1. Povinnosť bežného účtu (8 replies)
 2. Prenajom a energie co s tym teraz ????? (10 replies)
 3. Príkazná zmluva problém oko daniť či nedaniť (6 replies)
 4. Koncoročná uzávierka (2 replies)
 5. Služby - ako účtovať? (7 replies)
 6. Odstupné nad rámec zákona (2 replies)
 7. tlačivá (10 replies)
 8. nákup a predaj tovaru (0 replies)
 9. refakturacia (4 replies)
 10. cestna dan (15 replies)
 11. Účelové sporenie (8 replies)
 12. Odpis časti nehnuteľnosti (1 replies)
 13. Faktúra - vystavená FO Belgičanovi (11 replies)
 14. Faktúra od Orange-u a DIČ? (7 replies)
 15. Náklady na stravu (6 replies)
 16. odpocet DPH - nákup motorky (1 replies)
 17. do spotreby? (2 replies)
 18. Kurzový rozdiel (0 replies)
 19. Storno faktúry (7 replies)
 20. Musím podávať Daňové priznanie k DzMV? (6 replies)
 21. faktúra na prijatý preddavok (1 replies)
 22. Prenájom automobilu fyzickej osobe (8 replies)
 23. Účtovanie zásob spôsobom B - koniec roka (4 replies)
 24. Náklady na ambulanciu vo vlastnom dome (4 replies)
 25. Daň z nájmu (21 replies)
 26. Účtovanie zásob spôsobom B - koniec roka (6 replies)
 27. Inzercia v časopise v ČR a DPH (9 replies)
 28. Ako zauctovat preddavkovu odfa (4 replies)
 29. naklady pred zacatim podnikania (5 replies)
 30. Zistenie IČ DPH a IČO firmy z Maďarska (5 replies)
 31. dan z kreditných úrokov (18 replies)
 32. odstupné a daň (3 replies)
 33. Preddavok na daň (77 replies)
 34. predaj neodpísaného majetku (6 replies)
 35. nezdanitelna čast (4 replies)
 36. Zauctovanie inventury v PU POHODA (4 replies)
 37. UKONCENIE ZIVNOSTI A ZAUCTOVANIE NEODPISANEHO AUTA (1 replies)
 38. fakturácia DPH z nájomného (1 replies)
 39. Fakturácia za nájom pozemku s infláciou (2 replies)
 40. RZD pri min.mzde (5 replies)
 41. podpora predaja 2+1zdarma (2 replies)
 42. Zabudli sme vystaviť fa (21 replies)
 43. Zaradenie nákl. auta (10 replies)
 44. doprava (3 replies)
 45. Daň z pozemku (2 replies)
 46. Darovanie auta a následný predaj (2 replies)
 47. Dobropis po úhrade FA (1 replies)
 48. Vyplnenie tlačiva na daň z pozemkov (5 replies)
 49. neexistujúce pohľadávky (6 replies)
 50. hrozi mi za to pokuta? (1 replies)
 51. pomerne odpocitanie (10 replies)
 52. Fa za službu (2 replies)
 53. preddavok v omege-zauctovanie (2 replies)
 54. Stravné lístky (18 replies)
 55. Spracovanie materiálu a DPH (7 replies)
 56. Toner do nákladov?? (5 replies)
 57. DAN Z MV (1 replies)
 58. nákup velkoplošnej tlačiarne (6 replies)
 59. Uz zasa leasing (19 replies)
 60. zabudnutá faktúra z EU (3 replies)
 61. Daň z MV - pomoc (3 replies)
 62. Predaj PC cez Quatro (8 replies)
 63. Neuplatnený daňový bonus u zamestnávateľa (3 replies)
 64. investičny majetok (2 replies)
 65. služba alebo tovar (9 replies)
 66. peniaze (4 replies)
 67. zaradenie majetku (3 replies)
 68. práca v Čechách na dohodu (0 replies)
 69. Vyradenie dlhodobého majetku (6 replies)
 70. technicke zhodnotenie majetku (12 replies)
 71. odpisovanie nehnutelného majetku (7 replies)
 72. Kamerový systém (11 replies)
 73. Cestovné náhrady ako súčasť mzdy, čo s tým ? (1 replies)
 74. Dôchodca a odvody do zdravotky (0 replies)
 75. preprava z D DO AT (2 replies)
 76. Účtovanie stravovania (16 replies)
 77. DPH a poisťovňa (4 replies)
 78. preprava z D DO AT (2 replies)
 79. Nezdanitelná čiastka na deti v ČR (9 replies)
 80. podnikateľský či súkromný účet??? (26 replies)
 81. Nákup nafty v zahraničí (1 replies)
 82. devízový účet (1 replies)
 83. Opravná položka (0 replies)
 84. stravné zamestnancov a DPH (25 replies)
 85. CCS (1 replies)
 86. vrátenie pôžičky (6 replies)
 87. Doprava z Brna do BA (6 replies)
 88. Zdaňovanie leteniek (0 replies)
 89. Príkazná zmluva (66 replies)
 90. Nové výkazy k ERP od 1. 1. 2007 (28 replies)
 91. je to repre? (5 replies)
 92. Aké tlačivo k dani z príjmov. (6 replies)
 93. Odlozena dan. pohladavka/zavazok (2 replies)
 94. Odvody do ZP a SP nad rámec povinnosti (9 replies)
 95. odsúhlasenie pohľadávok (13 replies)
 96. Starobný dôchodca a ročné zúčtovanie. (14 replies)
 97. splátkový kalendár el.energia (0 replies)
 98. koeficient (2 replies)
 99. dodatočne doručené faktúry a DPH (3 replies)
 100. Ako postupovat pri ohlasovani kupy a predaja domu (7 replies)
 101. Den zdanitelneho plnenia (3 replies)
 102. pohonné hmoty (1 replies)
 103. DPH z IM (0 replies)
 104. Neuhradená OF - prelom rokov (1 replies)
 105. SZČO a cestovné náhrady - ako na to (44 replies)
 106. ako zaúčtovať (6 replies)
 107. SZČO, nepodané daňové priznanie pre daň z MV (12 replies)
 108. Majetok - hala (5 replies)
 109. prerušena živnosť a DPH (0 replies)
 110. Televízor v sklade predajne a koncesionársky poplatok. (3 replies)
 111. kurzové rozdiely (10 replies)
 112. poistné (3 replies)
 113. predčasne ukončený lízing a DPH (4 replies)
 114. Dlhodoby fin. majetok (1 replies)
 115. Opis faktúry (12 replies)
 116. Zvysovanie nakladov (7 replies)
 117. žiadosť o vrátenie daň. bonusu (4 replies)
 118. Príjem FO (6 replies)
 119. evidencie tržieb - registračná pokladňa (42 replies)
 120. AKo zauctovat vratenie platby (4 replies)
 121. Koeficient DPH pri najme nehnutelnosti (4 replies)
 122. Praca v zahranici, predaj nehnutelnosti na Slovensku a danove priznanie (11 replies)
 123. daň z motorových vozidiel r. 2007 (4 replies)
 124. Zápočet fa a dobropisu (4 replies)
 125. DPH pri tovare z Číny (1 replies)
 126. Prehlásenie do druhej poisťovne (3 replies)
 127. Stavebné práce. (8 replies)
 128. Diéty v zahraničí (8 replies)
 129. UKONCENIE ZIVNOSTI A ODPIS AUTA (3 replies)
 130. Tvorba rezervy na služby. (8 replies)
 131. Zmluva o používaní vozidla - ako účtovať PHM? (3 replies)
 132. Zdaňovacie obdobie 1 mesiac (22 replies)
 133. oprava auta (3 replies)
 134. Prevod z podnikatelskeho uctu (3 replies)
 135. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti (5 replies)
 136. Registračná pokladňa (7 replies)
 137. DDS a sporenie právnickej osoby (1 replies)
 138. BOF leasing - nevyčíslený úrok (7 replies)
 139. Veterinár-Zdravotná starostlivosť (0 replies)
 140. Postúpenie pohľadávky (0 replies)
 141. postúpenie pohľadávok (0 replies)
 142. prepravne tovaru verzus materialu (8 replies)
 143. Leasing - odpis (5 replies)
 144. oslobodenie od DPH (5 replies)
 145. úhrada záväzku exekúciou z devízového účtu (5 replies)
 146. Kurzové rozdiely (39 replies)
 147. Naklady (2 replies)
 148. Konateľ, zamestnancom a zdrav. poist. (4 replies)
 149. DESIGN MANUÁL (4 replies)
 150. služba z EU a sadzba 19% (2 replies)
 151. Vyrovnávací podiel - vyplatenie, zdanenie (2 replies)
 152. RAM (1 replies)
 153. daň z príjmu SZČO (4 replies)
 154. Predaj nehnuteľnosti a daň (9 replies)
 155. ako zaradiť (4 replies)
 156. Dve sadzby dane (3 replies)
 157. DPH (1 replies)
 158. Daň za motorové vozidlá (15 replies)
 159. automobil a DPH (9 replies)
 160. kurzové rozdiely (12 replies)
 161. odpis dph z auta - uplne zaciatocnicka otazka (4 replies)
 162. Služba poskytnutá v ČR (8 replies)
 163. Aku zmluvu? (18 replies)
 164. čo s darom z účtu? (7 replies)
 165. sprostredkovateľ SDS + zamestnanec (4 replies)
 166. úprava odpočítanej dane pri IM (25 replies)
 167. Podiely zo spoločnosti-daň z príjmu (1 replies)
 168. DPH z fa EU (31 replies)
 169. Zaradenie ďalších nákladov suvisiacich s leasingom. (1 replies)
 170. Os. automobil a manželia.... (4 replies)
 171. do príjmu aj nemocenské? (2 replies)
 172. Pracovný pomer, živnosť, dohoda (2 replies)
 173. Vlastné motorové vozidlo... (1 replies)
 174. Odpočet DPH z dialničných známok (5 replies)
 175. paušálne výdavky (5 replies)
 176. Odpočet dane na manželku (7 replies)
 177. Sadzba cestovných náhrad (3 replies)
 178. Cestna dan (1 replies)
 179. Náklady na dopravu (6 replies)
 180. Platba sukromnou kartou (2 replies)
 181. Dodatočné daň. priznanie - 2005 a pokuta (5 replies)
 182. Neuplatniteľná DPH z hľadiska dane z príjmu (10 replies)
 183. dobropis (0 replies)
 184. Predčasne splatený lízing a daňový dopad (14 replies)
 185. Ako napraviť chybu (9 replies)
 186. priebezne polozky (24 replies)
 187. Úroky (3 replies)
 188. DPH - koeficient (5 replies)
 189. Automobil na uver -ako uctovat ? (41 replies)
 190. Zučtovanie rezerv (7 replies)
 191. Predaj auta v IM a DPH (11 replies)
 192. kam to mam zapisat (6 replies)
 193. KNIHA JAZD-sukromne a sluzobne jazdy (3 replies)
 194. Nadmerny odpočet a účet združenia (9 replies)
 195. Domotané účtovníctvo (26 replies)
 196. hnuteľný majetok (1 replies)
 197. Kurz pri prepocte zahr.meny (2 replies)
 198. Odpočet daňovej straty (4 replies)
 199. Platba kartou a DPH (34 replies)
 200. stávková kancelária (11 replies)
 201. ako viesť JU (7 replies)
 202. Daňové priznanie (9 replies)
 203. Daňový bonus (5 replies)
 204. vklad peňazí do pokladne od spoločníka (7 replies)
 205. Nadobudnutie tovaru zo zahraničia bez fa (2 replies)
 206. notárska úschova (0 replies)
 207. likvidačný zostatok (0 replies)
 208. tombola (8 replies)
 209. Živnosť - spracovanie údajov (31 replies)
 210. FO-SZČO a nájomné nehnuteľnosti (18 replies)
 211. Nákup užitkového automobilu (N1) - DPH a odpisy (4 replies)
 212. účtovanie DPH (1 replies)
 213. Musia byť na bločku moje údaje keď kupujem LIEH? (68 replies)
 214. Združenie FO (40 replies)
 215. Uplatnenie vydavkov FO-nepodnikateľ (2 replies)
 216. Nevyplatená pohľadávka (9 replies)
 217. oznamovacia povinnosť (4 replies)
 218. sezónny bonus (1 replies)
 219. Registračná pokladnica (3 replies)
 220. Paušálne výdavky a preplatok RZ (12 replies)
 221. zrážková daň (0 replies)
 222. predčasne ukončený lizing osob.automobilu (0 replies)
 223. Ako zaúčtovať ??? (8 replies)
 224. zákon o DPH § 13 ods.1b (6 replies)
 225. Taxikár a DPH (2 replies)
 226. zamestnanec stratil lístok na vlak (7 replies)
 227. Colná sadzba na zdravotnícke pomôcky (12 replies)
 228. Diéty bez cestovného? (4 replies)
 229. Kvetinárstvo (25 replies)
 230. Domáci internet do nákladov. (17 replies)
 231. §53 ods.5-DPH ukradnuté leas.vozidlo (5 replies)
 232. Výkaz súvaha (14 replies)
 233. dialničná známka (4 replies)
 234. Zauctovanie kurzoveho rozdielu na konci roka (19 replies)
 235. Účtovanie skladu (18 replies)
 236. Preddavky na daň z prijmu FO v roku 2007 (43 replies)
 237. predaj tovaru do zahraničia (2 replies)
 238. Danove vydavky (1 replies)
 239. výsledok hospodárenia (1 replies)
 240. Kúpa DHM od FO nepodnikateľa (3 replies)
 241. platba zo zahraničia (12 replies)
 242. Po francúzsky - PÚ - terminológia (18 replies)
 243. zaúčtovanie cestovných náhrad do PD (1 replies)
 244. Novela 688/2006 (1 replies)
 245. Domáci telefon (6 replies)
 246. moze dat SZCO cestovny prikaz do s. r. o. (2 replies)
 247. Preplatok z roč.zúčt.preddavkov poistného (11 replies)
 248. nechapem odpisy (16 replies)
 249. podnikatel na rodicovskom (3 replies)
 250. Nákup cez bankový úver a odpočet DPH (1 replies)