PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 [389] 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. vratenie dane studentovi
 2. Vývoz - čo robiť ked neviem či je platca DPH?
 3. Skončenie leasingu auta a nasledny predaj
 4. Terminovany vklad - urok, DPH
 5. odpisy a predajňa
 6. Odpočet DPH
 7. PC 30990,- Sk
 8. Dovoz auta a podanie DPH
 9. Fakturácia pre manžela
 10. Alfa - zakupenie progamu
 11. suciastky
 12. odmena podnikatelovi
 13. Usmernenie DR SR k účtovaniu kurzových rozdielov v účtovníctve obcí
 14. zalozenie spolocnosti
 15. záhradné prebytky
 16. zle uhradená fa
 17. pomôžte vypátrať akým kurzom rátala banka
 18. tovar na sklade a daň
 19. Zlé vyplnené daňové priznanie
 20. Odpis majetku na LS
 21. Ako zaúčtovať platby kartou?
 22. zaokruhlovanie pri vyuctovani ZSC
 23. Daň z motorových vozidiel
 24. Základ dane pri refakturácii
 25. ceny PHM
 26. súkromná lekárka - liečenie
 27. Zverejnenie v obchodnom vestniku
 28. fakturácia - na základe čoho?
 29. čo s dph?
 30. dobropis trojstranný obchod
 31. Odtiahnutie sluzobneho vozidla
 32. Odborný výcvik žiakov-účtovanie
 33. NADOBUDNUTIE DHM VLASTNOU PRÁCOU
 34. UMOROVANIE STRATY
 35. Nájde sa nejaký účet?
 36. Kancelársky nábytok
 37. Dobropis zo zahranicia
 38. rozdiel medzi IAS a zákonom o účtovníctve
 39. Predvádzací tovar
 40. Ako účtujete chybnú platbu prijatú na BÚ?
 41. Opat "akcia stary za novy" a danove vydavky
 42. Zásoby (a ich predaj)
 43. Odpisy-osobný automobil
 44. SZČO aTPP v Čechách
 45. po zalozeni s.r.o. nemusim byt platca DPH?
 46. DPH na výstupe pri prenájme v podniku v konkurze
 47. Živnosť odvody - prvý rok
 48. tarchopis
 49. Ako zaúčtovať čierne korenie
 50. Potvrdenie chranenej dielne-ponovom
 51. koniec roka ucty
 52. Zvlášť DP typ A a typ B
 53. poplatok v lekárni
 54. Odkúpenie pohľadávky
 55. DHM
 56. Faktura
 57. Cestovná agentúra
 58. interný účtovný doklad
 59. dovoz tovaru
 60. Hlásenie Intrastat - služby
 61. Jeden bloček-nákup zásob+spotreba - poradte
 62. ubytovanie cudzinca
 63. Daňový bonus za r.2005-vratka
 64. Účtovanie - zrážková daň
 65. stavba
 66. Stali sme sa platcami DPH
 67. Predaj pohľadávky
 68. Dovoz ojazdeného auta - náklady na spojazdnenie
 69. sluzobna cesta do Ciech
 70. predaj vyradeného majetku
 71. Rodičovská a pôvodný PP. Súrne
 72. Poskytnutá financna zaruka
 73. Dátum daňovej povinnosti pri FA za nájomné
 74. Vydavkovy pokladnicny doklad - VPD
 75. skončnie leasingu - auto
 76. Preprava tovaru - zahraničná FA - miesto dodania SR
 77. 2x uhrada
 78. Zadržaný alkohol Colný úradom a DPH
 79. Načo všetko mám právo a ako mám účtovať aby som platil čo najmenej štátu?
 80. Neúplná úhrada faktúry
 81. predaj MV a DPH
 82. Aký doklad od prevádzkovateľa ver. WC
 83. Škodová faktúra a DPH
 84. Predaj nehnuteľností a DPH
 85. výška limitu
 86. služobný mobil
 87. Nákup software z Nemecka
 88. premlčaný záväzok
 89. odstrojenie vozidla
 90. Ukončenie likvidácie, likvidačný zostatok, výmaz sro z OR
 91. dodatocne dan. priznanie dph
 92. Aký kurz použiť
 93. Doplnkové dôchodkové poistenie
 94. dodanie diela
 95. Trojstranný zápočet
 96. Zrážková (zabezpečovacia ) daň
 97. zuctovanie pokladnicnych blokov
 98. Paušálne výdavky za cestovné?
 99. Odpočet DPH a ochranné nápoje
 100. prijaté stavebné práce z EU
 101. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 102. zahranicna cesta - bloky
 103. nedoplatok zamestnávateľa
 104. Školenie budúcich zamestnancov
 105. prijem zo zahranicia
 106. Problém
 107. faktura USA
 108. Prevod nehnuteľnosti
 109. Oneskorené faktúry za služby z EÚ
 110. Redemácia Investície
 111. Rozdiel v plneni od poistovne pri poistnej udalosti
 112. úmrtie konateľa v s.r.o.
 113. pokladna
 114. je to opravné daňové priznanie?
 115. daňová povinnosť a uskutočnené zdaniteľné plnenie
 116. Náhrada škody pre soc.poisťovňu
 117. Úhrada faktúry - chyba
 118. ktk úver - poplatky
 119. krádež v ju
 120. Daňový bonus
 121. Daňový zástupca podle § 69a ZDPH
 122. Zostatok účtu 481
 123. odpis pohľ. do 1 000 Sk
 124. DPH pri prenájme auta
 125. Zrušenie zmluvy o nájomnom
 126. Cestovné zamestnancov
 127. Datum zauctovania a uplatnenia DPH
 128. Den zaradenia
 129. Akcia "starý za nový" a daňové výdavky
 130. sluzobna cesta....stravne
 131. ERP pásky a archivácia
 132. SZČO a príležitostný príjem
 133. maloobchod
 134. Rádio do kancelárie
 135. Povinnosť SZČO v JÚ ?
 136. Odmena mandatára a DPH
 137. dan z pridanej hodnoty
 138. Kurzový rozdiel
 139. auto v s.r.o.
 140. Mínusová faktúra
 141. nedoplatok
 142. Podnájom a DPH
 143. prehľad účtovania
 144. Cestná daň - zmena vozidla
 145. Cestná daň
 146. opat odpisy
 147. MRP typ DPH 39
 148. Obchodovanie s Rakúskom
 149. pozemok v prenájme
 150. cestovna kancelaria a §65 z.z. o DPH
 151. Prepojené osoby a daň z príjmov
 152. Nadobudnutie tovaru a služieb v ramci EU
 153. Uplatnenie DPH pri ochutnávkach!
 154. DPH - vývoz
 155. Oprava zostatku účtu
 156. DzP PO - zhodnocovanie softwaru
 157. Cestovné náhrady - vozidlo
 158. Rezort financií pripúravil novelu zákona o dani z príjmu.
 159. Registracna povinnost DPH u nepodnikatela
 160. refakturácia - predfaktúra
 161. Účtovanie družstva v konkurze
 162. Služba z ČR
 163. Odvody do zdr. a soc.poist.
 164. Nová firma a DPH
 165. Skladové hospodárstvo
 166. Byt - kúpa - rekonštrukcia - predaj
 167. DPH - tretie krajiny
 168. Je to TROJSTRANNÝ obchod?
 169. Hmotný a nehmotný majetok
 170. povinnosti ukončenia SZČO
 171. Prenájom automobilu
 172. Ako zaúčtovať nemoc. dávku?
 173. bezodplatné nadobudnutie služby z EU
 174. nevystavená faktura ku koncu roka
 175. refakturácia služby
 176. Ocakavane zmeny v zdanovani prijmov
 177. zmena typu INTRASTAT hlásenia
 178. výdavkové doklady
 179. rozdelenie zisku
 180. Dobrovoľné platenie odvodov SZČO ako výdavok
 181. 2 % dane
 182. Otvorenie novej prevádzky a pokladňa
 183. Cash flow a eurofondy
 184. uplatnennie nákladov z leasingu
 185. Faktúra za služby v EU
 186. Odpočet DPH
 187. FOND ZAMESTNANOSTI
 188. Starobný dôchodca
 189. obchodný majetok
 190. Na čo mám nárok???
 191. brigada-zdanenie, odvody,...
 192. Samozdanenie, alebo vystavenie dp
 193. Preplatená dovolenka
 194. zrážková daň
 195. Búracie práce na budove
 196. faktúra bez potrebných náležitostí
 197. Zaradenie vodovodnej prípojky
 198. odoslaná faktúra - kurz NBS?
 199. Nadobudnutie tovaru z ČR
 200. Zle uhradené faktúry
 201. Likvidácia s.r.o.
 202. Preplatenie benzínu cez účet?????????
 203. Preddavok na kúpu nehnuteľnosti v CZK
 204. zariadenie-financny leasing
 205. nepeňažný vklad
 206. stravne listky - som popleteny
 207. Ako účtovať DPH platenú v zahraničí?
 208. ako účtovať zahr.fa.
 209. Fakturácia personálnych nákladov
 210. stravne SZCO+doktorand
 211. otvorenie predajne
 212. aky dat datum vzniku danovej povinnosti?
 213. Kurzový rozdiel
 214. DPH a trajekt
 215. Nesprávne uplatnená DPH a jej oprava
 216. Predaj prívesného vozíka
 217. Vypracovanie súdnoznaleckého posudku.
 218. Nadobudnutie tovaru - Intrastat
 219. registrácia v Čechách
 220. Tlacivo k rocnemu zuctovaniu poistneho
 221. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 222. zrážková daň
 223. refakturácia a DPH
 224. rozdielne ceny
 225. Vrátenie dane zahraničným osobám
 226. Faktura zo zahranicia
 227. čerpanie sociálneho fondu
 228. povolenie na predaj spotrebitelskeho balenia liehu
 229. nadobudnutie tovaru z EU
 230. zaradenie prívesného vozíka
 231. Vstupenky
 232. Dodanie služby podľa §15 ods.8 do EU nezdaniteľnej osobe
 233. Podiel na zisku
 234. ZAMENA BYTU - OTAZKY
 235. Zahraničná prac.cesta-výpočet stravného, vreckového
 236. Odstúpený leasing
 237. faktúry od firmy LINDE
 238. Zaradenie Sanity do drobneho majetku
 239. Pokuta za nevystavenie bločka z ERP.
 240. PC
 241. Znalecký posudok
 242. Aký dátum?
 243. Cestovné SZČO a automobil
 244. Navýšenie ZI presunom z účtu 249
 245. BÚ v cudzej mene
 246. kúpa notebooku vo Veľkej Británii
 247. Daň z vydržania nehnuteľnosti
 248. Registrácia na daň z príjmov fyzických osôb
 249. Príspevok a ÚP a materská dovolenka
 250. Chorvatsko - narok na odpocet DPH za sluzby?