1. Dokladová inventúra (7 replies)
 2. odpisovanie majetku (10 replies)
 3. Odhlasenie k dani z MV (9 replies)
 4. Inventúra PHM v nádržiach (0 replies)
 5. kúpa auta na úver (9 replies)
 6. Odpis (5 replies)
 7. DPH autolekárnička od 1.1.2007? (16 replies)
 8. manželove auto, moja firma (2 replies)
 9. Sociálny fond - nevyčerpaný zostatok (3 replies)
 10. prepočet kurzom (5 replies)
 11. Leasing a zalohy (8 replies)
 12. SZČO a paušálne výdavky (15 replies)
 13. peniaze na BU (9 replies)
 14. prerušenie živnosti a podanie DP FO ,,B" (2 replies)
 15. preddavky a inventarizácia (4 replies)
 16. Služby a DPH (4 replies)
 17. platca/neplatca DPH (služby + obchod) (8 replies)
 18. Daňové priznanie (25 replies)
 19. kúpnopredajná zmluva (5 replies)
 20. Nová sadzba DPH (13 replies)
 21. kompatibilita podvojneho s jednoduchym (0 replies)
 22. Odpočet DPH zo zálohy na kúpu nehnuteľnosti (3 replies)
 23. zaradenie vyhraného mot.vozidla (2 replies)
 24. Dodatočné DP k DPH do konca roka??? (2 replies)
 25. zaplatený sankčný úrok (3 replies)
 26. Problém s faktúrou, ktorú odberateľ neprevzal (31 replies)
 27. ZŤP a zľava (2 replies)
 28. vystavena FA (4 replies)
 29. controlling (1 replies)
 30. nedoplatok VšZP = daňový výdavok? (7 replies)
 31. stravné v SKK - zahran.prac. cesta (3 replies)
 32. ukončenie podnikania a krátk. majetok (3 replies)
 33. ukončenie podnikania a krátk. majetok (0 replies)
 34. Vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov (5 replies)
 35. Odpočet daňovej straty - PO. (27 replies)
 36. Nahlásenie súm vyplatených FO (6 replies)
 37. Ako sa registrovať v členskom štáte EU ??? (0 replies)
 38. Zrážková daň na autorské práva (2 replies)
 39. daňové priznanie pri prerušení živnosti (9 replies)
 40. Poistenie podnikateľa na prelome rokov (4 replies)
 41. pohladavky a prerušená živnosť (5 replies)
 42. Vzor zmluvy (6 replies)
 43. Stravné lístky podnikateľa - zúčtovanie (61 replies)
 44. ODPIS auto (3 replies)
 45. vyradenie HIM (14 replies)
 46. Pausalne vydavky, 2006(2 mesiace) platca DPH (9 replies)
 47. Interná smernica (1 replies)
 48. Vyplnenie daňového priznania DPH (3 replies)
 49. Správne účtovania na konci roka (1 replies)
 50. Zmena adresy (5 replies)
 51. JU (4 replies)
 52. jednoduche uctovnictvo (6 replies)
 53. Účtovanie čerpania SF (4 replies)
 54. odmena pre konateľa (1 replies)
 55. predaj úžitkového auta (7 replies)
 56. autobazar (6 replies)
 57. účtovanie likvidácie zásob (0 replies)
 58. odpisovanie pri Technickom zhodnotení (6 replies)
 59. Podanie DPH (3 replies)
 60. faktura, dobropis a DPH (9 replies)
 61. nezaplatené faktúry a DPH (6 replies)
 62. Výdavky, (1 replies)
 63. Faktúra za službu z PL (2 replies)
 64. Betlehem (1 replies)
 65. veľká zmena HV (4 replies)
 66. zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry (13 replies)
 67. Doklady (17 replies)
 68. Fa bez dodávky materiálu (5 replies)
 69. SZČO a SP (4 replies)
 70. rozpustanie do nakladov (1 replies)
 71. Diéty???? (4 replies)
 72. Registracia za platcu DHP-odpocet dane z drobného hmotného majetku (45 replies)
 73. Stravné lístky (3 replies)
 74. "Diéty" a stravné lístky (1 replies)
 75. preddavok (7 replies)
 76. Pracovná cesta. (10 replies)
 77. Zmena zdanovacieho obdobia DPH (11 replies)
 78. Dar účet 543-nedaňový (6 replies)
 79. Vyplnenie tlaciva DPH (30 replies)
 80. PO a preddavky (1 replies)
 81. Nesprávne vystavené fa (0 replies)
 82. Príjemné sviatky. (2 replies)
 83. vysporiadanie DPH na konci roka (9 replies)
 84. ako zaúčtovať (2 replies)
 85. DPH a obdobie, do ktorého patrí (11 replies)
 86. Zaradenie záhr.jazierka do odpis.skupiny (1 replies)
 87. Dan z motor.vozidiel (6 replies)
 88. Reklamné cukríky do ČR (2 replies)
 89. Uctovne doklady (5 replies)
 90. Nova SPZ na aute (2 replies)
 91. Daň z MV za rok 2007 Bratislavský kraj (1 replies)
 92. Kurz NBS (6 replies)
 93. Doklad o prijatí tovaru z EÚ (1 replies)
 94. DPH od 1.1.2007 (0 replies)
 95. divadelné predstavenie (2 replies)
 96. Nákup nákladného auta - ako tovar? (5 replies)
 97. Záloha a miestne poplatky (7 replies)
 98. FA za telefon a DPH (2 replies)
 99. kod produkcie (0 replies)
 100. kolko si vyfakturovat ??? (4 replies)
 101. Reprezentačné - katalogy, olep auta (7 replies)
 102. Zápis o precenení zásob (2 replies)
 103. Docasne pridelenie zamestancov a DPH (41 replies)
 104. sluzobna cesta (1 replies)
 105. sluzobna cesta (1 replies)
 106. rozdiel v DPH (0 replies)
 107. rozdiel v DPH (0 replies)
 108. uctovanie sluzobnej cesty (7 replies)
 109. obvyklý úrok (2 replies)
 110. Rozúčtovanie výsov na rok 2006 a 2007 (0 replies)
 111. Novela Zákona o DPH 2006 (6 replies)
 112. JÚ a platby týkajúce sa budúceho roku (6 replies)
 113. úrazová poistka-vyplatenie a DPFO (6 replies)
 114. Kúpa úžitkového automobilu z Nemecka (1 replies)
 115. účtovanie súdnych trov a úrokov z omeš. (20 replies)
 116. Poľský zákon DPH (3 replies)
 117. vrátená platba - SPP (7 replies)
 118. Visa karta - DPH a daň z príjmu (30 replies)
 119. Služby súvisiace s nájmom (8 replies)
 120. DPH a reklamné predmety (1 replies)
 121. Dátum poskytnutia služby (2 replies)
 122. export na zivnost (0 replies)
 123. Vypisovanie dokladov (5 replies)
 124. Dodatočný platobný výmer (13 replies)
 125. FA do CZ (1 replies)
 126. Zahraničná FA - kurz zaúčtovania (2 replies)
 127. priem.ceny PHM 2004 (1 replies)
 128. náklad alebo HIM? (7 replies)
 129. Predplatné a zálohová (19 replies)
 130. interny doklad? (6 replies)
 131. tovar po dátume spotreby (0 replies)
 132. KZ DHIM (2 replies)
 133. Dovoz osobného auta-FO. (14 replies)
 134. Účtovanie nákup pozemku (3 replies)
 135. Daňový bonus (2 replies)
 136. Zamestany v zahranici a SZCO na Slovensku (14 replies)
 137. Odpisovať pozemky ? (4 replies)
 138. oprava základu dane (3 replies)
 139. Škoda spôsobená zamestnancom (3 replies)
 140. Vklady konatela (4 replies)
 141. Ako vybrať účtovníčku? (49 replies)
 142. MLM - Amway, Tupperware (5 replies)
 143. prefakturácia miezd (5 replies)
 144. účtovanie polovyrobkov (2 replies)
 145. Nákup tovaru z ČR od plátcu DPH (4 replies)
 146. Účtovanie v JÚ (13 replies)
 147. Výber peňazí pre spoločníka (7 replies)
 148. Oneskorená faktúra a DPH??? (27 replies)
 149. Skonceny leasing-ako dalej (4 replies)
 150. DPH - Preprava osôb (5 replies)
 151. DPH a nájomné (2 replies)
 152. DPH - Šiesta smernica (0 replies)
 153. Clo - Dovoz topanok z USA (1 replies)
 154. Zápočet (5 replies)
 155. Novoročenky (1 replies)
 156. Vstupná cena nákladného vozidla (1 replies)
 157. nakupovanie na firmu (1 replies)
 158. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov v nasledujúcom roku. (56 replies)
 159. Fa slovenskej firme za práce vykonané v EÚ (6 replies)
 160. Hlásenie o príjme a výdaji liehu (365 replies)
 161. Preprava tovaru v režime colného uskladnenie (0 replies)
 162. Hotelové služby - ERP áno - nie (4 replies)
 163. Sro majitelom dalsej sro (4 replies)
 164. daňový bonus (1 replies)
 165. rekonstrukcia nehnutelnosti - najom (11 replies)
 166. vyprostenie vozidla (23 replies)
 167. paušálne náklady živnostníka (1 replies)
 168. Služby do zahraničia (3 replies)
 169. HIM-do akej odpisovej skupiny? (1 replies)
 170. účtovanie prác (1 replies)
 171. TESCO poukazky z odborovej organizacie (0 replies)
 172. CA a Letenky (5 replies)
 173. Súrne prosím o odpoveď - zmena sídla v s.r.o. (6 replies)
 174. LETENKY A DPH (2 replies)
 175. Zmena sídla v s. r. o. (0 replies)
 176. Storno odberateľskej faktúry - členenie DPH (2 replies)
 177. Sociálny fond - dôchodkové sporenie (2 replies)
 178. Položka na faktúre s nulovou hodnotou (4 replies)
 179. Dobropis (1 replies)
 180. "diéty" ak miesto výkonu práce je Rakúsko (6 replies)
 181. Fotografické práce a DPH zahraničie (0 replies)
 182. Dodanie tovaru s inštaláciou (19 replies)
 183. Zrazená daň v zahranicí (1 replies)
 184. zakonne rezervy (40 replies)
 185. Základné imanie Ako zaúčtovať? (3 replies)
 186. dobropis a DP (4 replies)
 187. predaj MV medzi manzelmi (6 replies)
 188. Príkazná zmluva (0 replies)
 189. Príspevok na letáky (2 replies)
 190. Môžem odpočítať DPH? (8 replies)
 191. Slobodný umelec a vedenie účtovníctva (2 replies)
 192. Daňové priznanie za r.2006 (3 replies)
 193. odučtovanie v POHODE (4 replies)
 194. Dodatočn zaplatená daň z MV a daňové výdavky (15 replies)
 195. Autor - platca DPH - predaj vlastných programov do zahraničia (21 replies)
 196. Vyrovnanie pohľadavky - dlžník skrachoval (3 replies)
 197. Kedy budem naozajstný EURópan? (34 replies)
 198. Opravy účtovníctva predošl. roka (7 replies)
 199. Časové rozlíšenie (19 replies)
 200. dala som spravny kurz? (8 replies)
 201. musim fakturu rozdelit?, casove rozlisenie (11 replies)
 202. Účtovanie v JÚ (8 replies)
 203. Odmena študentovi (11 replies)
 204. Plastové bezpečnostné dvere (7 replies)
 205. Priemerna cena PHM kde na nete? (2 replies)
 206. Účtovanie darčekových šekov (8 replies)
 207. Vystavenie faktúry pred dodaním tovaru (7 replies)
 208. Klauzula na faktúre. (3 replies)
 209. Darovanie odpísaného majetku zamestnancovi (1 replies)
 210. registrácia v Poľsku (0 replies)
 211. Prevzatie záväzku (4 replies)
 212. stojan na počítače (2 replies)
 213. Účtovanie zákonnej poistky za auto (6 replies)
 214. Cestovne-Ukrajina (2 replies)
 215. DPH pri FA za službu od zahraničného dodávateľa (2 replies)
 216. Cestovný príkaz (5 replies)
 217. Účetní a daňové odpisy a hospodářský rok (4 replies)
 218. Fa za služby z ČR a DPH (3 replies)
 219. ukoncenie zivnosti k 30.6.2006 (2 replies)
 220. pozemok nadobudnutý vydržaním (0 replies)
 221. Obaly a priznanie (6 replies)
 222. Dovolenka nad rámec ZP (1 replies)
 223. Predaj materialu pod cenu v Bcku (2 replies)
 224. refakturácia poistenia bytu v ČR. (0 replies)
 225. Faktúra do 3 krajiny (1 replies)
 226. lizing a totalka - v JU po 1.1.2004 (0 replies)
 227. Daň z príjmov a odvody (1 replies)
 228. DPH pri odstupnom za predajný bod (7 replies)
 229. Základné imanie (3 replies)
 230. Darčeková poukážka (2 replies)
 231. Sukromny nakup zaplateny fir. plat. kartou (3 replies)
 232. Nákup str. lístkov na budúci rok (9 replies)
 233. Účtovanie na konci roka (2 replies)
 234. stravné alebo stravné lístky? (3 replies)
 235. POMOc-Predaj auta (7 replies)
 236. náklady pre SZCO (4 replies)
 237. Pomoc (6 replies)
 238. sociálny fond - vianočné kolekcie (2 replies)
 239. ako s DPH pri kúpe tovaru z EU (5 replies)
 240. Suvaha pri otvorení účtovníctva (3 replies)
 241. SF - stravovanie vo vlastnom zariadení zaúčtovanie. (4 replies)
 242. predaj bytu-komplikovane (3 replies)
 243. Deň zdaniteľného plnenia (2 replies)
 244. Kalkulačný list (2 replies)
 245. Preradenie auta a predaj (18 replies)
 246. Týka sa ma zákon o liehu? (9 replies)
 247. oprava (1 replies)
 248. Spotrebný úver (2 replies)
 249. Preddavkové faktúry (7 replies)
 250. Náklady (9 replies)