PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 [386] 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Neplatný doklad
 2. Osobny vyber podnikatela
 3. Osobny vyber podnikatela
 4. Nadobudnutie zČR-dph?kurz?
 5. pokl.blok
 6. Jednoduché účtovníctvo a ja
 7. pôžička spoločníka s.r.o.-predaj obch.podielu
 8. dobropis, ťarchopis, storno faktúra
 9. vklad
 10. Právo na odpočet daně
 11. dobropis uhrad.fa
 12. Registracia DPH
 13. Platca DPH od 1.7.06
 14. prenájom nehnuteľnosti
 15. Cestovné náhrady
 16. DPH pri požičaní osob.automobilu
 17. mesačný plarca DPH
 18. Vydavky v JU
 19. FO SZČO -účtuje V PU
 20. Pneumatiky na firemne auta
 21. zauctovanie dokladu
 22. samozdanenie a VZ
 23. DPH
 24. Použitie koeficientu v praxi
 25. Nakládka v Rakúsku
 26. SZČO - OA v podnikaní
 27. Tvorba rezerv
 28. predčasné ukončenie leasingu OMV a následný predaj
 29. Zaradenie kontajneru
 30. účtovanie preplatku ročného zúč.poistného
 31. registračné pokladne
 32. kďe zaúčtovať
 33. Doprava zamestnancov do práce
 34. FO SZČO-aké výdavky si môže uplatniť?
 35. Povinnosť v omege
 36. Refakturácia telef.poplatkov a DPH
 37. účet 413
 38. preklady zákonov o DPH v EÚ
 39. Žalúzie
 40. Splátkový kalendár a prvá platba z leasingu
 41. Účtovanie tržby za predaj tovaru a par.66
 42. Predaj auta na ktoré bol uplatnený odpočet DPH
 43. Výhra v súťaži
 44. Zvýšenie úveru
 45. prenájom hnuteľných vecí
 46. Krátkodobý majetok
 47. odpredaj DHM exekútorom
 48. faktúra od WHO IS WHO
 49. Fa do ČR, ak ma ceska firma IC DPH SK
 50. fa Slovákovi, ale to tovar do Čiech
 51. Súdne trovy
 52. Dane z dedičstva , dedenie kto co..
 53. Predaj HIM
 54. predaj majetku...?
 55. zabudnutá fa a DPH
 56. DPH do EÚ
 57. Faktúra v októbri za september?
 58. prenájom vozidla
 59. windows
 60. leasing a DPH ???????
 61. účtovanie PO
 62. mailing
 63. pozemok
 64. služba alebo oprava?
 65. Vyuctovanie vody
 66. Úhrada DPH
 67. nezaplatene faktrura a ukoncenie zivnosti?
 68. ktory paragraf?
 69. Pozastavená živnosť - DPH z predaja auta
 70. Dan z prijmu PO kontrola
 71. kurz ju
 72. Ako an to?
 73. Súkromné vozidlo na firemné účely
 74. Stravné lístky spätne?
 75. Fa pre Čecha na dodanú službu v SR.
 76. DPH pri preprave
 77. odmena spol.s.r.o.
 78. Dôchodca a odvody do SP a VšZP.
 79. počet aut na firme - živnostník
 80. Dodanie tovaru+preprava z Chiny
 81. účtovanie použitia soc.fondu
 82. materiál - výroba - výrobok/tovar
 83. Projekt EU
 84. náklady na študenta
 85. Kurzove rozdiely a DPH
 86. DPH-tlacivo na odklad platby
 87. Úrok z omeškania - JCD
 88. zápočet záväzkov a pohľadávok
 89. dph pri registrácii
 90. Služobný byt
 91. Náhradný diel do spotreby či ako tech.zhodnotenie???
 92. neoprávnený odpočet DPH
 93. zdaniteľný náklad?
 94. VBU
 95. Daň. odpis pohľadávky
 96. spätný lízing
 97. samozdanenie
 98. Refakturácia nafty
 99. Vyjadrenie DRSR k uplatneniu DPH z dokladov z ERP
 100. kupna zmluva notebook
 101. Živnostník a DPH
 102. Súhrnný výkaz - služba
 103. Trovy právneho zastupovania
 104. Leasingová splátka závislá na BRIBORE
 105. Pridelenie zamestnancov
 106. do nákladov alebo nie?
 107. komunálne odpady
 108. Kontorekt úver ako vo výkaze M a Z?
 109. Kaderníčka
 110. SZČO-stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 111. Odmena za predaj za stravne lístky
 112. podpora v nezamestnanosti
 113. Kupa nehnutelnosti v jednoduchom uctovnictve
 114. Kupa nehnutelnosti
 115. VPD úhrada za automobil-úžitkove
 116. predčasne skončenie lízingu
 117. Fa z CZ-firmy s IČ DPH-SK
 118. Kurz cenového dobropisu
 119. Odkupenie nepouzitelneho tovaru ako dan.vydavok pri podpore predaja
 120. Účtovanie factoringu
 121. signalizačné zariadenie
 122. DPH kurz pri zahraničných službách
 123. DPH - totálnej škode - leasing
 124. potrebujem poradiť
 125. fa do zahranicia - nie EU
 126. Je povinnosť registrovať sa ?
 127. ODPOČET DPH
 128. NADOBUDNUTIE TOVARU?
 129. Špatně navedené položky ve skladu
 130. živnostník či zamestnanec v s.r.o-čke
 131. Náklady v JU . nákup dreva??
 132. spätný leasing
 133. MIESTO DODANIA SLUZBY
 134. prijatie a poskytnutie pozicky
 135. ochranná známka - jedna alebo tri?
 136. preplatok na poistnom
 137. Kurz pri fakture z CR
 138. kompenzácie
 139. Odpočet DPH u opakovaného dodání el. energie
 140. Zdanenie finančnej výpomoci konateľa
 141. odpočet DPH
 142. zmena odpisovej sadzby Budov
 143. ochranná známka - odpisovanie
 144. Dlhodobý hmotný majetok - Ná
 145. dobropis-zapocet
 146. Kniha jazd a uctovny softver
 147. kurzové rozdiely
 148. nákup a predaj úžitkového automobilu
 149. Kniha jazd
 150. predčasné ukončenie leasingu a vysporiadanie 381
 151. Opäť prefakturácia
 152. DPH - zahranicna fa
 153. kupna zmluva notebook
 154. 2 faktury v Eur,vyuctovanie v SK
 155. Dobropis k FA z predchadzajuceho roku
 156. Zriaďovacie výdavky
 157. Uplatnenie odpočtu
 158. danovy doklad na zalohu, vyuctovacia fa z EU
 159. Predaj casti budovy
 160. Dohoda o platbach najomneho
 161. Hotelový účet v CZK
 162. Zahraničná faktúra
 163. Základná náhrada za použitie súkromného automobilu
 164. preddavky
 165. FA z augusta
 166. pohľadávka
 167. nevysporiadané pohľadávky - platobný rozkaz
 168. automobil - prevod z firmy na súkr.osobu
 169. faktura s DPH od neplatcu DPH
 170. Vývoz služieb
 171. zálohová platba
 172. dať do faktúry aj dph?
 173. obchodní majetek
 174. Interná smernica
 175. bloček
 176. Náklady spoločnosti vs. subdodávatelia
 177. dobropis z EÚ
 178. vrátenie DPH - cudzinec
 179. Montáž výstavného stánku
 180. ohlásenie prevádzky
 181. socialny fond učtovanie
 182. dph pri dovoze tovaru z neclenskych krajin
 183. Prvýkrát robím DPH
 184. Doplatok na ZP za pracovníka
 185. Účtovanie v reštaurácii
 186. Predčasne ukončený leasing
 187. clo
 188. Odhlásenie prevádzky
 189. Zauctovanie benzinu
 190. 1.úroky-zrážková daň, 2. VšZP-preplatok
 191. vstupna cena softveru
 192. vklad SZČO - reakcia
 193. Zálohová platba
 194. Likvikácia predajne
 195. 411 zakladne imanie
 196. JCD
 197. Ako prebieha platba kartou Visa
 198. LEASING - ÚŽITKOVÉHO AUTOMOBILU (DPH)
 199. kniha pohľadávok
 200. nezaplatené pohľadávky
 201. Darovanie hotovosti
 202. Skuska
 203. Nájom nehnuteľnosti par.38 ods.5
 204. Nájomné - rozdiely SR a CZ
 205. príjem za prenájom vozidla a FA súkr. osobe
 206. čestné prehlásenie
 207. Mínusová faktúra
 208. Neviem aký riadok v DP
 209. neplatne VAT number
 210. Školenie v Rakúsku
 211. Akz datum?
 212. Zaokrúhlenie pri prepočte faktúry
 213. Dobropis s dátumom 30.09.2006
 214. Cestovne nahrady
 215. Ubytovanie - DPH
 216. WENDEL
 217. dobrobis na rabat
 218. zmluva o dielo so živnostníkom
 219. Program
 220. Podlieha fa sa colné služby v SE samozdaneniu v SR ?
 221. Účtovanie v s.r.o.
 222. cestovné náhrady
 223. Stavebný pozemok a DPH
 224. pokladňa v cudzej mene
 225. Par.66 z. o DPH
 226. účtovanie pri splynutí spoločností
 227. doručenie
 228. Škoda a DPH
 229. Nadstavba nakladneho automobilu
 230. Podnikatelský plán
 231. Leasing a odpočet DPH
 232. čiastočné úhrady
 233. DPH a ukončenie
 234. predcasne ukoncenie lizingu
 235. Prostriedky z ESF
 236. daň z príjmu po novom
 237. uzitkovy automobil
 238. Zálohové platby za energie
 239. poistné plnenie
 240. Technické zhodnotenie alebo oprava
 241. Zaplatiť či netreba
 242. szčo a pracovná cesta
 243. Pomoc s autom
 244. Vyradenie a likvidácia majetku
 245. Predaj pohľadávky
 246. úžitkové vozidlo
 247. Cena obvyklá - mýtus?
 248. Predaj vozidla po ukončení lízingu - NOVINKA???7
 249. Aky soft pre CZ
 250. dvojitá platba