PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 [387] 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Prevod na sukromny ucet
 2. Seminár
 3. ZÁLOHY NA ELEKTRINU
 4. DPH pri použitom tovare
 5. Penále
 6. Konatel ma prenajate auto
 7. Verejná súťaž
 8. FA
 9. Likvidátor s.r.o. - odmena
 10. Zakladanie dokladov
 11. V ktorom mesiaci mi vznika danova povinnost?
 12. DPH na výstupe pri detských táboroch
 13. Študen pracujúci na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
 14. prepočet kurzu NBS
 15. DPH cestovky
 16. fa z min. roka
 17. Akcia 50-50 na auto
 18. Výber EURO, zmena v zmenárni a vklad na účet SKK
 19. Členské príspevky- vklad na účet
 20. Vlastne výrobky pre svoju potrebu
 21. phm-ako účtovať
 22. oprava odpisovaného majetku
 23. Refakturácia služieb
 24. príspevok organizácii
 25. Spotreba pohonných látok
 26. prepočet cudzej meny
 27. Fa za mobil - naklady
 28. nepodané daňové priznanie
 29. Kurzové rozdíly na domácí faktuře v zahraniční měně?
 30. Chybné trovy do Čiech
 31. zaradenie majetku
 32. reklamácia-dobropis
 33. fa
 34. pouzivanie auta sro2 zamestnancom sro1
 35. Postúpenie LZ na SZČO a FO
 36. reklamné služby
 37. Opravný výkaz k DPH
 38. aktuálne cestovné náhrady - stravné SZČO
 39. Storna v registračnej pokl
 40. valuty
 41. Daň z prijmu za predaj bytu FO /prenajímaný/
 42. zaradenie budovy
 43. zaradenie budovy
 44. predaj bytu
 45. krádež spotrebného materiálu
 46. Naklady suvisiace s podnikanim
 47. pre a proti živnosti
 48. autoKredit alebo leasing ?
 49. Fa za obleky na mieru
 50. zhodnotenie software (sotvéru)
 51. zaučtovanie pri platbe cez pos termilál a bez faktury
 52. Fakturácia - drobný predaj
 53. Totálna škoda
 54. Prechod na platitela DPH a prijatá záloha.
 55. uplatnenie výdavkov živnostníka na začatie živnosti
 56. drobný majetok a DPH
 57. Registrácia pre DPH v ČR
 58. Registratúrny poriadok
 59. Počítačový program: predaj
 60. Dodanie tovaru
 61. Predaj nezaradeného HIM
 62. oprava účtu 385
 63. zaúčtovanie zvýšenej splátky
 64. TOVAR a SLUŽBY?
 65. Pracujuci student, odvadzanie dani, help!
 66. sídlo a prevádzka
 67. Vrátenie cestnej dane - neoprávnené výdavky
 68. daň z motorových vozidiel
 69. predaj prav k pc hram
 70. faktúra bez DPH
 71. prechod na podvojne uctovnictvo
 72. pouzitie nakladneho automobilu
 73. prosim o radu - zahranicne cesty
 74. konsignačný sklad
 75. poplatky
 76. majetok do 30 tis
 77. Notebook z dotácie
 78. rozpustenie rezerv
 79. Prenájom skladu
 80. škoda sposobená zamestnancom
 81. Tankovanie z automatu
 82. cislovanie dokladov
 83. Predaj osobného automobilu
 84. Dan z motorovych vozidiel-podanie
 85. nezaúčtovanie kapitálového vkladu!!!
 86. Registračná povinnosť k DPH a odstúpenie prevádzky
 87. Pracovná zmluva
 88. Dodanie služby mimo územia SR
 89. Odpis auta
 90. Predkontácia & Členenie DPH
 91. výška cestovných náhrad
 92. Prevádzkáreň v zahraničí ( Tal.)
 93. Predaj tovaru
 94. Faktura do nie-členského štátu EU
 95. úhrada omylom
 96. zápočet dane percento 99,99
 97. leasing - náklady
 98. Oplotenie a neskolaudovaná budova
 99. Hromadné zaúčtovanie bločkov
 100. ubytovanie a dph
 101. Refakturácia služieb
 102. odplata-provizia
 103. zahraničie-DPH
 104. DPH a nákup tovaru z ČR
 105. reklama, dary
 106. Odpis nového auta
 107. musim podat DP aj na SK?
 108. Úplné znenie zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 109. výhra auto
 110. rezerva
 111. opakovane zdanitelne plnenie
 112. JU-smernica-spracovanie účtovníctva
 113. pauš. daň výpočet
 114. okuliare ako dan.náklad
 115. čo robím v JÚ...
 116. poraďte maličkému podnikatelíkovi popri zamestnaní,
 117. Odpočet DPH pri zal.firmy
 118. Jednostranný zápočet
 119. Ako vystaviť fa?
 120. cesta do zahraničia
 121. stravné lístky:SZČO+zamestnanec (súčasne)
 122. zdanenie urokov z vkladu
 123. Nákup akcií (CP) a SZČO
 124. Náhrada trov exekúcie
 125. Zdanenie zmluvy o spolupráci
 126. Finančná výpomoc v JÚ
 127. Daňový zástupca pri dovoze tovaru.
 128. "Samozdanenie" daňová povinnosť
 129. výdavok SZČO
 130. účtovať náklady/výnosy na 221?
 131. Daň z predaja zdedeného domu
 132. Daň z predaja zdedeného domu
 133. Kalkulácia
 134. platba platobnou kartou
 135. Emisné kvóty
 136. daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
 137. pokladňa sro
 138. Potreba archivacie dokumentov pri pausalnych vydavkoch
 139. Zdieľanie pripojenia do internetu
 140. Bankové poplatky
 141. casove rozlisenie reklamy
 142. auto
 143. alfa pokladničný príjmový doklad
 144. faktúra za opravu uhradená poistným plnením
 145. predelenie pozemkov s dvoranmi
 146. dovoz nákl.automobilu z Rakúska
 147. SZCO dve auta
 148. Odmena konateľovi spoločnosti
 149. Vyúčtovanie prac. cesty SZČO
 150. DPH v Združení
 151. DPH-neposlaný dobropis
 152. Smernice vo firme
 153. prijate zalohy
 154. odpisy neprevádzkového majetku
 155. Mesačná tržba
 156. čiastková faktúra a nerealizovanie prác
 157. Náležitosti faktúry
 158. DPH pred registraciou
 159. Reklamná agentúra-reprezentačné?
 160. sprostredkovanie obchodu od nepodnikatela
 161. obchod
 162. Taxus
 163. finančná výpomoc
 164. preplatená faktúra
 165. refakturacia prenajmu českej firme
 166. Pokuta z daňového úradu
 167. záhradnícke páce
 168. prenájom nehnuteľnosti
 169. príjmy z derivátových operácií
 170. kovový regál
 171. úhrada DF zamestnancom
 172. Odpočítanie DPH pri dovoze tovaru
 173. JÚ-začínam podnikať
 174. Preučtované pri uzatváraní roka na sklad
 175. DPH pri dovoze tovaru od tuz.dodávateľa
 176. prenájom
 177. Poistenie neskolaudovanej budovy
 178. prehľady
 179. Propagačné predmety nad 500,- Sk
 180. Identifikácia platieb.
 181. dobropis
 182. Posunutie termínu odpočítania DPH
 183. Opravné položky k pohľadávkam
 184. dobropis
 185. Ocenenie tovaru pri inventure
 186. uzivanie auta v Autoskole
 187. Náklady - automobil
 188. Odpočítanie dane pri zabezpečení pitného režimu
 189. krátkodobý majetok
 190. predaj akcii, prosiiiim pomoooc :))
 191. spotrebna daň z liehu-nové tlačivo
 192. doplatok VšZP- poistne za rok 1995
 193. Daň z importu
 194. Odmena za prácu od súkromnej osoby.
 195. DPH pri prenájme bytov
 196. Prevzatie zákazky
 197. Účtovanie OF a úroku
 198. zákazková výroba????
 199. Dodací list - potvrdenka
 200. Leasing kuchynského zariadenia
 201. colná správa
 202. tovar
 203. termínovaný vklad v EUR
 204. prefakturovanie prepravy z ČR
 205. odpisy v jednoduchom účtovníctve
 206. zodpovednosť účtovníka
 207. Sprostredkovanie dopravy SR-ČR-SR
 208. číslo zálohovej faktúry
 209. Odberateľ z EÚ - dodávka v tuzemsku
 210. Odpočet straty-DPPO r.2005
 211. Majetok vo výkaze k 30.06.2006
 212. Účtovanie nedobytných pohľadávok
 213. Účet
 214. Zaúčtovanie poplatku
 215. DPH a doklady za obdobie, keď už bolo podané daň.priznanie
 216. Stolárske práce v EU a DPH
 217. preddavkové faktúry
 218. telefon+DSL do nakladov (okrem hovorov)
 219. výzva
 220. AKO UCTOVAT KILOMETROVNE PRI POUZITI AUTA AKO SZCO ?
 221. Učtovanie vyšlej faktúry za opravu
 222. Náklady budúcich období
 223. DPH z drobného majetku pri registrácii
 224. firemné užitk.auto na úver + opr.práce
 225. Fakturácia za školenie konané v Taliansku
 226. súrne
 227. Neuhradená splátka za leasing a odpočítanie dane
 228. materiál na predvadzanie a DPH
 229. PREDAJ BYTU-daň z príjmu
 230. povinnosti SZCO
 231. faktúra v exceli
 232. predaj tovaru zahraničnej firme
 233. Fixny bonus z Metra
 234. pevná linka na FO -do nákladov len DSL?
 235. Zdaniteľné obdobie - ktoré
 236. Refakturácia služby
 237. IČ DPH na pokl. dokladoch
 238. Je to možné ?
 239. Zahraničná faktúra
 240. Prosím o radu.
 241. Odevody do fondov
 242. Dialničná známka
 243. Nákup nábytku
 244. Účtovné odpisy
 245. Nájom firmy
 246. Zmluva o dielo medzi SZČO a FO
 247. diety
 248. poskytnutie automobilu obchodnému zástupcovi
 249. Pevna linka a internet - zmena uzivatela
 250. daň z príjmu predaja bytu