1. Príkaz na začatie exekúcie - Ako správne postupovať? (21 replies)
 2. Nesplnenie oznamovacej povinnosti - povolenia na predaj liehu (2 replies)
 3. predaj odpísaného auta súkromnej osobe (2 replies)
 4. virtualna registracna pokladnica - robite vybery a uzavierky...? (3 replies)
 5. Zákazník do nemecka kúpil v našom obchode nábytok.Ako mu mám vystaviť faktúru je to súkromná osoba bez registrácie DPH (4 replies)
 6. Používanie služobného auta na súkromné účely a s tým súvisiace tlačivá (0 replies)
 7. Ako vystaviť faktúru ak v zmluve nie je uvedené, či dohodnutá suma je s dph alebo bez dph? (3 replies)
 8. Ako zaúčtovať nákup zimných pneumatík s diskami v PÚ? (7 replies)
 9. Platenie dane z predaja bytu. (0 replies)
 10. Daň z predaja nehnuteľnosti.... (4 replies)
 11. Auto v podnikani (0 replies)
 12. Oprava účtovnej závierky a daňového priznania právnických osôb za r. 2015 (1 replies)
 13. Platca DPH (obcan nepodnikatel) nakupuje od neplatcov a predava neplatcom DPH, ako to optimalizovat? (3 replies)
 14. daň z predaja nehnuteľnosti a odvod do zdravotnej poistovni (2 replies)
 15. Cestovné náhrady s použitím vlastného motorového vozidla (9 replies)
 16. tiket - junior game (0 replies)
 17. úhrada úveru z iného ako podnikateľského účtu (2 replies)
 18. Ručenie spoločnosti - účtovanie (0 replies)
 19. Nepodávanie daňových priznaní na SK pri práci v zahraničí (4 replies)
 20. Ako predávať a faktúrovať používané veci (bazár)? (0 replies)
 21. Dodatočné priznanie DPH-riadok 37 a 38! Viete mi to prosím odkontrolovať? (0 replies)
 22. Účtujete niekto OZ v Alfa plus? (0 replies)
 23. Účtovanie cestovných náhrad (9 replies)
 24. cestovné vyúčtovanie - diéta krátená časom aj večerou (3 replies)
 25. Účtovanie obaly (0 replies)
 26. MRP - úhrada faktury online platobnou kartou (0 replies)
 27. Odpočet DPH pri registrácii - predpríprava? (1 replies)
 28. odpisovanie inžinierskych sietí (0 replies)
 29. Uctovanie preplatku na ZP (1 replies)
 30. Poradie exekučných zrážok (3 replies)
 31. Zahraničná pracovná cesta (4 replies)
 32. Súbeh a rzzp za zamestnanca za rok 2015 (0 replies)
 33. Samozdanenie tovaru z ČR (4 replies)
 34. Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy musí písať cestovné príkazy? (7 replies)
 35. Tvorba sociálneho fondu (0 replies)
 36. Darovanie nehnuteľnosti - oznamovacia povinnosť (1 replies)
 37. Predaj auta spriaznenej osobe a neuhradená faktúra. (0 replies)
 38. SMS-parkovanie v PÚ (6 replies)
 39. Vystavený dobropis (1 replies)
 40. Nevystavená faktúra od s.r.o. - neplatca DPH (2 replies)
 41. Prenajom rod.domu, vydavky na prenajom (0 replies)
 42. Slovenský prepravca a chorvátska DPH (0 replies)
 43. Prenájom 1 izby v dome (1 replies)
 44. Kolko Eur zo str.listka mozeme dat do danovych nakladov ? (1 replies)
 45. Protokol o zaradení majetku - čo určuje povinnosť ho mať? (1 replies)
 46. Účtovný program (9 replies)
 47. Je nutné zapísať auto kúpené na IČO do obchodného majetku? (7 replies)
 48. Kúpa automobilov na ďalší predaj (0 replies)
 49. zaúčtovanie faktúry (3 replies)
 50. Evidencia tržieb na registračnej pokladnici za masážne služby osobou, ktorá je ZŤP. (4 replies)
 51. Dve faktury, platba jednou sumou za obidve. (2 replies)
 52. kontrolny vykaz a faktury za telefon (1 replies)
 53. RZZP a rozpočtovka - preplatok za zamestnanca (1 replies)
 54. Zadavat pri prijmovom doklade adresu v case uctovneho pripadu alebo sucasnu? (2 replies)
 55. ako spravím analýzu predpokladaného HV? (1 replies)
 56. Podliehajú podiely zo zdaneného zisku pozemkového spoločenstva dani z príjmu FO ? (0 replies)
 57. výkaz DPH - výstup - r. 3 (6 replies)
 58. zápočet (2 replies)
 59. Zdanenie preplatku RZZP - zamestnávateľ (4 replies)
 60. Darčekový poukaz a jeho blokovanie do pokladne (0 replies)
 61. DPH z vráteného tovaru vyvezeného mimo EU (0 replies)
 62. zaradenie - faktúry za kotol a závoru (0 replies)
 63. vystavené paragóny a kontrolný výkaz (3 replies)
 64. Aké riadky vo výkaze DPH (3 replies)
 65. Účtovanie exekúcie (0 replies)
 66. Vystavenie faktúry slovenskému subjeku za služby v Slovinsku (0 replies)
 67. Vratenie DPH z CR (1 replies)
 68. Treba podat dodatočné DP k DPH za 08/2016? (7 replies)
 69. Konateľ - spoločník - jeho odmena, dividendy (2 replies)
 70. Predaj pozemku vo vlastníctve s.r.o. (1 replies)
 71. Môžem uplatniť daňový odpis na auto aj za mesiace kedy bolo auto v servise? (1 replies)
 72. Podvojné účtovníctvo SVB (0 replies)
 73. Dar neziskovej organizácii - z pohľadu s.r.o. (6 replies)
 74. zdanenie predaja obchodného podielu v s.r.o. (2 replies)
 75. Faktúra z ČR - samozdaniť alebo nie (1 replies)
 76. Zrušenie s. r. o. (4 replies)
 77. Účtovný predpis na faktúre (2 replies)
 78. Odberateľ nedostal o uhrade doklad z ERP - možný postih aj pre neho? (3 replies)
 79. Faktura zo zahranicia a uctovanie v programe mrp... (13 replies)
 80. Ako dať do poriadku "účet" DPH? (2 replies)
 81. Vyplatenie cestovnych nahrad v Eurach a cudzej mene sucasne (3 replies)
 82. Kupa ojazdeného auta z Nemecka a tato poznamka na fakture: "Die Lieferung ist gem.§4 Nr. 1b UStG steuerfrei" (2 replies)
 83. Danova licencia pri zluceni firiem (13 replies)
 84. Zahraničná osoba (3 replies)
 85. pri tuzemskom zdanení PFa - stavebných prácach, kde ide suma v KV DPH, do B1 a...??? podľa mňa len do B1 (2 replies)
 86. Ako evidovat vratnu zalohu za pozicanie tovaru? (7 replies)
 87. Dotovanie pokladne (9 replies)
 88. úhrada faktúry v hotovosti (3 replies)
 89. Platca DPH a faktúra z EÚ za stiahnutie licencie (1 replies)
 90. Faktúra do zahraničia (2 replies)
 91. ako by ste účtovali nasledovnú došlú fa z maďarska u platcu dph v PÚ? (1 replies)
 92. stavebné a montážne práce - záloha? (3 replies)
 93. Obchodný tovar z USA...postup účtovania (5 replies)
 94. DPH a zahraničný dodávateľ služby (0 replies)
 95. Zaúčtovanie predpisu pri uplatnení nadmerného odpočtu. (17 replies)
 96. Kde zaučtujem preplatok na zdravotnom poistení za rok 2015 na základe RZZP za rok 2015 za zamestnávateľa a zamestnanca v JU - alfa plus? (1 replies)
 97. Nakup z Ciech - sluzi tam faktura ako blocek pri nakupe do istej sumy? (0 replies)
 98. Platba cez terminál (2 replies)
 99. Ako zaúčtovať registračný poplatok pri kúpe nového auta? (2 replies)
 100. Nákup PHM + nápoje v podvojnom účtovníctve, platca DPH, účtovanie v Omege (11 replies)
 101. Nákup klimatizácie (2 replies)
 102. Softvér a autopoťahy do auta - ako zaúčtovať ??? (0 replies)
 103. Mám povinnosť priložiť kópiu FA z vodárni pri refakturácií vodného, stočné, zrážkovej vody podnájomcovi? (2 replies)
 104. Môže byť v nájomnej zmluve dohodnuté nájomné, ktoré sa platí dopredu každý štvrťrok t.j. ? (1 replies)
 105. príležitostný príjem a zdravotné odvody (6 replies)
 106. Prenajom auta FO na MD pre sro (2 replies)
 107. predaj pozemku občanovi (2 replies)
 108. Príjem krátkodobej pôžičky od konateľa (9 replies)
 109. Trojstranny obchod? DPH ? Rumunsko (1 replies)
 110. Problém so zaplatením komunálneho odpadu (9 replies)
 111. RZZP-výpočet (4 replies)
 112. princíp zdaňovania - registrácia DPH podľa §7 (8 replies)
 113. dodatočné daňové priznanie DPH a sankcia (0 replies)
 114. Došlá faktúra z Čiech - zaplatená v hotovosti. Aký kurz ? (4 replies)
 115. Predajná záloha s DPH (3 replies)
 116. Účtovanie nákladov v inom mesiaci (1 replies)
 117. Vianočné pohľadnice od Nakladateľstva umelcov - ako zaúčtovať ??? (4 replies)
 118. Mikropráca - ako účtovať (3 replies)
 119. Neplátca DPH vs. §7 vs plátca DPH (2 replies)
 120. Dodanie služby pre českého odberateľa (2 replies)
 121. ako fakturovat ak odberatel je platca dph,a dodavatel nie (3 replies)
 122. Prenos danovej povinnosti - nejasna cena dodavky (2 replies)
 123. Ako zaúčtovať v OMEGE dodanie tovaru z EÚ (10 replies)
 124. Predfaktúra v omege v cudzom jazyku (0 replies)
 125. Potvrdenie o prevzatí tovaru v cudzom jazyku (0 replies)
 126. Náklady na automobil u SZČO po 4 rokoch po odpise (4 replies)
 127. Potvrdenie o prevzatí tovaru pri faktúre do EU (6 replies)
 128. Pripocitatelna a odpocitatelna polozka k ZD. DP PO (1 replies)
 129. Stravné cez viacero krajín v jeden deň (3 replies)
 130. Môžem si uplatniť kúpu novej práčky do výdavkov pri prenájme bytu, ktorý nieje zaradený v obchodnom majetku?? (4 replies)
 131. Ako zaúčtovať faktúru za darčekovú krabicu s čajmi pre zákazníkov? (2 replies)
 132. Zaúčtovanie DPH z fakt. za reklamu na FB. (2 replies)
 133. fakturácia prenájmu (0 replies)
 134. Ake uctovanie je v praxi vyhodnejsie pre restauraciu A alebo B? (0 replies)
 135. Ukončenie životného poistenia konateľa s.r.o. (5 replies)
 136. Je príjem z predaja členských práv oslobodený od dane ? (4 replies)
 137. Slovenská spoločnosť pod českým IČ DPH, dodanie tovaru z PL (0 replies)
 138. faktura za stavebne prace na nehnutelnosti v ČR - vstupuje do Suhrnneho vykazu? (6 replies)
 139. Prijatá fa od českej firmy so slovenským DIČ + neuvedené IČDPH odberateľa (3 replies)
 140. Kedy musim podat oznamenie o odvedeni a zrazeni zrazkovej dane? Tie druhy dani vie niekto laicky vysvetlit? (0 replies)
 141. Duplicitne zauctovana faktura s DPH v roku 2014. Ide o 136 € Ako to opravim v roku 2016 ak nechcem otvarat rok 2014? (2 replies)
 142. Opakovane dodanie sluzieb, zaloha a suhrnna faktura (9 replies)
 143. Zrážková daň za prenájom vozidla z EÚ (2 replies)
 144. Zrážková daň (1 replies)
 145. PHM pre kosačku (5 replies)
 146. Kapitalizácia pohľadávky - vklad do vlastného imania (0 replies)
 147. Faktúra od poľského platcu DPH za stavebné práce na Slovensku. (2 replies)
 148. Dividendy 2015 vyplácané viacerým spoločníkom (7 replies)
 149. Účtovné zápisy v jednej položke (3 replies)
 150. Robím samozdanenie - stavebné práce v Maďarsku ? (0 replies)
 151. dodatočný KV - B1 (2 replies)
 152. Vrátené poistné SP (2 replies)
 153. Odpis postúpenej pohľadávky u postupníka (1 replies)
 154. Došlá faktúra z EU za službu podľa §16 (nehnuteľnosť je v CR) od neplátcu, ja ako plátca DPH na Slovensku nemám žiadnu daňovú povinnosť? (3 replies)
 155. Operatívny leasing/lízing z Čiech - daňové dopady (0 replies)
 156. Čo potrebujem ako účtovníčka pri novovzniknutej s.r.o.? (0 replies)
 157. Dobropis k dokladu z ERP - aké číslo pôvodnej faktúry? (4 replies)
 158. Transferové oeňovanie - dokumenty (0 replies)
 159. Sociálny fond - čerpanie (3 replies)
 160. Komisionársky predaj tovaru do zahraničia (1 replies)
 161. Predčasné ukončenie leasingu. (5 replies)
 162. Účtovná závierka v maďarskom jazyku (2 replies)
 163. online účtovné softvéry (2 replies)
 164. Oprava základu dane podľa par.25 ods. 1 (8 replies)
 165. Vyloženie § 234 ods. b) (1 replies)
 166. mesačné hlásenie o odpadoch (5 replies)
 167. účtovanie nakúpených obedov (18 replies)
 168. vrátenie pôžičky konateľovi vo forme firemného auta (3 replies)
 169. Stavebné práce, registrácia DPH, prenos daňovej povinnosti. (2 replies)
 170. priame zaúčtovanie bez skladovej evidencie (4 replies)
 171. Ako zaúčtovať faktúru uhradenú omylom vo vyššej sume? (0 replies)
 172. osobny asistent na soc.davkach (5 replies)
 173. money s3 skladove karty (0 replies)
 174. Instruktor JOGY a registracna pokladnica (2 replies)
 175. Do akej hodnoty mozem zaplatit za tovar zahranicnemu parnterovi v hotovosti ? (0 replies)
 176. KV DPH (3 replies)
 177. Výpoveď účtovníčke ku koncu roka (6 replies)
 178. zmena danovej licencie na rok 2016 ? (2 replies)
 179. Dá sa vyplatiť kreditový príplatok spätne? (0 replies)
 180. Intrastat (0 replies)
 181. Cestovné náhrady (stravné) pre zahraničného konateľa ? (4 replies)
 182. DPH - samozdanenie pri dovoze z Číny (5 replies)
 183. Preplatok z roč.zúčt. zdr. poistenia-Kedy to dať najneskôr do mzdy? (3 replies)
 184. úhrada vkladom na účet (1 replies)
 185. zmena korešpondenčnej adresy (1 replies)
 186. Dobropis s 19% a 20% DPH (1 replies)
 187. Správny poplatok za overenie podpisu (2 replies)
 188. Zamestnanec na DoPČ a zároveň zodpovedný vedúci (4 replies)
 189. Príjmová rozpočtová položka preplatok zo ZP za zamestnancov, ktorí si neuplatnovali odpočitateľnú položku na ZP. (1 replies)
 190. Prenesenie daňovej povinnosti (5 replies)
 191. Prenos daňovej povinnosti (9 replies)
 192. Platenie daní - dilema (4 replies)
 193. Fakturovanie sluzby v tuzemsku pre ceskeho odberatela (2 replies)
 194. Je režim prenosu daň.povinnosti povinný? (8 replies)
 195. výplata podielov na zisku (0 replies)
 196. DPH a služby súvisiace s dovozov tovaru s Číny (3 replies)
 197. Nárok na materské (3 replies)
 198. O2 faktura hradena voucherom - uctovanie (2 replies)
 199. Zrušenie spoločnosti ex offo a daňový preplatok (1 replies)
 200. Účtovanie darčekových poukážok v JU (19 replies)
 201. mylné platby (2 replies)
 202. Môžem zmeniť zdaňovacie obdobie pre DPH už od 1.10.2016 z mesačného na štvrťročného? (2 replies)
 203. ako vypocitam spotrebnu dan z liehu? (2 replies)
 204. dve sro, kde je rovnaký konateľ a účtovanie dph (1 replies)
 205. do akej výšky môžem zaradiť hmotný majetok jednorázovo do nákladov ? (1 replies)
 206. Účtovanie finančného leasingu PÚ (7 replies)
 207. Ak si prenajme priestory na sklad, musí to nahlásiť ako prevádzku na ŽU? (0 replies)
 208. Dátum dodania pri prefakturácii (2 replies)
 209. Účtovanie výnosov (1 replies)
 210. Vydaný dobropis ešte stále do riadkov 26 a 27 v daňovom priznaní k DPH? (2 replies)
 211. Mikro závierka - excel (3 replies)
 212. Môžete mi poradiť s rozpočtovou klasifikáciou v RO? (3 replies)
 213. som platca DPH odpočet uplatnim pri nákupe podla fa (3 replies)
 214. mam narok na odpočet DPH pri kupe malotraktora cena 11000 EUR (7 replies)
 215. ZDRAVIM PORADACI da sa z uctovnictva zistit ci bol zapocet pohladavok a zavazkov vykonany na zaklade jednostranneho oznamenia alebo na zaklade dohody? (1 replies)
 216. Musi mat sro prenajom ak si chce dat do nakladov vybavenie kancelarie a sidlo je na trval.pobyte spolocnika? (2 replies)
 217. Storno položky z ERP, archivácia dokladu (5 replies)
 218. Vyradenie a znovuzaradenie auta (11 replies)
 219. Zálohová fa. z EU a násl. "Ostrá" faktúra (4 replies)
 220. Preddavky na DzP PO a podane DDP (16 replies)
 221. Má exekučný príkaz prednosť pred dohodami o zrážkach zo mzdy medzi zamestnancom a tretími osobami? (4 replies)
 222. Čo je toto za účet pls? 7000552296/8180 (18 replies)
 223. ako sa registruje na ministerstve ŽP ? (1 replies)
 224. predaj auta kategórie M platcovi DPH a súkromnej osobe (nákup v roku 2011) (5 replies)
 225. Nárok na DB nemôže uplatniť mamička počas doby, ked je otec na materskej? (4 replies)
 226. Ahojte, daňovník má príležitostný príjem z lesného hospodárstva. Môže rozdeliť príjem pri daňovom priznaní medzi seba a manželku? (4 replies)
 227. Výskum a vývoj - kedy zaradiť bioplynovú stanicu do majetku (8 replies)
 228. Mám urobiť priebežnú účtovnú závierku alebo mimoriadnu? (1 replies)
 229. SZČO a uplatnenie diet v zahraničí. (7 replies)
 230. Nárok na daňový bonus (10 replies)
 231. darovanie bytu - znalecký posudok (1 replies)
 232. Pravdepodobný zárobok (8 replies)
 233. Čo s autom zaradeným v majetku po zrušení živnosti? (0 replies)
 234. poprosila by som príklad na účtovníctvo SHR (1 replies)
 235. účtovanie zľavy na mýtnom za rok 2015 (0 replies)
 236. Platba na zlý účet (2 replies)
 237. Ako zaúčtujem nákup nabíjačky k notebooku? (4 replies)
 238. Materský príspevok - práca na dohodu (2 replies)
 239. Preplatok z ročného zúčtovania ZP (3 replies)
 240. Garážové státie (0 replies)
 241. ako zauctovat nakup materialu,a nasledne vratenie materialu do obchodu ? (2 replies)
 242. Byt v účtovníctve sro spoločnosti, ktorá ukončuje činnosť (3 replies)
 243. Držiteľ vozidla SZČO, vozidlo používane v s.r.o. a náklady? (0 replies)
 244. Zaznam o prevádzke nákladného vozidla vo vnútroštátnej doprave (2 replies)
 245. Pracujem viac ako 180 dni v zahranici (0 replies)
 246. Prenájom miestnosti a daň (2 replies)
 247. Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel u daňovníka zrušeného bez likvidácie, s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu a úmrtí daňovníka (0 replies)
 248. Vztahuje sa transfer.ocenovanie aj na dary medzi blizkymi osobami? (0 replies)
 249. Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch (0 replies)
 250. Informácie k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby z osobného užívania do obchodného majetku (0 replies)