PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 [390] 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. celková hmotnosť nákladného vozidla ???
 2. Oprava základu dane?
 3. Ukončenie leasingu úžitkového vozidla
 4. Živnostník pracujúci pre jednu firmu
 5. Došlá fa. a príjem tovaru
 6. Leasing - neplatca DPH
 7. Zariadenie prevadzky
 8. Debetný úrok
 9. stavebné práce
 10. zahraničné faktúry
 11. DPH a prevod vozidla
 12. Dobropis a vznik daňovej povinnosti
 13. daň z príjmu predaja bytu
 14. Fa k mandantnej zmluve
 15. Nevyfakturované dodávky počas roka
 16. Zahraničná cesta SZČO-trvanie
 17. mostova vaha - obstaravacia cena a zaradenie do odpisovej skupiny
 18. DPH pri zapožičanom aute - s.r.o.
 19. chyby minulích období
 20. Cestovné poistenie zamestnancov
 21. nadmerný odpočet DPH
 22. Náklady ???
 23. Sadzby dane Veľká Británia
 24. úložka a koeficient
 25. danovy bonus - vratenie z DU
 26. zálohová faktúra
 27. vratenie mzdy
 28. opravy
 29. Fakturačná adresa
 30. daňové priznanie SZČO
 31. účovanie zdravotného poistenia
 32. Rozpustenie rezervy na služby
 33. refakturovane sluzby
 34. Firma v konkurze a náš DBP
 35. vystavenie daňového dokladu
 36. úrokové sadzby-teminove vklady
 37. Vyhľadanie zamestnancov pre zahraničnú firmu
 38. Dobierka a doklad o zaplatení
 39. Kurz angličtiny a vysoká škola
 40. Preprava šteniatok
 41. Vývoz služieb
 42. Účtovanie realitky v JÚ
 43. Daň za ubytovania
 44. Prevod na sukromny ucet
 45. Seminár
 46. ZÁLOHY NA ELEKTRINU
 47. DPH pri použitom tovare
 48. Penále
 49. Konatel ma prenajate auto
 50. Verejná súťaž
 51. FA
 52. Likvidátor s.r.o. - odmena
 53. Zakladanie dokladov
 54. V ktorom mesiaci mi vznika danova povinnost?
 55. DPH na výstupe pri detských táboroch
 56. Študen pracujúci na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
 57. prepočet kurzu NBS
 58. DPH cestovky
 59. fa z min. roka
 60. Akcia 50-50 na auto
 61. Výber EURO, zmena v zmenárni a vklad na účet SKK
 62. Členské príspevky- vklad na účet
 63. Vlastne výrobky pre svoju potrebu
 64. phm-ako účtovať
 65. oprava odpisovaného majetku
 66. Refakturácia služieb
 67. príspevok organizácii
 68. Spotreba pohonných látok
 69. prepočet cudzej meny
 70. Fa za mobil - naklady
 71. nepodané daňové priznanie
 72. Kurzové rozdíly na domácí faktuře v zahraniční měně?
 73. Chybné trovy do Čiech
 74. zaradenie majetku
 75. reklamácia-dobropis
 76. fa
 77. pouzivanie auta sro2 zamestnancom sro1
 78. Postúpenie LZ na SZČO a FO
 79. reklamné služby
 80. Opravný výkaz k DPH
 81. aktuálne cestovné náhrady - stravné SZČO
 82. Storna v registračnej pokl
 83. valuty
 84. Daň z prijmu za predaj bytu FO /prenajímaný/
 85. zaradenie budovy
 86. zaradenie budovy
 87. predaj bytu
 88. krádež spotrebného materiálu
 89. Naklady suvisiace s podnikanim
 90. pre a proti živnosti
 91. autoKredit alebo leasing ?
 92. Fa za obleky na mieru
 93. zhodnotenie software (sotvéru)
 94. zaučtovanie pri platbe cez pos termilál a bez faktury
 95. Fakturácia - drobný predaj
 96. Totálna škoda
 97. Prechod na platitela DPH a prijatá záloha.
 98. uplatnenie výdavkov živnostníka na začatie živnosti
 99. drobný majetok a DPH
 100. Registrácia pre DPH v ČR
 101. Registratúrny poriadok
 102. Počítačový program: predaj
 103. Dodanie tovaru
 104. Predaj nezaradeného HIM
 105. oprava účtu 385
 106. zaúčtovanie zvýšenej splátky
 107. TOVAR a SLUŽBY?
 108. Pracujuci student, odvadzanie dani, help!
 109. sídlo a prevádzka
 110. Vrátenie cestnej dane - neoprávnené výdavky
 111. daň z motorových vozidiel
 112. predaj prav k pc hram
 113. faktúra bez DPH
 114. prechod na podvojne uctovnictvo
 115. pouzitie nakladneho automobilu
 116. prosim o radu - zahranicne cesty
 117. konsignačný sklad
 118. poplatky
 119. majetok do 30 tis
 120. Notebook z dotácie
 121. rozpustenie rezerv
 122. Prenájom skladu
 123. škoda sposobená zamestnancom
 124. Tankovanie z automatu
 125. cislovanie dokladov
 126. Predaj osobného automobilu
 127. Dan z motorovych vozidiel-podanie
 128. nezaúčtovanie kapitálového vkladu!!!
 129. Registračná povinnosť k DPH a odstúpenie prevádzky
 130. Pracovná zmluva
 131. Dodanie služby mimo územia SR
 132. Odpis auta
 133. Predkontácia & Členenie DPH
 134. výška cestovných náhrad
 135. Prevádzkáreň v zahraničí ( Tal.)
 136. Predaj tovaru
 137. Faktura do nie-členského štátu EU
 138. úhrada omylom
 139. zápočet dane percento 99,99
 140. leasing - náklady
 141. Oplotenie a neskolaudovaná budova
 142. Hromadné zaúčtovanie bločkov
 143. ubytovanie a dph
 144. Refakturácia služieb
 145. odplata-provizia
 146. zahraničie-DPH
 147. DPH a nákup tovaru z ČR
 148. reklama, dary
 149. Odpis nového auta
 150. musim podat DP aj na SK?
 151. Úplné znenie zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 152. výhra auto
 153. rezerva
 154. opakovane zdanitelne plnenie
 155. JU-smernica-spracovanie účtovníctva
 156. pauš. daň výpočet
 157. okuliare ako dan.náklad
 158. čo robím v JÚ...
 159. poraďte maličkému podnikatelíkovi popri zamestnaní,
 160. Odpočet DPH pri zal.firmy
 161. Jednostranný zápočet
 162. Ako vystaviť fa?
 163. cesta do zahraničia
 164. stravné lístky:SZČO+zamestnanec (súčasne)
 165. zdanenie urokov z vkladu
 166. Nákup akcií (CP) a SZČO
 167. Náhrada trov exekúcie
 168. Zdanenie zmluvy o spolupráci
 169. Finančná výpomoc v JÚ
 170. Daňový zástupca pri dovoze tovaru.
 171. "Samozdanenie" daňová povinnosť
 172. výdavok SZČO
 173. účtovať náklady/výnosy na 221?
 174. Daň z predaja zdedeného domu
 175. Daň z predaja zdedeného domu
 176. Kalkulácia
 177. platba platobnou kartou
 178. Emisné kvóty
 179. daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
 180. pokladňa sro
 181. Potreba archivacie dokumentov pri pausalnych vydavkoch
 182. Zdieľanie pripojenia do internetu
 183. Bankové poplatky
 184. casove rozlisenie reklamy
 185. auto
 186. alfa pokladničný príjmový doklad
 187. faktúra za opravu uhradená poistným plnením
 188. predelenie pozemkov s dvoranmi
 189. dovoz nákl.automobilu z Rakúska
 190. SZCO dve auta
 191. Odmena konateľovi spoločnosti
 192. Vyúčtovanie prac. cesty SZČO
 193. DPH v Združení
 194. DPH-neposlaný dobropis
 195. Smernice vo firme
 196. prijate zalohy
 197. odpisy neprevádzkového majetku
 198. Mesačná tržba
 199. čiastková faktúra a nerealizovanie prác
 200. Náležitosti faktúry
 201. DPH pred registraciou
 202. Reklamná agentúra-reprezentačné?
 203. sprostredkovanie obchodu od nepodnikatela
 204. obchod
 205. Taxus
 206. finančná výpomoc
 207. preplatená faktúra
 208. refakturacia prenajmu českej firme
 209. Pokuta z daňového úradu
 210. záhradnícke páce
 211. prenájom nehnuteľnosti
 212. príjmy z derivátových operácií
 213. kovový regál
 214. úhrada DF zamestnancom
 215. Odpočítanie DPH pri dovoze tovaru
 216. JÚ-začínam podnikať
 217. Preučtované pri uzatváraní roka na sklad
 218. DPH pri dovoze tovaru od tuz.dodávateľa
 219. prenájom
 220. Poistenie neskolaudovanej budovy
 221. prehľady
 222. Propagačné predmety nad 500,- Sk
 223. Identifikácia platieb.
 224. dobropis
 225. Posunutie termínu odpočítania DPH
 226. Opravné položky k pohľadávkam
 227. dobropis
 228. Ocenenie tovaru pri inventure
 229. uzivanie auta v Autoskole
 230. Náklady - automobil
 231. Odpočítanie dane pri zabezpečení pitného režimu
 232. krátkodobý majetok
 233. predaj akcii, prosiiiim pomoooc :))
 234. spotrebna daň z liehu-nové tlačivo
 235. doplatok VšZP- poistne za rok 1995
 236. Daň z importu
 237. Odmena za prácu od súkromnej osoby.
 238. DPH pri prenájme bytov
 239. Prevzatie zákazky
 240. Účtovanie OF a úroku
 241. zákazková výroba????
 242. Dodací list - potvrdenka
 243. Leasing kuchynského zariadenia
 244. colná správa
 245. tovar
 246. termínovaný vklad v EUR
 247. prefakturovanie prepravy z ČR
 248. odpisy v jednoduchom účtovníctve
 249. zodpovednosť účtovníka
 250. Sprostredkovanie dopravy SR-ČR-SR