PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 [387] 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Cena obvyklá - mýtus?
 2. Predaj vozidla po ukončení lízingu - NOVINKA???7
 3. Aky soft pre CZ
 4. dvojitá platba
 5. Školenie k spotrebnej dani z liehu
 6. Tlačivo na vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
 7. nakup tovaru v zahranici-DPH
 8. oslobodenie od dane podľa §31
 9. Vyskladňovanie mäsa
 10. Nákup vody a DPH
 11. Vystavená FA do ČR?
 12. Faktúra pre s.r.o.
 13. odvod dane a do zdravotnej poistovne
 14. Pôžička konateľa - súrne
 15. Havária, následná oprava pri prenajatom náklad.automobile
 16. Pokladňa a pôžička konateľa spoločnosti
 17. Faktura od Orangu
 18. Účtovanie množstev.rabatu???
 19. povolenie na predaj
 20. Kam zaúčtovat??
 21. Z paušálnych na skutočné, čo auto?
 22. Auto písané na manželku a cestovné náhrady
 23. TV prijímač
 24. § 25 ods. 1 písm.b)
 25. exekútor
 26. katalog 2006/2007 a casove rozlisenie
 27. konsolidovana uctovna zavierka
 28. súkromný automobil
 29. Dodatočné daňové priznanie
 30. ?
 31. Prosím o radu
 32. JCD pri vystavenej faktúre
 33. automobil s odpoctom DPH a sukromne jazdy
 34. DF po podaní DPH
 35. pokuta za oneskorené podanie DP za DzMV
 36. stravné lístky - DPH
 37. Zrážková daň z úrokov
 38. odvody do soc.poisťovne
 39. Koeficient
 40. Aky riadok DP?
 41. Faktúra za služby z Číny
 42. použitie kurzu pri dodavky tovaru zo zahraničia
 43. Faktúra v EUR uhradená v SKK
 44. operativny leasing
 45. Predaj pozemkov a DPH
 46. dobropis do zahraničia
 47. Dary
 48. daň za ubytovanie
 49. Výpis z listu vlastníctva
 50. Zaúčtovanie preplatku z roč.zúčtovania ZP?
 51. Spatny leasing
 52. Správnosť uplatnenia DPH ešte raz
 53. Vklad na účet - úhrada fa
 54. čo s nákladmi a s DPH?
 55. predfaktúry a ostré faktúry
 56. clo na vstupe
 57. Odcudzenie nákl.vozidla a DPH
 58. odpisovanie
 59. ÚČTOVANIE ELEKTRINY
 60. účtovanie o predaji obchod.podielu
 61. DPH a prechod na uplatňovanie par.66
 62. Anglická verzia zákona o cest.náhradach
 63. daň z mot. vozidla
 64. paušálna daň
 65. prijmovy doklad
 66. nadacia
 67. nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 68. odpočet DPH pri registrácii
 69. Tuzemske fa -leasing v EUR
 70. telefony pre zamestnancov
 71. DPH zaplatená pri dovoze
 72. cestovné
 73. oprav auta v CZ
 74. Daň z príjmu a RZ ZP r. 2005
 75. Úroky z omeškania
 76. Drobný hmot. Majetok _ IKEA
 77. uhrada fa z osobneho uctu (omylom)
 78. Zaúčtovanie pohľadávok
 79. užívateľ MV a cestná daň
 80. náhrada ubytovania
 81. Šekové poukážky-Dôvera
 82. obnova prima kreditu
 83. Dobropis - do ktorých riadkov DP
 84. Paušálne výdavky - výkazy
 85. Paušálne výdavky - výkazy
 86. storno faktúra
 87. Platba kartou
 88. Vrátenie bločku
 89. podnikateľský úver v MRP
 90. FA za opravu
 91. Postúpenie pohladavky
 92. Slovenska faktura v zahranicnej mene
 93. Prechod zo s.r.o. na a.s.
 94. Druhy automobil vo firme
 95. Nájomné-splátkový kalendár
 96. Daň z nehnuteľností
 97. Stravovanie SZCO - bločky z reštaurácie.
 98. 29.2.2006?
 99. Nákup nápní do kávomatu a autoumyvárne
 100. prefakturacia v do čiech
 101. Dodatočné DP
 102. DPH z nákladov na vymáhanie pohľadávky
 103. kúpa na základe kúpno-predajnej zmluvy
 104. Pomóóóc
 105. autobazár - oprava nakúpených áut
 106. odmena ako dar?
 107. Nedoplatok z RZ poistného
 108. Update na 2 roky
 109. Spätný bonus
 110. Novinka? Toyota Financial Servicies, ako na to?
 111. Ekologická likvidácia, preprava a základ DPH
 112. Predaj nehnuteľnosti
 113. Zmluvna pokuta a uroky Orange
 114. zaučtovanie započitania pohľ s leaisingom
 115. Prepis sukromneho mobilu na firemny
 116. Daňová kontrola Ú BA II
 117. Kúpa ojazdeného vozidla - treba znalecký posudok?
 118. kniha jázd, zmluva
 119. Písanie textov a tabuliek na Google
 120. Daň pre zdravotné poistenie
 121. stanovisko DRSR k elektronickým faktúram
 122. Vyúčtovaníe zahraničnej pracovnej cesty
 123. Intrastat-kódy
 124. cestovné v zahraničí PHM
 125. Nájom v PÚ do výnosov
 126. Poplatok na vzdelávanie, členský príspevok
 127. Zlava z fakturovanej sumy a DPH
 128. Leasing - postúpenie
 129. Koeficient DPH naposledy
 130. sociálny fond
 131. Šéf ma chce na živnosť
 132. Cestovny prikaz + kniha jazd
 133. lízing
 134. HIM zaradený do majetku v roku 2006
 135. technické zhotnotenie
 136. Predaj pohľadávky
 137. fa do zahraničia
 138. Ako neplatiť DPH
 139. odpisy - skupina?
 140. vyplnenie DP FO typ B
 141. Živnostenský list
 142. Kurzové rozdiely
 143. Vývoz časopisov do ČR
 144. akruálne účtovníctvo
 145. Ako zaúčtovať nedoplatky z RZZP
 146. vyúčtovanie pracovnej cesty
 147. tlaciva na internete?
 148. prosim o radu
 149. Zaradenie HIM
 150. prefakturácia preddavkov na energiu
 151. úhrada fa z dev.účtu
 152. SZČO
 153. Platenie cestovného
 154. Daňové priznanie
 155. Odpisovanie trafostanice.
 156. Prijata faktura za sluzbu z CR
 157. Kapitalizácia pohľadávky
 158. Prevzatie imania spoločnosti
 159. Správne rozúčtovanie
 160. začínam
 161. Uznané náklady?? - PHL, telefony
 162. Škoda a DPH
 163. Koeficient
 164. cestovné náhrady - súkromné vozidlo
 165. Prijatá faktúra z ČR - platca DPH a neplatca DPH
 166. Vratena dan z mot.vozidiel
 167. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle
 168. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle
 169. Postúpenie pohľadávky
 170. fa vystavená do ČR a DPH - začínam
 171. Účtovanie v cestovnej kancelárii.
 172. Parkovacia karta
 173. fa za prepravu - aký dátum?
 174. Poistná udalost
 175. preradenie auta z osobneho vlastnictva do podnikania
 176. Uplatnenie nároku
 177. Zaradenie DIM z "tovaru"
 178. Predaj penziónu a technické zhodnotenie
 179. Cestovné a konateľ s.r.o.
 180. FA z ČR od neplatca DPH
 181. Budova predaná verejnou dražbou
 182. Odpis náhradných dielov
 183. Cestov. náhrady
 184. Odpisy-súbor hnuteľných vecí?
 185. pokračovateľ leasingu
 186. Zníženie zisku - urbár
 187. Prerušená živnosť - odvody
 188. dph
 189. úver
 190. Prevádzka - fakturačná adresa ?
 191. Rezervy - účtovanie
 192. dph na autobus
 193. DPH - Ned. Na -samozdanenie ??
 194. PPD
 195. Osobne auto-oprava a DPH
 196. Účtovanie predplatného
 197. zahranicne pracovne cesty SZCO
 198. vystavena fa do EU a výkaz DPH
 199. Prispevok na podnikanie z eurofondu
 200. cestovné náhrady
 201. Pôžička
 202. PLYNOVÝ KOTOL
 203. poistenie pri sluz. ceste
 204. notebook-čo s tým???????
 205. vyskladnený materiál
 206. Nezdaniteľný príjem
 207. Recyklačný poplatok
 208. vyúčtovanie cesty
 209. spracovatelske poplatky banky
 210. Odoslané faktúry - zléOdoslal som číslovanie
 211. Oslobodnie od DPH
 212. 261 - prevody
 213. súkromný úver na založenie živnosti
 214. Zriadovaci vydavky
 215. prevod záväzkov a pohladávok
 216. Leasing os.auta a DPH za fin.služby
 217. Správnosť uplatnenia DPH???
 218. Dovoz tovaru z UA a jeho ďalší predaj do CZ.
 219. IČO DIČ a IČ DPH
 220. Dobropis - zmena ?
 221. Refakturácia leteniek
 222. Deklarant/zástupca
 223. Vytvorenie rezervy
 224. Nzisková organizácia
 225. štvrťročný prehľad - pokuta
 226. podnikateľský úver v MRP
 227. Došlá faktura z Čiech.
 228. Oznámenie o začatí daňovej kontroly
 229. FO SZČO a obrat 45.000.000,- mil.
 230. kurz učtovnictva...
 231. Čítačka k internetbankingu
 232. tech.zhodnotenie a predaj nehnuteľnosti
 233. Účtovanie tlačovín
 234. 431-Hospodársky výsledok
 235. Smernica
 236. zmluvy
 237. účtovná osnova
 238. zaradenie softvéru
 239. Spotrebná daň z liehu
 240. pomoc
 241. Nákup v ČR
 242. koeficient-výpočet
 243. dph a motorka
 244. Postúpenie pohľadávky
 245. Kedy podať DP k dani z MV
 246. CM-saldo v PD
 247. opravné daňové priznanie
 248. Ukončenie živnosti
 249. zaloha na kupu pozemku
 250. defend lock a DPH