1. Faktúra v auguste - dobropis v decembri (7 replies)
 2. Výpočet vymeriavacieho základu (2 replies)
 3. Daň z príjmu a zahraničie (15 replies)
 4. Dodatočné DP r.33 (4 replies)
 5. Uctovanie devizoveho uctu (15 replies)
 6. začiatočník a s.r.o. (5 replies)
 7. Čo môžem dať do daňovo uznat. nákladov? (2 replies)
 8. Auto od konateľa (15 replies)
 9. DP (3 replies)
 10. dohoda a jej prefakturácia (2 replies)
 11. Združenie podľa §829 (5 replies)
 12. Faktúra (4 replies)
 13. Pozvánka na seminár. (1 replies)
 14. pausalne naklady 40% (1 replies)
 15. Maximálny daňový základ pre odvody (1 replies)
 16. uhrada pohľadávky v PU (3 replies)
 17. Splátka istiny (10 replies)
 18. SZČO-platba za prenájom bez daň.povinnosti (3 replies)
 19. cestná daň (0 replies)
 20. cestná daň (15 replies)
 21. Faktúry na prelome rokov (274 replies)
 22. Ukoncenie leasingu z 12/03 (11 replies)
 23. ZI do pokladne a na BU. (2 replies)
 24. vydavkovy doklad na 2 osoby (8 replies)
 25. dodatočne dan.priznanie DPH a pokuta (9 replies)
 26. Zápočet (8 replies)
 27. Podanie DP (11 replies)
 28. predaj bytu (36 replies)
 29. preplatok el. energie (11 replies)
 30. SZČO - JÚ - Zrušenie registrácie DPH (1 replies)
 31. Vrátenie faktúry s DPH (3 replies)
 32. Skončenie stareho lizingu os. auta a zaradenie do majetku? (10 replies)
 33. nákup tovaru za stravné lístky (9 replies)
 34. dotácia z úradu práce (3 replies)
 35. fakturácia a sklad (18 replies)
 36. webhosting (1 replies)
 37. Pokuta - danovy,alebo nedanovy vydavok (2 replies)
 38. Daň z ubytovania (6 replies)
 39. prenájom vozidla (2 replies)
 40. Opravné alebo dodatočné DP ? (1 replies)
 41. Dovoz potravín z EU (3 replies)
 42. SZČO a paušál (54 replies)
 43. DPH - nákup PC (2 replies)
 44. DPH za sprostredkovanie pri stravnych lis. a SZČO (0 replies)
 45. Avia a náhrady za jej používanie (7 replies)
 46. Povinnosť fakturácie (1 replies)
 47. Neplatenie poistného plateného zamestnávateľom (3 replies)
 48. leasing-zmena splátkového kalendára (2 replies)
 49. DPH a zahraničie (5 replies)
 50. Daňová povinnosť v SR pri práci v zahraničí (3 replies)
 51. Faktúra (3 replies)
 52. FA za tovar z ČR (3 replies)
 53. Daňová strata u FO (15 replies)
 54. Distribúcia Diaľničných nálepiek a DPH. (5 replies)
 55. odpustenie zavazku - na strane dlznika (11 replies)
 56. Stravne listky (15 replies)
 57. Neupravený základ dane o DPH uplatňované koeficientom (5 replies)
 58. leasing 2002 (0 replies)
 59. Aký účet? (37 replies)
 60. Chyba (2 replies)
 61. paušálne výdavky (2 replies)
 62. Diety (18 replies)
 63. výpočet dane (2 replies)
 64. výpočet dane (2 replies)
 65. Účtovanie na splátky (2 replies)
 66. bankový výpis (15 replies)
 67. Nákup českých korún (1 replies)
 68. študent a jeho daňové priznanie (1 replies)
 69. Dochodca SZCO a zdanitelny prijem za rok 2006 (1 replies)
 70. účet 249? (2 replies)
 71. Predvolanie na danovy urad (3 replies)
 72. Cislovanie faktur (1 replies)
 73. banálna otázka (2 replies)
 74. Výpredaj tovaru za desatinu ceny (10 replies)
 75. Odpočítatelná položka (8 replies)
 76. UCTOVNE UZATVORENIE ROKU 2006 PRE SZCO (5 replies)
 77. internetový obchod (10 replies)
 78. SZČO a pausálne výdavky (1 replies)
 79. ipomoni (6 replies)
 80. Kúpna zmluva + PPD z ČR - ako daňové doklady (2 replies)
 81. Zaúčtovanie dotácie (1 replies)
 82. Cestovné (1 replies)
 83. vklad DHM vyrobeného vo vlastnej réžii do podnikania (6 replies)
 84. uctova osnova- help (1 replies)
 85. Zmluva o obchodnom zastúpení-DPH (14 replies)
 86. daňové priznanie (5 replies)
 87. odvody za december (17 replies)
 88. Nepodnikateľ- nákup v ČR (2 replies)
 89. Povolenie predaja alkoholu colnym uradom (3 replies)
 90. uctovanie VISA kreditnej karty (10 replies)
 91. ako vratit zamestnancovi peniaze? (3 replies)
 92. Pre odborníkov - postúpenie pohľadávky (4 replies)
 93. Akú zmluvu? (5 replies)
 94. Tovar ktorí sa neda použiť (10 replies)
 95. mám toho viac (34 replies)
 96. co s drobnym majetkom po zivotnosti? (1 replies)
 97. Účtovanie JU - prenájom (1 replies)
 98. auto na podnikanie a súkromne cesty - JU (1 replies)
 99. Zásoby z roku 2006 a 10 %-tná DPH (1 replies)
 100. PHM v CZK (3 replies)
 101. jazda SZCO z domu do prace kvoli straznym psom, prip. poplachu z alarmu... (8 replies)
 102. Čo so zostatkom na účte 429 (7 replies)
 103. Obedy pre FO (6 replies)
 104. Kúpa koňa (14 replies)
 105. Stavebný denník (17 replies)
 106. obstaranie vozidla koncom roka (1 replies)
 107. Výška minimálnej dane z príjmu PO (2 replies)
 108. Internetovy obchod (3 replies)
 109. Opravné položky -dlžník v konkurznom konaní (13 replies)
 110. úroky z pôžičky poskytnutej od PO (11 replies)
 111. umelecke zmluvy vs zamestnanie vs zivnost (0 replies)
 112. Prijaté dary na účely podnikania v JÚ (1 replies)
 113. uzávierkové operácie (1 replies)
 114. zdravotne poistenie 2x (2 replies)
 115. SZCO-práca v zahraničí (5 replies)
 116. FA za hotové/ KPZ (5 replies)
 117. Stravné SZČO (1 replies)
 118. Postúpený lízing a účtovanie vJU (3 replies)
 119. Cestovne prikazy - forma (2 replies)
 120. Účtovanie dotácie z ÚP (2 replies)
 121. leasing (13 replies)
 122. Poistné - daňový náklad? (3 replies)
 123. nesprávne vystavený doklad - čo s ním? (2 replies)
 124. Nesplatené ZI (10 replies)
 125. DPH od 01012007 (2 replies)
 126. Ako zaúčtovať? (7 replies)
 127. Výpočet množstva liehu v l a. (50 replies)
 128. DPH-ubytovanie zametnancov (5 replies)
 129. nerozdelený zisk minulých rokov (2 replies)
 130. Vzorky a zmetky (11 replies)
 131. DPH 2004 (4 replies)
 132. Daňový kalendár 2007 (0 replies)
 133. Leasing (1 replies)
 134. zabudnuté úroky (10 replies)
 135. Komplikácia pri poistnej udalosti (28 replies)
 136. Stravne listky-uct. v PU (14 replies)
 137. Dokladová inventúra (7 replies)
 138. odpisovanie majetku (10 replies)
 139. Odhlasenie k dani z MV (9 replies)
 140. Inventúra PHM v nádržiach (0 replies)
 141. kúpa auta na úver (9 replies)
 142. Odpis (5 replies)
 143. DPH autolekárnička od 1.1.2007? (16 replies)
 144. manželove auto, moja firma (2 replies)
 145. Sociálny fond - nevyčerpaný zostatok (3 replies)
 146. prepočet kurzom (5 replies)
 147. Leasing a zalohy (8 replies)
 148. SZČO a paušálne výdavky (15 replies)
 149. peniaze na BU (9 replies)
 150. prerušenie živnosti a podanie DP FO ,,B" (2 replies)
 151. preddavky a inventarizácia (4 replies)
 152. Služby a DPH (4 replies)
 153. platca/neplatca DPH (služby + obchod) (8 replies)
 154. Daňové priznanie (25 replies)
 155. kúpnopredajná zmluva (5 replies)
 156. Nová sadzba DPH (13 replies)
 157. kompatibilita podvojneho s jednoduchym (0 replies)
 158. Odpočet DPH zo zálohy na kúpu nehnuteľnosti (3 replies)
 159. zaradenie vyhraného mot.vozidla (2 replies)
 160. Dodatočné DP k DPH do konca roka??? (2 replies)
 161. zaplatený sankčný úrok (3 replies)
 162. Problém s faktúrou, ktorú odberateľ neprevzal (31 replies)
 163. ZŤP a zľava (2 replies)
 164. vystavena FA (4 replies)
 165. controlling (1 replies)
 166. nedoplatok VšZP = daňový výdavok? (7 replies)
 167. stravné v SKK - zahran.prac. cesta (3 replies)
 168. ukončenie podnikania a krátk. majetok (3 replies)
 169. ukončenie podnikania a krátk. majetok (0 replies)
 170. Vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov (5 replies)
 171. Odpočet daňovej straty - PO. (27 replies)
 172. Nahlásenie súm vyplatených FO (6 replies)
 173. Ako sa registrovať v členskom štáte EU ??? (0 replies)
 174. Zrážková daň na autorské práva (2 replies)
 175. daňové priznanie pri prerušení živnosti (9 replies)
 176. Poistenie podnikateľa na prelome rokov (4 replies)
 177. pohladavky a prerušená živnosť (5 replies)
 178. Vzor zmluvy (6 replies)
 179. Stravné lístky podnikateľa - zúčtovanie (61 replies)
 180. ODPIS auto (3 replies)
 181. vyradenie HIM (14 replies)
 182. Pausalne vydavky, 2006(2 mesiace) platca DPH (9 replies)
 183. Interná smernica (1 replies)
 184. Vyplnenie daňového priznania DPH (3 replies)
 185. Správne účtovania na konci roka (1 replies)
 186. Zmena adresy (5 replies)
 187. JU (4 replies)
 188. jednoduche uctovnictvo (6 replies)
 189. Účtovanie čerpania SF (4 replies)
 190. odmena pre konateľa (1 replies)
 191. predaj úžitkového auta (7 replies)
 192. autobazar (6 replies)
 193. účtovanie likvidácie zásob (0 replies)
 194. odpisovanie pri Technickom zhodnotení (6 replies)
 195. Podanie DPH (3 replies)
 196. faktura, dobropis a DPH (9 replies)
 197. nezaplatené faktúry a DPH (6 replies)
 198. Výdavky, (1 replies)
 199. Faktúra za službu z PL (2 replies)
 200. Betlehem (1 replies)
 201. veľká zmena HV (4 replies)
 202. zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry (13 replies)
 203. Doklady (17 replies)
 204. Fa bez dodávky materiálu (5 replies)
 205. SZČO a SP (4 replies)
 206. rozpustanie do nakladov (1 replies)
 207. Diéty???? (4 replies)
 208. Registracia za platcu DHP-odpocet dane z drobného hmotného majetku (45 replies)
 209. Stravné lístky (3 replies)
 210. "Diéty" a stravné lístky (1 replies)
 211. preddavok (7 replies)
 212. Pracovná cesta. (10 replies)
 213. Zmena zdanovacieho obdobia DPH (11 replies)
 214. Dar účet 543-nedaňový (6 replies)
 215. Vyplnenie tlaciva DPH (30 replies)
 216. PO a preddavky (1 replies)
 217. Nesprávne vystavené fa (0 replies)
 218. Príjemné sviatky. (2 replies)
 219. vysporiadanie DPH na konci roka (9 replies)
 220. ako zaúčtovať (2 replies)
 221. DPH a obdobie, do ktorého patrí (11 replies)
 222. Zaradenie záhr.jazierka do odpis.skupiny (1 replies)
 223. Dan z motor.vozidiel (6 replies)
 224. Reklamné cukríky do ČR (2 replies)
 225. Uctovne doklady (5 replies)
 226. Nova SPZ na aute (2 replies)
 227. Daň z MV za rok 2007 Bratislavský kraj (1 replies)
 228. Kurz NBS (6 replies)
 229. Doklad o prijatí tovaru z EÚ (1 replies)
 230. DPH od 1.1.2007 (0 replies)
 231. divadelné predstavenie (2 replies)
 232. Nákup nákladného auta - ako tovar? (5 replies)
 233. Záloha a miestne poplatky (7 replies)
 234. FA za telefon a DPH (2 replies)
 235. kod produkcie (0 replies)
 236. kolko si vyfakturovat ??? (4 replies)
 237. Reprezentačné - katalogy, olep auta (7 replies)
 238. Zápis o precenení zásob (2 replies)
 239. Docasne pridelenie zamestancov a DPH (41 replies)
 240. sluzobna cesta (1 replies)
 241. sluzobna cesta (1 replies)
 242. rozdiel v DPH (0 replies)
 243. rozdiel v DPH (0 replies)
 244. uctovanie sluzobnej cesty (7 replies)
 245. obvyklý úrok (2 replies)
 246. Rozúčtovanie výsov na rok 2006 a 2007 (0 replies)
 247. Novela Zákona o DPH 2006 (6 replies)
 248. JÚ a platby týkajúce sa budúceho roku (6 replies)
 249. úrazová poistka-vyplatenie a DPFO (6 replies)
 250. Kúpa úžitkového automobilu z Nemecka (1 replies)