1. DPH (3 replies)
 2. investície + služby od dodávateľa (1 replies)
 3. futures (0 replies)
 4. Permanentka - kúpalisko (27 replies)
 5. odpočet DPH (6 replies)
 6. záloha, kaktura, dobropis rôzne mesiace, opakovana dodavka služieb spojených s nájmom (3 replies)
 7. na služobku vlastným vozidlom (3 replies)
 8. Stará faktúra. (33 replies)
 9. životné poistenie (4 replies)
 10. náklady na reprezentáciu a DPh (2 replies)
 11. SURNE: bytovy alebo nebytovy priestor ? (2 replies)
 12. Prenájom bytu (6 replies)
 13. pracovna cesta (3 replies)
 14. Planovanie a prognostika (10 replies)
 15. Krádež auta (1 replies)
 16. ČECHY-diéty (9 replies)
 17. Zľava na faktúre (5 replies)
 18. Daň z predaja bytu (13 replies)
 19. úžitkové vozidlo (3 replies)
 20. 491 Vlastné imanie fyzickej osoby (8 replies)
 21. pokuta (10 replies)
 22. Deň účtovného prípadu - súdne spory (4 replies)
 23. Zmluva o postúpení pohľadávky (2 replies)
 24. Zahraničná prac.cesta a 3 rôzne meny (4 replies)
 25. Storno poplatok (5 replies)
 26. Účtovanie postúpeného leasingu u postupcu. (0 replies)
 27. daňové úľavy (0 replies)
 28. DPH pri nájme dopr.prostriedku do ČR (4 replies)
 29. Odplatné postúpenie pohľadávok z daň. hľadiska (0 replies)
 30. ako zaúčtovať? (5 replies)
 31. účtovanie faktúr (2 replies)
 32. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 33. Darovanie domu s dlhom (10 replies)
 34. fakturácia dopravy a stravného (5 replies)
 35. pripočítatelna položka (13 replies)
 36. uctovne knihy v CM (2 replies)
 37. Kedy si otvoriť živnosť? (4 replies)
 38. Postúpenie leasingu (16 replies)
 39. Odpis pri leasingu (14 replies)
 40. chyba v určení dane (5 replies)
 41. Nákup vianočných kariet (4 replies)
 42. stornopoplatok (10 replies)
 43. Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania ZP (25 replies)
 44. nákup materiálu z ČR (3 replies)
 45. vystavenie fa rakuskej firme (1 replies)
 46. Sponzorstvo liečebného pobytu (1 replies)
 47. úroky z pôžičky od spoločníka (1 replies)
 48. Exekúcia zamestnanca (11 replies)
 49. zaradenie kombajnu do odpisovej skupiny (2 replies)
 50. Vrátený preplatok ZP (6 replies)
 51. Zaradenie do odpisovej skupiny (3 replies)
 52. + položka a DPH (9 replies)
 53. Odpisy stavieb (3 replies)
 54. povinná zimná výbava (1 replies)
 55. Predaj obrazov (3 replies)
 56. Avízo o platbe kartou (6 replies)
 57. Daňová kontrola - obľúbené (19 replies)
 58. náklady a DN (1 replies)
 59. Prehľad o zrazených predd.pokuta (5 replies)
 60. prenájom auta na podnikanie (223 replies)
 61. prenájom auta na podnikanie (1 replies)
 62. prenájom auta na podnikanie (1 replies)
 63. prenájom auta na podnikanie (0 replies)
 64. Náklady za auto pred ukončením dedičského konania (0 replies)
 65. Zaúčtovanie faktúry na prelome rokov (19 replies)
 66. účtovanie príspevku z Úradu práce... (19 replies)
 67. umývanie auta (6 replies)
 68. Účtovanie dotácií (SHR) (2 replies)
 69. pokladňa (7 replies)
 70. Stavba a technologická časť. (1 replies)
 71. Debetný úrok banky a osobná spotreba FO (13 replies)
 72. Mladá krajčírka - hľadá zákazky (3 replies)
 73. Začíname, s. r. o. (9 replies)
 74. Oslobodenie od dane (7 replies)
 75. 1Sk notebook Orange (8 replies)
 76. Keď chýba pokladničný doklad /blok/ (3 replies)
 77. Prehľad o preddavkoch na daň - pokuta (3 replies)
 78. OBSTARáVACIA CENA (1 replies)
 79. Škoda na os.automobile a náklad! (5 replies)
 80. Účtovanie strav. lístkov (147 replies)
 81. kurz (3 replies)
 82. Dovolenka a PN (3 replies)
 83. Záloha na nákup DHIM v JÚ (4 replies)
 84. pozastavenie zivnosti - znalec (20 replies)
 85. Fakturacia do zahranicia - pomoooc (13 replies)
 86. 474-saldokontový? (1 replies)
 87. Doplatok do priemerného zárobku (1 replies)
 88. stravné v §8 (12 replies)
 89. expiracna doba (0 replies)
 90. ohodnotenie drobného majetku (3 replies)
 91. Daňová kontrola - DPH (44 replies)
 92. Daň.kontrola-vyjadrenie sa k protokolu (4 replies)
 93. Medzinárodna preprava (132 replies)
 94. Ob.register (1 replies)
 95. poháre (5 replies)
 96. Prenájom nehnuteľnosti (8 replies)
 97. nákup cez QUATRO (2 replies)
 98. aktivácia VP prepravy (9 replies)
 99. Zahraničná pracovná cesta a preddavok (75 replies)
 100. Faktúra podľa par. 71 (5 replies)
 101. Dovoz alebo sprostredkovanie (2 replies)
 102. Dovoz tovaru z Polska (64 replies)
 103. ako to vyplatit zamestnancovi (3 replies)
 104. Lekár a založenie s.r.o. (9 replies)
 105. odvadzanie odvodov SP a ZP (4 replies)
 106. §8 ZoDP a náklady na MV versus cestná daň (9 replies)
 107. športovci (1 replies)
 108. predaj neodpísaného auta (1 replies)
 109. Zdanenie platiteľa pri vopred dohodnutej cene ako neplatiteľa (6 replies)
 110. Zdanenie platiteľa pri vopred dohodnutej cene ako neplatiteľa (1 replies)
 111. DPH a pestovatelske palenie (5 replies)
 112. znizenie zisku SZCO (4 replies)
 113. chyba zaúčtovania r.2005 (15 replies)
 114. Zrusenie zákonej poistky na mot. vozidlo (3 replies)
 115. Registrácia mesačného platcu DPH (9 replies)
 116. Ako zaúčtovať exekúciu? (3 replies)
 117. účet 474-nutná analytika? (7 replies)
 118. Účtovanie športového klubu (29 replies)
 119. Socialny fond (3 replies)
 120. HIM zaradenie do odpisovej skupiny (5 replies)
 121. Socialny fond (21 replies)
 122. PHM a autoškola (1 replies)
 123. Oprava auta (8 replies)
 124. samozdanenie? (1 replies)
 125. DPH zo služby prijatej v ČR (8 replies)
 126. traktor na lizing (1 replies)
 127. Účtovanie v poľnohospodárskom družstve (0 replies)
 128. Nákup nového auta (12 replies)
 129. MAJETOK SZČO POUŽÍVANÝ V SRO (2 replies)
 130. dialničná nálepka (8 replies)
 131. dodanie: EU do Rumun. (5 replies)
 132. vrátenie DPH zo zahraničia - podklady (6 replies)
 133. Prehlad o zrazenych preddavkoch A preddavky na dan (2 replies)
 134. obstarávacia cena (0 replies)
 135. dph služby (9 replies)
 136. DPH EÚ (5 replies)
 137. leasing-kúpna cena (5 replies)
 138. Povolenie na predaj a prevadzkaren (11 replies)
 139. socialny fond + pokuta (5 replies)
 140. dlhodoby uver z banky-bezucelovy (0 replies)
 141. T1 a TSK (1 replies)
 142. predcasne ukoncenie leasingu (2 replies)
 143. práca v čechách viac než 183 dní v roku (3 replies)
 144. DPH - nákup zo Švajčiarska (6 replies)
 145. dobropis a DPH (1 replies)
 146. od 1.11. sme platcami-ako vystavým fa? (5 replies)
 147. pozicka (2 replies)
 148. Ukončenie lízingu po havárii (1 replies)
 149. Paušálne výdavky (21 replies)
 150. Prefakturovanie bank.poplatkov a DPH (4 replies)
 151. kontrola :-( (5 replies)
 152. Pripísaná súma na účet (18 replies)
 153. zaradenie trafostanice do majetku (1 replies)
 154. zaúčtovanie mínusovej FA (4 replies)
 155. Občerstvenie obch.partnerov na výstave (4 replies)
 156. Zaradenie IM oneskorene (6 replies)
 157. Odpočet dane pri zriaďovacích výdavkoch (15 replies)
 158. Plán odpisov (2 replies)
 159. Faktúra -3 krajiny (0 replies)
 160. Faktúra do 3 krajín (3 replies)
 161. DOVP a DOBPŠ (1 replies)
 162. Nájom a prefakturácia tovarov a služieb (3 replies)
 163. Zálohové platby za energie (0 replies)
 164. Došlý zahraničný dobropis (10 replies)
 165. Dovoz tovaru (10 replies)
 166. Certifikácia I. stupeň (1 replies)
 167. rozdiel na Bu a v denníku (3 replies)
 168. Poistenie ušlého zárobku vs. DzPFO (0 replies)
 169. DPH a neskoré úhrady (9 replies)
 170. Predaj vlastnickeho a clenskeho prava (1 replies)
 171. PROJEKCIA FINANČNÝCH VÝKAZOV (10 replies)
 172. Zaradenie osoboného motorového vozidla (21 replies)
 173. na ake ucty to zauctovat?...cestovne (21 replies)
 174. Vzájomný zápočet faktúr (27 replies)
 175. Zaciatok podnikania (2 replies)
 176. Karta CCS (6 replies)
 177. Dobropis (5 replies)
 178. predaj osobného auta (2 replies)
 179. dan za predaj bytu (7 replies)
 180. ťažné zariadenie (2 replies)
 181. DPH k fa vystavenej v cudzej mene (1 replies)
 182. Bankový účet v zahraničí (1 replies)
 183. Ročné zúčtovanie predavkov na daň (1 replies)
 184. Začiatok podnikania (49 replies)
 185. kolky...uctovanie (22 replies)
 186. Ako s prenájmom????? (5 replies)
 187. Podanie danoveho priznania dedicom (1 replies)
 188. material prijatý neskôr (2 replies)
 189. hlavne rozdiely medzi uctovnictvom SR a CR (2 replies)
 190. Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom (4 replies)
 191. Odpisy (0 replies)
 192. pojem pridelenie zamestnancov (0 replies)
 193. predaj pozemkov (1 replies)
 194. Stavné v zahraničí pri polovičnom prac. úväzku (6 replies)
 195. Zlúčenie s.r.o. a nepreinvestovaná daňová strata (8 replies)
 196. DPH a sociálny fond (1 replies)
 197. pokuta na faktúre (7 replies)
 198. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (1 replies)
 199. Sociálna poisťovňa (5 replies)
 200. Quatro (4 replies)
 201. Odpisy staršieho úžitkového vozidla? (34 replies)
 202. zrazená a odvedená daň (2 replies)
 203. Iformácia o predaji použitého tovaru (0 replies)
 204. Pôžička konateľa - výbery z ATM (2 replies)
 205. DU kontrola preddavkov (8 replies)
 206. Registračný poplatok (12 replies)
 207. sociálny fond (6 replies)
 208. havária a daň z motor.vozidla (11 replies)
 209. Zbozi z CR (1 replies)
 210. Skladova evidencia v PU (27 replies)
 211. ukončenie živnosti (1 replies)
 212. Fakturácia sprostredkovania dopravy (7 replies)
 213. DPH pri kupe PHM do auta z pozicovne (25 replies)
 214. danove priznanie SZCO (3 replies)
 215. Vyhotovenie faktúry (1 replies)
 216. Zivnost a osobny ucet (9 replies)
 217. Overenie platiteľa na internete (2 replies)
 218. Paušálne výdavky a leasing (4 replies)
 219. PHM - bločky (8 replies)
 220. cestovne do prace (5 replies)
 221. ako vyplniť dodatočné DP? (16 replies)
 222. dodanie služby (3 replies)
 223. Opravne DPH? (7 replies)
 224. DF a neexistujúca firma (7 replies)
 225. neúplné IČ DPH na odberateľskej fa (2 replies)
 226. kon do nakladov (11 replies)
 227. Úhrady faktúr (16 replies)
 228. Certifikácia - Manažérske účtovníctvo -prednáška a skúška (0 replies)
 229. SZČO -stravné (4 replies)
 230. uctovanie prostriedkov z EU (1 replies)
 231. Tlačivo faktúry (6 replies)
 232. DPH (3 replies)
 233. účtovanie expirovaných liekov (1 replies)
 234. expiracia liekov v lekarni (0 replies)
 235. počítač na splátky (64 replies)
 236. učtovanie (16 replies)
 237. rozdiel v suvahe (22 replies)
 238. ODPISY (17 replies)
 239. zmrzlinový stánok (3 replies)
 240. Leasing - platenie len poistky (4 replies)
 241. socialny fond (1 replies)
 242. oceňovanie výroby - kde hľadať manuál (4 replies)
 243. DPH (5 replies)
 244. Vystavenie faktúry za opravu (1 replies)
 245. kurzové rozdiely na 042 (1 replies)
 246. Poskytnutá zľava (18 replies)
 247. Kurzový lístok Citibank (0 replies)
 248. Osobné auto (2 replies)
 249. Ako zaučtovať úroky z úveru (16 replies)
 250. Zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania dane a priznanie k DPH (4 replies)