1. Príjmy z kapitálového majetku a zrážková daň (7 replies)
 2. dve daňové priznania (3 replies)
 3. Ročné zúčtovanie dane (24 replies)
 4. daňové priznanie (2 replies)
 5. volna zivnost (2 replies)
 6. Príjem za tovar alebo za výrobky a služby? (6 replies)
 7. odpočítateľná položka (8 replies)
 8. účet 365,451 a 343 (8 replies)
 9. faktura (2 replies)
 10. Vyradenie úžit. auta z podnikania (14 replies)
 11. úrok v banke (7 replies)
 12. Určenie ceny pozemku (8 replies)
 13. Dotácia z ÚP (15 replies)
 14. Účtovanie - nákup tovaru spôsob B (55 replies)
 15. Dan z prijmu predaja nehnutelnosti (7 replies)
 16. danová povinnosť (4 replies)
 17. Ako zaúčtovať? (39 replies)
 18. dan uroky banka (51 replies)
 19. Pozastavenie činnosti a bankové poplatky (2 replies)
 20. Príjmy z internetu (1 replies)
 21. Študent a prihlásenie sa na DÚ (3 replies)
 22. SZCO zamestna brigadnika (1 replies)
 23. platba bankovou kartou (11 replies)
 24. SZCO zamestna brigadnika (1 replies)
 25. Chybný názov na bločku (5 replies)
 26. Zaúčtovanie soc.fondu (7 replies)
 27. vypozicane osobne auto (10 replies)
 28. kurzová strata a jej účtovanie (5 replies)
 29. Dátumy (6 replies)
 30. odpis pohľadávky (3 replies)
 31. Povinná tvorba sociálneho fondu (0 replies)
 32. dodatočné daňové priznanie DPH (48 replies)
 33. Dokladová inventúra- súpis (15 replies)
 34. zrušenie zmluvy životné poistenie (1 replies)
 35. Prieb. položka (31 replies)
 36. Intrastat - nákupy tovaru so spotrebnou daňou (1 replies)
 37. Náklady 2006 DPH 2007 (4 replies)
 38. účelové sporenie (6 replies)
 39. pozicane auto vo firme (3 replies)
 40. Telefonne poplatky (5 replies)
 41. Neplatca DPH dovaža z EU (2 replies)
 42. daňové priznanie - A (2 replies)
 43. nepeňažný príjem - byt (1 replies)
 44. Dodávka EU + predaj mimo EU (9 replies)
 45. Vysporiadanie ročného zúčtovania na verejné ZP pri skončení podnikania za rok 2005 (4 replies)
 46. dan - dochodca a zrazkova dan (8 replies)
 47. RZD za rok 2006+nedoplatok RZZP (1 replies)
 48. Ako zaúčtovať. (2 replies)
 49. DP a dobrovoľne nezamestnaný (16 replies)
 50. účtovanie spotreby PHM (2 replies)
 51. Stravny listok len uctenkou ??? (29 replies)
 52. RZD a dane pre osobu z CR (1 replies)
 53. leasing v EUR (3 replies)
 54. Danovy bonus-spatne kolko rokov ? (2 replies)
 55. výpoveď zmluvy o výkone činnosti (1 replies)
 56. Kniha registračnej pokladne (31 replies)
 57. SZČO - ubytovanie (1 replies)
 58. Výkaz príjmu a výdaja (1 replies)
 59. pôžička (12 replies)
 60. Chranená dielna (1 replies)
 61. Zrážková daň (22 replies)
 62. nedoplatok z RZZO- výdavok? (2 replies)
 63. honorár za 12/06 vyplatený 01/07 (5 replies)
 64. Účtovanie vratných fliaš v PU (1 replies)
 65. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 66. Žiadosť (0 replies)
 67. Kurzové rozdiely (2 replies)
 68. Inventarne karty dlhodobeho majetku (7 replies)
 69. Daň zo mzdy (2 replies)
 70. je kovoobrabac remeselnik? (6 replies)
 71. daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (4 replies)
 72. Nezaradený majetok (10 replies)
 73. Zrážková daň z úrokov JÚ (1 replies)
 74. Obrat 1.500.000 Sk - FO (8 replies)
 75. Používanie čiarových kódov (1 replies)
 76. popl. uhrada (2 replies)
 77. Vypocet zahranicnej SC (2 replies)
 78. Odpočet DPH z fa z r. 2006. (6 replies)
 79. odvody ZP a PN SZČO (1 replies)
 80. zahr.cesta (139 replies)
 81. prerušená živnosť a príjem (8 replies)
 82. členské v občianskom združení - daň. náklad (6 replies)
 83. auto (16 replies)
 84. Stravenky (2 replies)
 85. Stravné - živnostník (8 replies)
 86. Zásoby-výkaz majetku a záv. (2 replies)
 87. zaokrúhľovanie DPH (1 replies)
 88. sadzba dane (1 replies)
 89. zmluva? (2 replies)
 90. stravné lístky (2 replies)
 91. výnosové úroky z omeškania (4 replies)
 92. Dôchodca- DP (5 replies)
 93. Paušálne výdavky 40% (2 replies)
 94. Diaľničná známka (14 replies)
 95. szčo prenájom vlastného bytu (5 replies)
 96. plan oprav a rezervy (2 replies)
 97. záloha na nákup (2 replies)
 98. registrácia DPH v ČR (10 replies)
 99. Čerpanie sociálneho fondu (4 replies)
 100. Uplatnenie nákladov v JU (2 replies)
 101. programátor (4 replies)
 102. nezaplatený úrok z pôžičky (7 replies)
 103. Podanie DPr. u študenta (7 replies)
 104. Je FO potrebné podať opravné daňové priznanie? (3 replies)
 105. Služobná cesta pred vznikom živnosti? (2 replies)
 106. odvody-zdr.,soc. (5 replies)
 107. asimilačný prah intrastat za rok 2006 (8 replies)
 108. mozem odpisovat? (3 replies)
 109. vyúčtovacia fa za energiu za 2006 v 01/2007 (3 replies)
 110. Maly problem (0 replies)
 111. Zosúladenie DPH s DÚ a účtovníctvom (4 replies)
 112. autorádio v novom aute (5 replies)
 113. chyba nájdená pri ročnej uzávierke (11 replies)
 114. Daň z motorového vozidla (3 replies)
 115. Odsúhlasenie zostatkov (3 replies)
 116. Geodet a DPH (14 replies)
 117. Živnostenský list pre s.r.o. (6 replies)
 118. vlastná sro (1 replies)
 119. príjmy zo sprostredkovateľskej činnosti bez živnosti (4 replies)
 120. predaj a služby (8 replies)
 121. Ako vystaviť faktúru??? (8 replies)
 122. SZČO-Ubytovanie (7 replies)
 123. dan z vyhry (5 replies)
 124. Preddavok na dan ako odpocitatelna polozka (2 replies)
 125. Praca v zahranici (11 replies)
 126. platby omylom (22 replies)
 127. Platenie preddavkov FO-usmernenie DRSR (0 replies)
 128. odpis a paušál (7 replies)
 129. Nákup skrutkovačov, ako účtovať v JU (6 replies)
 130. preplatok na dani - je to príjem? (12 replies)
 131. Stravné lístky a dovolenka (4 replies)
 132. platba kartou (51 replies)
 133. Stravné???? (5 replies)
 134. zahranicna cesta (9 replies)
 135. operatívny leasing (20 replies)
 136. DPH pri zahajeni podnikania (43 replies)
 137. Fakturovať s DPH? (7 replies)
 138. Postúpenie pohľadávky - príjem (3 replies)
 139. MRP WIN samozdanenie (2 replies)
 140. stravné a vreckové u SZČO (66 replies)
 141. ukončenie podnikania (3 replies)
 142. kniha zavazkov a platby do ZP (13 replies)
 143. Daň z príjmu FO, príjem z Írska (2 replies)
 144. Dovoz z Nemecka-neplatci DPH (6 replies)
 145. stravovanie vo vlastnom zariadení (1 replies)
 146. Stravné lístky (63 replies)
 147. Recyklacny fond - aky ucet (0 replies)
 148. vyplácanie diét (1 replies)
 149. auto na firmu? (13 replies)
 150. ucet 315 ??? (2 replies)
 151. leasing a odpisy ešte raz (5 replies)
 152. tech. zhodnotenie budovy (5 replies)
 153. Dobropis!! (2 replies)
 154. DP-dôchodca zrážkova daň (5 replies)
 155. Zisk (7 replies)
 156. doklad o nákupe na meno manžela (2 replies)
 157. Náhrada škody a DPH (9 replies)
 158. Preddavky FO - r. 2007 (8 replies)
 159. Cestovné náklady (1 replies)
 160. Zásoby na konci roka (6 replies)
 161. Neskore podanie dan. priznania + oneskorene zaplatenie dane (22 replies)
 162. reprezentačné (7 replies)
 163. faktúra orange (12 replies)
 164. Chybné účtovníctvo - ako na to? (8 replies)
 165. manzelove MV (4 replies)
 166. auto v majetku bez ICO (16 replies)
 167. Rada (5 replies)
 168. oprava Vfa z roku 2006 (0 replies)
 169. Zauctovanie nezrovnalosti rocneho zuctovania ZP za rok 2005 (2 replies)
 170. učet 343 - DPH k 31.12. (8 replies)
 171. odpočet na živnostníka (7 replies)
 172. Chránená dielna (1 replies)
 173. DP -čo potom? (7 replies)
 174. Odpisy - dodaný, ale nezaplatený prístroj (8 replies)
 175. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - zrážková daň (1 replies)
 176. odpisy a likvidacia firmy (15 replies)
 177. zrušenie FO (1 replies)
 178. reklamácia (1 replies)
 179. Príspevok zo ŠR (0 replies)
 180. Kúpa budovy (25 replies)
 181. Zahrnutie auta po vyplatení leasingu do majetku. (12 replies)
 182. Opravná položka - z akej sumy? (9 replies)
 183. DP - prechod na paušálne výdavky (3 replies)
 184. Postúpenie lízingu z fyzickej osoby na SRO (0 replies)
 185. Vyúčtovanie pracovnej cesty SZČO (9 replies)
 186. obstaranie návesu na leasing v Rakúsku (6 replies)
 187. Krmivo (9 replies)
 188. rozdelenie hospodárskeho výsledku (2 replies)
 189. Rekvalifik. kurz - vznik živnosti (8 replies)
 190. Nákladné auto na súčiastky (2 replies)
 191. osvetlenie nádvoria (3 replies)
 192. DPH členenie, predkontácia JU (12 replies)
 193. Služby za dopravu a balné - EÚ - samozdaňovanie ? (10 replies)
 194. Dôchodca a SZCO (10 replies)
 195. Dotácia a DPH (7 replies)
 196. zdaňovanie pri ukončení živnosti (1 replies)
 197. Dorucenie faktury po splatnosti ziadanie o okamzitu uhradu (5 replies)
 198. Vážna otázka na registráciu pre DPH. (38 replies)
 199. DPH na Doplnky vyzivy pre sportovcov (1 replies)
 200. odpočet na manželku (2 replies)
 201. účet 604 alebo 648? (16 replies)
 202. Prijmy cez 1,5mil zo zahranicia, povinnost odvadzat DPH alebo nie?? (1 replies)
 203. DPH z pozemku (1 replies)
 204. Kúpa auta - účtovanie, odpisy (12 replies)
 205. Príjem z s.r.o. a príjem zo živnosti (5 replies)
 206. Ucet pre SRO a zakladne imanie (17 replies)
 207. stravné poukážky spätne (4 replies)
 208. SZCO pouziva sukromne auto (16 replies)
 209. Pomôžte (3 replies)
 210. DP Českého občana podnikajúceho v SR (2 replies)
 211. Danove priznanie (27 replies)
 212. služby v EÚ na slovenskú živnosť (1 replies)
 213. Dan.priznanie z príjmov CR - na SR (0 replies)
 214. Auto kúpené v Nemecku vložené do majetku (4 replies)
 215. DPH pri dodaní tovaru do Madarska (10 replies)
 216. DP A (13 replies)
 217. Prechod z paušálu na preuk. ved. účtovníctva (30 replies)
 218. Vrátenie dane - občan ČR (0 replies)
 219. Nezdaniteľná časť základu dane (11 replies)
 220. Neopraviteľný mob.telefón (1 replies)
 221. sklad - kvetinárstvo (1 replies)
 222. darovaná auto (6 replies)
 223. DPH predpis 378/648-vrátenie zo zahraničia (4 replies)
 224. nenávratný paušálny príspevok (1 replies)
 225. DPH na faktúre za dopravu a ubytovanie (1 replies)
 226. starobný dôchodca (2 replies)
 227. celodenna strava na skoleni (DPH a DPPO) (0 replies)
 228. Slovák s českím živnostenským listom (1 replies)
 229. Auto na leasing - totálna škoda (7 replies)
 230. DPH a cezhraničný leasing (2 replies)
 231. Tlačivo - oznámenie liehu (3 replies)
 232. Prijem FO oslobodeny od Dane (3 replies)
 233. cestovné náhrady (5 replies)
 234. Preddavky na ZPC z valutovej pokladnice (0 replies)
 235. ujasnite mi prosim pojmy? Potvrdenie o zuctovanych prijmoch za rok 2006 (2 replies)
 236. Predaj lešenia (3 replies)
 237. ČERPANIE REZERVY v PU (1 replies)
 238. Účtovanie DPH u zverolekára (7 replies)
 239. RZP a paušálne výdavky (1 replies)
 240. INTRASTAT (10 replies)
 241. prerušenie živnosti (1 replies)
 242. daň z prenájmu budovy (1 replies)
 243. Poplatok za znečistenie ovzdušia (14 replies)
 244. Bonusy v roku 2007 do roku 2006 (4 replies)
 245. INTRASTAT - kedy prestat podavat zjednodusene hlasenia? (3 replies)
 246. Doúčtovanie dane z príjmu (3 replies)
 247. Dokladovanie ceny PHM bločkami (17 replies)
 248. živnostník SR a zamestnanec ČR (6 replies)
 249. odpisy-zaciatok pred rokom 2004 (4 replies)
 250. prijem u manželov (2 replies)