PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. školská jedáleň
 2. faktúra za telefon
 3. Obnovenie daňovej kontroly.
 4. Dodatočné DP po kontrole.
 5. postupenie leasingu
 6. Vypis z BU
 7. uctovanie urokov z uveru v JU
 8. Združenie FO a zrážková daň
 9. zaplatená záloha za školenie
 10. DPH
 11. Obchodovanie s CZ
 12. DPH-platca-neplatca
 13. Milionárska daň
 14. Výstavba trafostanice
 15. Vratenie DPH z ineho clenskeho statu EU
 16. Vyúčtovacie faktúry - §25?
 17. Zálohová FA + DPH
 18. Zaradenie HIM
 19. najom bytu
 20. cestovné frekventantov
 21. DPH z Prima karty
 22. zaúčtovanie daní a dotácií
 23. cestná daň a pokuty
 24. Daňová povinnosť pri prenájme
 25. začinam s uctovnictvom
 26. Auto
 27. vodná elektráreň-kto má skúsenosť?
 28. Rozpoctova a prispevkova organizacia..
 29. dan z mot. vozidiel
 30. Zrýchlené odpisovanie
 31. DPH pri preprave v zahraničí
 32. PMH na stranke Slovnaft
 33. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
 34. poplatok daňovému zástupcovi
 35. Olepovačka hrán - odpisová skupina 2?
 36. Vystavenie faktury
 37. Je mozne uctovat doklady bez casovej naslednosti?
 38. Je mozne kupit byt bez DPH
 39. živnosť vs autorská zmluva
 40. Nákup tovaru?
 41. Daňové priznanie
 42. Poistná udalosť
 43. Darček pre zákazníka
 44. Pracovna odev
 45. vyvoz
 46. Opatrovateľstvo
 47. Falošný odberateľ a DPH
 48. prevod majetku SZČO na s.r.o.
 49. tovar venovany do sutaze
 50. Faktura z roku 2005
 51. Odvody do SP
 52. Neplatca DPH prevadz. réžia
 53. Odpisovanie HIM
 54. poistné do SP a ZP
 55. zriaďovacie výdavky
 56. Stravné pri ZPC
 57. SZCO + sukr. auto, Odpisovanie 6,20 bez odpisovania PHM?
 58. Nákup stavebného pozemku-DPH
 59. Úhrada pohľadávky inej firme
 60. zahraničná faktúra
 61. Evidencia vozidla nakladnej dopravy
 62. Les a spoločné hospodárenie
 63. Stali sme sa platcami...
 64. Štatisticke hodnoty EURa k INTRASTATu
 65. cestovné náhrady
 66. Živnosť v SR a ČR súčastne
 67. dedičská daň v maďarsku
 68. Vreckové pri zahr.prac.ceste-SZČO
 69. §49 ods. 8 - odpočítanie DPH z osobných áut
 70. stanovy poľn.družstva
 71. Vrátenie dane z mot. voz.
 72. Predaj auta FO
 73. Náklady na reprezentáciu?
 74. vykopove prace
 75. Kontrola kvality výrobkov
 76. preplatok za rok 2005
 77. Neplatca DPH+kúpa budovy
 78. Predaj a nákup os.automobilu
 79. Fakturovaný reklamný bilbord.
 80. DPH pri dočasnom prideleni zamestnanca
 81. vystavene dobropis do EU
 82. Paušalne výdavky, remeselník
 83. prevod CZK meny na EUR menu cez val.pokladne
 84. Neuhradene fa.?
 85. Danove priznanie
 86. Učtovanie blankozmenky
 87. likvidácia poistnej udalosti
 88. Vrátenie preplatku z VŠZP
 89. PN a živnostník
 90. kurz-zdanitelne plnenie
 91. Číslo daňového dokladu
 92. pokuta
 93. kúpa automobilu-povinnosti...
 94. Tuzemská FA vystavená pred dod. tovaru
 95. Chýbajúce IČ pre DPH na faktúre
 96. Spotreba pohonných hmôt.
 97. Zdanenie príjmu za výherné automaty
 98. SZCO a fakturacia do zahranicia
 99. Faktura z CZ - kurz pre samozdanenie
 100. vyradenie auta z majetku do osobného užívania
 101. Predaj MV pod zostatkovú cenu
 102. faktúry
 103. ODVOLANIE - KOOPERATIVA
 104. "bločky" z METRA do knihy faktur ??
 105. zaokrúhlovanie príjmu zo socialneho fondu
 106. Športový deň.
 107. Upomienka od Orange
 108. mozme montazne a ine prace dat do OC v leasingu
 109. FO SZČO chodí pracovať do Rakúska
 110. FO SZČO osobný vklad v USD
 111. Registrácia za platcu DPH v Čechách
 112. FO SZČO-osobný vklad v USD
 113. 3 problémy so samozdanením
 114. Služobná cesta - DPH
 115. Mesačná pracovná cesta v USA
 116. Konateľ - sro
 117. Zahraničná sl.cesta
 118. devízový účet
 119. Škoda na automobile a lizing
 120. DPH a osobný automobil
 121. ABRA G2 uctovanie POMOOOOOOOOOC
 122. stavebne prace a EU
 123. zahraničná pracovná cesta
 124. sukromne vozidlo
 125. tovar s montážou
 126. EU a vývoz
 127. Dátum dodania služby
 128. Sro - prenájom auta od spoločníka
 129. pokuta za kavu
 130. pripojenie internetu
 131. Daň z príjmu - súbeh pracovnej zmluvy a dohody o vykonaní práce
 132. služba do CZ-s DPH alebo bez DPH
 133. Dovoz tovaru z čiech, DPH
 134. Vyradenie z evidencie ešte neodpísaného auta
 135. Úver, exekúcia
 136. Neydanitelna suma
 137. Daň z príjmov
 138. Krátkodobá pôžička spoločníka
 139. Prevody medzi podnikateľmi
 140. účtovanie pozemku
 141. byty-nájomné+zálohy za energie
 142. Jednoduche alebo podvojne uctovnictvo?
 143. bankove vypisy stacia z PC?
 144. oprávnený výdavok
 145. Povinnosť viesť PU
 146. oprava faktúry.
 147. Nesprávne podané daňové priznanie
 148. Zásielkový predaj - ČR
 149. Dlhodoby majetok
 150. odpisová skupina-výťahy, vzduchotechnika
 151. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz
 152. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz
 153. projekt požiarnej ochrany
 154. Obrat a platenie DPH
 155. Zaradenie kuchyne
 156. subor majetku
 157. Stravenky v PU
 158. Odpisovanie budovy v období prechodného užívania.
 159. manko a DPH
 160. Prenajom kancelarii Rakuskej firme
 161. Nákup konvice,....
 162. Zálohová FA a DPH
 163. DPH a nevýherné hracie automaty
 164. Kolko stoji jed.uctovnictvo?
 165. Vykazy na colnicu
 166. Daňová kontrola
 167. auto z autopožičovne
 168. Zamestnanci vyslaní na SC v tuzemsku
 169. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
 170. Uplatnená a odvedená DPH s miestom dod. v zahraničí
 171. Služobná cesta a DPH
 172. Začínam SZCO
 173. leasing úžitkového auta
 174. Potvrdenka
 175. dedenie,darovacia zmluva,tarcha
 176. Prikazna zmluva
 177. Manko v pokladni-likvidácia firmy
 178. Parkovacie miesto - účtovanie
 179. FA bez DPh
 180. DPH
 181. Zdaňovanie príjmov zo zahr.
 182. Zaradiť alebo do nákladov
 183. STK
 184. Dodanie služby do CZ.
 185. Daň z výhry
 186. príjem zo socialneho fondu
 187. vývoz/nevývoz
 188. cenový rozdiel
 189. samozdanenie
 190. Dovoz z Nem. a Hladam uctovnika
 191. úhrada faktúry
 192. Osobitná sazba dane v roku 2002
 193. zaradenie nehnuteľnosti-rozdel.KC
 194. Nová otázka = Nová téma (neplatí ak má absolútny súvis s témou). Stravné
 195. dodanie tovaru do EU a dátumy DPH
 196. SZČO a súkromná nehnuteľnosť
 197. Zdaňovanie odmien v súťaži
 198. finančný leasing - nedoplatok
 199. predaj auta
 200. Prepravné služby súvisiace s dovozom tovaru do SR
 201. Poistné zaúčtované 2x do nákladov
 202. účtovníctvo
 203. predaj bytov DPH
 204. Pokuta za oneskor.podanie priznania-odpustenie
 205. Uplatnenie strát minulých rokov
 206. prenos daň.povinnosti - neplatca DPH
 207. predaj pod nákup
 208. úhrada fa. cez AKCENTA.CZ
 209. Prefakturácia služieb
 210. Preplatok
 211. kontrola z colného úradu
 212. správne vyplnenie tlačiva DPH a dodanie služby zahr. odberateľovi
 213. VPD
 214. Zápočet
 215. Oprava fa.a DPH
 216. suhrnny vykaz-pokuta
 217. prenos daň.povinn. - neplátca DPH
 218. Prefakturácia revíznej správy
 219. Nákup materiálu, následne faktúra
 220. kedy je posledny termin
 221. kedy je posledny termin
 222. danova povinnost a odpocet
 223. zmluva o pôžičke-nevrátená pôžička
 224. DPH služby z tretích štátov.
 225. DPH a oprava faktúry(dobropis)
 226. PREDDAVKY DZPPO - predpis DÚ ?
 227. Daňová kontrala - DzP
 228. Dovoz ojazdeného auta
 229. DPH advokáti!!!
 230. Paušálne výdavky za rok 2006
 231. Zálohové faktúry-Nemecko
 232. DPH -kráždež odpisovaného majetku
 233. Dan na vystupe z nezdanovanej cinnosti
 234. FV-rozvoz tovaru-bez DPH ???
 235. Mandátna zmluva a DPH (EU)
 236. Jednorázový zákazník
 237. Neplnoletý obchoduje zo žuvačkami
 238. Prísada do benzínu-ANABEX
 239. Športový klub
 240. Kupa DVD rekorderu
 241. Cestná daň
 242. Odvody
 243. LCD televízor a kamerový systém
 244. Zaokruhlovanie DPH v CZ
 245. Oslobedenie od DPH - bonus
 246. úhrada pohľadávok mínus záväzky
 247. platenie DPH - vedenie účt.
 248. DPH za sprostredkovanie ubytovania
 249. Refakturácia dialničných poplatkov
 250. Prenájom strojov a zrážková daň