PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Dodatočné DP po kontrole.
 2. postupenie leasingu
 3. Vypis z BU
 4. uctovanie urokov z uveru v JU
 5. Združenie FO a zrážková daň
 6. zaplatená záloha za školenie
 7. DPH
 8. Obchodovanie s CZ
 9. DPH-platca-neplatca
 10. Milionárska daň
 11. Výstavba trafostanice
 12. Vratenie DPH z ineho clenskeho statu EU
 13. Vyúčtovacie faktúry - §25?
 14. Zálohová FA + DPH
 15. Zaradenie HIM
 16. najom bytu
 17. cestovné frekventantov
 18. DPH z Prima karty
 19. zaúčtovanie daní a dotácií
 20. cestná daň a pokuty
 21. Daňová povinnosť pri prenájme
 22. začinam s uctovnictvom
 23. Auto
 24. vodná elektráreň-kto má skúsenosť?
 25. Rozpoctova a prispevkova organizacia..
 26. dan z mot. vozidiel
 27. Zrýchlené odpisovanie
 28. DPH pri preprave v zahraničí
 29. PMH na stranke Slovnaft
 30. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
 31. poplatok daňovému zástupcovi
 32. Olepovačka hrán - odpisová skupina 2?
 33. Vystavenie faktury
 34. Je mozne uctovat doklady bez casovej naslednosti?
 35. Je mozne kupit byt bez DPH
 36. živnosť vs autorská zmluva
 37. Nákup tovaru?
 38. Daňové priznanie
 39. Poistná udalosť
 40. Darček pre zákazníka
 41. Pracovna odev
 42. vyvoz
 43. Opatrovateľstvo
 44. Falošný odberateľ a DPH
 45. prevod majetku SZČO na s.r.o.
 46. tovar venovany do sutaze
 47. Faktura z roku 2005
 48. Odvody do SP
 49. Neplatca DPH prevadz. réžia
 50. Odpisovanie HIM
 51. poistné do SP a ZP
 52. zriaďovacie výdavky
 53. Stravné pri ZPC
 54. SZCO + sukr. auto, Odpisovanie 6,20 bez odpisovania PHM?
 55. Nákup stavebného pozemku-DPH
 56. Úhrada pohľadávky inej firme
 57. zahraničná faktúra
 58. Evidencia vozidla nakladnej dopravy
 59. Les a spoločné hospodárenie
 60. Stali sme sa platcami...
 61. Štatisticke hodnoty EURa k INTRASTATu
 62. cestovné náhrady
 63. Živnosť v SR a ČR súčastne
 64. dedičská daň v maďarsku
 65. Vreckové pri zahr.prac.ceste-SZČO
 66. §49 ods. 8 - odpočítanie DPH z osobných áut
 67. stanovy poľn.družstva
 68. Vrátenie dane z mot. voz.
 69. Predaj auta FO
 70. Náklady na reprezentáciu?
 71. vykopove prace
 72. Kontrola kvality výrobkov
 73. preplatok za rok 2005
 74. Neplatca DPH+kúpa budovy
 75. Predaj a nákup os.automobilu
 76. Fakturovaný reklamný bilbord.
 77. DPH pri dočasnom prideleni zamestnanca
 78. vystavene dobropis do EU
 79. Paušalne výdavky, remeselník
 80. prevod CZK meny na EUR menu cez val.pokladne
 81. Neuhradene fa.?
 82. Danove priznanie
 83. Učtovanie blankozmenky
 84. likvidácia poistnej udalosti
 85. Vrátenie preplatku z VŠZP
 86. PN a živnostník
 87. kurz-zdanitelne plnenie
 88. Číslo daňového dokladu
 89. pokuta
 90. kúpa automobilu-povinnosti...
 91. Tuzemská FA vystavená pred dod. tovaru
 92. Chýbajúce IČ pre DPH na faktúre
 93. Spotreba pohonných hmôt.
 94. Zdanenie príjmu za výherné automaty
 95. SZCO a fakturacia do zahranicia
 96. Faktura z CZ - kurz pre samozdanenie
 97. vyradenie auta z majetku do osobného užívania
 98. Predaj MV pod zostatkovú cenu
 99. faktúry
 100. ODVOLANIE - KOOPERATIVA
 101. "bločky" z METRA do knihy faktur ??
 102. zaokrúhlovanie príjmu zo socialneho fondu
 103. Športový deň.
 104. Upomienka od Orange
 105. mozme montazne a ine prace dat do OC v leasingu
 106. FO SZČO chodí pracovať do Rakúska
 107. FO SZČO osobný vklad v USD
 108. Registrácia za platcu DPH v Čechách
 109. FO SZČO-osobný vklad v USD
 110. 3 problémy so samozdanením
 111. Služobná cesta - DPH
 112. Mesačná pracovná cesta v USA
 113. Konateľ - sro
 114. Zahraničná sl.cesta
 115. devízový účet
 116. Škoda na automobile a lizing
 117. DPH a osobný automobil
 118. ABRA G2 uctovanie POMOOOOOOOOOC
 119. stavebne prace a EU
 120. zahraničná pracovná cesta
 121. sukromne vozidlo
 122. tovar s montážou
 123. EU a vývoz
 124. Dátum dodania služby
 125. Sro - prenájom auta od spoločníka
 126. pokuta za kavu
 127. pripojenie internetu
 128. Daň z príjmu - súbeh pracovnej zmluvy a dohody o vykonaní práce
 129. služba do CZ-s DPH alebo bez DPH
 130. Dovoz tovaru z čiech, DPH
 131. Vyradenie z evidencie ešte neodpísaného auta
 132. Úver, exekúcia
 133. Neydanitelna suma
 134. Daň z príjmov
 135. Krátkodobá pôžička spoločníka
 136. Prevody medzi podnikateľmi
 137. účtovanie pozemku
 138. byty-nájomné+zálohy za energie
 139. Jednoduche alebo podvojne uctovnictvo?
 140. bankove vypisy stacia z PC?
 141. oprávnený výdavok
 142. Povinnosť viesť PU
 143. oprava faktúry.
 144. Nesprávne podané daňové priznanie
 145. Zásielkový predaj - ČR
 146. Dlhodoby majetok
 147. odpisová skupina-výťahy, vzduchotechnika
 148. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz
 149. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz
 150. projekt požiarnej ochrany
 151. Obrat a platenie DPH
 152. Zaradenie kuchyne
 153. subor majetku
 154. Stravenky v PU
 155. Odpisovanie budovy v období prechodného užívania.
 156. manko a DPH
 157. Prenajom kancelarii Rakuskej firme
 158. Nákup konvice,....
 159. Zálohová FA a DPH
 160. DPH a nevýherné hracie automaty
 161. Kolko stoji jed.uctovnictvo?
 162. Vykazy na colnicu
 163. Daňová kontrola
 164. auto z autopožičovne
 165. Zamestnanci vyslaní na SC v tuzemsku
 166. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
 167. Uplatnená a odvedená DPH s miestom dod. v zahraničí
 168. Služobná cesta a DPH
 169. Začínam SZCO
 170. leasing úžitkového auta
 171. Potvrdenka
 172. dedenie,darovacia zmluva,tarcha
 173. Prikazna zmluva
 174. Manko v pokladni-likvidácia firmy
 175. Parkovacie miesto - účtovanie
 176. FA bez DPh
 177. DPH
 178. Zdaňovanie príjmov zo zahr.
 179. Zaradiť alebo do nákladov
 180. STK
 181. Dodanie služby do CZ.
 182. Daň z výhry
 183. príjem zo socialneho fondu
 184. vývoz/nevývoz
 185. cenový rozdiel
 186. samozdanenie
 187. Dovoz z Nem. a Hladam uctovnika
 188. úhrada faktúry
 189. Osobitná sazba dane v roku 2002
 190. zaradenie nehnuteľnosti-rozdel.KC
 191. Nová otázka = Nová téma (neplatí ak má absolútny súvis s témou). Stravné
 192. dodanie tovaru do EU a dátumy DPH
 193. SZČO a súkromná nehnuteľnosť
 194. Zdaňovanie odmien v súťaži
 195. finančný leasing - nedoplatok
 196. predaj auta
 197. Prepravné služby súvisiace s dovozom tovaru do SR
 198. Poistné zaúčtované 2x do nákladov
 199. účtovníctvo
 200. predaj bytov DPH
 201. Pokuta za oneskor.podanie priznania-odpustenie
 202. Uplatnenie strát minulých rokov
 203. prenos daň.povinnosti - neplatca DPH
 204. predaj pod nákup
 205. úhrada fa. cez AKCENTA.CZ
 206. Prefakturácia služieb
 207. Preplatok
 208. kontrola z colného úradu
 209. správne vyplnenie tlačiva DPH a dodanie služby zahr. odberateľovi
 210. VPD
 211. Zápočet
 212. Oprava fa.a DPH
 213. suhrnny vykaz-pokuta
 214. prenos daň.povinn. - neplátca DPH
 215. Prefakturácia revíznej správy
 216. Nákup materiálu, následne faktúra
 217. kedy je posledny termin
 218. kedy je posledny termin
 219. danova povinnost a odpocet
 220. zmluva o pôžičke-nevrátená pôžička
 221. DPH služby z tretích štátov.
 222. DPH a oprava faktúry(dobropis)
 223. PREDDAVKY DZPPO - predpis DÚ ?
 224. Daňová kontrala - DzP
 225. Dovoz ojazdeného auta
 226. DPH advokáti!!!
 227. Paušálne výdavky za rok 2006
 228. Zálohové faktúry-Nemecko
 229. DPH -kráždež odpisovaného majetku
 230. Dan na vystupe z nezdanovanej cinnosti
 231. FV-rozvoz tovaru-bez DPH ???
 232. Mandátna zmluva a DPH (EU)
 233. Jednorázový zákazník
 234. Neplnoletý obchoduje zo žuvačkami
 235. Prísada do benzínu-ANABEX
 236. Športový klub
 237. Kupa DVD rekorderu
 238. Cestná daň
 239. Odvody
 240. LCD televízor a kamerový systém
 241. Zaokruhlovanie DPH v CZ
 242. Oslobedenie od DPH - bonus
 243. úhrada pohľadávok mínus záväzky
 244. platenie DPH - vedenie účt.
 245. DPH za sprostredkovanie ubytovania
 246. Refakturácia dialničných poplatkov
 247. Prenájom strojov a zrážková daň
 248. Refakturacia penale
 249. Zákazník /DPH/
 250. DPH - reklamácia vrámci EÚ