1. Vývoz tovaru? (7 replies)
 2. dobrovoľná registrácia (18 replies)
 3. Môžem si upaltňovať cestné náhrady na aute, ktoré nie je moje? (18 replies)
 4. Služby do EU (2 replies)
 5. nákup na splátky (1 replies)
 6. Inventura a vykaz o liehu (13 replies)
 7. Samozdanenie+zabezpečenie dane? (5 replies)
 8. Dôchodok počas roka a nezdaniteľná čiastka (4 replies)
 9. Odpisovanie darovanej nehnutelnosti (2 replies)
 10. Zmluva pri dofakturácii (0 replies)
 11. Zaradenie majetku, problem s 08.. (6 replies)
 12. Odpočet DPH (3 replies)
 13. home work (6 replies)
 14. Poraďte, problem so 411-ZI (15 replies)
 15. DPH pri predaji pozemku (1 replies)
 16. lizing od stroja od CAC v EUR (6 replies)
 17. zabudnuté fa (9 replies)
 18. Poradenstvo a DPH (1 replies)
 19. Odmeny členov dozornej rady (0 replies)
 20. Inventarizácia účtov (6 replies)
 21. kurzové rozdiely (9 replies)
 22. danove priznanie po legalnom stahovani do zahranicia (0 replies)
 23. Faktury bez potrebnych nalezitosti (8 replies)
 24. Náklady budúcich období (3 replies)
 25. Účtujem správne ? (13 replies)
 26. platba - fyzicka osoba - aky doklad vystavit. (4 replies)
 27. Daň z pozemkov (3 replies)
 28. odpisy budova (3 replies)
 29. bonus dobropis (3 replies)
 30. Dialnicna znamka pri pracovnej ceste (6 replies)
 31. Prikazna zmluva a cudzinci (2 replies)
 32. združenie (6 replies)
 33. Danové priznanie (9 replies)
 34. Faktúry (17 replies)
 35. Milionárska daň - odpočítateľná položka na daňovníka (8 replies)
 36. Zostatok dotácie z ÚP a prechod na paušálne výdavky (3 replies)
 37. Nákup vo veľkosklade na osobnú spotrebu (66 replies)
 38. Fakturácia služby v zahraničí firmou A pre firmu Bpre (2 replies)
 39. Exekúcia (1 replies)
 40. Príjem podľa autorského zákona (3 replies)
 41. upozornenie pre sprostredkovateľov SDS (6 replies)
 42. Strata pri kategorizácii liekov (0 replies)
 43. Čo s halierovým vyrovnaním v JU? (7 replies)
 44. Vyuctovacie faktury a DPH (22 replies)
 45. Ukončenie leasingu - reprodukčná obstarávacia cena (3 replies)
 46. Casch pooling (12 replies)
 47. Prechod na podvojné účtovníctvo (5 replies)
 48. Dan z Dohody o vykonani prace a Cestovnych nahrad (2 replies)
 49. objednavka z USA (2 replies)
 50. kam zaúčtovať? (5 replies)
 51. Nákup PHM do kanistier (8 replies)
 52. Daňový bonus za rok 2006 (9 replies)
 53. DPH-odpočítanie (3 replies)
 54. Hlásenie (13 replies)
 55. paušalne výdavky (41 replies)
 56. prevod Obch.podielu-účtovanie (7 replies)
 57. preddavok a ukončenie podnikania (3 replies)
 58. Umelec-moderátor (7 replies)
 59. Živnostník stravné lístky s DPH sám sebe (4 replies)
 60. ide o tovar s montážou? (2 replies)
 61. software (1 replies)
 62. Zaradenie kratkodobeho majetku do evidencie (15 replies)
 63. predaj majetku (16 replies)
 64. Keď nechceme mať stratu? (25 replies)
 65. Sprostredkovanie na vlastný účet a dph (0 replies)
 66. Likvidácia FO a sociálny fond (11 replies)
 67. Odkúpenie tovaru (2 replies)
 68. Prosba o radu (2 replies)
 69. ojazdené osobné auto a DPH (3 replies)
 70. odhlásenie firemného auta (7 replies)
 71. daňové priznanie za rok 2006 (príjmy a výdaje) (2 replies)
 72. Daň z nehnuteľnosti (76 replies)
 73. ZI a penazny vklad (1 replies)
 74. Vstupenka a odpočet DPH (24 replies)
 75. neuhradená Fa (7 replies)
 76. Odcudzenie majetku (15 replies)
 77. pracovný odev (6 replies)
 78. tovar na sklade -PU (2 replies)
 79. Tvorba rezervného fondu zo zisku (29 replies)
 80. Tvorba zákonného rezervného fondu (1 replies)
 81. doplatenie odvodov (2 replies)
 82. Auto na úver (2 replies)
 83. Súhrnný výkaz - kód pre trojstranné obchody (2 replies)
 84. Strava v reštaurácií (3 replies)
 85. ZVL (7 replies)
 86. Zníženie základu dane (3 replies)
 87. faktura a PPD (4 replies)
 88. Irsko - ako vlastne to je? (6 replies)
 89. Nová s.r.o. a DPH (10 replies)
 90. Audit a výročná správa (11 replies)
 91. Povinna registracia na DPH (11 replies)
 92. Dodávateľská faktúra (1 replies)
 93. účtovné doklady (17 replies)
 94. vklady a výbery z bankového účtu (3 replies)
 95. Prášok na pranie (2 replies)
 96. Nezdaniteľná časť ZD a SZČO (2 replies)
 97. softver (12 replies)
 98. Reklamne predmety (5 replies)
 99. Leasing FO v JU (0 replies)
 100. Oslobodenie od dane (1 replies)
 101. vrátenie fa (5 replies)
 102. paušálne výdavky (4 replies)
 103. Nedokončená zákazka (14 replies)
 104. nákup v SR od platcu evidovaného v ČR (1 replies)
 105. pokuta od DU (2 replies)
 106. tovar na reklamácii a inventúra (1 replies)
 107. Zaklad dane? (2 replies)
 108. nakup vianocneho stromceka (4 replies)
 109. Neplatca DPH (5 replies)
 110. škoelnie zamestnancov (19 replies)
 111. Dobropis do EU za tovar (12 replies)
 112. Vysla faktura do krajiny EU (1 replies)
 113. Predaj casti podniku a DPH (0 replies)
 114. zdruzenie (0 replies)
 115. zaučtovanie zalohy (4 replies)
 116. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku (4 replies)
 117. práca v zahraničí (1 replies)
 118. Zmena vstup.ceny HIM a odpisy (4 replies)
 119. Časová rada dokladov (3 replies)
 120. účtovanie v JÚ pre urbársku spoločnosť (0 replies)
 121. JÚ urbariat (7 replies)
 122. DPH z technickeho zhodnotenia leasingu (1 replies)
 123. Daň z príjmu a uplatňovanie DPH koeficientom (2 replies)
 124. Nesprávne odvedená zrážková daň (23 replies)
 125. Lízing - nepreplatená akontácia (3 replies)
 126. Pokladna CZK (13 replies)
 127. Evidencia (8 replies)
 128. Cestné - ako s ním? (18 replies)
 129. Odpisy stroja (7 replies)
 130. samozdanenie a riadok dph (4 replies)
 131. Ospisy ZP-lisovacie formy (1 replies)
 132. zrušenie registrácie DPH (3 replies)
 133. auto na prenajom od otca (2 replies)
 134. Nové auto (11 replies)
 135. účtovanie prijatej zálohy na rabat (2 replies)
 136. Nehnuteľnosť (3 replies)
 137. Prenajeté auto a daň z MV (4 replies)
 138. Nevystavena riadna FA na zalohovu (19 replies)
 139. výpis z účtu (3 replies)
 140. Vyradenie IM (4 replies)
 141. opäť paušálne výdavky (25 replies)
 142. Nevyfakturované dodávky (24 replies)
 143. účet 343 (1 replies)
 144. Daňové odpisy (12 replies)
 145. leasing a danovy vydavok (3 replies)
 146. Prosím pomoc (12 replies)
 147. SZČO a stravné (8 replies)
 148. denná pokladničná uzávierka (22 replies)
 149. jazykovy kurz v USA - náklad? (7 replies)
 150. účtovanie KR (30 replies)
 151. pausalne vydavky a prostriedky z UPSVR (12 replies)
 152. uctovnictvo poistovni (0 replies)
 153. dopravná nehoda (7 replies)
 154. dokumentárny akreditív (4 replies)
 155. Rozpracovaná výroba - preúčtovanie (17 replies)
 156. Prívesný vozík (9 replies)
 157. INVENTURA - MANKO (11 replies)
 158. Odpočet dane za PHM (2 replies)
 159. s.r.o. verzus fyzická osoba (3 replies)
 160. PHM prenajateho vozidla (3 replies)
 161. Služba z ČR - riadky výkazu (4 replies)
 162. Ukončenie podnikania-živnostník-JÚ (4 replies)
 163. doplnkové dôchodkové poistenie (12 replies)
 164. material alebo sluzba (4 replies)
 165. Kávomat-tržby (3 replies)
 166. Ročné zúčtovanie alebo potvrdenie o zdan. mzde a zrazených preddavkoch? (9 replies)
 167. ako to zaevidovať (5 replies)
 168. Ako zaúčtovať ??? (23 replies)
 169. Colný sklad v Poľsku (12 replies)
 170. ZPC od 1.1.2007 (0 replies)
 171. osobná spotreba (9 replies)
 172. Odsúhlasenie zostatkov k 31.12.2006 (3 replies)
 173. Obratový bonus (6 replies)
 174. Vloženie auta do podnikania (2 replies)
 175. DPH faktura do Nemecka (1 replies)
 176. Predaj vraku (3 replies)
 177. Vyradenie M a odpisy (3 replies)
 178. Predaj bytu po 5 rokoch od nadobudnutia (14 replies)
 179. Literatura (2 replies)
 180. Tovar - prepočítací kurz (1 replies)
 181. predaj nehnuteľnosti (28 replies)
 182. Daň z nehnuteľnosti za novostavbu (1 replies)
 183. odpisy - zaradenie (3 replies)
 184. Neuznanie nároku na pohľadávku (1 replies)
 185. Účtovanie skladu. (3 replies)
 186. Opravná položka k rizikovej pohľadávke? (84 replies)
 187. Preplatok na dani z príjmu PO (6 replies)
 188. Dary-EÚ (2 replies)
 189. SZČO a zamestnanie rodinného príslušníka (1 replies)
 190. čerpanie sociálneho fondu u FO (5 replies)
 191. príspevok z ESF (6 replies)
 192. DPH - dobropis (3 replies)
 193. OVCE - celé účtovanie (1 replies)
 194. Odpočítateľná položka (3 replies)
 195. kont. zdaň. obdobie (3 replies)
 196. Doklady z ERP nad 50 000 Sk (1 replies)
 197. Virtuálne peniaze v JU - máte niekto skúsenosť? (2 replies)
 198. osobna spotreba (4 replies)
 199. VPD (1 replies)
 200. Vyplnenie DP B (s dotáciou z ÚP) (5 replies)
 201. koeficient a nájom (16 replies)
 202. Záloha za službu v JU (2 replies)
 203. komisný predaj dialničných známok (0 replies)
 204. PPD A VPD (2 replies)
 205. Poskytnutý príspevok z ÚP (1 replies)
 206. paušálne výdavky-niekoľko otázok (7 replies)
 207. kontokor. úver v Poštovej banke (10 replies)
 208. Zariadenie VZORKOVEJ "predajne" - 022?,501? - poradíte ??? (13 replies)
 209. Prepocet pri zahranicnej pracovnej ceste (16 replies)
 210. tlačivá ? (2 replies)
 211. Daň z motorových vozidiel (7 replies)
 212. Výmena Euro za SK (0 replies)
 213. Obrat právnickej osoby (2 replies)
 214. Tvorba opr. položky (9 replies)
 215. Úroky z úveru (1 replies)
 216. Prenájom auta na leasing- DMV (0 replies)
 217. faktúra do ČR (1 replies)
 218. vedenie podn.účtu (2 replies)
 219. služba minulý rok, faktúra rok 2007 (17 replies)
 220. vyber z BU vs. vypis z uctu (4 replies)
 221. Prijaté faktúry (6 replies)
 222. náležitosti faktúry (7 replies)
 223. STEP (0 replies)
 224. STRAVNE LISTKY-ZAMESTNANEC A SZČO (9 replies)
 225. Odpisové skupiny-zaradenie (0 replies)
 226. Nenávratný paušálny príspevok (3 replies)
 227. kam na školenie (1 replies)
 228. SPROSTREDKOVANIE do št.EU (3 replies)
 229. Kam správne zaradiť (2 replies)
 230. náklady (2 replies)
 231. odpočítazeľná položka a výsluhový dôchodok (4 replies)
 232. Nákup stravných lístkov na rok 2007 (2 replies)
 233. vývoj sofwéru (0 replies)
 234. predaj bytu (2 replies)
 235. Krádež auta (4 replies)
 236. Účtovanie SF (10 replies)
 237. prelom rokov-faktúra 07,dát.dod.06 (42 replies)
 238. Darovanie tovaru (6 replies)
 239. Jednoduche uctovnictvo-ako zacat (11 replies)
 240. inventar (14 replies)
 241. DPH auto z členského štátu (0 replies)
 242. Školenie - daň z príjmov PO za rok 2006 (0 replies)
 243. Účtovanie dane z ubytovania v CK. (0 replies)
 244. Vyplnenie daňového priznania pri nadmernom odpočte (4 replies)
 245. Zoznam čínností súvisiacich s účtovnou závierkou (0 replies)
 246. §20 odst.10/ posledná veta (2 replies)
 247. fa zo zahraničia (13 replies)
 248. know how (3 replies)
 249. SZČO vo Fínsku (1 replies)
 250. daňové obdobie (2 replies)