1. Neregistrovaný poisťovák-čo s ním? (5 replies)
 2. odpočítateľná položka - materská? (2 replies)
 3. Pôžička s.r.o. inej s.r.o. (3 replies)
 4. zaokruhlovanie evid.počet zamestnancov (2 replies)
 5. Odpočet NČ na manžela (2 replies)
 6. Nájomné (19 replies)
 7. Služby a DPH. (3 replies)
 8. Vysluhovy prispevok (7 replies)
 9. odpis bytu (0 replies)
 10. koeficient - zaokrúhlenie (23 replies)
 11. sadzba základnej náhrady pre osobný automobil (19 replies)
 12. Platca fakturuje neplatcovi dph (11 replies)
 13. Re: Príjem v zahraničí - akým kurzom (2 replies)
 14. Daň z nehnuteľností - hodnota lesného pozemku (2 replies)
 15. Zrušenie SF (1 replies)
 16. Úroky z pôžičiek a koeficient (3 replies)
 17. Daň z motorových vozidiel (3 replies)
 18. leasingovane auto na podnikanie (2 replies)
 19. Vedľajšie obst. náklady (5 replies)
 20. súhrnný výkaz -vrátenie tovaru (2 replies)
 21. DPh a auto (10 replies)
 22. nákup z nečlenských krajín (0 replies)
 23. Zálohy (7 replies)
 24. zdanenie pohľadávok (3 replies)
 25. Vratena dan z motorovych vozidiel (3 replies)
 26. Počítačová zostava (6 replies)
 27. Konsolidovaná účt. závierka (0 replies)
 28. spotreba PHM (0 replies)
 29. Tlačivo Cestovný príkaz (3 replies)
 30. Obrat pre registráciu za plátcu DPH (3 replies)
 31. mýtne v Čechách (7 replies)
 32. ICQ - PU (1 replies)
 33. fa z orangu (31 replies)
 34. Kedy sa stávam platcom DPH (2 replies)
 35. dodanenie odpočítateľnej položky - životná poistka (2 replies)
 36. Dodanie tovaru do EÚ (2 replies)
 37. V ktorom učt.období -Faktura z EU (4 replies)
 38. Manželka ako zodpovedný zástupca (1 replies)
 39. Daň z príjmov fyzických osôb. (2 replies)
 40. používanie vlastného auta pri pracovnej ceste - zamestnanec (0 replies)
 41. Prevod PC z osob.vlastníctva do podnikania (1 replies)
 42. daň.priznanie DPH v JU (3 replies)
 43. Odpis automobilu (1 replies)
 44. rozčlenenie výdavkov na telefon (2 replies)
 45. Transformácia živnosti na s.r.o. (1 replies)
 46. Dobropis do EU a ktorý riadok? (2 replies)
 47. stravné lístky nad 11 hod (2 replies)
 48. pojde tento vynos do zakladu dane? (8 replies)
 49. ukončenie živnosti a DPH (14 replies)
 50. predpisy o evidencii majetku v rozp.organiz. (0 replies)
 51. Ako zaúčtovať nákup na splátky (10 replies)
 52. vyradenie auta na leasing do osobného vlastníctva (5 replies)
 53. Platba kartou (2 replies)
 54. oznamovacia povinnosť (3 replies)
 55. obec - podvojné účtovníctvo (3 replies)
 56. Hlásenie 2006 (56 replies)
 57. Faktura za prepravu a DPH (0 replies)
 58. Daňové priznanie FO "A" (6 replies)
 59. Odpis pohľadávky do 1000,- Sk (10 replies)
 60. Aké doklady treba priložiť k DP (1 replies)
 61. kúpa-predaj ojazdených automobilov (15 replies)
 62. Nehnuteľnosť (3 replies)
 63. daňový alebo nedaňový výdaj,ako ho vydokladovať (11 replies)
 64. daňový alebo nedaňový výdaj,ako ho ydokladovať (1 replies)
 65. Preddavok do ZP poberateľa výsluhového dôchodku (3 replies)
 66. poistná udalosť (5 replies)
 67. DPH Francúzsko (1 replies)
 68. podnikateľský účet (2 replies)
 69. Postúpenie tovaru a DPH (0 replies)
 70. DF-prelom rokov 06/07 ešte raz (58 replies)
 71. úhrada fa (12 replies)
 72. REFAKTURACIA A PREPLATOK OD ZE (7 replies)
 73. dilaničná známka za rok 2007 (16 replies)
 74. Koeficient a prenájom (40 replies)
 75. Fa za el.energiu - vyúčtovanie (15 replies)
 76. ubytovanie, vila, penzion...... (7 replies)
 77. vystavenie fa a limit v sk (9 replies)
 78. Stravné lístky - dovolenka (6 replies)
 79. Faktúra do zahraničia za tovar (1 replies)
 80. Leasing-ukončenie-DPH (15 replies)
 81. Vývoz tovaru? (7 replies)
 82. dobrovoľná registrácia (18 replies)
 83. Môžem si upaltňovať cestné náhrady na aute, ktoré nie je moje? (18 replies)
 84. Služby do EU (2 replies)
 85. nákup na splátky (1 replies)
 86. Inventura a vykaz o liehu (13 replies)
 87. Samozdanenie+zabezpečenie dane? (5 replies)
 88. Dôchodok počas roka a nezdaniteľná čiastka (4 replies)
 89. Odpisovanie darovanej nehnutelnosti (2 replies)
 90. Zmluva pri dofakturácii (0 replies)
 91. Zaradenie majetku, problem s 08.. (6 replies)
 92. Odpočet DPH (3 replies)
 93. home work (6 replies)
 94. Poraďte, problem so 411-ZI (15 replies)
 95. DPH pri predaji pozemku (1 replies)
 96. lizing od stroja od CAC v EUR (6 replies)
 97. zabudnuté fa (9 replies)
 98. Poradenstvo a DPH (1 replies)
 99. Odmeny členov dozornej rady (0 replies)
 100. Inventarizácia účtov (6 replies)
 101. kurzové rozdiely (9 replies)
 102. danove priznanie po legalnom stahovani do zahranicia (0 replies)
 103. Faktury bez potrebnych nalezitosti (8 replies)
 104. Náklady budúcich období (3 replies)
 105. Účtujem správne ? (13 replies)
 106. platba - fyzicka osoba - aky doklad vystavit. (4 replies)
 107. Daň z pozemkov (3 replies)
 108. odpisy budova (3 replies)
 109. bonus dobropis (3 replies)
 110. Dialnicna znamka pri pracovnej ceste (6 replies)
 111. Prikazna zmluva a cudzinci (2 replies)
 112. združenie (6 replies)
 113. Danové priznanie (9 replies)
 114. Faktúry (17 replies)
 115. Milionárska daň - odpočítateľná položka na daňovníka (8 replies)
 116. Zostatok dotácie z ÚP a prechod na paušálne výdavky (3 replies)
 117. Nákup vo veľkosklade na osobnú spotrebu (66 replies)
 118. Fakturácia služby v zahraničí firmou A pre firmu Bpre (2 replies)
 119. Exekúcia (1 replies)
 120. Príjem podľa autorského zákona (3 replies)
 121. upozornenie pre sprostredkovateľov SDS (6 replies)
 122. Strata pri kategorizácii liekov (0 replies)
 123. Čo s halierovým vyrovnaním v JU? (7 replies)
 124. Vyuctovacie faktury a DPH (22 replies)
 125. Ukončenie leasingu - reprodukčná obstarávacia cena (3 replies)
 126. Casch pooling (12 replies)
 127. Prechod na podvojné účtovníctvo (5 replies)
 128. Dan z Dohody o vykonani prace a Cestovnych nahrad (2 replies)
 129. objednavka z USA (2 replies)
 130. kam zaúčtovať? (5 replies)
 131. Nákup PHM do kanistier (8 replies)
 132. Daňový bonus za rok 2006 (9 replies)
 133. DPH-odpočítanie (3 replies)
 134. Hlásenie (13 replies)
 135. paušalne výdavky (41 replies)
 136. prevod Obch.podielu-účtovanie (7 replies)
 137. preddavok a ukončenie podnikania (3 replies)
 138. Umelec-moderátor (7 replies)
 139. Živnostník stravné lístky s DPH sám sebe (4 replies)
 140. ide o tovar s montážou? (2 replies)
 141. software (1 replies)
 142. Zaradenie kratkodobeho majetku do evidencie (15 replies)
 143. predaj majetku (16 replies)
 144. Keď nechceme mať stratu? (25 replies)
 145. Sprostredkovanie na vlastný účet a dph (0 replies)
 146. Likvidácia FO a sociálny fond (11 replies)
 147. Odkúpenie tovaru (2 replies)
 148. Prosba o radu (2 replies)
 149. ojazdené osobné auto a DPH (3 replies)
 150. odhlásenie firemného auta (7 replies)
 151. daňové priznanie za rok 2006 (príjmy a výdaje) (2 replies)
 152. Daň z nehnuteľnosti (76 replies)
 153. ZI a penazny vklad (1 replies)
 154. Vstupenka a odpočet DPH (24 replies)
 155. neuhradená Fa (7 replies)
 156. Odcudzenie majetku (15 replies)
 157. pracovný odev (6 replies)
 158. tovar na sklade -PU (2 replies)
 159. Tvorba rezervného fondu zo zisku (29 replies)
 160. Tvorba zákonného rezervného fondu (1 replies)
 161. doplatenie odvodov (2 replies)
 162. Auto na úver (2 replies)
 163. Súhrnný výkaz - kód pre trojstranné obchody (2 replies)
 164. Strava v reštaurácií (3 replies)
 165. ZVL (7 replies)
 166. Zníženie základu dane (3 replies)
 167. faktura a PPD (4 replies)
 168. Irsko - ako vlastne to je? (6 replies)
 169. Nová s.r.o. a DPH (10 replies)
 170. Audit a výročná správa (11 replies)
 171. Povinna registracia na DPH (11 replies)
 172. Dodávateľská faktúra (1 replies)
 173. účtovné doklady (17 replies)
 174. vklady a výbery z bankového účtu (3 replies)
 175. Prášok na pranie (2 replies)
 176. Nezdaniteľná časť ZD a SZČO (2 replies)
 177. softver (12 replies)
 178. Reklamne predmety (5 replies)
 179. Leasing FO v JU (0 replies)
 180. Oslobodenie od dane (1 replies)
 181. vrátenie fa (5 replies)
 182. paušálne výdavky (4 replies)
 183. Nedokončená zákazka (14 replies)
 184. nákup v SR od platcu evidovaného v ČR (1 replies)
 185. pokuta od DU (2 replies)
 186. tovar na reklamácii a inventúra (1 replies)
 187. Zaklad dane? (2 replies)
 188. nakup vianocneho stromceka (4 replies)
 189. Neplatca DPH (5 replies)
 190. škoelnie zamestnancov (19 replies)
 191. Dobropis do EU za tovar (12 replies)
 192. Vysla faktura do krajiny EU (1 replies)
 193. Predaj casti podniku a DPH (0 replies)
 194. zdruzenie (0 replies)
 195. zaučtovanie zalohy (4 replies)
 196. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku (4 replies)
 197. práca v zahraničí (1 replies)
 198. Zmena vstup.ceny HIM a odpisy (4 replies)
 199. Časová rada dokladov (3 replies)
 200. účtovanie v JÚ pre urbársku spoločnosť (0 replies)
 201. JÚ urbariat (7 replies)
 202. DPH z technickeho zhodnotenia leasingu (1 replies)
 203. Daň z príjmu a uplatňovanie DPH koeficientom (2 replies)
 204. Nesprávne odvedená zrážková daň (23 replies)
 205. Lízing - nepreplatená akontácia (3 replies)
 206. Pokladna CZK (13 replies)
 207. Evidencia (8 replies)
 208. Cestné - ako s ním? (18 replies)
 209. Odpisy stroja (7 replies)
 210. samozdanenie a riadok dph (4 replies)
 211. Ospisy ZP-lisovacie formy (1 replies)
 212. zrušenie registrácie DPH (3 replies)
 213. auto na prenajom od otca (2 replies)
 214. Nové auto (11 replies)
 215. účtovanie prijatej zálohy na rabat (2 replies)
 216. Nehnuteľnosť (3 replies)
 217. Prenajeté auto a daň z MV (4 replies)
 218. Nevystavena riadna FA na zalohovu (19 replies)
 219. výpis z účtu (3 replies)
 220. Vyradenie IM (4 replies)
 221. opäť paušálne výdavky (25 replies)
 222. Nevyfakturované dodávky (24 replies)
 223. účet 343 (1 replies)
 224. Daňové odpisy (12 replies)
 225. leasing a danovy vydavok (3 replies)
 226. Prosím pomoc (12 replies)
 227. SZČO a stravné (8 replies)
 228. denná pokladničná uzávierka (22 replies)
 229. jazykovy kurz v USA - náklad? (7 replies)
 230. účtovanie KR (30 replies)
 231. pausalne vydavky a prostriedky z UPSVR (12 replies)
 232. uctovnictvo poistovni (0 replies)
 233. dopravná nehoda (7 replies)
 234. dokumentárny akreditív (4 replies)
 235. Rozpracovaná výroba - preúčtovanie (17 replies)
 236. Prívesný vozík (9 replies)
 237. INVENTURA - MANKO (11 replies)
 238. Odpočet dane za PHM (2 replies)
 239. s.r.o. verzus fyzická osoba (3 replies)
 240. PHM prenajateho vozidla (3 replies)
 241. Služba z ČR - riadky výkazu (4 replies)
 242. Ukončenie podnikania-živnostník-JÚ (4 replies)
 243. doplnkové dôchodkové poistenie (12 replies)
 244. material alebo sluzba (4 replies)
 245. Kávomat-tržby (3 replies)
 246. Ročné zúčtovanie alebo potvrdenie o zdan. mzde a zrazených preddavkoch? (9 replies)
 247. ako to zaevidovať (5 replies)
 248. Ako zaúčtovať ??? (23 replies)
 249. Colný sklad v Poľsku (12 replies)
 250. ZPC od 1.1.2007 (0 replies)