1. Prijatá fa od českej firmy so slovenským DIČ + neuvedené IČDPH odberateľa (3 replies)
 2. Kedy musim podat oznamenie o odvedeni a zrazeni zrazkovej dane? Tie druhy dani vie niekto laicky vysvetlit? (0 replies)
 3. Duplicitne zauctovana faktura s DPH v roku 2014. Ide o 136 € Ako to opravim v roku 2016 ak nechcem otvarat rok 2014? (2 replies)
 4. Opakovane dodanie sluzieb, zaloha a suhrnna faktura (9 replies)
 5. Zrážková daň za prenájom vozidla z EÚ (2 replies)
 6. Zrážková daň (1 replies)
 7. PHM pre kosačku (5 replies)
 8. Kapitalizácia pohľadávky - vklad do vlastného imania (0 replies)
 9. Faktúra od poľského platcu DPH za stavebné práce na Slovensku. (2 replies)
 10. Dividendy 2015 vyplácané viacerým spoločníkom (7 replies)
 11. Účtovné zápisy v jednej položke (3 replies)
 12. Robím samozdanenie - stavebné práce v Maďarsku ? (0 replies)
 13. dodatočný KV - B1 (2 replies)
 14. Vrátené poistné SP (2 replies)
 15. Odpis postúpenej pohľadávky u postupníka (1 replies)
 16. Došlá faktúra z EU za službu podľa §16 (nehnuteľnosť je v CR) od neplátcu, ja ako plátca DPH na Slovensku nemám žiadnu daňovú povinnosť? (3 replies)
 17. Operatívny leasing/lízing z Čiech - daňové dopady (0 replies)
 18. Čo potrebujem ako účtovníčka pri novovzniknutej s.r.o.? (0 replies)
 19. Dobropis k dokladu z ERP - aké číslo pôvodnej faktúry? (4 replies)
 20. Transferové oeňovanie - dokumenty (0 replies)
 21. Sociálny fond - čerpanie (3 replies)
 22. Komisionársky predaj tovaru do zahraničia (1 replies)
 23. Predčasné ukončenie leasingu. (5 replies)
 24. Účtovná závierka v maďarskom jazyku (2 replies)
 25. online účtovné softvéry (2 replies)
 26. Oprava základu dane podľa par.25 ods. 1 (8 replies)
 27. Vyloženie § 234 ods. b) (1 replies)
 28. mesačné hlásenie o odpadoch (5 replies)
 29. účtovanie nakúpených obedov (18 replies)
 30. vrátenie pôžičky konateľovi vo forme firemného auta (3 replies)
 31. Stavebné práce, registrácia DPH, prenos daňovej povinnosti. (2 replies)
 32. priame zaúčtovanie bez skladovej evidencie (4 replies)
 33. Ako zaúčtovať faktúru uhradenú omylom vo vyššej sume? (0 replies)
 34. osobny asistent na soc.davkach (5 replies)
 35. money s3 skladove karty (0 replies)
 36. Instruktor JOGY a registracna pokladnica (2 replies)
 37. Do akej hodnoty mozem zaplatit za tovar zahranicnemu parnterovi v hotovosti ? (0 replies)
 38. KV DPH (3 replies)
 39. Výpoveď účtovníčke ku koncu roka (6 replies)
 40. zmena danovej licencie na rok 2016 ? (2 replies)
 41. Dá sa vyplatiť kreditový príplatok spätne? (0 replies)
 42. Intrastat (0 replies)
 43. Cestovné náhrady (stravné) pre zahraničného konateľa ? (4 replies)
 44. DPH - samozdanenie pri dovoze z Číny (5 replies)
 45. Preplatok z roč.zúčt. zdr. poistenia-Kedy to dať najneskôr do mzdy? (3 replies)
 46. úhrada vkladom na účet (1 replies)
 47. zmena korešpondenčnej adresy (1 replies)
 48. Dobropis s 19% a 20% DPH (1 replies)
 49. Správny poplatok za overenie podpisu (2 replies)
 50. Zamestnanec na DoPČ a zároveň zodpovedný vedúci (4 replies)
 51. Príjmová rozpočtová položka preplatok zo ZP za zamestnancov, ktorí si neuplatnovali odpočitateľnú položku na ZP. (1 replies)
 52. Prenesenie daňovej povinnosti (5 replies)
 53. Prenos daňovej povinnosti (9 replies)
 54. Platenie daní - dilema (4 replies)
 55. Fakturovanie sluzby v tuzemsku pre ceskeho odberatela (2 replies)
 56. Je režim prenosu daň.povinnosti povinný? (8 replies)
 57. výplata podielov na zisku (0 replies)
 58. DPH a služby súvisiace s dovozov tovaru s Číny (3 replies)
 59. Nárok na materské (3 replies)
 60. O2 faktura hradena voucherom - uctovanie (2 replies)
 61. Zrušenie spoločnosti ex offo a daňový preplatok (1 replies)
 62. Účtovanie darčekových poukážok v JU (19 replies)
 63. mylné platby (2 replies)
 64. Môžem zmeniť zdaňovacie obdobie pre DPH už od 1.10.2016 z mesačného na štvrťročného? (2 replies)
 65. ako vypocitam spotrebnu dan z liehu? (2 replies)
 66. dve sro, kde je rovnaký konateľ a účtovanie dph (1 replies)
 67. do akej výšky môžem zaradiť hmotný majetok jednorázovo do nákladov ? (1 replies)
 68. Účtovanie finančného leasingu PÚ (7 replies)
 69. Ak si prenajme priestory na sklad, musí to nahlásiť ako prevádzku na ŽU? (0 replies)
 70. Dátum dodania pri prefakturácii (2 replies)
 71. Účtovanie výnosov (1 replies)
 72. Vydaný dobropis ešte stále do riadkov 26 a 27 v daňovom priznaní k DPH? (2 replies)
 73. Mikro závierka - excel (3 replies)
 74. Môžete mi poradiť s rozpočtovou klasifikáciou v RO? (3 replies)
 75. som platca DPH odpočet uplatnim pri nákupe podla fa (3 replies)
 76. mam narok na odpočet DPH pri kupe malotraktora cena 11000 EUR (7 replies)
 77. ZDRAVIM PORADACI da sa z uctovnictva zistit ci bol zapocet pohladavok a zavazkov vykonany na zaklade jednostranneho oznamenia alebo na zaklade dohody? (1 replies)
 78. Musi mat sro prenajom ak si chce dat do nakladov vybavenie kancelarie a sidlo je na trval.pobyte spolocnika? (2 replies)
 79. Storno položky z ERP, archivácia dokladu (5 replies)
 80. Vyradenie a znovuzaradenie auta (11 replies)
 81. Zálohová fa. z EU a násl. "Ostrá" faktúra (4 replies)
 82. Preddavky na DzP PO a podane DDP (16 replies)
 83. Má exekučný príkaz prednosť pred dohodami o zrážkach zo mzdy medzi zamestnancom a tretími osobami? (4 replies)
 84. Čo je toto za účet pls? 7000552296/8180 (18 replies)
 85. ako sa registruje na ministerstve ŽP ? (1 replies)
 86. predaj auta kategórie M platcovi DPH a súkromnej osobe (nákup v roku 2011) (5 replies)
 87. Nárok na DB nemôže uplatniť mamička počas doby, ked je otec na materskej? (4 replies)
 88. Ahojte, daňovník má príležitostný príjem z lesného hospodárstva. Môže rozdeliť príjem pri daňovom priznaní medzi seba a manželku? (4 replies)
 89. Výskum a vývoj - kedy zaradiť bioplynovú stanicu do majetku (8 replies)
 90. Mám urobiť priebežnú účtovnú závierku alebo mimoriadnu? (1 replies)
 91. SZČO a uplatnenie diet v zahraničí. (7 replies)
 92. Nárok na daňový bonus (10 replies)
 93. darovanie bytu - znalecký posudok (1 replies)
 94. Pravdepodobný zárobok (8 replies)
 95. Čo s autom zaradeným v majetku po zrušení živnosti? (0 replies)
 96. poprosila by som príklad na účtovníctvo SHR (1 replies)
 97. účtovanie zľavy na mýtnom za rok 2015 (0 replies)
 98. Platba na zlý účet (2 replies)
 99. Ako zaúčtujem nákup nabíjačky k notebooku? (4 replies)
 100. Materský príspevok - práca na dohodu (2 replies)
 101. Preplatok z ročného zúčtovania ZP (3 replies)
 102. Garážové státie (0 replies)
 103. ako zauctovat nakup materialu,a nasledne vratenie materialu do obchodu ? (2 replies)
 104. Byt v účtovníctve sro spoločnosti, ktorá ukončuje činnosť (3 replies)
 105. Držiteľ vozidla SZČO, vozidlo používane v s.r.o. a náklady? (0 replies)
 106. Zaznam o prevádzke nákladného vozidla vo vnútroštátnej doprave (2 replies)
 107. Pracujem viac ako 180 dni v zahranici (0 replies)
 108. Prenájom miestnosti a daň (2 replies)
 109. Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel u daňovníka zrušeného bez likvidácie, s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu a úmrtí daňovníka (0 replies)
 110. Vztahuje sa transfer.ocenovanie aj na dary medzi blizkymi osobami? (0 replies)
 111. Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch (0 replies)
 112. Informácie k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby z osobného užívania do obchodného majetku (0 replies)
 113. Informáciak zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky (1 replies)
 114. Informácia k fakturácii stavebných prác pre správcov bytových domov po 01.01.2016 (0 replies)
 115. Dividenda a danove priznanie (2 replies)
 116. Faktúra od firmy ACTIVE (0 replies)
 117. Môžem prenajať ako FO byt sebe v roli SZČO, ak byt nie je zhodný s miestom podnikania? (1 replies)
 118. súkromné PHM a DPH (1 replies)
 119. Refakturácia nákladov (4 replies)
 120. Preplatok z RZZP účtovanie PU (1 replies)
 121. Dodatočné DP k DPH - môže tam ísť FA so starším dátumom dodania??? (1 replies)
 122. Pohľadávka z roku 2010 (1 replies)
 123. Je vystavený dobropis k službe správne? (3 replies)
 124. Pracovná zmluva - Výkonný riaditeľ (0 replies)
 125. Ako zaradiť do hmotného investičného majetku nabíjaciu stanicu na elektromobily? (0 replies)
 126. Danove priznanie (3 replies)
 127. stavebné práce, DPH, zahraničie (0 replies)
 128. V akej cene zaradiť stroj do užívania a ako znížiť účet 321? (19 replies)
 129. Nedoplatok zdravotneho poistenia - zamestnanec (1 replies)
 130. Sklad a fakturácia v MRP (13 replies)
 131. Predávame drevo ako poz.spol. , musíme tržby za drevo evidovať cez pokladňu ak sú hradené v hotovosti? (1 replies)
 132. Dôchodca SZČO a odvody do SP a ZP (7 replies)
 133. Charakteristika účtu 411 - vysvetlenie (4 replies)
 134. Mesačný prehľad a preplatok RZZP (13 replies)
 135. Účtovanie - jedáleň (0 replies)
 136. Termín na podanie Dodatočného priznania k DPH (4 replies)
 137. Sluzobna cesta v inej firme. (13 replies)
 138. Došla zahraničná faktúra - zaplatenie ? (1 replies)
 139. Môžem účtovať faktúru od zahraničného dodavateľa s dátumom 4.10., ak živnosť bola obnovená len 6.10? (2 replies)
 140. odpis príslušenstva k pohľadávke (0 replies)
 141. Do akej odpisovej skupiny zaradiť prístroje očnej a internej ambulancie? (2 replies)
 142. Slobodne povolanie - skladatel - popri zamestanni - ako na dane? (11 replies)
 143. školenia,knihy Jozef Mihal (2 replies)
 144. vykaz na zdravotnu poistovni - nie je povinnost elektronicky zasielat? (2 replies)
 145. Ako zlikvidovať fyzickú osobu zapísanú v obchodnom registri (8 replies)
 146. Prevádzkovanie pohostinstva - FO-Živnostník vs PO-S.R.O. Výhody / nevýhody (8 replies)
 147. DPH ako daňový náklad (3 replies)
 148. Správne som pochopila + a - na r. 37 a r. 38 v dodatočnom DP DPH? (4 replies)
 149. Je faktúra z Nemecka vystavená správne? (6 replies)
 150. faktúry National Pen (10 replies)
 151. JÚ- ako zaevidovať preplatok z RZZP zamestnanec a zamestnávateľ? (8 replies)
 152. ako prebiehal získanie dobrovoľného plactovstva DPH (25 replies)
 153. Uctovanie prepravy tovaru SK sro pre CZ sro do ineho statu (1 replies)
 154. DBP k vystavenej faktúre (2 replies)
 155. Daň z MV a nemocnica (1 replies)
 156. Ako sa zaúčtuje preplatok na zdravotnom poistení za 2015 v hospodárskom výsledku a podobne? (8 replies)
 157. pri operatívnom prenájme auta sa vyhotovujú cestovné príkazy jazdy?, alebo len blok PHM je nákladom? (1 replies)
 158. aké náklady budú pri prenajímaní auta na podnikanie trebárs od rodiča? (1 replies)
 159. Účtovanie skladu (skladovej evidencie) v PÚ - potvrdenie správnosti účtovania (2 replies)
 160. PN a SZČO neplatiaci si odvody do SP (15 replies)
 161. OZ a a koncert českej hudobnej skupiny (1 replies)
 162. Kurzové rozdiely pri prepočte cudzej meny na eur (3 replies)
 163. Mohla mi vzniknut prevadzkaren v zahranici? (1 replies)
 164. účtovanie cestovneho listka (5 replies)
 165. Čo ak už dotknutý zamestnanec u nás nepracuje? (1 replies)
 166. Účtovanie založenia s.r.o. neplatcom DPH - súvisiaca otázka (5 replies)
 167. účtovanie pokuty od polície (13 replies)
 168. povinnosť registrácie DPH v Poľsku ? (0 replies)
 169. Účtovanie darov (6 replies)
 170. Rozpoctove polozky pri mzdach (3 replies)
 171. Nákup z nerozdeleného zisku minulých rokov. (6 replies)
 172. Priemer na dovolenku (2 replies)
 173. tržba za nájomné prijatá v hotovosti (7 replies)
 174. Zábradlie bez montáže - faktúra s DPH ?? (3 replies)
 175. akú použiť ekonomickú klasifikáciu na prenájom ihriska RO (1 replies)
 176. kúpa foriem na krabičky (3 replies)
 177. Ako postupovať pri zaúčtovaní nakupu dreva z Poľska? (2 replies)
 178. Preplatok VŠZP v RO (2 replies)
 179. Bankový výpis - dodatočné rozčlenenie sumy - je to správne ?? (0 replies)
 180. Projektor-aká odpisová skupina? (0 replies)
 181. Nezauctovana faktura - uctovanie (4 replies)
 182. škoda na materiáli (3 replies)
 183. Mobil objednany na FO, plateny firemnou kartou. (3 replies)
 184. Kurz-zahraničná cesta (8 replies)
 185. Kamerový systém (0 replies)
 186. Zamestnanec - samoplatiteľ zdravotného poistenia (1 replies)
 187. nárok na odpočet DPH? (2 replies)
 188. Akého partnera uviesť pri nákupe PHM (5 replies)
 189. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a kurz (1 replies)
 190. fakturácia spoluúčasti (7 replies)
 191. Druh práce (6 replies)
 192. Úhrada dodávateľskej faktúry formou TrustPay. (1 replies)
 193. Dátum dodania na vystavenej faktúre do EU (4 replies)
 194. ak mám zmluvu medzi občanom a sročkou na 12 tis eur ročne, môže byť mesačná platba v hotovosti? (1 replies)
 195. Stravné lístky pre zamestnanca (17 replies)
 196. Hotelový účet - účtovanie a KV (2 replies)
 197. splácanie mobilu v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 198. pôžička a transferová dokumentácia (3 replies)
 199. Ako urobiť daňové priznanie typ A za rok 2015 ak zamestnávateľ nevyplatil preplatky a šiel do likvidácie? (12 replies)
 200. Drobný hmotný majetok firmy (3 replies)
 201. Úhrada čistej mzdy + odvodov v Omege (4 replies)
 202. pracovná zmluva počas materskej dovolenky (2 replies)
 203. Súhrnný výkaz - zmena obdobia v podávaní (2 replies)
 204. prihláška pohľadavky do konkurzu (1 replies)
 205. odvody do soc. poisťovne - člen výboru pozemkového spoločenstva (0 replies)
 206. uzávierka 2015 (19 replies)
 207. Účtovanie tovar - výrobok - predaj (3 replies)
 208. nadobudnutie tovaru s montážou a Intrastat (2 replies)
 209. Poradie exekučných zrážok pri zmene zamestnávateľa (4 replies)
 210. Môžem stojné vyfakturovať na IČ DPH ATU ak dodávky s prepravou fakturujem na IČ DPH SK? (0 replies)
 211. Dobrovoľné poistenie do Sociálnej poisťovne (1 replies)
 212. Ako fakturovať keď v Zmluve je uvedené 10 % zadržené z celkovej sumy diela? (2 replies)
 213. Nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 - daň z príjmov (0 replies)
 214. preradenie budovy do osobneho vlastnictva a DPH (2 replies)
 215. chýbajúca zálohová platba (7 replies)
 216. Zaplatený nedoplatok z RZZP za rok 2015 a možnosť podania dodatočného DP za rok 2015 (9 replies)
 217. Oprava chýb z roku 2014 v uctovnictve roku 2015 - vykonane v roku 2016 (2 replies)
 218. DPH pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby (14 replies)
 219. Koncesionárske poplatky ak ide o druh stavby: '19 - Budova pre šport a rekreačné účely' (1 replies)
 220. Re: Predfaktúra (5 replies)
 221. oneskorená faktúra (13 replies)
 222. kúpa pohľadávky (4 replies)
 223. Ako účtovať, ak konateľ a spoločník celý rok všetko uhrádzal cez svoj bankový účet? (2 replies)
 224. Ak odberateľ vrátil komplet celý tovar pred uhradením faktúry, tak len klasicky vystavím dobropis 604/311? (1 replies)
 225. Práca popri materskej dovolenke (14 replies)
 226. Úhrada odvodov do poisťovní v PÚ (2 replies)
 227. Co je zdanitelny prijem pri predaji PL? (2 replies)
 228. Úhrada miezd v hotovosti, ale v pokladni nie je dostatok finančných prostriedkov. Ako to zaúčtovať v Omege? (12 replies)
 229. Zaradenie konvektomatu do odpisovej skupiny (3 replies)
 230. RZZP zápočet (4 replies)
 231. Účtovanie miezd v Omege (10 replies)
 232. Auto a PHM 80% (3 replies)
 233. RZZP za r. 2015 - preplatok zamestnanca (29 replies)
 234. Vklad hotovosti na účet v s.r.o. (2 replies)
 235. nová fasáda prenajatej budovy - oprava alebo TZ ? (3 replies)
 236. Danový odpis pri predaji automobilu podľa par. 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov. (1 replies)
 237. príjem zo zahraničia, prídavky na dieťa v zahraničí a nárok na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku (2 replies)
 238. Prenesenie daň.povinnosti § 69 ods.12 písm.j (1 replies)
 239. Nárok na materskú ked som bola evidovaná na UP (9 replies)
 240. dph - registrácia v Nemecku (1 replies)
 241. Zahraničný cestovný príkaz (8 replies)
 242. Materská (8 replies)
 243. Vzájomný zápočet so zdravotnou poisťovňou (3 replies)
 244. Doplatok faktúry nad 5000 v hotovosti (14 replies)
 245. Odpisy majetku (0 replies)
 246. Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH (2 replies)
 247. Vývoz do tretej krajina a DPH (2 replies)
 248. Môžem prijať úhradu Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad? (2 replies)
 249. Treba vyžiadať formulár PD A1 pri jednodňových zahraničných pracovných cestách? (1 replies)
 250. RZZP 2015 - zamestnanec s nízkym príjmom (10 replies)