1. Aké sú rozdiely v účtovaní a. s. oproti s. r. o.? (5 replies)
 2. nedoplatok na sociálnom poistení a zrušenie živnosti (4 replies)
 3. Vyňatie príjmy zo zahraničia (14 replies)
 4. predaj auta, ktoré bolo obstarané aj na súkr. použitie (0 replies)
 5. auto na úver a jeho krádež (4 replies)
 6. Ako účtovať splácanie pôžičky za dcérsku jednotku? (0 replies)
 7. SZČO na dôchodku s pozastavenou živnosťou (0 replies)
 8. uctovanie dotacie pre SZCO (5 replies)
 9. Ako funguje Bistro.sk účtovne? (2 replies)
 10. tovar z ČR - doklad z ERP (1 replies)
 11. Do ktorého riadku mám uviesť zmluvnú pokutu z roku 2016 v DP PO? (4 replies)
 12. príjem zo závislej činnosti aj z podnikania, na r. 34 DP B sa uvádza hrubý príjem či čistý? (3 replies)
 13. Tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2017 (2 replies)
 14. Účet 546 - nedaňový, na ktorý riadok DP PO uviesť? (0 replies)
 15. Potvrdenie príjme na dohodu a o zrazení zrážkovej dani z dohody v ČR (1 replies)
 16. Vystavený dobropis v r. 2017 za dodatočnú zľavu pre poškodený tovar z r. 2016. Účtovať o ňom v r. 2016? (0 replies)
 17. Ako zaúčtovať krátkodobú pôžičku bezúročnú s.r.o. od fyzickej osoby-z osobného účtu, nie podnikateľského. (1 replies)
 18. DPH z došlej FA, z ktorej nebol uplatňovaný odpočet DPH- ako zaúčtovať??? (3 replies)
 19. úhradené záväzky - chýba doklad (4 replies)
 20. DPH - prvý výkaz a prvá platba (2 replies)
 21. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, komunálny odpad, správny poplatok ? (4 replies)
 22. NČZD na manželku - vlastný príjem manželky (3 replies)
 23. nákup tovaru v zahraničí (1 replies)
 24. Musim ma učet 082 Opravky analyticky rozčleneny? (4 replies)
 25. fa z Českej republiky (2 replies)
 26. účtovníctvo alebo daňová evidencia (5 replies)
 27. Výška cestovných nákladov (8 replies)
 28. MUSÍM zahrnúť do výdavkov SZČO aj odvody? (0 replies)
 29. Predaj akcii FO a dan z prijmov (0 replies)
 30. Danove piznanie PO - uctovne a danove odpisy su rovnake? (0 replies)
 31. Platiteľ DPH potrebuje navýšiť základ dane z príjmov - ako? (10 replies)
 32. vrátenie mzdy do pokladne (7 replies)
 33. účet 413 a možnosť výplaty spoločníkom... (0 replies)
 34. PHM 80/20 - 2x?, ak nechcem viesť knihu jázd a využívam MV aj na súkr.účely (0 replies)
 35. Ako zaučtovat RZZP v Pohode? (5 replies)
 36. Ako podať DPH súhrnný výkaz pri službách do zahraničia? (0 replies)
 37. Finančný sprostredkovateľ a daňový bonus (1 replies)
 38. Energie v rodinnom dome ako naklad. (0 replies)
 39. daňové priznanie A - práca v Holandsku (0 replies)
 40. Súvaha a Bezprost.pred.účtovné obdobie (6 replies)
 41. Vyradenie vozidla z účtovníctva (4 replies)
 42. Zmenilo sa nieco v zdanovani prijmov z prenajmu za rok 2016 v porovnani s rokom 2015? (3 replies)
 43. Chýba mi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (11 replies)
 44. došlá fa mínusom ..je to dobropis či nie? (1 replies)
 45. 2% dane po podaní DPPO (2 replies)
 46. Peňažný príspevok na opatrovanie sa považuje za príjem, ktorý sa má zdaniť? (1 replies)
 47. Pozastavenie živnosti a typ daňového priznania (4 replies)
 48. Akú sumu môžem na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 49. ako vyhotoviť jazdu podnikatelovi? (2 replies)
 50. Potvrdenie o prijme bez odvodov a dani - ako DP? (0 replies)
 51. Vzájomná likvidácia dobropisu a VF v MRP programe (2 replies)
 52. pracovná cesta konateľa (0 replies)
 53. kreditny urok na podnikatelskom ucte (5 replies)
 54. ako preuctovat dlhodoby zavazok na kratkodoby ? (6 replies)
 55. Cestovne nahrady za sukr.auto konatela - danovo uznany naklad? (7 replies)
 56. Sankcie za nepriznane uroky v danovom priznani (0 replies)
 57. szco a slobodne povolanie - povinne poistne ako vydavok (2 replies)
 58. Mala UJ, mikro UJ (2 replies)
 59. Mozem si uplatnit v januari 2017 odpocet DPH z decembrovej faktury ? (3 replies)
 60. Ak preplatím zo SF vstupné zamestnancom, ktorý boli na Kasprowom Wierchu - v Poľku, je povinnosť im to zdaniť v mzde ? (2 replies)
 61. Nezdaniteľné časti základu dane - manželka (7 replies)
 62. kupa auta a dph (1 replies)
 63. Faktúra s českým CZ - neplatca (0 replies)
 64. Služba neplatcu CZ pre neplatcu SK - lesné práce (0 replies)
 65. zamestnanec cez agentúru (0 replies)
 66. Odpisovanie majetku vloženého do podnikania (10 replies)
 67. aky je Max. mozny prijem v r.2017,kedy nemam este povinnost platit Soc.odvody ? (1 replies)
 68. Ak občan SR pracuje v zahraničí cez slovenskú agentúru ako sa vyhotoví DP? (0 replies)
 69. DP typ B - nezdanitelna položka pri subehu tpp a živnosti (3 replies)
 70. Narok na podporu v nezamestnanosti?? (5 replies)
 71. Uctovne odpisy - Zauctovanie rozdielu medzi danovym a uctovnym odpisom (12 replies)
 72. Da sa zúčtovať prístupová cesta? (1 replies)
 73. Auto Toyota Land Cruiser patrí do kategórie nákladných alebo osobných ? (2 replies)
 74. Sro vznikla pocas roka - bezprostredne predchadzajuce obdobie (0 replies)
 75. Môžem preučtovať ,preposlať zahran. menu a Eur,bez zmenarenskeho listka ? (0 replies)
 76. RZZP VŠZP preplatok (2 replies)
 77. Podpisovanie ZEP (2 replies)
 78. Evidencia daňovej straty v DP - neuvedená daň.strata v tabuľke D (9 replies)
 79. zrušenie živnosti živnostenským úradom (3 replies)
 80. Nakup za sukromne peniaze (4 replies)
 81. Odpisovanie majetku. (0 replies)
 82. Uvádzať prijatú stornorezervu do DP? (0 replies)
 83. Vie mi niekto poradiť ako vysporiadať účty 414 a 061 v mikro účtovnej jednotke? (0 replies)
 84. Opravna faktura za elektrinu (5 replies)
 85. Prenos DP na odberateľa (3 replies)
 86. auto na leasing a krádež - postup zaúčtovania-prosím (0 replies)
 87. Blocky za nakup pohonnych hmot - ako zauctovat ? (0 replies)
 88. mikro účtovná jednotka a časové rozlíšenie (3 replies)
 89. Zníženie zisku z minulých období (1 replies)
 90. Ako požiadať v DP A o vrátenie preplatku dane poštovou poukážkou, keď na v mieste trvalého bydliska občan nezdržiava? (4 replies)
 91. odpisy 80/20 - zadávanie do výkazov tabuľka B (4 replies)
 92. FO účtujúca v podvojnom účtovníctve a zisk (1 replies)
 93. Ako sa vyplňuje riadok 26 DPH priznania při zahraničnom prijatom dobropise? (2 replies)
 94. Ako vyplniť DP dôchodkyne zo záv.činn. v SR a živnosti v Rakúsku? (4 replies)
 95. zostatok na konci roka (2 replies)
 96. pokladničný doklad v cudzej mene (0 replies)
 97. daňová evidencia-mínusový zostatok (7 replies)
 98. Uplatnenie nezd.časti na manžela s prijmom zamestnanca za opatrovanie? (1 replies)
 99. Predaj DHM na Ukrajinu - povinnosti (0 replies)
 100. Nákup auta v jednod.účtovníctve (5 replies)
 101. Daňové priznanie typ A (5 replies)
 102. príjem zo závislej činnosti v zahraničí + príjem zo živnosti na Slovensku - DP typu B (1 replies)
 103. Dva danove bonusy na dieta (2 replies)
 104. Zúčtovanie preplatku na dani zamestnanca v JU (1 replies)
 105. stavebné práce a dph (1 replies)
 106. Poznámky MRP (4 replies)
 107. Ročné zúčtovanie a prehľad zrazených a odvedených preddavkoch (4 replies)
 108. účtovanie elektronických poukážok (2 replies)
 109. Koľko preddavkov si započítať??? (4 replies)
 110. Aký typ daňového priznania použiť pri prenájme do 500 eur? (4 replies)
 111. Opravné daňové priznanie typu A (1 replies)
 112. Refakturácia služieb z minulého roka, kedy dať výnos? (4 replies)
 113. Poznámky - priemerný prepočítaný počet zamestnancov (2 replies)
 114. Predfaktúra a ostrá faktúra (1 replies)
 115. Bezúročná pôžička spoločníka pre s.r.o. (2 replies)
 116. Dodatočné DPPO alebo oprava účtu 429? (1 replies)
 117. Vynatie prijmu z CR v danovom priznani A (8 replies)
 118. preddavok dane PO_ kvartalny platca (2 replies)
 119. Daň z predaja domu (3 replies)
 120. Zahraničné príjmy - szčo (4 replies)
 121. Založená živnosť v priebehu roka a doklady k daňovému priznaniu (5 replies)
 122. ako zaučtovať v podvojnom učtovníctve storno platby kartou a následne storno poplatku za transakciu?? (1 replies)
 123. Ukončenie podnikania k 31.12.2016 - úprava ZD o neuhradené pohľadávky a záväzky a o nespotrebované zásoby- Výkaz o M a Z k 31.12.2016 nulový? - Alfa plus (1 replies)
 124. nezdaniteľná čast základu dane (6 replies)
 125. Je cestovné poistenie konateľa daňovým nákladom? (0 replies)
 126. Na základe akého dokladu, môžem vystaviť dobropis. (0 replies)
 127. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnuta dedenim v nepriamom rade (3 replies)
 128. Náklady spojené s používaním vlastnej nehnuteľnosti na podnikanie (1 replies)
 129. Obchod medzi závislými osobami a ich účtovný a daňový dopad (0 replies)
 130. Došlá zahraničná faktúra s DPH (1 replies)
 131. pôžička v hotovosti (6 replies)
 132. Odpisy pri majetku 80/20 (4 replies)
 133. Zostatok na účte daňovníka (4 replies)
 134. sro neplatca dph a faktúra do zahraničia (4 replies)
 135. Daň z príjmu - stavebný dozor (0 replies)
 136. zlá účtovná závierka (1 replies)
 137. Pracovná cesta obchodného zástupcu (7 replies)
 138. Ukončenie podnikania a evidencia drobného majetku (2 replies)
 139. Preddavky v cudzej mene - pre potvrdenie kurzov (?) (0 replies)
 140. Podať dodatočné DP z príjmov FO? (3 replies)
 141. Metóda vyňatia príjmu pri prijme Z CR? (3 replies)
 142. Môže sa v jednom DP kombinovať : paušál na sprostredkovanie a skutočné výdavky na prenájom? (1 replies)
 143. Ako zaúčtovať príjem z provízií po prerušení živnosti? (0 replies)
 144. Vrátenie daní zo zahraničia z predchádzajúcich rokov (6 replies)
 145. Členské príspevky (2 replies)
 146. Naklady na pristupovú cestu (0 replies)
 147. Začiatok uplatnenia DB u zamestnanca - Vyhlásenie na uplatnenie NČZD (0 replies)
 148. Tovar na dobierku, vrátený na predajni (0 replies)
 149. Zaplatenie dane z príjmu a daňovej licencie (3 replies)
 150. Daňové priznanie FO typ: A - prijmy z CR (3 replies)
 151. ZP odvody zamestnanie a živnosť (12 replies)
 152. Uplatnenie DB v RZD a preplatok dane - Ako sa to vyrovná s DÚ? (4 replies)
 153. DDP DPH (2 replies)
 154. rodičovský príspevok a RZD zamestnanca (1 replies)
 155. Nezdanitelna cast na manzelku. (6 replies)
 156. Aku odpisovu skupinu vybrat spravne? (0 replies)
 157. Zánik daňovej povinnosti pri dani z mot.vozidiel. (5 replies)
 158. Rodičovská dovolenka-daňové priznanie (3 replies)
 159. NČZD na manžela (9 replies)
 160. Ubytovanie pri pracovnej ceste a odpočítanie DPH (2 replies)
 161. Moze byt s.r.o. bez zamestnancov? (1 replies)
 162. RZZP preplatok- ako zaúčtovať vzajomný zápočet s poisťovňou z preplatku RZZP? (0 replies)
 163. Dialničná známka-predaj vozidla (1 replies)
 164. Daňové priznanie typ B - príjem z ČR (5 replies)
 165. Daňové priznanie za rok 2016 - súbeh pracovného pomeru a živnosti (8 replies)
 166. Daňové priznanie FO typ:A (6 replies)
 167. Kde sa v DP FO uvádza prenájom závislých osôb? (0 replies)
 168. Dobropis za odber tovaru - účtovanie (1 replies)
 169. VH 429 strata (7 replies)
 170. pausalne vydavky ako zapisat. (14 replies)
 171. Ak nechcem dať Fa do nákladov musím ju do účtovníctva zaevidovať? (4 replies)
 172. Zaúčtovanie preplatenej preventívnej prehliadky zamestnanca (4 replies)
 173. oznámenie o zániku už odhláseného vozidla (0 replies)
 174. ako rozpisujete cestovne prikazy - stači prvy a posldny den prac.cesty? (0 replies)
 175. danove priznanie a prijem z materskej (2 replies)
 176. Duplicitná úhrada zálohy a DPH (1 replies)
 177. Prenájom bytu a rodičovská dovolenka (1 replies)
 178. daňové priznanie (5 replies)
 179. AKonopravit PS 2016? (3 replies)
 180. Daňový bonus a materská (6 replies)
 181. Odchodné a odvody zamestnancov vo verejnej službe (0 replies)
 182. Može si starobný dôchodca -dohodár uplatniť odpočitateľnú položku na manželku ? (12 replies)
 183. Ako zaučtujem v JU 2 x prijatú platbu za OF na konci roka 2016 ? (1 replies)
 184. uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku (2 replies)
 185. Môže byť vrátená daň z príjmu invalidnému dôchodcovi? (9 replies)
 186. Daň z motorového vozidla 2016 - výpočet (4 replies)
 187. BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. (8 replies)
 188. Spotreba PHM (6 replies)
 189. Faktura z castoramy PL s DPH a následne korekta (0 replies)
 190. Narok na DB - vysluhovy dochodca (4 replies)
 191. Daň z prenájmu výdavky (0 replies)
 192. Nevyplatená časť dotácie z ÚP - účtovať ako pohľadávku k 31.12.? (0 replies)
 193. Registracia platcu DPH v Rakusku pre slov. sro (0 replies)
 194. Aky je postup pri registracii DPH v Rakusku pre slov sro? (0 replies)
 195. Mozem si dat dat pausalne vydavky..ked minuly rok som si ich nedala a buduci tiez predpokladam, ze nebudu pausalne? (3 replies)
 196. Danove priznanie typ A a rodicovsky prispevok (14 replies)
 197. Fa na IČO (0 replies)
 198. môže platca DPH viesť daňovú evidenciu ? (2 replies)
 199. dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 200. Pracuje tu niekto s programom money S3? (0 replies)
 201. Priu DP typu A dochodcu sa scituju dochodky? (1 replies)
 202. Obstaranie nehnuteľnosti (1 replies)
 203. stravné (1 replies)
 204. Daňové prizanie SHR (0 replies)
 205. SZČO a preplatky z poistného v daňovom priznaní (2 replies)
 206. Poznámky MÚJ : Musím uvádzať do poznámok informácie o ekonomických personálnych al. iných prepojeniach zo závislými osobami ? (0 replies)
 207. pri spotrebe PHM 80% a 20%, na ktorý riadok výkazu to dávate? neviem, či som s dobre opýtala. (6 replies)
 208. Mám nárok za jeden deň na stravný lístok a aj na stravné náhrady? (1 replies)
 209. Kto vedie akú transferovú dokumentáciu? (3 replies)
 210. dôchodca a príjmy z prenájmu (4 replies)
 211. Daňové priznanie, príjem zo závislej činnosti z ČR aj SR, príležitostný príjem (10 replies)
 212. bankový úver na kúpu vozidla účtovanie na konci r. (0 replies)
 213. tabuľka D-evidencia a odpočet straty (3 replies)
 214. Dôchodca a paušálny výdaj (7 replies)
 215. Presun záväzku zo SZČO na sro (3 replies)
 216. Može si manžel uplatniť daňový bonus? (1 replies)
 217. Môžem podať dodatočne priznanie dane ak som si za predchádzajúce 3 roky neuplatnil oprávnený daňový bonus na manželku? (1 replies)
 218. DPH zo zásob (0 replies)
 219. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť? (0 replies)
 220. Zápočet pohľadávok pred splatnosťou (0 replies)
 221. szčo zásoby (3 replies)
 222. daňový bonus na dieťa r. 2016 (7 replies)
 223. szčo DP (2 replies)
 224. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - stratil (4 replies)
 225. Prenos daňovej povinnosti (3 replies)
 226. Ročné zúčtovanie dane a zmluva o dielo (0 replies)
 227. Odpočet DPH pri registrácii podľa par.4. (1 replies)
 228. 12 hodinove pracovné zmeny a prestávky (3 replies)
 229. Ako naúčtujem úrok z omeškania z nadmerného odpočtu? Výnos je daňovo neuznaný, však? (3 replies)
 230. Účtovanie žrebov v novinovom stánku JU neplatca DPH (r.2016) (0 replies)
 231. práca v zahraničí - príloha č. 2 č. 2 DP (1 replies)
 232. Daňová povinnosť, preddavky (2 replies)
 233. Daňová licencia (2 replies)
 234. zisk (9 replies)
 235. Povinný príspevok notárskej komore uhradený vopred vs. daňové výdavky (2 replies)
 236. Služby v lesníctve (0 replies)
 237. Aká splatnosť FA pri ukončení živnosti? (2 replies)
 238. Vsúvanie riadku do bankového výpisu (4 replies)
 239. Je povinné viesť daňovú evidenciu pri prenájme bytu? (8 replies)
 240. Ukončenie živnosti k 31.12.2016 - úprava ZD a Výkaz o majetku a záväzkoch (0 replies)
 241. Odklad daň.priznania (1 replies)
 242. prenesenie daňovej povinnosti § 69 (0 replies)
 243. Aký typ tlačiva použiť pri daňovom priznaní z prenájmu bytu (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)? (2 replies)
 244. Daňové priznanie FO - podať, či nepodať? (3 replies)
 245. Živnostník bez príjmu v r.2016 (2 replies)
 246. účtovanie zľavových kupónov (0 replies)
 247. účtovanie zľavových kupónov (0 replies)
 248. zisk v roku 2015, rezervny fond vo vyske 5% z cisteho zisku v roku 2016 (2 replies)
 249. Začať robiť účtovníctvo na živnosť? (7 replies)
 250. DP k dani z prijmu - neuhradene pohladavky (1 replies)