PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. na služobku vlastným vozidlom
 2. Stará faktúra.
 3. životné poistenie
 4. náklady na reprezentáciu a DPh
 5. SURNE: bytovy alebo nebytovy priestor ?
 6. Prenájom bytu
 7. pracovna cesta
 8. Planovanie a prognostika
 9. Krádež auta
 10. ČECHY-diéty
 11. Zľava na faktúre
 12. Daň z predaja bytu
 13. úžitkové vozidlo
 14. 491 Vlastné imanie fyzickej osoby
 15. pokuta
 16. Deň účtovného prípadu - súdne spory
 17. Zmluva o postúpení pohľadávky
 18. Zahraničná prac.cesta a 3 rôzne meny
 19. Storno poplatok
 20. Účtovanie postúpeného leasingu u postupcu.
 21. daňové úľavy
 22. DPH pri nájme dopr.prostriedku do ČR
 23. Odplatné postúpenie pohľadávok z daň. hľadiska
 24. ako zaúčtovať?
 25. účtovanie faktúr
 26. Dodatočné daňové priznanie
 27. Darovanie domu s dlhom
 28. fakturácia dopravy a stravného
 29. pripočítatelna položka
 30. uctovne knihy v CM
 31. Kedy si otvoriť živnosť?
 32. Postúpenie leasingu
 33. Odpis pri leasingu
 34. chyba v určení dane
 35. Nákup vianočných kariet
 36. stornopoplatok
 37. Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania ZP
 38. nákup materiálu z ČR
 39. vystavenie fa rakuskej firme
 40. Sponzorstvo liečebného pobytu
 41. úroky z pôžičky od spoločníka
 42. Exekúcia zamestnanca
 43. zaradenie kombajnu do odpisovej skupiny
 44. Vrátený preplatok ZP
 45. Zaradenie do odpisovej skupiny
 46. + položka a DPH
 47. Odpisy stavieb
 48. povinná zimná výbava
 49. Predaj obrazov
 50. Avízo o platbe kartou
 51. Daňová kontrola - obľúbené
 52. náklady a DN
 53. Prehľad o zrazených predd.pokuta
 54. prenájom auta na podnikanie
 55. prenájom auta na podnikanie
 56. prenájom auta na podnikanie
 57. prenájom auta na podnikanie
 58. Náklady za auto pred ukončením dedičského konania
 59. Zaúčtovanie faktúry na prelome rokov
 60. účtovanie príspevku z Úradu práce...
 61. umývanie auta
 62. Účtovanie dotácií (SHR)
 63. pokladňa
 64. Stavba a technologická časť.
 65. Debetný úrok banky a osobná spotreba FO
 66. Mladá krajčírka - hľadá zákazky
 67. Začíname, s. r. o.
 68. Oslobodenie od dane
 69. 1Sk notebook Orange
 70. Keď chýba pokladničný doklad /blok/
 71. Prehľad o preddavkoch na daň - pokuta
 72. OBSTARáVACIA CENA
 73. Škoda na os.automobile a náklad!
 74. Účtovanie strav. lístkov
 75. kurz
 76. Dovolenka a PN
 77. Záloha na nákup DHIM v JÚ
 78. pozastavenie zivnosti - znalec
 79. Fakturacia do zahranicia - pomoooc
 80. 474-saldokontový?
 81. Doplatok do priemerného zárobku
 82. stravné v §8
 83. expiracna doba
 84. ohodnotenie drobného majetku
 85. Daňová kontrola - DPH
 86. Daň.kontrola-vyjadrenie sa k protokolu
 87. Medzinárodna preprava
 88. Ob.register
 89. poháre
 90. Prenájom nehnuteľnosti
 91. nákup cez QUATRO
 92. aktivácia VP prepravy
 93. Zahraničná pracovná cesta a preddavok
 94. Faktúra podľa par. 71
 95. Dovoz alebo sprostredkovanie
 96. Dovoz tovaru z Polska
 97. ako to vyplatit zamestnancovi
 98. Lekár a založenie s.r.o.
 99. odvadzanie odvodov SP a ZP
 100. §8 ZoDP a náklady na MV versus cestná daň
 101. športovci
 102. predaj neodpísaného auta
 103. Zdanenie platiteľa pri vopred dohodnutej cene ako neplatiteľa
 104. Zdanenie platiteľa pri vopred dohodnutej cene ako neplatiteľa
 105. DPH a pestovatelske palenie
 106. znizenie zisku SZCO
 107. chyba zaúčtovania r.2005
 108. Zrusenie zákonej poistky na mot. vozidlo
 109. Registrácia mesačného platcu DPH
 110. Ako zaúčtovať exekúciu?
 111. účet 474-nutná analytika?
 112. Účtovanie športového klubu
 113. Socialny fond
 114. HIM zaradenie do odpisovej skupiny
 115. Socialny fond
 116. PHM a autoškola
 117. Oprava auta
 118. samozdanenie?
 119. DPH zo služby prijatej v ČR
 120. traktor na lizing
 121. Účtovanie v poľnohospodárskom družstve
 122. Nákup nového auta
 123. MAJETOK SZČO POUŽÍVANÝ V SRO
 124. dialničná nálepka
 125. dodanie: EU do Rumun.
 126. vrátenie DPH zo zahraničia - podklady
 127. Prehlad o zrazenych preddavkoch A preddavky na dan
 128. obstarávacia cena
 129. dph služby
 130. DPH EÚ
 131. leasing-kúpna cena
 132. Povolenie na predaj a prevadzkaren
 133. socialny fond + pokuta
 134. dlhodoby uver z banky-bezucelovy
 135. T1 a TSK
 136. predcasne ukoncenie leasingu
 137. práca v čechách viac než 183 dní v roku
 138. DPH - nákup zo Švajčiarska
 139. dobropis a DPH
 140. od 1.11. sme platcami-ako vystavým fa?
 141. pozicka
 142. Ukončenie lízingu po havárii
 143. Paušálne výdavky
 144. Prefakturovanie bank.poplatkov a DPH
 145. kontrola :-(
 146. Pripísaná súma na účet
 147. zaradenie trafostanice do majetku
 148. zaúčtovanie mínusovej FA
 149. Občerstvenie obch.partnerov na výstave
 150. Zaradenie IM oneskorene
 151. Odpočet dane pri zriaďovacích výdavkoch
 152. Plán odpisov
 153. Faktúra -3 krajiny
 154. Faktúra do 3 krajín
 155. DOVP a DOBPŠ
 156. Nájom a prefakturácia tovarov a služieb
 157. Zálohové platby za energie
 158. Došlý zahraničný dobropis
 159. Dovoz tovaru
 160. Certifikácia I. stupeň
 161. rozdiel na Bu a v denníku
 162. Poistenie ušlého zárobku vs. DzPFO
 163. DPH a neskoré úhrady
 164. Predaj vlastnickeho a clenskeho prava
 165. PROJEKCIA FINANČNÝCH VÝKAZOV
 166. Zaradenie osoboného motorového vozidla
 167. na ake ucty to zauctovat?...cestovne
 168. Vzájomný zápočet faktúr
 169. Zaciatok podnikania
 170. Karta CCS
 171. Dobropis
 172. predaj osobného auta
 173. dan za predaj bytu
 174. ťažné zariadenie
 175. DPH k fa vystavenej v cudzej mene
 176. Bankový účet v zahraničí
 177. Ročné zúčtovanie predavkov na daň
 178. Začiatok podnikania
 179. kolky...uctovanie
 180. Ako s prenájmom?????
 181. Podanie danoveho priznania dedicom
 182. material prijatý neskôr
 183. hlavne rozdiely medzi uctovnictvom SR a CR
 184. Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom
 185. Odpisy
 186. pojem pridelenie zamestnancov
 187. predaj pozemkov
 188. Stavné v zahraničí pri polovičnom prac. úväzku
 189. Zlúčenie s.r.o. a nepreinvestovaná daňová strata
 190. DPH a sociálny fond
 191. pokuta na faktúre
 192. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 193. Sociálna poisťovňa
 194. Quatro
 195. Odpisy staršieho úžitkového vozidla?
 196. zrazená a odvedená daň
 197. Iformácia o predaji použitého tovaru
 198. Pôžička konateľa - výbery z ATM
 199. DU kontrola preddavkov
 200. Registračný poplatok
 201. sociálny fond
 202. havária a daň z motor.vozidla
 203. Zbozi z CR
 204. Skladova evidencia v PU
 205. ukončenie živnosti
 206. Fakturácia sprostredkovania dopravy
 207. DPH pri kupe PHM do auta z pozicovne
 208. danove priznanie SZCO
 209. Vyhotovenie faktúry
 210. Zivnost a osobny ucet
 211. Overenie platiteľa na internete
 212. Paušálne výdavky a leasing
 213. PHM - bločky
 214. cestovne do prace
 215. ako vyplniť dodatočné DP?
 216. dodanie služby
 217. Opravne DPH?
 218. DF a neexistujúca firma
 219. neúplné IČ DPH na odberateľskej fa
 220. kon do nakladov
 221. Úhrady faktúr
 222. Certifikácia - Manažérske účtovníctvo -prednáška a skúška
 223. SZČO -stravné
 224. uctovanie prostriedkov z EU
 225. Tlačivo faktúry
 226. DPH
 227. účtovanie expirovaných liekov
 228. expiracia liekov v lekarni
 229. počítač na splátky
 230. učtovanie
 231. rozdiel v suvahe
 232. ODPISY
 233. zmrzlinový stánok
 234. Leasing - platenie len poistky
 235. socialny fond
 236. oceňovanie výroby - kde hľadať manuál
 237. DPH
 238. Vystavenie faktúry za opravu
 239. kurzové rozdiely na 042
 240. Poskytnutá zľava
 241. Kurzový lístok Citibank
 242. Osobné auto
 243. Ako zaučtovať úroky z úveru
 244. Zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania dane a priznanie k DPH
 245. Správa dani -Sankčný úrok
 246. dedicstvo - zavet alebo darovanie?
 247. Predčasné ukončenie leasingu
 248. Preplácanie súkromného zdravotného poistenia
 249. Bartrový obchod a jednoduché účtovníctvo
 250. Finančný leasing