1. Zaradenie budovy (4 replies)
 2. Danové priznanie na dan z nehn. (10 replies)
 3. v jan.prijata fa, s dat.dod. a vyst.6/2006? (3 replies)
 4. záväzky (9 replies)
 5. DP a predaj (0 replies)
 6. PC na splátky (6 replies)
 7. Nájomné fakturované do zahraničia (s, bez dph?) (1 replies)
 8. manko v zásobách (9 replies)
 9. Daňové priznanie-úroky z účtov (4 replies)
 10. Ročný kurz českej koruny (1 replies)
 11. Poznamky k uct.uzavierke (11 replies)
 12. Zákonná poistka (4 replies)
 13. faktúra za telefón (4 replies)
 14. Spotreba PHM - Citroen XSARA (4 replies)
 15. Nezd. časť na manželku-poberateľku invalidného dôchodku (6 replies)
 16. príjmy a paušalne výdavky (3 replies)
 17. Stavba (2 replies)
 18. ako predať auto (3 replies)
 19. dan z prijmu za prenajom bytu (151 replies)
 20. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO (7 replies)
 21. úrok z pôžičky (21 replies)
 22. stavba? (2 replies)
 23. Ťahače návesov - spotreba (2 replies)
 24. invalidna dochodkyna (4 replies)
 25. Refakturácia do tretích štátov (18 replies)
 26. Nezdaniteľná časť na manž.a dotácia z ÚP (18 replies)
 27. Strážny pes (5 replies)
 28. Typ daňového priznania (4 replies)
 29. Spotreba-Peugeot 206 (7 replies)
 30. Cestna dan=dan z motorovych vozidiel (4 replies)
 31. Kniha záväzkov (2 replies)
 32. KREDITNÁ karta VISA (1 replies)
 33. Škoda na prepravovanom tovare. (0 replies)
 34. odpis a ukoncenie zivnosti (4 replies)
 35. daň z príjmu - odpočet na manželku (3 replies)
 36. SZČO a faktúry (6 replies)
 37. Registratúrny poriadok a SZČO (7 replies)
 38. ˇživnostník v ČR a súčasne v SR (3 replies)
 39. Úhrada DF na viaceru účtov dodavateľa ?!? (3 replies)
 40. Informačná brožúra (4 replies)
 41. odpisy budovy (1 replies)
 42. použitie prenajatého vozidla (7 replies)
 43. Student VS-dokladovanie prijmu z USA (7 replies)
 44. Prefakturácia nákladov v tej istej sume (6 replies)
 45. Kam má zaplatiť DzMV ???? (11 replies)
 46. INZ.SIETE K BUDOVE (4 replies)
 47. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 48. Majetok zakúpený koncom roka (7 replies)
 49. práca v zahranici - dokladovanie (0 replies)
 50. Prenájom priestoru neplatičovy DPH (3 replies)
 51. príjem z predaja obchod.podielu (17 replies)
 52. dan z nehnutelnosti byt (4 replies)
 53. daň z motorových vozidiel opäť (4 replies)
 54. Náklady po prerušení živnosti (6 replies)
 55. nezdan.čiastka na manželku (11 replies)
 56. predaj domeny (0 replies)
 57. Likvidácia stroja (5 replies)
 58. automobil na súkromné účely (1 replies)
 59. Výpis z Dp (5 replies)
 60. Neplnenie povinného podielu zamestnávania (4 replies)
 61. oznam.povinnosť (8 replies)
 62. Preúčtovanie nákladov (7 replies)
 63. sklad v kvetinárstve (2 replies)
 64. Prenájom motorového vozidla a DP (1 replies)
 65. Nesprávna platba (15 replies)
 66. dispenzor vody (2 replies)
 67. Technické zhodnotenie (2 replies)
 68. Zmena pracov.správcu dane (1 replies)
 69. ...a ide sa na to! (8 replies)
 70. nedoplatok na ZP (10 replies)
 71. komisia alebo poskytovanie služby (0 replies)
 72. vykaz prijmov a vydavkov (1 replies)
 73. Nezdanitelna polozka na manzelku (1 replies)
 74. odpisy nezaradeneho majetku (39 replies)
 75. Milionárska daň (3 replies)
 76. DPH a štvrťrok (12 replies)
 77. Alfa a DPH (4 replies)
 78. nenávratný finanč. príspevok (3 replies)
 79. predaj nehnuteľnosti (2 replies)
 80. cudzi bankovy ucet (13 replies)
 81. Uplatnenie odpoč.položky (4 replies)
 82. Depozit-kaucia v JÚ (1 replies)
 83. Hlásenie o platbách FO - dve adresy (3 replies)
 84. tvorba webových stránok -reklama a dph (1 replies)
 85. fa od SPP (1 replies)
 86. Uznanie bločkov PHM (6 replies)
 87. JU v neinvesticnom fonde (0 replies)
 88. Motocykel a cestná daň (11 replies)
 89. ostatné príjmy (3 replies)
 90. dobropis (11 replies)
 91. Práca v zahraničí (1 replies)
 92. Komunálny odpad (2 replies)
 93. tovar na ceste (13 replies)
 94. DP a vyplnenie výpisu do SP za 2006 (7 replies)
 95. odpis leasing.majetku (1 replies)
 96. záväzky (5 replies)
 97. pohľadávka voči zamestnavateľovi (4 replies)
 98. výkaz o majetku a záväzkoch (39 replies)
 99. Zapis straty v DP FO typ B (3 replies)
 100. DPH v peňažnom denníku (3 replies)
 101. hlásenie o platbách FO (2 replies)
 102. Rodič.príspevok a SZČO (3 replies)
 103. Oprava auto - poisťovňa (4 replies)
 104. Daň z MV za rok 2007 (8 replies)
 105. daňový výdavok? (8 replies)
 106. Odpis HIM - budova (4 replies)
 107. daň z prijmu (3 replies)
 108. DDP - zrušenie (0 replies)
 109. účtovanie kúpy a odpisov úžitk. auta obstaraného formou spotrebného úveru (2 replies)
 110. odpocet DPH - auto kategoria N1G (1 replies)
 111. Upravený základ dane (2 replies)
 112. Súhrnný príjmový doklad (1 replies)
 113. dan z nehnutelnosti (2 replies)
 114. daň z nehnutelnosti (11 replies)
 115. poistenie prenajatého majetku (2 replies)
 116. nepeňažná výhra-televízor (6 replies)
 117. Príjem z prenájmu za viac rokov (1 replies)
 118. Odpisová skupina úžit.automobil (5 replies)
 119. faktura z roku 2006 (5 replies)
 120. uBYTOVACIE ZARIADENIE A DPH (4 replies)
 121. POISTENIE NEZARADENÉHO MAJETKU (3 replies)
 122. nezdanitelne minimum (24 replies)
 123. drozdiel valutová pokladňa (7 replies)
 124. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 125. SZČO a cesťáky (6 replies)
 126. KAUCIA - dlhodobý preddavok (3 replies)
 127. účtovanie DPH (7 replies)
 128. Škoda a poistná udalosť (1 replies)
 129. prerušenie živnosti (2 replies)
 130. zdanenie preplatku ZP (8 replies)
 131. Inventúra - odpis vzorky (0 replies)
 132. Leasing a odpisy (26 replies)
 133. dotácia (8 replies)
 134. zahraničná pobočka vs. dcér. spoloč. (0 replies)
 135. ako zaúčtovať Fa za prácu (2 replies)
 136. Účtovanie kuchyne v PÚ (0 replies)
 137. registračná pokladnica? (3 replies)
 138. Hmotný investičný majetok (1 replies)
 139. Faktúra v nemeckom jazyku (0 replies)
 140. Zaokruhľovanie príjmov a výdavkov (2 replies)
 141. oprava minuleho roku (14 replies)
 142. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (18 replies)
 143. Faktúra v anglickom jazyku (1 replies)
 144. Daňové priznanie ako? (6 replies)
 145. dve otázky (1 replies)
 146. Motorové vozidlo na leasing (2 replies)
 147. tlač spracovanej príjemky (2 replies)
 148. Daňové priznanie -§ 8 (6 replies)
 149. Účtovanie zvierat v JÚ (9 replies)
 150. Výdavky pred začatím podnikania (20 replies)
 151. podv. účtovníctvo ... ako na to? (1 replies)
 152. Platenie soc.poist. (4 replies)
 153. Faktúra z Čiech.... (2 replies)
 154. Havarijne poistenie mot.vozidla (5 replies)
 155. Penažný denník (18 replies)
 156. Danový bonus (2 replies)
 157. Kurz jednoduchého účtovníctva (0 replies)
 158. Zimné pneumatiky a auto na leasing - odpisy (8 replies)
 159. Predplatné na časopisy-§17 odst. 12bZDP (1 replies)
 160. Mzdy 12/2006 - zaúčtovanie (1 replies)
 161. k faktúre vyplatenej v hotovosti (5 replies)
 162. danovy naklad, reprezentacne (4 replies)
 163. Faktúra zo zahraničia (16 replies)
 164. Sadzba dane z bytov? (1 replies)
 165. Osobná spotreba (1 replies)
 166. životná poistka (5 replies)
 167. skipas (4 replies)
 168. zahraničná pobočka (0 replies)
 169. uctovanie videopozicovne (2 replies)
 170. Bankový čet pred podnikaním- ? (7 replies)
 171. účtovanie výdavkov pred dátumom začatia živnosti (3 replies)
 172. Oznamovacia povinnost v realitke (4 replies)
 173. Nákl.vozidlo bez urcenia spotreby PHL v tech. preukaze (3 replies)
 174. POH - ohlasovacia povinnosť (0 replies)
 175. živnostník - prerušenie živnosťi (7 replies)
 176. výhra v súťaži (3 replies)
 177. Odpočet daňovej straty zo základu dane (2 replies)
 178. Parkovacie miesta (0 replies)
 179. Výpis z banky (2 replies)
 180. Odpočítateľná položka na manželku (11 replies)
 181. daňova kontrola (87 replies)
 182. Daňové priznanie 2002/03 (1 replies)
 183. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 184. strata z roku 2005 (2 replies)
 185. predaj paliet - nutnosť ERP? (10 replies)
 186. FO dobrovoľne účtujúca v podv. účtovníctve (1 replies)
 187. Výška zákl. náhrady za použ. súkrom. auta (2 replies)
 188. zaradenie hmot. majetku (3 replies)
 189. Náhrada za použitie MV (20 replies)
 190. Ceny PHM (3 replies)
 191. Daňové priznanie študenta (3 replies)
 192. odpočet DPH pri dare (3 replies)
 193. lyžiarsky vlek a registračná pokladňa (4 replies)
 194. - v banke (3 replies)
 195. Potvrdenie o príjmoch zo zahraničia (3 replies)
 196. Občiansky zákonník zmluvy § 51 (0 replies)
 197. §9/1 (6 replies)
 198. vecná výhra (5 replies)
 199. dobrá rada (4 replies)
 200. odmietnutie zaplatenia pracovnej cesty (CP) (11 replies)
 201. budova a odpisy. (5 replies)
 202. Exekúcia a ukončenie živnosti. (3 replies)
 203. PN jen príjem , ktorý sa zahŕňa do príjmu? (2 replies)
 204. Nevýh. hracie automaty a vplyv na koeficient (12 replies)
 205. Zaujimava situacia (stretli ste sa uz s takymto pripadom?) (29 replies)
 206. Príkazná zmluva opakovane? (2 replies)
 207. odpis HM a zrušenie živnosti (2 replies)
 208. Inominátna zmluva podľa §51 občian.zákoníka (3 replies)
 209. Vôbec tomu nerozumiem,čo ja mám s CMR? (2 replies)
 210. Zaokruhlenie DPH (2 replies)
 211. Z akej sumy DPH? (2 replies)
 212. výhra zo stávkovej kancelárie (11 replies)
 213. žiadne náklady (4 replies)
 214. uplatnenie výdavkov (1 replies)
 215. Dotácia na športovú školu (0 replies)
 216. fa za viac obdobi (9 replies)
 217. nafta, benzin (3 replies)
 218. predaj pozemku a časové rozlíšenie (0 replies)
 219. dar omylom (7 replies)
 220. decembrové mzdy (6 replies)
 221. Paušálna daň (8 replies)
 222. Peňažný dar (0 replies)
 223. Prenájom budovy (1 replies)
 224. dokladovanie BU a pokladne (9 replies)
 225. Rozdelenie zisku z roku 2002 vs. DP za rok 2006 (8 replies)
 226. daň. bonus + záhrada (2 replies)
 227. odpis záväzku (5 replies)
 228. zmluva o spolupráci (0 replies)
 229. stravné:zamestnanec & znalec (2 replies)
 230. kúpa osobného auta pre účely nájmu odberateľom-odpočet DPH pri kúpe (17 replies)
 231. musí byť orazený bloček ERP (6 replies)
 232. Zdanenie prijmu z akcii z 1. vlny kuponovej privatizacie (1 replies)
 233. Daňové priznanie - preddavky dane (6 replies)
 234. ešte k paušálným výdavkom... (1 replies)
 235. Zamestanec a spoločnosť. (1 replies)
 236. odpoč. položka na manžela (5 replies)
 237. kniha pohľadávok a záväzkov (14 replies)
 238. prenájom plochy neplatiteľovi DPH (11 replies)
 239. Prevádzkáreň na účely DPH (26 replies)
 240. Príkazná zmluva s občanmi iného štátu (3 replies)
 241. Daň z príjmu /predaj bytu/ (6 replies)
 242. Stravné lístky -vrátenie od zamestnanca (2 replies)
 243. Ročné zúčtovanie zamestnanca - nezdan.časť. (0 replies)
 244. Dôchodcovia suma 45408 (11 replies)
 245. DP (4 replies)
 246. Kontrola z DÚ (2 replies)
 247. určenie spotreby PH na FORD MONDEO (35 replies)
 248. Odpisy (1 replies)
 249. Baliaci material (2 replies)
 250. cena pohonných hmôt (3 replies)