1. čiastočné úhrady (6 replies)
 2. DPH a ukončenie (6 replies)
 3. predcasne ukoncenie lizingu (1 replies)
 4. Prostriedky z ESF (2 replies)
 5. daň z príjmu po novom (3 replies)
 6. uzitkovy automobil (8 replies)
 7. Zálohové platby za energie (1 replies)
 8. poistné plnenie (11 replies)
 9. Technické zhodnotenie alebo oprava (3 replies)
 10. Zaplatiť či netreba (2 replies)
 11. szčo a pracovná cesta (1 replies)
 12. Pomoc s autom (2 replies)
 13. Vyradenie a likvidácia majetku (4 replies)
 14. Predaj pohľadávky (8 replies)
 15. úžitkové vozidlo (6 replies)
 16. Cena obvyklá - mýtus? (11 replies)
 17. Predaj vozidla po ukončení lízingu - NOVINKA???7 (7 replies)
 18. Aky soft pre CZ (4 replies)
 19. dvojitá platba (5 replies)
 20. Školenie k spotrebnej dani z liehu (12 replies)
 21. Tlačivo na vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty (2 replies)
 22. nakup tovaru v zahranici-DPH (1 replies)
 23. oslobodenie od dane podľa §31 (2 replies)
 24. Vyskladňovanie mäsa (1 replies)
 25. Nákup vody a DPH (4 replies)
 26. Vystavená FA do ČR? (7 replies)
 27. Faktúra pre s.r.o. (3 replies)
 28. odvod dane a do zdravotnej poistovne (1 replies)
 29. Pôžička konateľa - súrne (2 replies)
 30. Havária, následná oprava pri prenajatom náklad.automobile (2 replies)
 31. Pokladňa a pôžička konateľa spoločnosti (41 replies)
 32. Faktura od Orangu (19 replies)
 33. Účtovanie množstev.rabatu??? (2 replies)
 34. povolenie na predaj (11 replies)
 35. Kam zaúčtovat?? (3 replies)
 36. Z paušálnych na skutočné, čo auto? (24 replies)
 37. Auto písané na manželku a cestovné náhrady (1 replies)
 38. TV prijímač (3 replies)
 39. § 25 ods. 1 písm.b) (6 replies)
 40. exekútor (2 replies)
 41. katalog 2006/2007 a casove rozlisenie (1 replies)
 42. konsolidovana uctovna zavierka (0 replies)
 43. súkromný automobil (4 replies)
 44. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 45. ? (11 replies)
 46. Prosím o radu (3 replies)
 47. JCD pri vystavenej faktúre (4 replies)
 48. automobil s odpoctom DPH a sukromne jazdy (20 replies)
 49. DF po podaní DPH (20 replies)
 50. pokuta za oneskorené podanie DP za DzMV (2 replies)
 51. stravné lístky - DPH (10 replies)
 52. Zrážková daň z úrokov (77 replies)
 53. odvody do soc.poisťovne (4 replies)
 54. Koeficient (9 replies)
 55. Aky riadok DP? (8 replies)
 56. Faktúra za služby z Číny (1 replies)
 57. použitie kurzu pri dodavky tovaru zo zahraničia (8 replies)
 58. Faktúra v EUR uhradená v SKK (13 replies)
 59. operativny leasing (2 replies)
 60. Predaj pozemkov a DPH (1 replies)
 61. dobropis do zahraničia (4 replies)
 62. Dary (15 replies)
 63. daň za ubytovanie (3 replies)
 64. Výpis z listu vlastníctva (4 replies)
 65. Zaúčtovanie preplatku z roč.zúčtovania ZP? (11 replies)
 66. Spatny leasing (4 replies)
 67. Správnosť uplatnenia DPH ešte raz (4 replies)
 68. Vklad na účet - úhrada fa (5 replies)
 69. čo s nákladmi a s DPH? (2 replies)
 70. predfaktúry a ostré faktúry (4 replies)
 71. clo na vstupe (11 replies)
 72. Odcudzenie nákl.vozidla a DPH (3 replies)
 73. odpisovanie (9 replies)
 74. ÚČTOVANIE ELEKTRINY (3 replies)
 75. účtovanie o predaji obchod.podielu (2 replies)
 76. DPH a prechod na uplatňovanie par.66 (2 replies)
 77. Anglická verzia zákona o cest.náhradach (1 replies)
 78. daň z mot. vozidla (4 replies)
 79. paušálna daň (6 replies)
 80. prijmovy doklad (2 replies)
 81. nadacia (3 replies)
 82. nadobudnutie tovaru v tuzemsku (7 replies)
 83. odpočet DPH pri registrácii (14 replies)
 84. Tuzemske fa -leasing v EUR (19 replies)
 85. telefony pre zamestnancov (4 replies)
 86. DPH zaplatená pri dovoze (3 replies)
 87. cestovné (1 replies)
 88. oprav auta v CZ (4 replies)
 89. Daň z príjmu a RZ ZP r. 2005 (4 replies)
 90. Úroky z omeškania (18 replies)
 91. Drobný hmot. Majetok _ IKEA (8 replies)
 92. uhrada fa z osobneho uctu (omylom) (5 replies)
 93. Zaúčtovanie pohľadávok (1 replies)
 94. užívateľ MV a cestná daň (15 replies)
 95. náhrada ubytovania (4 replies)
 96. Šekové poukážky-Dôvera (8 replies)
 97. obnova prima kreditu (1 replies)
 98. Dobropis - do ktorých riadkov DP (3 replies)
 99. Paušálne výdavky - výkazy (6 replies)
 100. Paušálne výdavky - výkazy (0 replies)
 101. storno faktúra (4 replies)
 102. Platba kartou (5 replies)
 103. Vrátenie bločku (2 replies)
 104. podnikateľský úver v MRP (6 replies)
 105. FA za opravu (5 replies)
 106. Postúpenie pohladavky (4 replies)
 107. Slovenska faktura v zahranicnej mene (16 replies)
 108. Prechod zo s.r.o. na a.s. (0 replies)
 109. Druhy automobil vo firme (2 replies)
 110. Nájomné-splátkový kalendár (16 replies)
 111. Daň z nehnuteľností (4 replies)
 112. Stravovanie SZCO - bločky z reštaurácie. (23 replies)
 113. 29.2.2006? (2 replies)
 114. Nákup nápní do kávomatu a autoumyvárne (6 replies)
 115. prefakturacia v do čiech (3 replies)
 116. Dodatočné DP (3 replies)
 117. DPH z nákladov na vymáhanie pohľadávky (4 replies)
 118. kúpa na základe kúpno-predajnej zmluvy (9 replies)
 119. Pomóóóc (7 replies)
 120. autobazár - oprava nakúpených áut (8 replies)
 121. odmena ako dar? (2 replies)
 122. Nedoplatok z RZ poistného (2 replies)
 123. Update na 2 roky (2 replies)
 124. Spätný bonus (2 replies)
 125. Novinka? Toyota Financial Servicies, ako na to? (15 replies)
 126. Ekologická likvidácia, preprava a základ DPH (0 replies)
 127. Predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 128. Zmluvna pokuta a uroky Orange (2 replies)
 129. zaučtovanie započitania pohľ s leaisingom (4 replies)
 130. Prepis sukromneho mobilu na firemny (2 replies)
 131. Daňová kontrola Ú BA II (8 replies)
 132. Kúpa ojazdeného vozidla - treba znalecký posudok? (4 replies)
 133. kniha jázd, zmluva (8 replies)
 134. Písanie textov a tabuliek na Google (0 replies)
 135. Daň pre zdravotné poistenie (0 replies)
 136. stanovisko DRSR k elektronickým faktúram (45 replies)
 137. Vyúčtovaníe zahraničnej pracovnej cesty (12 replies)
 138. Intrastat-kódy (24 replies)
 139. cestovné v zahraničí PHM (4 replies)
 140. Nájom v PÚ do výnosov (7 replies)
 141. Poplatok na vzdelávanie, členský príspevok (1 replies)
 142. Zlava z fakturovanej sumy a DPH (22 replies)
 143. Leasing - postúpenie (8 replies)
 144. Koeficient DPH naposledy (5 replies)
 145. sociálny fond (9 replies)
 146. Šéf ma chce na živnosť (26 replies)
 147. Cestovny prikaz + kniha jazd (1 replies)
 148. lízing (21 replies)
 149. HIM zaradený do majetku v roku 2006 (8 replies)
 150. technické zhotnotenie (15 replies)
 151. Predaj pohľadávky (8 replies)
 152. fa do zahraničia (2 replies)
 153. Ako neplatiť DPH (4 replies)
 154. odpisy - skupina? (11 replies)
 155. vyplnenie DP FO typ B (2 replies)
 156. Živnostenský list (0 replies)
 157. Kurzové rozdiely (21 replies)
 158. Vývoz časopisov do ČR (1 replies)
 159. akruálne účtovníctvo (4 replies)
 160. Ako zaúčtovať nedoplatky z RZZP (5 replies)
 161. vyúčtovanie pracovnej cesty (3 replies)
 162. tlaciva na internete? (1 replies)
 163. prosim o radu (1 replies)
 164. Zaradenie HIM (2 replies)
 165. prefakturácia preddavkov na energiu (0 replies)
 166. úhrada fa z dev.účtu (1 replies)
 167. SZČO (4 replies)
 168. Platenie cestovného (3 replies)
 169. Daňové priznanie (7 replies)
 170. Odpisovanie trafostanice. (6 replies)
 171. Prijata faktura za sluzbu z CR (25 replies)
 172. Kapitalizácia pohľadávky (0 replies)
 173. Prevzatie imania spoločnosti (4 replies)
 174. Správne rozúčtovanie (5 replies)
 175. začínam (14 replies)
 176. Uznané náklady?? - PHL, telefony (6 replies)
 177. Škoda a DPH (1 replies)
 178. Koeficient (0 replies)
 179. cestovné náhrady - súkromné vozidlo (11 replies)
 180. Prijatá faktúra z ČR - platca DPH a neplatca DPH (21 replies)
 181. Vratena dan z mot.vozidiel (2 replies)
 182. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle (0 replies)
 183. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle (15 replies)
 184. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 185. fa vystavená do ČR a DPH - začínam (5 replies)
 186. Účtovanie v cestovnej kancelárii. (0 replies)
 187. Parkovacia karta (4 replies)
 188. fa za prepravu - aký dátum? (3 replies)
 189. Poistná udalost (101 replies)
 190. preradenie auta z osobneho vlastnictva do podnikania (8 replies)
 191. Uplatnenie nároku (7 replies)
 192. Zaradenie DIM z "tovaru" (2 replies)
 193. Predaj penziónu a technické zhodnotenie (3 replies)
 194. Cestovné a konateľ s.r.o. (4 replies)
 195. FA z ČR od neplatca DPH (8 replies)
 196. Budova predaná verejnou dražbou (1 replies)
 197. Odpis náhradných dielov (3 replies)
 198. Cestov. náhrady (4 replies)
 199. Odpisy-súbor hnuteľných vecí? (27 replies)
 200. pokračovateľ leasingu (4 replies)
 201. Zníženie zisku - urbár (1 replies)
 202. Prerušená živnosť - odvody (6 replies)
 203. dph (7 replies)
 204. úver (5 replies)
 205. Prevádzka - fakturačná adresa ? (1 replies)
 206. Rezervy - účtovanie (4 replies)
 207. dph na autobus (5 replies)
 208. DPH - Ned. Na -samozdanenie ?? (6 replies)
 209. PPD (5 replies)
 210. Osobne auto-oprava a DPH (13 replies)
 211. Účtovanie predplatného (3 replies)
 212. zahranicne pracovne cesty SZCO (6 replies)
 213. vystavena fa do EU a výkaz DPH (5 replies)
 214. Prispevok na podnikanie z eurofondu (1 replies)
 215. cestovné náhrady (10 replies)
 216. Pôžička (11 replies)
 217. PLYNOVÝ KOTOL (6 replies)
 218. poistenie pri sluz. ceste (2 replies)
 219. notebook-čo s tým??????? (14 replies)
 220. vyskladnený materiál (8 replies)
 221. Nezdaniteľný príjem (2 replies)
 222. Recyklačný poplatok (2 replies)
 223. vyúčtovanie cesty (2 replies)
 224. spracovatelske poplatky banky (1 replies)
 225. Odoslané faktúry - zléOdoslal som číslovanie (4 replies)
 226. Oslobodnie od DPH (8 replies)
 227. 261 - prevody (4 replies)
 228. súkromný úver na založenie živnosti (3 replies)
 229. Zriadovaci vydavky (1 replies)
 230. prevod záväzkov a pohladávok (9 replies)
 231. Leasing os.auta a DPH za fin.služby (5 replies)
 232. Správnosť uplatnenia DPH??? (2 replies)
 233. Dovoz tovaru z UA a jeho ďalší predaj do CZ. (0 replies)
 234. IČO DIČ a IČ DPH (10 replies)
 235. Dobropis - zmena ? (4 replies)
 236. Refakturácia leteniek (11 replies)
 237. Deklarant/zástupca (4 replies)
 238. Vytvorenie rezervy (1 replies)
 239. Nzisková organizácia (7 replies)
 240. štvrťročný prehľad - pokuta (8 replies)
 241. podnikateľský úver v MRP (1 replies)
 242. Došlá faktura z Čiech. (1 replies)
 243. Oznámenie o začatí daňovej kontroly (9 replies)
 244. FO SZČO a obrat 45.000.000,- mil. (7 replies)
 245. kurz učtovnictva... (6 replies)
 246. Čítačka k internetbankingu (4 replies)
 247. tech.zhodnotenie a predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 248. Účtovanie tlačovín (2 replies)
 249. 431-Hospodársky výsledok (6 replies)
 250. Smernica (1 replies)