1. Automobil (4 replies)
 2. NOVÉ TLAČIVÁ SÚ UŽ NA STRÁNKE DÚ (5 replies)
 3. ROZDIEL medzi príkaznou zmluvou a dohodou o vykonaní práce (1 replies)
 4. Auto na leasing a daň z príjmu (2 replies)
 5. Odložená daň (5 replies)
 6. začínajúci podnikateľ (0 replies)
 7. Mýtne v Čechách (7 replies)
 8. 512 alebo 568?...512 alebo 501? (10 replies)
 9. Oznámenie platieb fyzickým osobám (10 replies)
 10. postúp.leasingu-zost.cena (1 replies)
 11. dodanie tovaru po vystavení faktúry (11 replies)
 12. Súdiť sa s daňovým úradom? (17 replies)
 13. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% za 2006 (11 replies)
 14. Dan z nehnutelnosti (6 replies)
 15. prerusena zivnost (2 replies)
 16. Kedy platiť daň??? (6 replies)
 17. 2 % z daní (1 replies)
 18. Materiál spracovaný v inej firme (8 replies)
 19. účtovanie založenia sro (2 replies)
 20. zálohová faktúry (0 replies)
 21. odpisany PC a kupa not booku (9 replies)
 22. Prechod z FO na s.r.o. (2 replies)
 23. 10 % sadzba DPH (1 replies)
 24. fa na prelome roka (4 replies)
 25. Deň daňovej povinnosi pri Orange Slovakia. (3 replies)
 26. Osobný účet a podnikateľ (14 replies)
 27. zrušenie funkcie spoločníka a vklad (0 replies)
 28. služobná cesta alebo miesto výkonu práce? (2 replies)
 29. identifikačné údaje na hotelovom účte (1 replies)
 30. Hlásenie o vzniku odpadu (3 replies)
 31. Výkaz DPH-zahraničie (15 replies)
 32. Kontokorentný úver (3 replies)
 33. ako ovplyvniť daňový základ (6 replies)
 34. Zrušenie živnosti a ukončenie DPH (2 replies)
 35. Koniec živnosti - zásoby (2 replies)
 36. Je to daňový doklad alebo nie je ??? (26 replies)
 37. inventura v pokladni (5 replies)
 38. Faktúra v EUR aj v SK -tuzemsko. (2 replies)
 39. Príjem na vkladnú knižku ?? (0 replies)
 40. Faktúra - dodací list (16 replies)
 41. Daňové priznanie (2 replies)
 42. Uplatnenie preplatku na dani (25 replies)
 43. Zaučtovanie dovoleniek na konci roka (4 replies)
 44. Dohoda o poskytnutí pril.jednorázovej služby (13 replies)
 45. Daň z motorového vozidla (4 replies)
 46. Omylom poukázana čiastka (4 replies)
 47. Olymp - ake tlačivo (4 replies)
 48. Pozastavenie zivnosti a registracia na DPH (2 replies)
 49. neplatca-platca DPH (tovar z EU) (1 replies)
 50. prenajaté auto zo zahraničia (0 replies)
 51. 10 percentne DPH (19 replies)
 52. ocenenie zásob kurzom (0 replies)
 53. NEZISKOVKA (1 replies)
 54. Zal. a ostra fa (3 replies)
 55. Daňové priznanie - nulové (29 replies)
 56. Práca v Írsku a daňové priznanie. (26 replies)
 57. pausalne vydavky (10 replies)
 58. praca na dohodu a danove priznanie (5 replies)
 59. Konatel a sukromne auto (56 replies)
 60. Splatenie pozicky od materskej spolocnosti (0 replies)
 61. Kalkulačný vzorec, výroba (6 replies)
 62. Nesprávny zostatok na BU na výpise z banky (27 replies)
 63. Sklad!!! (1 replies)
 64. Cestovne nahrady (4 replies)
 65. Príkazná zmluva a dohoda o vykonaní práce - ROZDIEL?! (0 replies)
 66. praca na dohodu (1 replies)
 67. predaj nehnuteľnosti (12 replies)
 68. uzavretie uctovneho roka v malej s.r.o. (2 replies)
 69. Krížový výmenný kurz (5 replies)
 70. Fa a neplatca DPH (7 replies)
 71. Faktúra neplatiteľa platiteľovi DPH (153 replies)
 72. zabezpečenie dane (2 replies)
 73. Trovy za trestné zastupovanie (2 replies)
 74. Hospodársky rok/daňové priznanie DzP (1 replies)
 75. výpoveď (5 replies)
 76. brigáda (3 replies)
 77. Stav PHM na konci roka (26 replies)
 78. Ako zaúčtovať? (1 replies)
 79. Aký dátum daňovej povinnosti? (1 replies)
 80. Čo s faktúrou? (5 replies)
 81. platiteľ DPH a paušálne výdavky (2 replies)
 82. Fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve! (50 replies)
 83. daň z nehnuteľnosti- prenájom (0 replies)
 84. Mzdy 12/2006 - nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 85. Sk fa do ČR bez DPH (5 replies)
 86. Paušálne náklady - živnostníci (3 replies)
 87. Čiastočná úhrada OF na prelome roka (1 replies)
 88. Čiastočná úhrada OF na prelome roka (3 replies)
 89. preddavky na dan pri zrušení živnosti (2 replies)
 90. Poradte DU? (10 replies)
 91. spotreba nafty na kompresor (1 replies)
 92. Aká cena PHM? (3 replies)
 93. s.r.o. a súčastne živnosť (0 replies)
 94. Stravné lístky a čas.rozlíšenie (22 replies)
 95. Stála prevádzkáreň v ČR a daňové priznanie (0 replies)
 96. osobný automobil-DPH-koeficient (10 replies)
 97. mozem robit učtovnictvo (6 replies)
 98. Ktoré účtovné obdobie? (48 replies)
 99. sociálny fond (2 replies)
 100. darovania služobného vozidla sukromnej osobe (4 replies)
 101. Daňové priznania 2006 (3 replies)
 102. Dátum dodania alebo dátum vystavenia? (3 replies)
 103. Životná poistka a DPFO (15 replies)
 104. Spotreba PHM - služobné vozidlá (4 replies)
 105. Účtovanie stravného SZČO. (6 replies)
 106. pausalne vydavky (1 replies)
 107. Zmluva o predaji podniku (0 replies)
 108. ubytovanie živnostníkov (16 replies)
 109. Krádež tovaru (2 replies)
 110. Auto-splácané úverom (3 replies)
 111. Nákup EUR A PLN (1 replies)
 112. Vystavená fa za web - časové rozlíšenie (4 replies)
 113. Zlá platba (6 replies)
 114. starsi doklad (3 replies)
 115. Osobná spotreba a výpisy z účtu (11 replies)
 116. záloha na účte (1 replies)
 117. faktúra a predfaktúra (9 replies)
 118. cestovné náhrady (1 replies)
 119. Prepocet cudzej meny (4 replies)
 120. DPH a vystavenie fa. (3 replies)
 121. odmena pre szčo? (4 replies)
 122. Treba daňové priznanie? (2 replies)
 123. Krádež drobného majetku (12 replies)
 124. poplatok za obnovenie leasing.zmluvy (0 replies)
 125. Povinné zmluvné poistenie auta (15 replies)
 126. zmena v uctovani dph (18 replies)
 127. Dan z pozemkov (1 replies)
 128. Dan z pozemkov (4 replies)
 129. Koniec roka a fa od ST a Orange (32 replies)
 130. Upgrate a Update - software (9 replies)
 131. zle uctovane rezervy (1 replies)
 132. neuplatnený daňový bonus za r. 2005 (21 replies)
 133. Ročné zúčtovanie poistné na verejné zdrav. (3 replies)
 134. kúpa pneumatík (6 replies)
 135. Čo k daňovému priznaniu (4 replies)
 136. Opravné položky k tovaru (58 replies)
 137. Nájomné na prelome roka (3 replies)
 138. zaradenie DFA (21 replies)
 139. podávanie DP cestná daň r.2007 (17 replies)
 140. Vecné bremeno (12 replies)
 141. účtovanie nedobytných pohľadávok (0 replies)
 142. lístok na MHD (7 replies)
 143. zasa leasing (1 replies)
 144. Nadácia - účtovná osnova (3 replies)
 145. Zdan.príjmu z predaja pozemku (4 replies)
 146. Zaradenie faktúr do účtovníctva. (4 replies)
 147. quatro - účtovanie (2 replies)
 148. zaúčtovanie roč. zúčtovania (2 replies)
 149. dedičstvo (13 replies)
 150. antivírusový program-účtovanie (2 replies)
 151. Správne číslovanie faktúr (8 replies)
 152. Zákon o DPH platný pre ČR (10 replies)
 153. Zrážková daň z úrokov na účte v ČR (3 replies)
 154. Tovar s montážou a inštaláciou (5 replies)
 155. cestovné (4 replies)
 156. Faktúra alebo predfaktúra!!! (3 replies)
 157. HIM (2 replies)
 158. Účtovanie spôsobom A alebo B? (9 replies)
 159. Odcudzená pokladnica s peniazmi - zaúčtovanie (2 replies)
 160. prepis dokladov (5 replies)
 161. účtovníctvo spoločenstva vlastníkov bytov (2 replies)
 162. Pozastavená živnosť + zahraničie (5 replies)
 163. Interná faktúra (12 replies)
 164. Daň z mot. vozidiel - úhrada (21 replies)
 165. Práca v ČR - aké daňové priznanie? (36 replies)
 166. §43 dodanie tovaru z SR do AT (3 replies)
 167. Faktúra v jednoduchom účtovníctve (12 replies)
 168. Príkazná zmluva (1 replies)
 169. Odpis - úžitkové MV (3 replies)
 170. Obstarávacia cena auta (0 replies)
 171. Účet 538 (10 replies)
 172. s.r.o (7 replies)
 173. zápočet DPH (1 replies)
 174. dofakturácia a DPH (2 replies)
 175. Vzor tlačia - vyúčt. cest. výdavkov (3 replies)
 176. JU - učtovanie (3 replies)
 177. zahrna sa MATERSKE do vymeriavacieho zakladu pri podani DP? (1 replies)
 178. poplatok MYTO CZ (5 replies)
 179. zaplatiť alebo nie?? (7 replies)
 180. Poistenie budovy (4 replies)
 181. PU-odpisy-trivialna otazočka (19 replies)
 182. účtovanie v JÚ (60 replies)
 183. študent - zamestnanec (0 replies)
 184. Zaokrúhlenie z dennej uzávierky z ERP (15 replies)
 185. Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH (6 replies)
 186. Daň za prenajaté pozemky (3 replies)
 187. účtovný zostatok na sklade k 31.12.2006 (6 replies)
 188. žiadosť o pridelenie IČ DPH (4 replies)
 189. DPH za energie vystavované obecným úradom (6 replies)
 190. Platba zo zahraničia na prelome roka (4 replies)
 191. V akom kurze cestovné náhrady (1 replies)
 192. Daňový bonus a inv. dôchodok dieťaťa. (1 replies)
 193. Združenie FO (10 replies)
 194. zmluva o úvere (1 replies)
 195. Odpis staršieho auta (1 replies)
 196. odkúpenie firmy a jej účtovanie (3 replies)
 197. Škoda v sklade (5 replies)
 198. Úhrada do 3 piliera (5 replies)
 199. devízový účet (1 replies)
 200. Odvod DPH z DHM pri zrušení registrácie (2 replies)
 201. reklamácia (0 replies)
 202. STRAVNE LISTKY (6 replies)
 203. Co znamena prenajom nehnutelnosti mimo zivnosti? (46 replies)
 204. CESTOVNE (4 replies)
 205. náležitosti daň.priznania (8 replies)
 206. neviem ako to nazvat (5 replies)
 207. odpisovanie auta -ešte raz (5 replies)
 208. Dotácie na poľnohospodársku pôdu (16 replies)
 209. EUR účet hotová pohroma (6 replies)
 210. Povinnosť platiť preddavky (26 replies)
 211. DF - prelom rokov 06/07 JU (6 replies)
 212. Cesta do prevádzky (38 replies)
 213. Evidencia výdavku (13 replies)
 214. Účtovanie skladu v mäsiarni (9 replies)
 215. Odpis auta (15 replies)
 216. Príslušenstvo auta a zimné pneumatiky (1 replies)
 217. Rôzne účtovné problémy - prosím poraďte... (5 replies)
 218. Mam dotaz (4 replies)
 219. Registrácia DPH - obrat a účet 384 (5 replies)
 220. uhrada nocľahu. (2 replies)
 221. Voľné živnosti (5 replies)
 222. DPH a záložné právo (3 replies)
 223. Problém so skladovou evidenciou (8 replies)
 224. Preddavky v JÚ (1 replies)
 225. Aka je vyhoda byt platca Dph? (3 replies)
 226. Oznamovacia povinnosť (225 replies)
 227. Stravné lístky (1 replies)
 228. nepeňažná výhra (5 replies)
 229. chybajuce prijmove doklady (11 replies)
 230. Povolenia - LIEH (9 replies)
 231. uhrada Fa z ineho účtu (8 replies)
 232. Cestná daň a súkromné vozidlo (16 replies)
 233. Vzor na zmluvu (2 replies)
 234. Predaj úžitkov. auta a DPH. (6 replies)
 235. mzdy a ich účtovanie, bankové výpisy (9 replies)
 236. Iné zdaňovacie obdobie (3 replies)
 237. Odpočet DPH (3 replies)
 238. uzitkovy automobil (4 replies)
 239. Združenie FO a uplatňovanie výdavkov. (2 replies)
 240. vyhlasenie o uplatnení odpoč.položky - študent (3 replies)
 241. paušál (18 replies)
 242. gastro lístky zamestnanec-SZČO (1 replies)
 243. POVINNOST VOCI DANOVEMU URADU (10 replies)
 244. Opravné DP (2 replies)
 245. Výnosy budúcich období-účtovanie (16 replies)
 246. stravné lístky (1 replies)
 247. kúpa a následný predaj budovy (6 replies)
 248. kúpa bytu (40 replies)
 249. Náhrada škody (12 replies)
 250. Nárok na odpočet? (2 replies)