PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. uzávierkové operácie
 2. zdravotne poistenie 2x
 3. SZCO-práca v zahraničí
 4. FA za hotové/ KPZ
 5. Stravné SZČO
 6. Postúpený lízing a účtovanie vJU
 7. Cestovne prikazy - forma
 8. Účtovanie dotácie z ÚP
 9. leasing
 10. Poistné - daňový náklad?
 11. nesprávne vystavený doklad - čo s ním?
 12. Nesplatené ZI
 13. DPH od 01012007
 14. Ako zaúčtovať?
 15. Výpočet množstva liehu v l a.
 16. DPH-ubytovanie zametnancov
 17. nerozdelený zisk minulých rokov
 18. Vzorky a zmetky
 19. DPH 2004
 20. Daňový kalendár 2007
 21. Leasing
 22. zabudnuté úroky
 23. Komplikácia pri poistnej udalosti
 24. Stravne listky-uct. v PU
 25. Dokladová inventúra
 26. odpisovanie majetku
 27. Odhlasenie k dani z MV
 28. Inventúra PHM v nádržiach
 29. kúpa auta na úver
 30. Odpis
 31. DPH autolekárnička od 1.1.2007?
 32. manželove auto, moja firma
 33. Sociálny fond - nevyčerpaný zostatok
 34. prepočet kurzom
 35. Leasing a zalohy
 36. SZČO a paušálne výdavky
 37. peniaze na BU
 38. prerušenie živnosti a podanie DP FO ,,B"
 39. preddavky a inventarizácia
 40. Služby a DPH
 41. platca/neplatca DPH (služby + obchod)
 42. Daňové priznanie
 43. kúpnopredajná zmluva
 44. Nová sadzba DPH
 45. kompatibilita podvojneho s jednoduchym
 46. Odpočet DPH zo zálohy na kúpu nehnuteľnosti
 47. zaradenie vyhraného mot.vozidla
 48. Dodatočné DP k DPH do konca roka???
 49. zaplatený sankčný úrok
 50. Problém s faktúrou, ktorú odberateľ neprevzal
 51. ZŤP a zľava
 52. vystavena FA
 53. controlling
 54. nedoplatok VšZP = daňový výdavok?
 55. stravné v SKK - zahran.prac. cesta
 56. ukončenie podnikania a krátk. majetok
 57. ukončenie podnikania a krátk. majetok
 58. Vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov
 59. Odpočet daňovej straty - PO.
 60. Nahlásenie súm vyplatených FO
 61. Ako sa registrovať v členskom štáte EU ???
 62. Zrážková daň na autorské práva
 63. daňové priznanie pri prerušení živnosti
 64. Poistenie podnikateľa na prelome rokov
 65. pohladavky a prerušená živnosť
 66. Vzor zmluvy
 67. Stravné lístky podnikateľa - zúčtovanie
 68. ODPIS auto
 69. vyradenie HIM
 70. Pausalne vydavky, 2006(2 mesiace) platca DPH
 71. Interná smernica
 72. Vyplnenie daňového priznania DPH
 73. Správne účtovania na konci roka
 74. Zmena adresy
 75. JU
 76. jednoduche uctovnictvo
 77. Účtovanie čerpania SF
 78. odmena pre konateľa
 79. predaj úžitkového auta
 80. autobazar
 81. účtovanie likvidácie zásob
 82. odpisovanie pri Technickom zhodnotení
 83. Podanie DPH
 84. faktura, dobropis a DPH
 85. nezaplatené faktúry a DPH
 86. Výdavky,
 87. Faktúra za službu z PL
 88. Betlehem
 89. veľká zmena HV
 90. zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
 91. Doklady
 92. Fa bez dodávky materiálu
 93. SZČO a SP
 94. rozpustanie do nakladov
 95. Diéty????
 96. Registracia za platcu DHP-odpocet dane z drobného hmotného majetku
 97. Stravné lístky
 98. "Diéty" a stravné lístky
 99. preddavok
 100. Pracovná cesta.
 101. Zmena zdanovacieho obdobia DPH
 102. Dar účet 543-nedaňový
 103. Vyplnenie tlaciva DPH
 104. PO a preddavky
 105. Nesprávne vystavené fa
 106. Príjemné sviatky.
 107. vysporiadanie DPH na konci roka
 108. ako zaúčtovať
 109. DPH a obdobie, do ktorého patrí
 110. Zaradenie záhr.jazierka do odpis.skupiny
 111. Dan z motor.vozidiel
 112. Reklamné cukríky do ČR
 113. Uctovne doklady
 114. Nova SPZ na aute
 115. Daň z MV za rok 2007 Bratislavský kraj
 116. Kurz NBS
 117. Doklad o prijatí tovaru z EÚ
 118. DPH od 1.1.2007
 119. divadelné predstavenie
 120. Nákup nákladného auta - ako tovar?
 121. Záloha a miestne poplatky
 122. FA za telefon a DPH
 123. kod produkcie
 124. kolko si vyfakturovat ???
 125. Reprezentačné - katalogy, olep auta
 126. Zápis o precenení zásob
 127. Docasne pridelenie zamestancov a DPH
 128. sluzobna cesta
 129. sluzobna cesta
 130. rozdiel v DPH
 131. rozdiel v DPH
 132. uctovanie sluzobnej cesty
 133. obvyklý úrok
 134. Rozúčtovanie výsov na rok 2006 a 2007
 135. Novela Zákona o DPH 2006
 136. JÚ a platby týkajúce sa budúceho roku
 137. úrazová poistka-vyplatenie a DPFO
 138. Kúpa úžitkového automobilu z Nemecka
 139. účtovanie súdnych trov a úrokov z omeš.
 140. Poľský zákon DPH
 141. vrátená platba - SPP
 142. Visa karta - DPH a daň z príjmu
 143. Služby súvisiace s nájmom
 144. DPH a reklamné predmety
 145. Dátum poskytnutia služby
 146. export na zivnost
 147. Vypisovanie dokladov
 148. Dodatočný platobný výmer
 149. FA do CZ
 150. Zahraničná FA - kurz zaúčtovania
 151. priem.ceny PHM 2004
 152. náklad alebo HIM?
 153. Predplatné a zálohová
 154. interny doklad?
 155. tovar po dátume spotreby
 156. KZ DHIM
 157. Dovoz osobného auta-FO.
 158. Účtovanie nákup pozemku
 159. Daňový bonus
 160. Zamestany v zahranici a SZCO na Slovensku
 161. Odpisovať pozemky ?
 162. oprava základu dane
 163. Škoda spôsobená zamestnancom
 164. Vklady konatela
 165. Ako vybrať účtovníčku?
 166. MLM - Amway, Tupperware
 167. prefakturácia miezd
 168. účtovanie polovyrobkov
 169. Nákup tovaru z ČR od plátcu DPH
 170. Účtovanie v JÚ
 171. Výber peňazí pre spoločníka
 172. Oneskorená faktúra a DPH???
 173. Skonceny leasing-ako dalej
 174. DPH - Preprava osôb
 175. DPH a nájomné
 176. DPH - Šiesta smernica
 177. Clo - Dovoz topanok z USA
 178. Zápočet
 179. Novoročenky
 180. Vstupná cena nákladného vozidla
 181. nakupovanie na firmu
 182. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov v nasledujúcom roku.
 183. Fa slovenskej firme za práce vykonané v EÚ
 184. Hlásenie o príjme a výdaji liehu
 185. Preprava tovaru v režime colného uskladnenie
 186. Hotelové služby - ERP áno - nie
 187. Sro majitelom dalsej sro
 188. daňový bonus
 189. rekonstrukcia nehnutelnosti - najom
 190. vyprostenie vozidla
 191. paušálne náklady živnostníka
 192. Služby do zahraničia
 193. HIM-do akej odpisovej skupiny?
 194. účtovanie prác
 195. TESCO poukazky z odborovej organizacie
 196. CA a Letenky
 197. Súrne prosím o odpoveď - zmena sídla v s.r.o.
 198. LETENKY A DPH
 199. Zmena sídla v s. r. o.
 200. Storno odberateľskej faktúry - členenie DPH
 201. Sociálny fond - dôchodkové sporenie
 202. Položka na faktúre s nulovou hodnotou
 203. Dobropis
 204. "diéty" ak miesto výkonu práce je Rakúsko
 205. Fotografické práce a DPH zahraničie
 206. Dodanie tovaru s inštaláciou
 207. Zrazená daň v zahranicí
 208. zakonne rezervy
 209. Základné imanie Ako zaúčtovať?
 210. dobropis a DP
 211. predaj MV medzi manzelmi
 212. Príkazná zmluva
 213. Príspevok na letáky
 214. Môžem odpočítať DPH?
 215. Slobodný umelec a vedenie účtovníctva
 216. Daňové priznanie za r.2006
 217. odučtovanie v POHODE
 218. Dodatočn zaplatená daň z MV a daňové výdavky
 219. Autor - platca DPH - predaj vlastných programov do zahraničia
 220. Vyrovnanie pohľadavky - dlžník skrachoval
 221. Kedy budem naozajstný EURópan?
 222. Opravy účtovníctva predošl. roka
 223. Časové rozlíšenie
 224. dala som spravny kurz?
 225. musim fakturu rozdelit?, casove rozlisenie
 226. Účtovanie v JÚ
 227. Odmena študentovi
 228. Plastové bezpečnostné dvere
 229. Priemerna cena PHM kde na nete?
 230. Účtovanie darčekových šekov
 231. Vystavenie faktúry pred dodaním tovaru
 232. Klauzula na faktúre.
 233. Darovanie odpísaného majetku zamestnancovi
 234. registrácia v Poľsku
 235. Prevzatie záväzku
 236. stojan na počítače
 237. Účtovanie zákonnej poistky za auto
 238. Cestovne-Ukrajina
 239. DPH pri FA za službu od zahraničného dodávateľa
 240. Cestovný príkaz
 241. Účetní a daňové odpisy a hospodářský rok
 242. Fa za služby z ČR a DPH
 243. ukoncenie zivnosti k 30.6.2006
 244. pozemok nadobudnutý vydržaním
 245. Obaly a priznanie
 246. Dovolenka nad rámec ZP
 247. Predaj materialu pod cenu v Bcku
 248. refakturácia poistenia bytu v ČR.
 249. Faktúra do 3 krajiny
 250. lizing a totalka - v JU po 1.1.2004