1. Nová s.r.o. a DPH (10 replies)
 2. Audit a výročná správa (11 replies)
 3. Povinna registracia na DPH (11 replies)
 4. Dodávateľská faktúra (1 replies)
 5. účtovné doklady (17 replies)
 6. vklady a výbery z bankového účtu (3 replies)
 7. Prášok na pranie (2 replies)
 8. Nezdaniteľná časť ZD a SZČO (2 replies)
 9. softver (12 replies)
 10. Reklamne predmety (5 replies)
 11. Leasing FO v JU (0 replies)
 12. Oslobodenie od dane (1 replies)
 13. vrátenie fa (5 replies)
 14. paušálne výdavky (4 replies)
 15. Nedokončená zákazka (14 replies)
 16. nákup v SR od platcu evidovaného v ČR (1 replies)
 17. pokuta od DU (2 replies)
 18. tovar na reklamácii a inventúra (1 replies)
 19. Zaklad dane? (2 replies)
 20. nakup vianocneho stromceka (4 replies)
 21. Neplatca DPH (5 replies)
 22. škoelnie zamestnancov (19 replies)
 23. Dobropis do EU za tovar (12 replies)
 24. Vysla faktura do krajiny EU (1 replies)
 25. Predaj casti podniku a DPH (0 replies)
 26. zdruzenie (0 replies)
 27. zaučtovanie zalohy (4 replies)
 28. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku (4 replies)
 29. práca v zahraničí (1 replies)
 30. Zmena vstup.ceny HIM a odpisy (4 replies)
 31. Časová rada dokladov (3 replies)
 32. účtovanie v JÚ pre urbársku spoločnosť (0 replies)
 33. JÚ urbariat (7 replies)
 34. DPH z technickeho zhodnotenia leasingu (1 replies)
 35. Daň z príjmu a uplatňovanie DPH koeficientom (2 replies)
 36. Nesprávne odvedená zrážková daň (23 replies)
 37. Lízing - nepreplatená akontácia (3 replies)
 38. Pokladna CZK (13 replies)
 39. Evidencia (8 replies)
 40. Cestné - ako s ním? (18 replies)
 41. Odpisy stroja (7 replies)
 42. samozdanenie a riadok dph (4 replies)
 43. Ospisy ZP-lisovacie formy (1 replies)
 44. zrušenie registrácie DPH (3 replies)
 45. auto na prenajom od otca (2 replies)
 46. Nové auto (11 replies)
 47. účtovanie prijatej zálohy na rabat (2 replies)
 48. Nehnuteľnosť (3 replies)
 49. Prenajeté auto a daň z MV (4 replies)
 50. Nevystavena riadna FA na zalohovu (19 replies)
 51. výpis z účtu (3 replies)
 52. Vyradenie IM (4 replies)
 53. opäť paušálne výdavky (25 replies)
 54. Nevyfakturované dodávky (24 replies)
 55. účet 343 (1 replies)
 56. Daňové odpisy (12 replies)
 57. leasing a danovy vydavok (3 replies)
 58. Prosím pomoc (12 replies)
 59. SZČO a stravné (8 replies)
 60. denná pokladničná uzávierka (22 replies)
 61. jazykovy kurz v USA - náklad? (7 replies)
 62. účtovanie KR (30 replies)
 63. pausalne vydavky a prostriedky z UPSVR (12 replies)
 64. uctovnictvo poistovni (0 replies)
 65. dopravná nehoda (7 replies)
 66. dokumentárny akreditív (4 replies)
 67. Rozpracovaná výroba - preúčtovanie (17 replies)
 68. Prívesný vozík (9 replies)
 69. INVENTURA - MANKO (11 replies)
 70. Odpočet dane za PHM (2 replies)
 71. s.r.o. verzus fyzická osoba (3 replies)
 72. PHM prenajateho vozidla (3 replies)
 73. Služba z ČR - riadky výkazu (4 replies)
 74. Ukončenie podnikania-živnostník-JÚ (4 replies)
 75. doplnkové dôchodkové poistenie (12 replies)
 76. material alebo sluzba (4 replies)
 77. Kávomat-tržby (3 replies)
 78. Ročné zúčtovanie alebo potvrdenie o zdan. mzde a zrazených preddavkoch? (9 replies)
 79. ako to zaevidovať (5 replies)
 80. Ako zaúčtovať ??? (23 replies)
 81. Colný sklad v Poľsku (12 replies)
 82. ZPC od 1.1.2007 (0 replies)
 83. osobná spotreba (9 replies)
 84. Odsúhlasenie zostatkov k 31.12.2006 (3 replies)
 85. Obratový bonus (6 replies)
 86. Vloženie auta do podnikania (2 replies)
 87. DPH faktura do Nemecka (1 replies)
 88. Predaj vraku (3 replies)
 89. Vyradenie M a odpisy (3 replies)
 90. Predaj bytu po 5 rokoch od nadobudnutia (14 replies)
 91. Literatura (2 replies)
 92. Tovar - prepočítací kurz (1 replies)
 93. predaj nehnuteľnosti (28 replies)
 94. Daň z nehnuteľnosti za novostavbu (1 replies)
 95. odpisy - zaradenie (3 replies)
 96. Neuznanie nároku na pohľadávku (1 replies)
 97. Účtovanie skladu. (3 replies)
 98. Opravná položka k rizikovej pohľadávke? (84 replies)
 99. Preplatok na dani z príjmu PO (6 replies)
 100. Dary-EÚ (2 replies)
 101. SZČO a zamestnanie rodinného príslušníka (1 replies)
 102. čerpanie sociálneho fondu u FO (5 replies)
 103. príspevok z ESF (6 replies)
 104. DPH - dobropis (3 replies)
 105. OVCE - celé účtovanie (1 replies)
 106. Odpočítateľná položka (3 replies)
 107. kont. zdaň. obdobie (3 replies)
 108. Doklady z ERP nad 50 000 Sk (1 replies)
 109. Virtuálne peniaze v JU - máte niekto skúsenosť? (2 replies)
 110. osobna spotreba (4 replies)
 111. VPD (1 replies)
 112. Vyplnenie DP B (s dotáciou z ÚP) (5 replies)
 113. koeficient a nájom (16 replies)
 114. Záloha za službu v JU (2 replies)
 115. komisný predaj dialničných známok (0 replies)
 116. PPD A VPD (2 replies)
 117. Poskytnutý príspevok z ÚP (1 replies)
 118. paušálne výdavky-niekoľko otázok (7 replies)
 119. kontokor. úver v Poštovej banke (10 replies)
 120. Zariadenie VZORKOVEJ "predajne" - 022?,501? - poradíte ??? (13 replies)
 121. Prepocet pri zahranicnej pracovnej ceste (16 replies)
 122. tlačivá ? (2 replies)
 123. Daň z motorových vozidiel (7 replies)
 124. Výmena Euro za SK (0 replies)
 125. Obrat právnickej osoby (2 replies)
 126. Tvorba opr. položky (9 replies)
 127. Úroky z úveru (1 replies)
 128. Prenájom auta na leasing- DMV (0 replies)
 129. faktúra do ČR (1 replies)
 130. vedenie podn.účtu (2 replies)
 131. služba minulý rok, faktúra rok 2007 (17 replies)
 132. vyber z BU vs. vypis z uctu (4 replies)
 133. Prijaté faktúry (6 replies)
 134. náležitosti faktúry (7 replies)
 135. STEP (0 replies)
 136. STRAVNE LISTKY-ZAMESTNANEC A SZČO (9 replies)
 137. Odpisové skupiny-zaradenie (0 replies)
 138. Nenávratný paušálny príspevok (3 replies)
 139. kam na školenie (1 replies)
 140. SPROSTREDKOVANIE do št.EU (3 replies)
 141. Kam správne zaradiť (2 replies)
 142. náklady (2 replies)
 143. odpočítazeľná položka a výsluhový dôchodok (4 replies)
 144. Nákup stravných lístkov na rok 2007 (2 replies)
 145. vývoj sofwéru (0 replies)
 146. predaj bytu (2 replies)
 147. Krádež auta (4 replies)
 148. Účtovanie SF (10 replies)
 149. prelom rokov-faktúra 07,dát.dod.06 (42 replies)
 150. Darovanie tovaru (6 replies)
 151. Jednoduche uctovnictvo-ako zacat (11 replies)
 152. inventar (14 replies)
 153. DPH auto z členského štátu (0 replies)
 154. Školenie - daň z príjmov PO za rok 2006 (0 replies)
 155. Účtovanie dane z ubytovania v CK. (0 replies)
 156. Vyplnenie daňového priznania pri nadmernom odpočte (4 replies)
 157. Zoznam čínností súvisiacich s účtovnou závierkou (0 replies)
 158. §20 odst.10/ posledná veta (2 replies)
 159. fa zo zahraničia (13 replies)
 160. know how (3 replies)
 161. SZČO vo Fínsku (1 replies)
 162. daňové obdobie (2 replies)
 163. koeficient DPH do nákladov (5 replies)
 164. Provízia za plyn (2 replies)
 165. blocky a DPH? (1 replies)
 166. Došlé fa a nárok na odpočet (1 replies)
 167. Odpisy - neuplatniť (1 replies)
 168. Autopožičovňa - uplatnenie DPH z leasingu os.auta (1 replies)
 169. Halierové vyrovnanie (7 replies)
 170. Pohľadávka voči poisťovni na prelome rokov (5 replies)
 171. platba z osobneho uctu (3 replies)
 172. UNC a VZV (0 replies)
 173. Automobil (4 replies)
 174. NOVÉ TLAČIVÁ SÚ UŽ NA STRÁNKE DÚ (5 replies)
 175. ROZDIEL medzi príkaznou zmluvou a dohodou o vykonaní práce (1 replies)
 176. Auto na leasing a daň z príjmu (2 replies)
 177. Odložená daň (5 replies)
 178. začínajúci podnikateľ (0 replies)
 179. Mýtne v Čechách (7 replies)
 180. 512 alebo 568?...512 alebo 501? (10 replies)
 181. Oznámenie platieb fyzickým osobám (10 replies)
 182. postúp.leasingu-zost.cena (1 replies)
 183. dodanie tovaru po vystavení faktúry (11 replies)
 184. Súdiť sa s daňovým úradom? (17 replies)
 185. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% za 2006 (11 replies)
 186. Dan z nehnutelnosti (6 replies)
 187. prerusena zivnost (2 replies)
 188. Kedy platiť daň??? (6 replies)
 189. 2 % z daní (1 replies)
 190. Materiál spracovaný v inej firme (8 replies)
 191. účtovanie založenia sro (2 replies)
 192. zálohová faktúry (0 replies)
 193. odpisany PC a kupa not booku (9 replies)
 194. Prechod z FO na s.r.o. (2 replies)
 195. 10 % sadzba DPH (1 replies)
 196. fa na prelome roka (4 replies)
 197. Deň daňovej povinnosi pri Orange Slovakia. (3 replies)
 198. Osobný účet a podnikateľ (14 replies)
 199. zrušenie funkcie spoločníka a vklad (0 replies)
 200. služobná cesta alebo miesto výkonu práce? (2 replies)
 201. identifikačné údaje na hotelovom účte (1 replies)
 202. Hlásenie o vzniku odpadu (3 replies)
 203. Výkaz DPH-zahraničie (15 replies)
 204. Kontokorentný úver (3 replies)
 205. ako ovplyvniť daňový základ (6 replies)
 206. Zrušenie živnosti a ukončenie DPH (2 replies)
 207. Koniec živnosti - zásoby (2 replies)
 208. Je to daňový doklad alebo nie je ??? (26 replies)
 209. inventura v pokladni (5 replies)
 210. Faktúra v EUR aj v SK -tuzemsko. (2 replies)
 211. Príjem na vkladnú knižku ?? (0 replies)
 212. Faktúra - dodací list (16 replies)
 213. Daňové priznanie (2 replies)
 214. Uplatnenie preplatku na dani (25 replies)
 215. Zaučtovanie dovoleniek na konci roka (4 replies)
 216. Dohoda o poskytnutí pril.jednorázovej služby (13 replies)
 217. Daň z motorového vozidla (4 replies)
 218. Omylom poukázana čiastka (4 replies)
 219. Olymp - ake tlačivo (4 replies)
 220. Pozastavenie zivnosti a registracia na DPH (2 replies)
 221. neplatca-platca DPH (tovar z EU) (1 replies)
 222. prenajaté auto zo zahraničia (0 replies)
 223. 10 percentne DPH (19 replies)
 224. ocenenie zásob kurzom (0 replies)
 225. NEZISKOVKA (1 replies)
 226. Zal. a ostra fa (3 replies)
 227. Daňové priznanie - nulové (29 replies)
 228. Práca v Írsku a daňové priznanie. (26 replies)
 229. pausalne vydavky (10 replies)
 230. praca na dohodu a danove priznanie (5 replies)
 231. Konatel a sukromne auto (56 replies)
 232. Splatenie pozicky od materskej spolocnosti (0 replies)
 233. Kalkulačný vzorec, výroba (6 replies)
 234. Nesprávny zostatok na BU na výpise z banky (27 replies)
 235. Sklad!!! (1 replies)
 236. Cestovne nahrady (4 replies)
 237. Príkazná zmluva a dohoda o vykonaní práce - ROZDIEL?! (0 replies)
 238. praca na dohodu (1 replies)
 239. predaj nehnuteľnosti (12 replies)
 240. uzavretie uctovneho roka v malej s.r.o. (2 replies)
 241. Krížový výmenný kurz (5 replies)
 242. Fa a neplatca DPH (7 replies)
 243. Faktúra neplatiteľa platiteľovi DPH (153 replies)
 244. zabezpečenie dane (2 replies)
 245. Trovy za trestné zastupovanie (2 replies)
 246. Hospodársky rok/daňové priznanie DzP (1 replies)
 247. výpoveď (5 replies)
 248. brigáda (3 replies)
 249. Stav PHM na konci roka (26 replies)
 250. Ako zaúčtovať? (1 replies)