PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 [386] 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Živnosť odvody - prvý rok
 2. tarchopis
 3. Ako zaúčtovať čierne korenie
 4. Potvrdenie chranenej dielne-ponovom
 5. koniec roka ucty
 6. Zvlášť DP typ A a typ B
 7. poplatok v lekárni
 8. Odkúpenie pohľadávky
 9. DHM
 10. Faktura
 11. Cestovná agentúra
 12. interný účtovný doklad
 13. dovoz tovaru
 14. Hlásenie Intrastat - služby
 15. Jeden bloček-nákup zásob+spotreba - poradte
 16. ubytovanie cudzinca
 17. Daňový bonus za r.2005-vratka
 18. Účtovanie - zrážková daň
 19. stavba
 20. Stali sme sa platcami DPH
 21. Predaj pohľadávky
 22. Dovoz ojazdeného auta - náklady na spojazdnenie
 23. sluzobna cesta do Ciech
 24. predaj vyradeného majetku
 25. Rodičovská a pôvodný PP. Súrne
 26. Poskytnutá financna zaruka
 27. Dátum daňovej povinnosti pri FA za nájomné
 28. Vydavkovy pokladnicny doklad - VPD
 29. skončnie leasingu - auto
 30. Preprava tovaru - zahraničná FA - miesto dodania SR
 31. 2x uhrada
 32. Zadržaný alkohol Colný úradom a DPH
 33. Načo všetko mám právo a ako mám účtovať aby som platil čo najmenej štátu?
 34. Neúplná úhrada faktúry
 35. predaj MV a DPH
 36. Aký doklad od prevádzkovateľa ver. WC
 37. Škodová faktúra a DPH
 38. Predaj nehnuteľností a DPH
 39. výška limitu
 40. služobný mobil
 41. Nákup software z Nemecka
 42. premlčaný záväzok
 43. odstrojenie vozidla
 44. Ukončenie likvidácie, likvidačný zostatok, výmaz sro z OR
 45. dodatocne dan. priznanie dph
 46. Aký kurz použiť
 47. Doplnkové dôchodkové poistenie
 48. dodanie diela
 49. Trojstranný zápočet
 50. Zrážková (zabezpečovacia ) daň
 51. zuctovanie pokladnicnych blokov
 52. Paušálne výdavky za cestovné?
 53. Odpočet DPH a ochranné nápoje
 54. prijaté stavebné práce z EU
 55. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 56. zahranicna cesta - bloky
 57. nedoplatok zamestnávateľa
 58. Školenie budúcich zamestnancov
 59. prijem zo zahranicia
 60. Problém
 61. faktura USA
 62. Prevod nehnuteľnosti
 63. Oneskorené faktúry za služby z EÚ
 64. Redemácia Investície
 65. Rozdiel v plneni od poistovne pri poistnej udalosti
 66. úmrtie konateľa v s.r.o.
 67. pokladna
 68. je to opravné daňové priznanie?
 69. daňová povinnosť a uskutočnené zdaniteľné plnenie
 70. Náhrada škody pre soc.poisťovňu
 71. Úhrada faktúry - chyba
 72. ktk úver - poplatky
 73. krádež v ju
 74. Daňový bonus
 75. Daňový zástupca podle § 69a ZDPH
 76. Zostatok účtu 481
 77. odpis pohľ. do 1 000 Sk
 78. DPH pri prenájme auta
 79. Zrušenie zmluvy o nájomnom
 80. Cestovné zamestnancov
 81. Datum zauctovania a uplatnenia DPH
 82. Den zaradenia
 83. Akcia "starý za nový" a daňové výdavky
 84. sluzobna cesta....stravne
 85. ERP pásky a archivácia
 86. SZČO a príležitostný príjem
 87. maloobchod
 88. Rádio do kancelárie
 89. Povinnosť SZČO v JÚ ?
 90. Odmena mandatára a DPH
 91. dan z pridanej hodnoty
 92. Kurzový rozdiel
 93. auto v s.r.o.
 94. Mínusová faktúra
 95. nedoplatok
 96. Podnájom a DPH
 97. prehľad účtovania
 98. Cestná daň - zmena vozidla
 99. Cestná daň
 100. opat odpisy
 101. MRP typ DPH 39
 102. Obchodovanie s Rakúskom
 103. pozemok v prenájme
 104. cestovna kancelaria a §65 z.z. o DPH
 105. Prepojené osoby a daň z príjmov
 106. Nadobudnutie tovaru a služieb v ramci EU
 107. Uplatnenie DPH pri ochutnávkach!
 108. DPH - vývoz
 109. Oprava zostatku účtu
 110. DzP PO - zhodnocovanie softwaru
 111. Cestovné náhrady - vozidlo
 112. Rezort financií pripúravil novelu zákona o dani z príjmu.
 113. Registracna povinnost DPH u nepodnikatela
 114. refakturácia - predfaktúra
 115. Účtovanie družstva v konkurze
 116. Služba z ČR
 117. Odvody do zdr. a soc.poist.
 118. Nová firma a DPH
 119. Skladové hospodárstvo
 120. Byt - kúpa - rekonštrukcia - predaj
 121. DPH - tretie krajiny
 122. Je to TROJSTRANNÝ obchod?
 123. Hmotný a nehmotný majetok
 124. povinnosti ukončenia SZČO
 125. Prenájom automobilu
 126. Ako zaúčtovať nemoc. dávku?
 127. bezodplatné nadobudnutie služby z EU
 128. nevystavená faktura ku koncu roka
 129. refakturácia služby
 130. Ocakavane zmeny v zdanovani prijmov
 131. zmena typu INTRASTAT hlásenia
 132. výdavkové doklady
 133. rozdelenie zisku
 134. Dobrovoľné platenie odvodov SZČO ako výdavok
 135. 2 % dane
 136. Otvorenie novej prevádzky a pokladňa
 137. Cash flow a eurofondy
 138. uplatnennie nákladov z leasingu
 139. Faktúra za služby v EU
 140. Odpočet DPH
 141. FOND ZAMESTNANOSTI
 142. Starobný dôchodca
 143. obchodný majetok
 144. Na čo mám nárok???
 145. brigada-zdanenie, odvody,...
 146. Samozdanenie, alebo vystavenie dp
 147. Preplatená dovolenka
 148. zrážková daň
 149. Búracie práce na budove
 150. faktúra bez potrebných náležitostí
 151. Zaradenie vodovodnej prípojky
 152. odoslaná faktúra - kurz NBS?
 153. Nadobudnutie tovaru z ČR
 154. Zle uhradené faktúry
 155. Likvidácia s.r.o.
 156. Preplatenie benzínu cez účet?????????
 157. Preddavok na kúpu nehnuteľnosti v CZK
 158. zariadenie-financny leasing
 159. nepeňažný vklad
 160. stravne listky - som popleteny
 161. Ako účtovať DPH platenú v zahraničí?
 162. ako účtovať zahr.fa.
 163. Fakturácia personálnych nákladov
 164. stravne SZCO+doktorand
 165. otvorenie predajne
 166. aky dat datum vzniku danovej povinnosti?
 167. Kurzový rozdiel
 168. DPH a trajekt
 169. Nesprávne uplatnená DPH a jej oprava
 170. Predaj prívesného vozíka
 171. Vypracovanie súdnoznaleckého posudku.
 172. Nadobudnutie tovaru - Intrastat
 173. registrácia v Čechách
 174. Tlacivo k rocnemu zuctovaniu poistneho
 175. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 176. zrážková daň
 177. refakturácia a DPH
 178. rozdielne ceny
 179. Vrátenie dane zahraničným osobám
 180. Faktura zo zahranicia
 181. čerpanie sociálneho fondu
 182. povolenie na predaj spotrebitelskeho balenia liehu
 183. nadobudnutie tovaru z EU
 184. zaradenie prívesného vozíka
 185. Vstupenky
 186. Dodanie služby podľa §15 ods.8 do EU nezdaniteľnej osobe
 187. Podiel na zisku
 188. ZAMENA BYTU - OTAZKY
 189. Zahraničná prac.cesta-výpočet stravného, vreckového
 190. Odstúpený leasing
 191. faktúry od firmy LINDE
 192. Zaradenie Sanity do drobneho majetku
 193. Pokuta za nevystavenie bločka z ERP.
 194. PC
 195. Znalecký posudok
 196. Aký dátum?
 197. Cestovné SZČO a automobil
 198. Navýšenie ZI presunom z účtu 249
 199. BÚ v cudzej mene
 200. kúpa notebooku vo Veľkej Británii
 201. Daň z vydržania nehnuteľnosti
 202. Registrácia na daň z príjmov fyzických osôb
 203. Príspevok a ÚP a materská dovolenka
 204. Chorvatsko - narok na odpocet DPH za sluzby?
 205. Termín vysporiadania nedoplatkov a preplatkov z ročného zúčtovania sa posúva
 206. maloobchod???
 207. Daň z príjmov.
 208. BOZP - prvá pomoc
 209. celková hmotnosť nákladného vozidla ???
 210. Oprava základu dane?
 211. Ukončenie leasingu úžitkového vozidla
 212. Živnostník pracujúci pre jednu firmu
 213. Došlá fa. a príjem tovaru
 214. Leasing - neplatca DPH
 215. Zariadenie prevadzky
 216. Debetný úrok
 217. stavebné práce
 218. zahraničné faktúry
 219. DPH a prevod vozidla
 220. Dobropis a vznik daňovej povinnosti
 221. daň z príjmu predaja bytu
 222. Fa k mandantnej zmluve
 223. Nevyfakturované dodávky počas roka
 224. Zahraničná cesta SZČO-trvanie
 225. mostova vaha - obstaravacia cena a zaradenie do odpisovej skupiny
 226. DPH pri zapožičanom aute - s.r.o.
 227. chyby minulích období
 228. Cestovné poistenie zamestnancov
 229. nadmerný odpočet DPH
 230. Náklady ???
 231. Sadzby dane Veľká Británia
 232. úložka a koeficient
 233. danovy bonus - vratenie z DU
 234. zálohová faktúra
 235. vratenie mzdy
 236. opravy
 237. Fakturačná adresa
 238. daňové priznanie SZČO
 239. účovanie zdravotného poistenia
 240. Rozpustenie rezervy na služby
 241. refakturovane sluzby
 242. Firma v konkurze a náš DBP
 243. vystavenie daňového dokladu
 244. úrokové sadzby-teminove vklady
 245. Vyhľadanie zamestnancov pre zahraničnú firmu
 246. Dobierka a doklad o zaplatení
 247. Kurz angličtiny a vysoká škola
 248. Preprava šteniatok
 249. Vývoz služieb
 250. Účtovanie realitky v JÚ