1. Prerušenie živnosti a odpisovanie (37 replies)
 2. Účtovanie faktúr (22 replies)
 3. DPH PREDAJ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (3 replies)
 4. dodatočná doba lízingu (0 replies)
 5. univerzálny stavebný stroj-zaradenie (4 replies)
 6. Vrátenie dane § 46 Zákona o daniach z príjmov (8 replies)
 7. zmluva so SZČO (2 replies)
 8. Clo + DPH dovoz z tretích krajín - ako zaúčtovať? (1 replies)
 9. strata a prenájom (1 replies)
 10. dobropis-rok 2003 (2 replies)
 11. Zrušenie rezervy na opravu IM (7 replies)
 12. Vrátenie nehnuteľnosti (0 replies)
 13. Prijem v USA-odpoc.polozky v angl.jazyku (6 replies)
 14. str.listky za prac.dni? (13 replies)
 15. životné poistenie a dan z prijímu (16 replies)
 16. Ochranné pracovné prostriedky (14 replies)
 17. Zapis na daňovom urade (8 replies)
 18. zaúčtovanie "vianočný kredit" (0 replies)
 19. paušálne náklady (1 replies)
 20. odpis na živnostníka (53 replies)
 21. súkromný lekár a cestovné náhrady (1 replies)
 22. Dotácia (2 replies)
 23. auto v podnikaní bez výdavkov (43 replies)
 24. Danove priznanie (3 replies)
 25. Ako so mzdami za 12/06 (17 replies)
 26. Správne vypísané priznanie k DPH (2 replies)
 27. firemná karta VISA (7 replies)
 28. Manželka na materskej a SZČO (15 replies)
 29. Spriaznena duša (2 replies)
 30. Zahraničná pracovná cesta (5 replies)
 31. Cestoné náhrady pri kuriérskych službách (0 replies)
 32. Ceny v cudzej mene (3 replies)
 33. Dobrá rada (4 replies)
 34. cest.nahrady SZČO a miesto prav. vyk.činnosti (2 replies)
 35. Dan z primu pri predaji nehnutelnosti (16 replies)
 36. Časové rozlíšenie zálohy. (3 replies)
 37. kniha jázd (22 replies)
 38. kniha záväzkov (4 replies)
 39. služba rakúsko (0 replies)
 40. Program na daňové priznanie (23 replies)
 41. ako zauctovat mesacne preplatky leasingovych splatok nad vysku predpisu? (4 replies)
 42. Predaj auta pred skoncenim odpisovania (3 replies)
 43. dobropis za stravné lístky (5 replies)
 44. Dan z nehnutelnosti (1 replies)
 45. Vyradenie vozidla na dopr.inšp. (3 replies)
 46. valutová pokladňa (1 replies)
 47. stravovanie (1 replies)
 48. odpis pohľadávky do 1000 Sk (10 replies)
 49. časové rozlíšenie DPH z akontácie (9 replies)
 50. Preplatenie casti nakladov zamestnancovi (8 replies)
 51. Stravne (8 replies)
 52. Prerušená živnosť v SR, živnosť v ČR (4 replies)
 53. Provízia a deň dodania (1 replies)
 54. Vyradenie starého vozidla (1 replies)
 55. pilon (3 replies)
 56. dan z primu - pozicka (4 replies)
 57. DPH - ČR (1 replies)
 58. koeficient (1 replies)
 59. Stravovanie (3 replies)
 60. da (6 replies)
 61. paušálne výdavky (2 replies)
 62. podiel na zisku (4 replies)
 63. Zmarené investícií (3 replies)
 64. Dan z prijmu (3 replies)
 65. Potvrdenie k dani z prijmu (7 replies)
 66. účtovanie odpisov - budovy (12 replies)
 67. Prerušenie odpisovania (7 replies)
 68. SZČO a preventívna prehliadka (3 replies)
 69. manželka invalidná dôchodkyňa (15 replies)
 70. úhrada DzMV (3 replies)
 71. Pre Daňových Poradcov (3 replies)
 72. Zníženie dane na dieťa (18 replies)
 73. Internet do nakladov...??? (2 replies)
 74. Nevyčerpané dovolenky (4 replies)
 75. PHM v JU (5 replies)
 76. Daň z MV a totálka-havária+plánovaný predaj (5 replies)
 77. Stredoslovenská energetika (4 replies)
 78. dovoz vína (4 replies)
 79. dobropis a prelom rokov (4 replies)
 80. dobropis (3 replies)
 81. Vydavky zamestnancov (3 replies)
 82. živnosť a zamestnanie v ČR (3 replies)
 83. stravné SZČO II. (10 replies)
 84. Auto na úver. (6 replies)
 85. dohoda o vyrovaní - účtovanie????? (0 replies)
 86. FO a prijem z podnikania v CR (4 replies)
 87. stravné SZČO (1 replies)
 88. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (2 replies)
 89. Internet doma do nákladov (2 replies)
 90. výdajky (1 replies)
 91. Prijaté zálohy a DPH (1 replies)
 92. DP - daň z nehnuteľnosti (4 replies)
 93. Zaradenie budovy (4 replies)
 94. Danové priznanie na dan z nehn. (10 replies)
 95. v jan.prijata fa, s dat.dod. a vyst.6/2006? (3 replies)
 96. záväzky (9 replies)
 97. DP a predaj (0 replies)
 98. PC na splátky (6 replies)
 99. Nájomné fakturované do zahraničia (s, bez dph?) (1 replies)
 100. manko v zásobách (9 replies)
 101. Daňové priznanie-úroky z účtov (4 replies)
 102. Ročný kurz českej koruny (1 replies)
 103. Poznamky k uct.uzavierke (11 replies)
 104. Zákonná poistka (4 replies)
 105. faktúra za telefón (4 replies)
 106. Spotreba PHM - Citroen XSARA (4 replies)
 107. Nezd. časť na manželku-poberateľku invalidného dôchodku (6 replies)
 108. príjmy a paušalne výdavky (3 replies)
 109. Stavba (2 replies)
 110. ako predať auto (3 replies)
 111. dan z prijmu za prenajom bytu (151 replies)
 112. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO (7 replies)
 113. úrok z pôžičky (21 replies)
 114. stavba? (2 replies)
 115. Ťahače návesov - spotreba (2 replies)
 116. invalidna dochodkyna (4 replies)
 117. Refakturácia do tretích štátov (18 replies)
 118. Nezdaniteľná časť na manž.a dotácia z ÚP (18 replies)
 119. Strážny pes (5 replies)
 120. Typ daňového priznania (4 replies)
 121. Spotreba-Peugeot 206 (7 replies)
 122. Cestna dan=dan z motorovych vozidiel (4 replies)
 123. Kniha záväzkov (2 replies)
 124. KREDITNÁ karta VISA (1 replies)
 125. Škoda na prepravovanom tovare. (0 replies)
 126. odpis a ukoncenie zivnosti (4 replies)
 127. daň z príjmu - odpočet na manželku (3 replies)
 128. SZČO a faktúry (6 replies)
 129. Registratúrny poriadok a SZČO (7 replies)
 130. ˇživnostník v ČR a súčasne v SR (3 replies)
 131. Úhrada DF na viaceru účtov dodavateľa ?!? (3 replies)
 132. Informačná brožúra (4 replies)
 133. odpisy budovy (1 replies)
 134. použitie prenajatého vozidla (7 replies)
 135. Student VS-dokladovanie prijmu z USA (7 replies)
 136. Prefakturácia nákladov v tej istej sume (6 replies)
 137. Kam má zaplatiť DzMV ???? (11 replies)
 138. INZ.SIETE K BUDOVE (4 replies)
 139. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 140. Majetok zakúpený koncom roka (7 replies)
 141. práca v zahranici - dokladovanie (0 replies)
 142. Prenájom priestoru neplatičovy DPH (3 replies)
 143. príjem z predaja obchod.podielu (17 replies)
 144. dan z nehnutelnosti byt (4 replies)
 145. daň z motorových vozidiel opäť (4 replies)
 146. Náklady po prerušení živnosti (6 replies)
 147. nezdan.čiastka na manželku (11 replies)
 148. predaj domeny (0 replies)
 149. Likvidácia stroja (5 replies)
 150. automobil na súkromné účely (1 replies)
 151. Výpis z Dp (5 replies)
 152. Neplnenie povinného podielu zamestnávania (4 replies)
 153. oznam.povinnosť (8 replies)
 154. Preúčtovanie nákladov (7 replies)
 155. sklad v kvetinárstve (2 replies)
 156. Prenájom motorového vozidla a DP (1 replies)
 157. Nesprávna platba (15 replies)
 158. dispenzor vody (2 replies)
 159. Technické zhodnotenie (2 replies)
 160. Zmena pracov.správcu dane (1 replies)
 161. ...a ide sa na to! (8 replies)
 162. nedoplatok na ZP (10 replies)
 163. komisia alebo poskytovanie služby (0 replies)
 164. vykaz prijmov a vydavkov (1 replies)
 165. Nezdanitelna polozka na manzelku (1 replies)
 166. odpisy nezaradeneho majetku (39 replies)
 167. Milionárska daň (3 replies)
 168. DPH a štvrťrok (12 replies)
 169. Alfa a DPH (4 replies)
 170. nenávratný finanč. príspevok (3 replies)
 171. predaj nehnuteľnosti (2 replies)
 172. cudzi bankovy ucet (13 replies)
 173. Uplatnenie odpoč.položky (4 replies)
 174. Depozit-kaucia v JÚ (1 replies)
 175. Hlásenie o platbách FO - dve adresy (3 replies)
 176. tvorba webových stránok -reklama a dph (1 replies)
 177. fa od SPP (1 replies)
 178. Uznanie bločkov PHM (6 replies)
 179. JU v neinvesticnom fonde (0 replies)
 180. Motocykel a cestná daň (11 replies)
 181. ostatné príjmy (3 replies)
 182. dobropis (11 replies)
 183. Práca v zahraničí (1 replies)
 184. Komunálny odpad (2 replies)
 185. tovar na ceste (13 replies)
 186. DP a vyplnenie výpisu do SP za 2006 (7 replies)
 187. odpis leasing.majetku (1 replies)
 188. záväzky (5 replies)
 189. pohľadávka voči zamestnavateľovi (4 replies)
 190. výkaz o majetku a záväzkoch (39 replies)
 191. Zapis straty v DP FO typ B (3 replies)
 192. DPH v peňažnom denníku (3 replies)
 193. hlásenie o platbách FO (2 replies)
 194. Rodič.príspevok a SZČO (3 replies)
 195. Oprava auto - poisťovňa (4 replies)
 196. Daň z MV za rok 2007 (8 replies)
 197. daňový výdavok? (8 replies)
 198. Odpis HIM - budova (4 replies)
 199. daň z prijmu (3 replies)
 200. DDP - zrušenie (0 replies)
 201. účtovanie kúpy a odpisov úžitk. auta obstaraného formou spotrebného úveru (2 replies)
 202. odpocet DPH - auto kategoria N1G (1 replies)
 203. Upravený základ dane (2 replies)
 204. Súhrnný príjmový doklad (1 replies)
 205. dan z nehnutelnosti (2 replies)
 206. daň z nehnutelnosti (11 replies)
 207. poistenie prenajatého majetku (2 replies)
 208. nepeňažná výhra-televízor (6 replies)
 209. Príjem z prenájmu za viac rokov (1 replies)
 210. Odpisová skupina úžit.automobil (5 replies)
 211. faktura z roku 2006 (5 replies)
 212. uBYTOVACIE ZARIADENIE A DPH (4 replies)
 213. POISTENIE NEZARADENÉHO MAJETKU (3 replies)
 214. nezdanitelne minimum (24 replies)
 215. drozdiel valutová pokladňa (7 replies)
 216. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 217. SZČO a cesťáky (6 replies)
 218. KAUCIA - dlhodobý preddavok (3 replies)
 219. účtovanie DPH (7 replies)
 220. Škoda a poistná udalosť (1 replies)
 221. prerušenie živnosti (2 replies)
 222. zdanenie preplatku ZP (8 replies)
 223. Inventúra - odpis vzorky (0 replies)
 224. Leasing a odpisy (26 replies)
 225. dotácia (8 replies)
 226. zahraničná pobočka vs. dcér. spoloč. (0 replies)
 227. ako zaúčtovať Fa za prácu (2 replies)
 228. Účtovanie kuchyne v PÚ (0 replies)
 229. registračná pokladnica? (3 replies)
 230. Hmotný investičný majetok (1 replies)
 231. Faktúra v nemeckom jazyku (0 replies)
 232. Zaokruhľovanie príjmov a výdavkov (2 replies)
 233. oprava minuleho roku (14 replies)
 234. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (18 replies)
 235. Faktúra v anglickom jazyku (1 replies)
 236. Daňové priznanie ako? (6 replies)
 237. dve otázky (1 replies)
 238. Motorové vozidlo na leasing (2 replies)
 239. tlač spracovanej príjemky (2 replies)
 240. Daňové priznanie -§ 8 (6 replies)
 241. Účtovanie zvierat v JÚ (9 replies)
 242. Výdavky pred začatím podnikania (20 replies)
 243. podv. účtovníctvo ... ako na to? (1 replies)
 244. Platenie soc.poist. (4 replies)
 245. Faktúra z Čiech.... (2 replies)
 246. Havarijne poistenie mot.vozidla (5 replies)
 247. Penažný denník (18 replies)
 248. Danový bonus (2 replies)
 249. Kurz jednoduchého účtovníctva (0 replies)
 250. Zimné pneumatiky a auto na leasing - odpisy (8 replies)