1. daňové priznanie zamestnanca vo väzbe (11 replies)
 2. platna fa z Alza (1 replies)
 3. Konateľka SRO a vyplatenie odmeny (1 replies)
 4. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 2016 (5 replies)
 5. Vyúčtovacie faktúry energie - SSE - aké obdobie? (11 replies)
 6. Daň z MV r. 2016 - pozemkové spoločenstvo (1 replies)
 7. predaj poškodeného a ešte neodpísaného auta (4 replies)
 8. Finančné ukazovatele - ROE, ROA (0 replies)
 9. DAP čr - rezident, nerezident? (0 replies)
 10. faktura na zaniknutu s.r.o. (14 replies)
 11. faktúra za auditorské služby vrátane ubytovania od zahraničnej zdaniteľnej osoby (7 replies)
 12. služba v Maďarsku - VAT refund? (0 replies)
 13. Predaj nehnuteľnosti - výnosy v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 14. Výkaz nedoplatkov z RZZP po ukonceni zivnosti (2 replies)
 15. Kto vie zaskolit do podvojneho uctovania v keepi.sk? (0 replies)
 16. odpis pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 17. Ovplyvňuje poskytnutý príspevok základ dane? (1 replies)
 18. Účtovanie nákladov až po zaplatení (7 replies)
 19. Práca online a registrácia na úrade práce (1 replies)
 20. Rezerva na odchodné (0 replies)
 21. Neuplatnené náklady a DzMV (2 replies)
 22. Danove priznanie (17 replies)
 23. Preprava materiálu zo Švajčiarska švajčiarskou materskou firmou. (1 replies)
 24. Kupa auta v jednoduchom uctovnictve (0 replies)
 25. DMV v roku 2016 (3 replies)
 26. Inventarizácia pokladne. (4 replies)
 27. Daňové priznanie (8 replies)
 28. Ako zuctovat investiciu do nehnutelnosti? (3 replies)
 29. Pracovná cesta lekára na kongres - sponzor platí letenku a ubytovanie - nepeňažné plnenie? (0 replies)
 30. Dobropis (1 replies)
 31. dan z mot.vozidiel (0 replies)
 32. Vystavená faktúra a zapocet (8 replies)
 33. Odpočítanú daň musí v celej sume vrátiť? (2 replies)
 34. rozviazanie PP dohodou a dohodnuté odstupné (19 replies)
 35. dohoda o pracovnej činnosti a exekúcia (6 replies)
 36. Predaj softvéru do ČR nepodnikateľovi (0 replies)
 37. DzMV 2016 - výpočet r.19 v III. oddiely-počet mesiacov (0 replies)
 38. Môže sa zaplatené nájomné započítať do kúpnej ceny pri predaji? (0 replies)
 39. Superodpocet - odpocet nakladov na vyskum a vyvoj (1 replies)
 40. Účtovanie za reklamu a sponzorské (0 replies)
 41. Aká je zostatková cena nedoodpisovaného auta vyradeného počas roka? (4 replies)
 42. Zásoby - farby po spotrebe (3 replies)
 43. Ako zaúčtovať úhradu zálohovej faktúry v JU. Program MRP Brezno. (5 replies)
 44. nárok na odpočet DPH - zaplatená záloha? (9 replies)
 45. Ako mám postupovať v poskytovaní príspevku na stravovanie prostredníctvom FO alebo právnickej osoby? (7 replies)
 46. Dodatočné daňové priznanie - sankcie (2 replies)
 47. Predaj budovy zaradenej do obchodného majetku - DPH a DzP (5 replies)
 48. obratový bonus (6 replies)
 49. Poskytovanie elektronických služieb a DPH (0 replies)
 50. Hotovostna pozicka od svagra a svokra do s.r.o. (1 replies)
 51. Pes v majetku - objednané žrádlo, fa zo zahraničia ako samozdaniť? (2 replies)
 52. Kúpa auta, DPH a nepeňažný príjem (0 replies)
 53. Prenajom bytu a fakturacia (0 replies)
 54. Ako vysporiadať vydané stravné lístky v hodnote 3,15€ za 12/2016? (3 replies)
 55. Ako účtuje s.r.o., ktorá je spoločníkom inej s.r.o.? (1 replies)
 56. Vydraženie tovaru (0 replies)
 57. refakturácia nákladov aký dať dátum kurz? (0 replies)
 58. Neopodstatnená faktúra-služba z EÚ-prenesená daňová povinnosť (2 replies)
 59. predpokladaná daň v DPzMV (5 replies)
 60. Sú energie platené nájomcom príjmom prenajímateľa? (2 replies)
 61. DPzMV - r.10 daňovník podľa §3 zákona aké písm. použiť (2 replies)
 62. II. oddiel DP z MV (1 replies)
 63. Máme nárok na odpočet? (0 replies)
 64. Tuzemské samozdanenie (0 replies)
 65. Auto konatela vyuzivane na pracovne ucely-dan z MV ano ci nie? (4 replies)
 66. Účtovanie bonusu u dodávateľa faktúrou od odberateľa. (0 replies)
 67. Najom za byt zamestnanca ako vydaj pre SRO (0 replies)
 68. Môže si konateľ nenárokovať vrátenie pôžičky? (9 replies)
 69. Ziadost o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinneho odvadzat dan z prijmu (0 replies)
 70. rozšírenie záruky na PC - tovar alebo služba? (1 replies)
 71. SZČO - stavebné práce pre inú SK firmu v zahraničí CZ (0 replies)
 72. Nenárokovanie konateľa na vrátenie pôžičky (2 replies)
 73. Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry (6 replies)
 74. aký je dátum dodania pri fakturácii vopred? (1 replies)
 75. Ocenenie nedokončenej výroby a ocenenie hotových výrobkov (4 replies)
 76. Nevyplateny urok z pozicky a transferove ocenovanie... (0 replies)
 77. Kto by mal za mna podat danove priznanie? (2 replies)
 78. platba kartou za pohonné hm. v zahraničí (2 replies)
 79. Účtovanie zábezpeky u odberateľa. (5 replies)
 80. ako zaúčtovať predaj motorov. vozidla na základe predajnej zmluvy? (1 replies)
 81. Zaúčtovanie stravných lístkov SZČO do nákladov v JU (6 replies)
 82. daň z motorových vozidiel - dátum prvej evidencie vozidla (4 replies)
 83. Zákon o ochrane vkladov - oznámenie bankám do 15.januára (2 replies)
 84. môže počas kal. mesiaca dôjsť k zmene plat. výmeru ? (3 replies)
 85. Samozdanenie, neopodstatnený daňový náklad. DPH ? (5 replies)
 86. ,,Zamestnanec okradol firmu" (4 replies)
 87. Poberateľ výsluhového príspevku a szčo (2 replies)
 88. Refakturácia služieb k 31.12.2016 (0 replies)
 89. Byt zaradený do HM. (0 replies)
 90. Došlý dobropis - evidovať do r. 2017 ?? (1 replies)
 91. Faktura za telefon na meno bez ICO - danový vydavok? (0 replies)
 92. daň z RZZP (6 replies)
 93. Prijatá faktúra a dobropis - Money S3 (1 replies)
 94. Je firma povinná preniesť daňovú povinnosť? (1 replies)
 95. Daň z MV za rok 2016 (2 replies)
 96. Môžem ako podnikatel kupit stav. mat. od sukromnej osoby? (4 replies)
 97. SZČO, auto nie v obchodnom majetku a daň z motorových vozidiel - dátum vzniku/zániku DP (9 replies)
 98. Ako zaúčtovať prenájom ladovej plochy pre zamestnancov firmy? (3 replies)
 99. Zaradenie autá (0 replies)
 100. danove priznanie dôchodcu (8 replies)
 101. poplatky za prepis vozidla-preúčtovanie (1 replies)
 102. Učtovanie preplatku na ZP a SP v podvojnom účtovníctve (7 replies)
 103. Nákup a predaj motorky z EU do EU a DPH. (2 replies)
 104. SK nace (1 replies)
 105. Prenesená daňová povinnosť (2 replies)
 106. Faktura z nemecka s dph (5 replies)
 107. Fa od Shell, za mýto a PHM, čerpané v zahraničí a kontrolný výkaz (1 replies)
 108. PN nového zamestnanca (5 replies)
 109. Predpokladaná daň z motorového vozidla, riadok40 (12 replies)
 110. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti a DPH (0 replies)
 111. Ako je to s pozickami od spolocnika do sro alebo opacne po 1.1.2016? (5 replies)
 112. neskorá registrácia DPH - zdaniteľné obdobie? (7 replies)
 113. zostatok 331 na konci roka (4 replies)
 114. Pokladničny doklad (5 replies)
 115. stavba rodinných domov dvomi subjektmi - plátcami DPH (1 replies)
 116. Platba debetnou kartou (vydanou k EUR uctu) v cudzej mene (1 replies)
 117. Účtovanie úhrad od Zásielkovne (uloženka) (1 replies)
 118. Rovnaká hrubá mzda, odlišné odvody (10 replies)
 119. Zvýšenie ZI - účtovanie (9 replies)
 120. Nespotrebované stravné lístky - účtovanie? (1 replies)
 121. Pokazený notebook a vrátenie peňazí - jednoduché účtovníctvo, platca DPH (3 replies)
 122. Výdavky na obstaranie vozidla (1 replies)
 123. aký dátum na kurz použíť? (0 replies)
 124. Príspevok na stravovanie zo SF je aj s DPH? (2 replies)
 125. daň z motorových vozidiel - SZČO (4 replies)
 126. Príspevok zamľ. na obedy zamc. max.2,48eur z akej hodnoty obeda? (1 replies)
 127. Spotreba tovaru, resp. materiálu oprave a údržbe. (2 replies)
 128. Ako zaúčtovať faktúru za kúpu čierneho uhlia kde je uvedená spotrebná daň? (4 replies)
 129. neodpracovaná zmena (6 replies)
 130. záloha na mzdu v RO (1 replies)
 131. poistné plnenie (4 replies)
 132. Dotácia z ÚP na podporu zamestnávania na prelome rokov - JU (0 replies)
 133. Opravná položka - vytvorenie (3 replies)
 134. registrácia k dph - obrat (6 replies)
 135. Poplatky za zmenu spoločníka v SRO - sú daňovým výdavkom? (2 replies)
 136. Paušálne výdavky a daň z motorových vozidiel (0 replies)
 137. Daňové výdavky-ukončenie poistnej zmluvy PZP (0 replies)
 138. Škoda spôsobená zamestnancom, jej úhrada spoločnosťou, daňový náklad? (0 replies)
 139. Vypocet nemocenskej davky (5 replies)
 140. Rozlišovať časovo výnosy pri zmluve o dielo? (1 replies)
 141. Aký výnosový účet pri predaji nádob na smeti v obci? (0 replies)
 142. szčo - platba vopred, tovar na objednavku, datumy na fakture - zálohová faktúra - ostrá faktúra (2 replies)
 143. Čo sa počíta na účely poistenia? (3 replies)
 144. Účtovníctvo neziskových organizácií - robí ho niekto v okolí Banskej Štiavnice - Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, BB a pod. (0 replies)
 145. Účtovanie provízie z výherných žrebov JU (1 replies)
 146. Vlastné motorové vozidlo a cestovné náhrady (1 replies)
 147. DP k DzMV - riadok 02 - Dátum vzniku DP (4 replies)
 148. Dohoda o nezdanovaní autorských odmien, oznam pre danový úrad podla par. 43 ods 14 - do 15.01.2017 (8 replies)
 149. Slovenská SZČO pracuje na stavbách v Belgicku pre inú s.r.o. (0 replies)
 150. zauctovanie vydavku za reklamu do tretej krajiny (0 replies)
 151. SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné? (6 replies)
 152. Nárok na vrátenie daní z Nemecka (2 replies)
 153. Účtovanie správy bytového domu. Nevie nikto poradiť? (0 replies)
 154. Je treba podať daňové priznanie ak som bola zamestnaná + na PN + na úrade práce? (2 replies)
 155. Youtube videa (ADSENSE) ako s DPH ??? (0 replies)
 156. Preplatok z DÚ (11 replies)
 157. odpisovanie nehnuteľnosti a jej zbúranie (2 replies)
 158. vystavené faktúry - účtovníctvo (3 replies)
 159. Dobrovoľne platené poistné a priznanie DzPFO (1 replies)
 160. Zaradenie garáže do OS (2 replies)
 161. plánujem prejsť na paušálne výdavky, zánik daňovej povinnosti ? (56 replies)
 162. predaj auta na leasing a odpisy (3 replies)
 163. DzPFO za rok 2016 - zásoby (2 replies)
 164. Ma byt najomne v danovom priznani?? (2 replies)
 165. Montovaná garáž - DHIM ? (4 replies)
 166. evidencia UPSVaR -podmienky (29 replies)
 167. Auto v podnikani (7 replies)
 168. Neplatca DPH faktúruje platcovi DPH za stavebné prace v ČR (0 replies)
 169. Daňové priznanie - rozostavaná stavba (0 replies)
 170. Cestná daň (1 replies)
 171. Oprava alebo technické zhodnotenie? A kto odpisuje opravy a kto technické zhodnotenie na prenajatom majetku? (3 replies)
 172. potrebujem vzor pre inventarizáciu majetku v školskej jedálni (0 replies)
 173. Živnostníčka platca DPH a zauctovanie faktur pre neplatcu DPH (0 replies)
 174. Opravná faktúra - dobropis - lekár neplatca DPH (4 replies)
 175. Pohoda - automatické účtovanie výpisov (0 replies)
 176. Vydaná faktúra v našom mene od sprostredkovateľa. (2 replies)
 177. Výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamc. k 12/2016 (3 replies)
 178. Posedenie a kapustnica - nárok na odpočítanie DPH .... (8 replies)
 179. firma s.r.o., konateľ si kúpil pracovnú obuv /s dph/ ako to zaúčtovať? a ako dph? vďaka (3 replies)
 180. ? kurz treba použiť pri fa z 3.krajiny? (0 replies)
 181. Pohľadavky (0 replies)
 182. Dane a Zdravotne odvody z urokov vyplatenych fyzickej osobe v roku 2017 (1 replies)
 183. Kniha jázd FO (1 replies)
 184. nové auto a vznik danovej povinnosti dane z motorovych vozidiel (8 replies)
 185. Stravné lístky za 12/2016 (2 replies)
 186. Daň z motorových vozidiel r.2016 (4 replies)
 187. SAP - aká je verzia tohto programu v štátnej sfére? (0 replies)
 188. Reklamácia tovaru (0 replies)
 189. Zaúčtovanie začiatočného vkladu pri zriadení bankového účtu. (2 replies)
 190. ako zaúčtovať prijatú províziu za sprostredkovanie služieb (6 replies)
 191. Je v odpovedi FRSR pri odpis.skupinách "len nebytové" dôležité? (0 replies)
 192. účtovanie vyfakturovanej škody od SPP (1 replies)
 193. Účtovanie navýšenia nepeňažného príjmu (3 replies)
 194. Zánik daňovej povinnosti (15 replies)
 195. faktura za uctovnictvo pripocitatelna polozka k ZD (11 replies)
 196. Aké je SK NACE na opravu a údržbu železničných koľajových vozidiel? (0 replies)
 197. Daň z motorových vozidiel 2016 a chyba v mesiacoch (3 replies)
 198. fa z Turecka preclena cez organiz.zložku na Slovensku (0 replies)
 199. Daň vyberaná zrážkou pri oprave stroja? (0 replies)
 200. mám povinnosť podať DP na SK? (4 replies)
 201. Max prijem SZCO pri min odvodoch 2017 (1 replies)
 202. SZČO, auto nezaradené v majetku - daň z mot. vozidiel (3 replies)
 203. nedaňové vydavky pri zmluve o vypožičke (0 replies)
 204. Daň z mot.vozidiel (3 replies)
 205. Text dodaný elektronicky - miesto dodania (3 replies)
 206. zľava z poplatku v banke (5 replies)
 207. Softvér na účtovanie správy bytového domu správcom (0 replies)
 208. Dohoda o pracovnej cinnosti (8 replies)
 209. Stravné lístky a dohodár (8 replies)
 210. majetok - software? (4 replies)
 211. Odvody a daň - Sociálny fond (4 replies)
 212. A nedalo by sa urobiť zmluvu medzi konateľom a sro o používaní bankového účtu konateľa pre firemné účely? (4 replies)
 213. Zakúpenie väčšieho množstva PC v 12/2016 - účtovanie? (7 replies)
 214. Dohoda o vykonaní práce /dôchodca/ a podanie DP A (1 replies)
 215. Stravne listky (1 replies)
 216. som SZCO a faktury za telefon mi chodia na meno. Môžem si ich dať do nákladov aj ked tam nemám uvedené ICO? Používam ho na pracovné účely. (0 replies)
 217. časové rozlišovanie na prelome rokov (2 replies)
 218. MRP-účtovanie VRP (3 replies)
 219. Novy vzor DPH 2017 ??? (1 replies)
 220. Účtovanie dotácie z ÚP na zamestnanca § 50 - účtovanie v PU, aký dátum? (6 replies)
 221. auto prenajaté z inej krajiny EÚ (0 replies)
 222. SZCO a vyradenie MV z majetku (12 replies)
 223. Daň z motorových vozidiel 2016 (7 replies)
 224. výška hodnoty pre zamestnancov (2 replies)
 225. Učtovanie záväzkov na prelome rokov v JU (3 replies)
 226. Dan z motorovych vozidiel (6 replies)
 227. Fa - MaĎarsko (8 replies)
 228. Vrátené preddavky na daň szčo (3 replies)
 229. Preddavky na dan z motorových vozidiel (2 replies)
 230. Odpisovanie plota (6 replies)
 231. Faktúra za vývoz smeti - Ako zaúčtovať v PU? (3 replies)
 232. danová evidencia (4 replies)
 233. Príjem materiálu na sklad (2 replies)
 234. Prenájom telocvične (4 replies)
 235. Účtovanie sociálneho fondu v príspevkovej organizácii - nemáme zriadený samostatný účet na sociálny fond (4 replies)
 236. ako sa pocitaju odvody zivnostnika po obnoveni zivnosti ? (2 replies)
 237. Moze si v SR uplatnit odpocitatelnu polozku na danovnika čech ? (3 replies)
 238. Auto v podnikani (4 replies)
 239. ma povinnost zivnostnik cez VRP evidovat vsetky inkasa faktur,alebo moze vystavit aj prijmovy pokl.doklad k fakture ? (2 replies)
 240. TPP+SZCO ako zabranit "dvojitym" odvodom? (13 replies)
 241. Týka sa transferové oceňovanie aj prípadu keď manželka SZČO fakturuje za svoje služby manželovi SZČO? (10 replies)
 242. Predaj nestavebneho pozemku (2 replies)
 243. zapocitanie preddavkov na dan z prijmu FO (2 replies)
 244. Ako zauctovat zalohovu fakturu za osobny automobil + DPH v jednoduchom uctovnictve? (0 replies)
 245. Prenájom nehnuteľnosti, vystaviť či nevystaviť faktúru (2 replies)
 246. Technické zhodnotenie HM (5 replies)
 247. Zmeny pre firmy (0 replies)
 248. Preddavky právnická osoba /prepočet sadzbou 21% (1 replies)
 249. Inventúra zásob v cudzej mene (2 replies)
 250. Je finančný bonus na podporu predaja POZD? (2 replies)