1. sociálny fond (2 replies)
 2. darovania služobného vozidla sukromnej osobe (4 replies)
 3. Daňové priznania 2006 (3 replies)
 4. Dátum dodania alebo dátum vystavenia? (3 replies)
 5. Životná poistka a DPFO (15 replies)
 6. Spotreba PHM - služobné vozidlá (4 replies)
 7. Účtovanie stravného SZČO. (6 replies)
 8. pausalne vydavky (1 replies)
 9. Zmluva o predaji podniku (0 replies)
 10. ubytovanie živnostníkov (16 replies)
 11. Krádež tovaru (2 replies)
 12. Auto-splácané úverom (3 replies)
 13. Nákup EUR A PLN (1 replies)
 14. Vystavená fa za web - časové rozlíšenie (4 replies)
 15. Zlá platba (6 replies)
 16. starsi doklad (3 replies)
 17. Osobná spotreba a výpisy z účtu (11 replies)
 18. záloha na účte (1 replies)
 19. faktúra a predfaktúra (9 replies)
 20. cestovné náhrady (1 replies)
 21. Prepocet cudzej meny (4 replies)
 22. DPH a vystavenie fa. (3 replies)
 23. odmena pre szčo? (4 replies)
 24. Treba daňové priznanie? (2 replies)
 25. Krádež drobného majetku (12 replies)
 26. poplatok za obnovenie leasing.zmluvy (0 replies)
 27. Povinné zmluvné poistenie auta (15 replies)
 28. zmena v uctovani dph (18 replies)
 29. Dan z pozemkov (1 replies)
 30. Dan z pozemkov (4 replies)
 31. Koniec roka a fa od ST a Orange (32 replies)
 32. Upgrate a Update - software (9 replies)
 33. zle uctovane rezervy (1 replies)
 34. neuplatnený daňový bonus za r. 2005 (21 replies)
 35. Ročné zúčtovanie poistné na verejné zdrav. (3 replies)
 36. kúpa pneumatík (6 replies)
 37. Čo k daňovému priznaniu (4 replies)
 38. Opravné položky k tovaru (58 replies)
 39. Nájomné na prelome roka (3 replies)
 40. zaradenie DFA (21 replies)
 41. podávanie DP cestná daň r.2007 (17 replies)
 42. Vecné bremeno (12 replies)
 43. účtovanie nedobytných pohľadávok (0 replies)
 44. lístok na MHD (7 replies)
 45. zasa leasing (1 replies)
 46. Nadácia - účtovná osnova (3 replies)
 47. Zdan.príjmu z predaja pozemku (4 replies)
 48. Zaradenie faktúr do účtovníctva. (4 replies)
 49. quatro - účtovanie (2 replies)
 50. zaúčtovanie roč. zúčtovania (2 replies)
 51. dedičstvo (13 replies)
 52. antivírusový program-účtovanie (2 replies)
 53. Správne číslovanie faktúr (8 replies)
 54. Zákon o DPH platný pre ČR (10 replies)
 55. Zrážková daň z úrokov na účte v ČR (3 replies)
 56. Tovar s montážou a inštaláciou (5 replies)
 57. cestovné (4 replies)
 58. Faktúra alebo predfaktúra!!! (3 replies)
 59. HIM (2 replies)
 60. Účtovanie spôsobom A alebo B? (9 replies)
 61. Odcudzená pokladnica s peniazmi - zaúčtovanie (2 replies)
 62. prepis dokladov (5 replies)
 63. účtovníctvo spoločenstva vlastníkov bytov (2 replies)
 64. Pozastavená živnosť + zahraničie (5 replies)
 65. Interná faktúra (12 replies)
 66. Daň z mot. vozidiel - úhrada (21 replies)
 67. Práca v ČR - aké daňové priznanie? (36 replies)
 68. §43 dodanie tovaru z SR do AT (3 replies)
 69. Faktúra v jednoduchom účtovníctve (12 replies)
 70. Príkazná zmluva (1 replies)
 71. Odpis - úžitkové MV (3 replies)
 72. Obstarávacia cena auta (0 replies)
 73. Účet 538 (10 replies)
 74. s.r.o (7 replies)
 75. zápočet DPH (1 replies)
 76. dofakturácia a DPH (2 replies)
 77. Vzor tlačia - vyúčt. cest. výdavkov (3 replies)
 78. JU - učtovanie (3 replies)
 79. zahrna sa MATERSKE do vymeriavacieho zakladu pri podani DP? (1 replies)
 80. poplatok MYTO CZ (5 replies)
 81. zaplatiť alebo nie?? (7 replies)
 82. Poistenie budovy (4 replies)
 83. PU-odpisy-trivialna otazočka (19 replies)
 84. účtovanie v JÚ (60 replies)
 85. študent - zamestnanec (0 replies)
 86. Zaokrúhlenie z dennej uzávierky z ERP (15 replies)
 87. Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH (6 replies)
 88. Daň za prenajaté pozemky (3 replies)
 89. účtovný zostatok na sklade k 31.12.2006 (6 replies)
 90. žiadosť o pridelenie IČ DPH (4 replies)
 91. DPH za energie vystavované obecným úradom (6 replies)
 92. Platba zo zahraničia na prelome roka (4 replies)
 93. V akom kurze cestovné náhrady (1 replies)
 94. Daňový bonus a inv. dôchodok dieťaťa. (1 replies)
 95. Združenie FO (10 replies)
 96. zmluva o úvere (1 replies)
 97. Odpis staršieho auta (1 replies)
 98. odkúpenie firmy a jej účtovanie (3 replies)
 99. Škoda v sklade (5 replies)
 100. Úhrada do 3 piliera (5 replies)
 101. devízový účet (1 replies)
 102. Odvod DPH z DHM pri zrušení registrácie (2 replies)
 103. reklamácia (0 replies)
 104. STRAVNE LISTKY (6 replies)
 105. Co znamena prenajom nehnutelnosti mimo zivnosti? (46 replies)
 106. CESTOVNE (4 replies)
 107. náležitosti daň.priznania (8 replies)
 108. neviem ako to nazvat (5 replies)
 109. odpisovanie auta -ešte raz (5 replies)
 110. Dotácie na poľnohospodársku pôdu (16 replies)
 111. EUR účet hotová pohroma (6 replies)
 112. Povinnosť platiť preddavky (26 replies)
 113. DF - prelom rokov 06/07 JU (6 replies)
 114. Cesta do prevádzky (38 replies)
 115. Evidencia výdavku (13 replies)
 116. Účtovanie skladu v mäsiarni (9 replies)
 117. Odpis auta (15 replies)
 118. Príslušenstvo auta a zimné pneumatiky (1 replies)
 119. Rôzne účtovné problémy - prosím poraďte... (5 replies)
 120. Mam dotaz (4 replies)
 121. Registrácia DPH - obrat a účet 384 (5 replies)
 122. uhrada nocľahu. (2 replies)
 123. Voľné živnosti (5 replies)
 124. DPH a záložné právo (3 replies)
 125. Problém so skladovou evidenciou (8 replies)
 126. Preddavky v JÚ (1 replies)
 127. Aka je vyhoda byt platca Dph? (3 replies)
 128. Oznamovacia povinnosť (225 replies)
 129. Stravné lístky (1 replies)
 130. nepeňažná výhra (5 replies)
 131. chybajuce prijmove doklady (11 replies)
 132. Povolenia - LIEH (9 replies)
 133. uhrada Fa z ineho účtu (8 replies)
 134. Cestná daň a súkromné vozidlo (16 replies)
 135. Vzor na zmluvu (2 replies)
 136. Predaj úžitkov. auta a DPH. (6 replies)
 137. mzdy a ich účtovanie, bankové výpisy (9 replies)
 138. Iné zdaňovacie obdobie (3 replies)
 139. Odpočet DPH (3 replies)
 140. uzitkovy automobil (4 replies)
 141. Združenie FO a uplatňovanie výdavkov. (2 replies)
 142. vyhlasenie o uplatnení odpoč.položky - študent (3 replies)
 143. paušál (18 replies)
 144. gastro lístky zamestnanec-SZČO (1 replies)
 145. POVINNOST VOCI DANOVEMU URADU (10 replies)
 146. Opravné DP (2 replies)
 147. Výnosy budúcich období-účtovanie (16 replies)
 148. stravné lístky (1 replies)
 149. kúpa a následný predaj budovy (6 replies)
 150. kúpa bytu (40 replies)
 151. Náhrada škody (12 replies)
 152. Nárok na odpočet? (2 replies)
 153. Nové tlačivo? (6 replies)
 154. Colný sklad - predaj. (4 replies)
 155. Výdavky živnostníka po pozastavení živnosti (27 replies)
 156. Predaj zdedeného auta (1 replies)
 157. Dobropis v novom roku. (9 replies)
 158. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (1 replies)
 159. Tlačivá Prehľad a Hlásenie za 4.Q a r.2006 - budú nové (4 replies)
 160. Faktúra od Orange za notebook (16 replies)
 161. Nájomné za rok 2007 ako výdavok v roku 2006 (62 replies)
 162. Zahranicna faktura aka DPH (1 replies)
 163. SZČO DIety (6 replies)
 164. Nárok na odpočet DPH - právne úkony a podporné činnosti komisionára (0 replies)
 165. Vzor na spotrebu PHM (24 replies)
 166. mzda (17 replies)
 167. poplatky na nepodnikatelskom ucte (10 replies)
 168. Časové rozlíšenie (181 replies)
 169. limitovana vstupna cena (9 replies)
 170. Faktúra v cudzej mene (8 replies)
 171. odvody do fondov- minimálne platby (1 replies)
 172. Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2006 (3 replies)
 173. Vratenie dane pre studenta (9 replies)
 174. platca dph ano,alebo... (7 replies)
 175. úhrada od poisťovne a DPH (0 replies)
 176. Kedy vystaviť faktúru ???? (5 replies)
 177. auto (3 replies)
 178. Diaľničná známka - platnosť (15 replies)
 179. zmluva o autokredite v JU (1 replies)
 180. Oslobodenie od DMV-preukazovanie (2 replies)
 181. Nové auto (2 replies)
 182. tlačivá (1 replies)
 183. Predaj materiálových zásob (9 replies)
 184. Paušálne výdavky - zahrnuté odvody (2 replies)
 185. Evidencia zakaziek - odovzdavanie (0 replies)
 186. Predaj bytu v osobnom vlastníctve (2 replies)
 187. Faktúry na prelome rokov (3 replies)
 188. nemoc (3 replies)
 189. BYT - súkromne alebo vložiť do podnikania??? (7 replies)
 190. Dotácia na zamestnanca (5 replies)
 191. Prevod FO-s.r.o. (6 replies)
 192. Zaúčtovanie prímov (5 replies)
 193. Stravovné lístky pre zamestnancov v r 2007 (12 replies)
 194. DPH za sluzby vykonane na technologiach v SR pre CESKEHO ODBERATELA platcu DPH (2 replies)
 195. rozdelenie zisku v PU (8 replies)
 196. zakúpenie rádia (39 replies)
 197. Nakup cez Ebay - Dan (9 replies)
 198. kde sa všade zastaviť po vybavení živnosti (2 replies)
 199. Fakturácia pokuty do ČR (0 replies)
 200. DPH pri nakupe zo zahranicia (4 replies)
 201. Kurzový rozdiel z úrokov z úveru na konci roku (4 replies)
 202. zasa predaj osobneho MV (9 replies)
 203. autokredit (22 replies)
 204. Ako zaúčtovať preddavkovú fa (1 replies)
 205. Ako zaúčtovať preddavkovú fa (2 replies)
 206. BUDOVA bez dokladov (5 replies)
 207. prenájom automobilu - daň z motorových vozidiel (37 replies)
 208. Dôchodca a DP (3 replies)
 209. využitie firemného automobilu na súkromné účely (0 replies)
 210. Spĺňam remeselnú živnosť podľa živn.zákona? (51 replies)
 211. Dotácia a zmena spôsobu uplatňovania výdavkov (72 replies)
 212. prelom roka (32 replies)
 213. Aký kurz? (4 replies)
 214. žiadosť o vykonanie RZ (1 replies)
 215. predaj nehnutelnosti, ktora sa prenajimala (4 replies)
 216. Úrok pri leasingu - úprava v 2004 a dnes. (1 replies)
 217. Úrok pri leasingu - úprava v 2004 a dnes. (0 replies)
 218. Úrok pri leasingu - úprava v 2004 a dnes. (0 replies)
 219. Úrok pri leasingu - úprava v 2004 a dnes. (10 replies)
 220. Komisionálny predaj (7 replies)
 221. leasing (1 replies)
 222. kompenzacie?ako najjednoduchšie? (4 replies)
 223. inventarizácia zásob k dátumu + invetúrny súpis (1 replies)
 224. počet stravných lístkov (15 replies)
 225. platove tabulky zdravotnikov (2 replies)
 226. SZČO-remeselník a 60% (4 replies)
 227. Zálohová FA za elektrickú energiu (5 replies)
 228. účtovníctvo správcovskej spoločnosti a podielových fondov (0 replies)
 229. Nákup valút v zahraničí (2 replies)
 230. zbierka listín (58 replies)
 231. preradenie auta FO do osobneho uzivania (6 replies)
 232. bandaska (2 replies)
 233. casova a vecna suvislost (1 replies)
 234. pokuta (1 replies)
 235. faktúra za okná (3 replies)
 236. smernica na mobilný telefón (20 replies)
 237. nákup v hotovosti (7 replies)
 238. devízové účty na konci roku (2 replies)
 239. ČR alebo nie? (1 replies)
 240. aky datum (106 replies)
 241. Faktúra z Orange na prelome rokov (19 replies)
 242. Faktúra v auguste - dobropis v decembri (7 replies)
 243. Výpočet vymeriavacieho základu (2 replies)
 244. Daň z príjmu a zahraničie (15 replies)
 245. Dodatočné DP r.33 (4 replies)
 246. Uctovanie devizoveho uctu (15 replies)
 247. začiatočník a s.r.o. (5 replies)
 248. Čo môžem dať do daňovo uznat. nákladov? (2 replies)
 249. Auto od konateľa (15 replies)
 250. DP (3 replies)