 replies)
 237. Zaradenie autá (0 replies)
 238. danove priznanie dôchodcu (8 replies)
 239. poplatky za prepis vozidla-preúčtovanie (1 replies)
 240. Učtovanie preplatku na ZP a SP v podvojnom účtovníctve (7 replies)
 241. Nákup a predaj motorky z EU do EU a DPH. (2 replies)
 242. SK nace (1 replies)
 243. Prenesená daňová povinnosť (2 replies)
 244. Faktura z nemecka s dph (5 replies)
 245. Fa od Shell, za mýto a PHM, čerpané v zahraničí a kontrolný výkaz (1 replies)
 246. PN nového zamestnanca (5 replies)
 247. Predpokladaná daň z motorového vozidla, riadok40 (12 replies)
 248. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti a DPH (0 replies)
 249. Ako je to s pozickami od spolocnika do sro alebo opacne po 1.1.2016? (5 replies)
 250. neskorá registrácia DPH - zdaniteľné obdobie? (7 replies)