PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. splácanie mobilu v jednoduchom účtovníctve
 2. pôžička a transferová dokumentácia
 3. Ako urobiť daňové priznanie typ A za rok 2015 ak zamestnávateľ nevyplatil preplatky a šiel do likvidácie?
 4. Drobný hmotný majetok firmy
 5. Úhrada čistej mzdy + odvodov v Omege
 6. pracovná zmluva počas materskej dovolenky
 7. Súhrnný výkaz - zmena obdobia v podávaní
 8. prihláška pohľadavky do konkurzu
 9. odvody do soc. poisťovne - člen výboru pozemkového spoločenstva
 10. uzávierka 2015
 11. Účtovanie tovar - výrobok - predaj
 12. nadobudnutie tovaru s montážou a Intrastat
 13. Poradie exekučných zrážok pri zmene zamestnávateľa
 14. Môžem stojné vyfakturovať na IČ DPH ATU ak dodávky s prepravou fakturujem na IČ DPH SK?
 15. Dobrovoľné poistenie do Sociálnej poisťovne
 16. Ako fakturovať keď v Zmluve je uvedené 10 % zadržené z celkovej sumy diela?
 17. Nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 - daň z príjmov
 18. preradenie budovy do osobneho vlastnictva a DPH
 19. chýbajúca zálohová platba
 20. Zaplatený nedoplatok z RZZP za rok 2015 a možnosť podania dodatočného DP za rok 2015
 21. Oprava chýb z roku 2014 v uctovnictve roku 2015 - vykonane v roku 2016
 22. DPH pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
 23. Koncesionárske poplatky ak ide o druh stavby: '19 - Budova pre šport a rekreačné účely'
 24. Re: Predfaktúra
 25. oneskorená faktúra
 26. kúpa pohľadávky
 27. Ako účtovať, ak konateľ a spoločník celý rok všetko uhrádzal cez svoj bankový účet?
 28. Ak odberateľ vrátil komplet celý tovar pred uhradením faktúry, tak len klasicky vystavím dobropis 604/311?
 29. Práca popri materskej dovolenke
 30. Úhrada odvodov do poisťovní v PÚ
 31. Co je zdanitelny prijem pri predaji PL?
 32. Úhrada miezd v hotovosti, ale v pokladni nie je dostatok finančných prostriedkov. Ako to zaúčtovať v Omege?
 33. Zaradenie konvektomatu do odpisovej skupiny
 34. RZZP zápočet
 35. Účtovanie miezd v Omege
 36. Auto a PHM 80%
 37. RZZP za r. 2015 - preplatok zamestnanca
 38. Vklad hotovosti na účet v s.r.o.
 39. nová fasáda prenajatej budovy - oprava alebo TZ ?
 40. Danový odpis pri predaji automobilu podľa par. 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov.
 41. príjem zo zahraničia, prídavky na dieťa v zahraničí a nárok na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku
 42. Prenesenie daň.povinnosti § 69 ods.12 písm.j
 43. Nárok na materskú ked som bola evidovaná na UP
 44. dph - registrácia v Nemecku
 45. Zahraničný cestovný príkaz
 46. Materská
 47. Vzájomný zápočet so zdravotnou poisťovňou
 48. Doplatok faktúry nad 5000 v hotovosti
 49. Odpisy majetku
 50. Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH
 51. Vývoz do tretej krajina a DPH
 52. Môžem prijať úhradu Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad?
 53. Treba vyžiadať formulár PD A1 pri jednodňových zahraničných pracovných cestách?
 54. RZZP 2015 - zamestnanec s nízkym príjmom
 55. Je elektrorevízia na nehnuteľnosti v ČR dodaním v ČR §16?
 56. Naostrenie krompáčov do firmy od nepodnikateľa
 57. Dátum účtovania obstarania materiálu z Južnej Kórei.
 58. Bezúročná pôžička a transferové oceňovanie
 59. krádež hotovosti ERP
 60. Stravne za SC
 61. Môžem oznámiť na DU jednostranný zápočet?
 62. Je daňovo uznateľný náklad za správny poplatok za nový občiansky preukaz konateľa pre elektronickú schránku?
 63. prenájom auta z českej republiky
 64. predaj neodpísaného auta
 65. Študentská brigáda v ČR - čo potrebujem vedieť?
 66. Daňové priznanie pred likvidáciou a licencia.
 67. Motorka v podnikani
 68. Povinnosti podnikatela pri dovoze tovaru z Ciny do 22EUR
 69. Uplatnenie DPH z JCD
 70. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015 - preplatok
 71. Do akého dátumu mala s.r.o. schváliť účtovnú závierku keď ju zostavila 27.5.2016?
 72. ako zaúčtovať faktúru od Národného informačného strediska SR ?
 73. Podanie DP so ZEP-om - prečo pýta PIN smart karty?
 74. Ako zmeniť účtovanie v JU pri majetku, keď príde k zmene využívania zo 100% na 80+20% v priebehu roka
 75. Dovoz tovaru zo zahraničia s manželovým menom na faktúrach
 76. Moto oblečenie a daňový výdavok ?
 77. maly obchod s textilom a zakon o odpadoch
 78. .. 7% daň z príjmu z dividend od roku 2017
 79. Aká je odlišnosť legislatívy v účtovaní českej sro v Čechách?
 80. Operatívny leasing a 80% výdavky
 81. Vzor smernice na transferové oceňovanie
 82. Výstavné kusy a DPH
 83. Ako zaúčtovať faktúru od DHL Express - nákup lampy z Číny v hodnote 300 USD?
 84. hračky pre deti zamestnancov na MDD
 85. Obchodovanie v Číne (tovar územie Číny neopustí)
 86. Virtuálna pokladňa čo stojí a kde sa treba prihlásiť?
 87. preprava tovaru z EU a DPH
 88. doplatok do mzdy
 89. Občianske združenie a jeho výdavky
 90. Čo s nesprávne zaradenými lízingovými splátkami v KV rok 2016?
 91. kovový odpad a zálohová faktúra
 92. Prijatá platba v inej mene ako bola vystavená faktúra
 93. Fakturácia - prijatá platba + prevedené práce
 94. úver
 95. VAT- čo to je?
 96. Prepis firmy živnostníka
 97. Účtovanie - Zbierka Dobrý anjel vo fa Orange
 98. Predaj výrobkov so stratou - je daňovo uznaná strata? Alebo to bude pripočitateľná položka?
 99. Budem dvakrát platiť dph?
 100. Preplatok z rocneho zuctovania zdravotneho poistenia v jednoduchom ucte
 101. Konateľ vo vlastnej s.r.o. a zároveň zamestnanec vo Švajčiarsku - Ako podať daňové priznanie?
 102. nákup staršieho auta zo zahraničia od nepodnikateľa
 103. Čo s nepriradenou úhradou?
 104. Musí byť na vystavenej faktúre v texte uvedené obdobie?
 105. Prevod peňazí EUR/CZK
 106. Info FS SR likvidacia spoločnosti
 107. Ťarchopis v DP a KV
 108. Informácia k prihlasovaniu sa do mobilnej (virtuálnej) registračnej pokladnice pomocou PIN kódu alebo odtlačkom prsta
 109. Účtovanie -pražiareň kávy
 110. Trojstranný obchod ?
 111. Elektronicke oznámenie zmeny sídla spoločnosti na živnostenský úrad
 112. Ako mám zaúčtovať omylom zaplatenú vyššiu sumu za faktúru?
 113. relax pre zamestnancov
 114. Bločky mýta z RAKÚSKA
 115. Zahraničná diaľničná známka - zahraničný cestovný príkaz?!
 116. Zamestnanci do MŠ cez ÚPSVaR § 54 - účtovanie
 117. predaj firemného vozidla
 118. Slovak s českou firmou a stavebne prace
 119. Sukromne auto v podnikani, PHM, platca DPH
 120. postupy účtovania stavby rodinného domu a jeho následný predaj s.r.o.
 121. Faktúra na meno a adresu zamestnanca - môžem ju považovať za "bločok" a bude to daňový náklad??
 122. Faktúra za služby z US - vysporiadanie DPH
 123. Dobropis - samozdanenie
 124. Ako zaúčtujem faktúru - nákup antivirusového programu s aktualizáciou na 2 roky v KL a PP?
 125. Prepravné náklady - súčasť tovaru?
 126. Príspevková organizácia a práca SZČO
 127. stavebné a montážne práce z Českej republiky
 128. Ako fakturovať stav.práce vykonané v ČR na slovenskú firmu ?
 129. Dovoz piva
 130. Výška halierového vyrovnania
 131. Stravné lístky - spätne za august?
 132. Som povinná podať daňové priznanie?
 133. zaradenie ovocného sadu do majetku spoločnosti
 134. Pôžička od spoločníka
 135. Poistné plnenie zo škodovej udalosti poukázané na súkromný účet konateľa
 136. IČO a aj IČ DPH na rovnaké na jednu firmu, ale rozdielne adresy.
 137. Platba kartou ale NIE z podnikat.účtu
 138. Sukromny telefon vyuzivany na pracovne ucely
 139. Autoservis vo vlastných priestoroch - Je daň z nehnuteľnosti VOZD?
 140. Prerusenie zivnosti, ale odvody? pozabudnutie ukoncenia....
 141. odvoz stavebneho odpadu aj poplatok uctovat na 518 ?
 142. vzor skrátenej transférovej dokumentácie na stiahnutie ?
 143. zahraničné príjmy
 144. Výnosy z cenných papierov - §7 odst.1 a) vs. §8 odst.1 e)
 145. Provízia za sprostredkovanie bez zmluvy
 146. Dodanie tovaru s montážou vs. dodanie služby
 147. Dodávateľská faktúra z minulého roku
 148. nákup materiálu z dotácie na živnosť
 149. Je povinnosť oceňovať podiely v dcérskej spoločnosti k 31.12.?
 150. DZMV zánik - zmena držiteľa vozidla
 151. Info FS - registrácia za platiteľa DPH - dobrovoľná registrácia
 152. Nákup tovaru zo zahraničia, neplatiteľ DPH, nesprávne faktúry, poradí mi niekto?
 153. Fakturácia služby poskytnutej cez Upwork.com
 154. Odkupenie podielu v sro (Spolocnik od spolocnika) a uctovanie
 155. Dovoz AZIA a samozdanenie služieb od českého prepravcu
 156. Znovu registrácia za platcu DPH
 157. Prevod fotoateliéru na dcéru - Čo všetko to obnáša?
 158. JU-zmena z mesacneho na stvrtrocneho platitela DPH
 159. organizácia odbornej konferencie v inej krajine
 160. Ako fakturovať zákazku, miesto dodania,montáže PL a výroba na SR,
 161. Proces likvidácie a priebežné účtovné závierky
 162. povinnosť zaplatiť DPH - zaúčtovanie v JÚ
 163. Sukromne auto na Ičo
 164. Nalezitosti faktury do zahranicia - ciastocny platitel DPH podla §7a
 165. Ak mám dohodu o platbách §75, ako každý mesiac účtujem?
 166. Callio elektro. karta
 167. účtovanie preddavkov
 168. chýbajuci blok z nákupu JU
 169. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha
 170. Zľava na faktúre
 171. teambulding a dane?
 172. Transferové oceňovanie - zdroj porovnateľných dát
 173. Kde účtujete doklad z ERP v CZK, ale uhradený kartou v eur?
 174. dodatočně vyrubená daň - účtovanie
 175. Zdanenie preplatku
 176. Faktúra z Alzy, sú nejaké zmeny?
 177. konateľ a zahraničná pracovná cesta
 178. Prenájom hnuteľných vecí - ako dodanie služby _ PÚ_sklad
 179. strata faktury
 180. Materské zo zamestnania alebo nové zamestnanie
 181. IČ DPH
 182. Povinnost registracie na danovom urade pri poskytnuti bytu vlastnej rodine
 183. Platba vopred a platobná brána
 184. vystavenie faktúry
 185. Ak živnostník FO používa svoje auto na podnikanie a píše si cesťáky, musí ho prihlásiť na DU?
 186. Neplatca DPH a povinná registratúra + daňové priznania
 187. Windows a faktura
 188. (Európska databáza) Amadeus a transferová dokumentácia
 189. Ako správne uviesť adresy na faktúre?
 190. Daňová licencia a živnostník
 191. Štatistika pre nejakú firmu TREXIMA??? Je to potrebné vypĺňať?
 192. zmena zo stvrtrocneho platitela DPH na mesacneho
 193. Môžem ponúkať služby aj keď nie som živnostník/slobodné povolanie/firma?
 194. Potrebujem poradiť ako sa odúčtuje zo zostatku spotreba potravin aby zostatok bol na nule? vďaka za radu
 195. Dodávka a montáž v CZ pre SK firmu
 196. vrátenie tovaru
 197. Preplatok z RZZP 2015 - účtovanie v PÚ
 198. môže konateľ vrátiť pôžičku v hotovosti po 1.1.2016? ak to bolo dohodnuté v zmluve o pôžičke, že ju vráti v hotovosti?
 199. Prenajatý priestor a rekonštrukcia
 200. Koľko rokov to treba rozlišovať?
 201. Zmena priezviska zamestnankyne v SP - kedy?
 202. Oprava nesprávne vystavenej faktúry s DPH na faktúru s prenosom daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12
 203. Je potrebné podať DDP DPPO, ak za roky 2014 a 2015 nebol základ dane upravený o neuhradené záväzky ani pohľadávky?
 204. zapocitanie rokov do pedagogickej praxe
 205. ako správne zaúčtovať v podvojnom účtovníctve
 206. Registrácia podľa §7 DPH
 207. Predaj zlavovej poukazky
 208. Dobrovoľne registrovaný na DPH a nakup tovaru z ČR bez DPH
 209. Dane, dobrovolne poistenie, daňové priznanie
 210. Oprava nesprávne vystavených faktúr - prenos daňovej povinnosti §69 ods.12
 211. Projektova dokumentácia - zaradenie do majetku.
 212. Ako zaúčtovať internú výdajku a internú príjemku?
 213. Faktúra za predaj tovaru ktorý neprejde tuzemskom je s DPH?
 214. Zhrnutie postupov účtovania v autobazáre neplatca DPH
 215. Povinnosť evidencie cez registračnú pokladnicu
 216. Potreboval by som aktuálne formuláre na likvidačné listy ku prijatým a vystaveným faktúram. Viete mi niekto poradiť?
 217. Dostihy v zahraničí. Dane za výhru.
 218. Účtovné výkazy v exceli.
 219. platby za ekon.práce
 220. Faktúry novej sro kým nie je pridelené DIČ
 221. neplatca dph a faktúra
 222. Dátum danovej povinnosti=dátum vyhotovenia FA, dátum dodania na FA iný. Uznateľnosť takejto FA?
 223. Kedy som oslobodená od dane z príjmov pri predaji bytu?
 224. Ako vypočítať priemernú spotrebu ak vodič tankuje benzín aj LPG?
 225. Vykonávanie zrážok zo mzdy
 226. Vyplácanie fyzickej osoby bez živnosti na faktúru
 227. Ako účtuje SRO neplatca DPH v PU obstaranie auta na leasing a následne keď sa v priebehu roka stane platcom DPH?
 228. Zaúčanie zamestnanec - bez nároku na mzdu
 229. Transferové oceňovanie
 230. Zahraničná proforma faktúra - účtovanie
 231. Nakup softweru od zahranicneho dodavatela
 232. Kúpa nehnuteľnosti bez DPH, predaj s DPH ? (PO-s.r.o.)
 233. faktúra cez registračnú pokladnicu
 234. Účtovná závierka podaná k dodatočnému daňovému priznaniu
 235. Nákup materiálu na opravu -kam to dať na sú 511 alebo 501?
 236. Kúpa stolového počítača SZČO
 237. Úhrada faktúry na osobný účet
 238. Zamestnanec- občan Madarska a sluchovo postihnutý
 239. Je potrebné notárom overovať podpisy na návrhu na zápis zmien do OR, ak návrh bude podaný elektronicky?
 240. Refakturácia ubytovania
 241. Povinnosť registrácie v inom členskom štáte
 242. cestovné náhrady
 243. je možné do nákladov dať autoškolu?
 244. Výpočet hodinového priemeru?
 245. s.r.o. platca DPH, kúpi od slovenského predajcu, platcu DPH, auto, aké bude jeho účtovanie ?
 246. Prevádzkovanie eshopu - ako na to?
 247. Rekondičný pobyt v JU SZČO - práca v 3.kategórii rizikových prác - je daňový výdavok?
 248. Akým spôsobom účtujete prijaté dobropisy po skončení podnikania ? Cez uzavierkové operácie a VOZD s minusom alebo ako ostatné príjmy plusom ?
 249. Dodanie dochádzkového systému z Čiech
 250. Ako odúčtovať faktúru z hľadiska DPH?