1. rabatova zlava (7 replies)
 2. preprava (6 replies)
 3. Dobropisné faktúry v PO (1 replies)
 4. drobný majetok - odpisovanie + dph (6 replies)
 5. chyba v uctovani (14 replies)
 6. vecicka (8 replies)
 7. Refakturácia miezd a DPH (4 replies)
 8. Zaradenie HM na leasing v JU v cudzej mene (4 replies)
 9. daňová kontrola - lízing (6 replies)
 10. 1 živnostník= 2 predajne (14 replies)
 11. obchodný register (2 replies)
 12. Daňové nedoplatky a úmrtie (2 replies)
 13. faktura vystavena po 15 dnoch od vzniku danovej povinnosti (13 replies)
 14. nájom pre eu (2 replies)
 15. veľká strata: odklad odpisu (1 replies)
 16. autobazár - nákup áut v Rakúsku (2 replies)
 17. kurzový rozdiel u pôžičky (2 replies)
 18. Príves špeciálny (9 replies)
 19. DPH z prijatej služby z EÚ (10 replies)
 20. Dovoz osobného auta z Talianska (0 replies)
 21. notárska úschova (0 replies)
 22. Nájomna zmluva na bilbord (0 replies)
 23. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (1 replies)
 24. co so starym dokladom? (15 replies)
 25. zauctovanie dobropisu (6 replies)
 26. Ťarchopis z EÚ (24 replies)
 27. Účtovanie internetovej linky - ďalší predaj (1 replies)
 28. náklady na prezenty (9 replies)
 29. Notárske poplatky + poplatky banke (7 replies)
 30. Krádež tovaru - náhrada (2 replies)
 31. platba kartou (5 replies)
 32. prenájom auta (4 replies)
 33. Tech. zhodnotenie prenajatej budovy (1 replies)
 34. Odpisy dopravneho prostriedku vyradeneho na DI (6 replies)
 35. právo na odpočítanie dane (10 replies)
 36. odpočet DPH z autopotrieb (2 replies)
 37. Faktura za službu počas plnenia (1 replies)
 38. potrvdenie o platení preddavkov (3 replies)
 39. Daňovo uznateľná položka (3 replies)
 40. výdavky na PHM - prepravca, zemné práce (5 replies)
 41. PHM,daň (5 replies)
 42. Kurzový rozdiel (2 replies)
 43. Poklad.doklad (19 replies)
 44. DPH (2 replies)
 45. nakup cez internet (9 replies)
 46. ako vystavit fa??? (2 replies)
 47. Pokladna v minuse (8 replies)
 48. daňová povinnosť na faktúre?? (4 replies)
 49. Faktúra na súd (5 replies)
 50. česká faktúra a DPH (12 replies)
 51. Združené prostriedky - refundácia časti fa za služby (2 replies)
 52. Prispevok a pausalne vydavky (1 replies)
 53. predaj osobného auta cudzincovi (5 replies)
 54. lineárny a nelineárny odpis auta (1 replies)
 55. Ručenie celým svojim majetkom (6 replies)
 56. Dobrovoľné platenie odvodov (8 replies)
 57. Zmena majiteľa firmy (5 replies)
 58. Dotácia na stravné lístky (3 replies)
 59. Odpisovanie softvéru (1 replies)
 60. strava vo vlastnej restauracii (1 replies)
 61. Vystavena faktura do Nemecka (5 replies)
 62. Účtovanie v JÚ (1 replies)
 63. Zahrnutie odstupného od zmluvy do ZD (1 replies)
 64. zacinam (4 replies)
 65. preddavok na plastové okná (4 replies)
 66. recyklačné a autorské poplatky (9 replies)
 67. Dobropis na materiál a obst. náklady (2 replies)
 68. časové rozlíšenie leasingu (3 replies)
 69. reklamná tabuľa (5 replies)
 70. Zaokrúhľovanie úrokov (3 replies)
 71. Podielové fondy - v s.r.o. a SZČO (7 replies)
 72. Kúpa auto od súkromnej osoby (4 replies)
 73. doprava zamestnancov (10 replies)
 74. tabulka leasing v JU (3 replies)
 75. výpočet dovolenky (13 replies)
 76. Zaradenie v riadku Daňového priznania (2 replies)
 77. vzorec na výpočet náhrad (3 replies)
 78. účtová osnova v nemeckom jazyku (0 replies)
 79. vyúčtovacia faktúra za plyn (0 replies)
 80. nákup bytu do podnikania (0 replies)
 81. nájom bez dph - koeficient (8 replies)
 82. Veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľ. živností (4 replies)
 83. Kontrola z danoveho uradu (9 replies)
 84. Prijate faktury (3 replies)
 85. Poskytnutá pôžička konateľa spoločnosti (7 replies)
 86. pohľadávka (30 replies)
 87. dary (14 replies)
 88. Nákup/predaj software dodaného elektronicky (3 replies)
 89. na sklad v nulovej hodnote? (2 replies)
 90. Uzávierkové operácie v JU (11 replies)
 91. pokuta (2 replies)
 92. faktura v SKK a platba V EUR (9 replies)
 93. ukoncenie zivnosti (9 replies)
 94. daňové výdavky (2 replies)
 95. OFA do CZ s DPH alebo nie? (1 replies)
 96. Predčasne odkupenie leasing auto (9 replies)
 97. špedícia (9 replies)
 98. Odmena-lektor (3 replies)
 99. Môže s.r.o. účtovať aj v JÚ (2 replies)
 100. Dohoda a živnostník (8 replies)
 101. ako účtovať na prelome rokov? (4 replies)
 102. Faktura emailom do Kanady (3 replies)
 103. účtovanie spätného leasingu (24 replies)
 104. Finančné vysporiadanie leasingu a DPH. (2 replies)
 105. novozaložená spoločnosť (1 replies)
 106. Doklad o premiestnení tovaru (3 replies)
 107. Zálohová faktúra +DPH (8 replies)
 108. Kávovar (1 replies)
 109. sprostredkovateľ poistenia (10 replies)
 110. nehnuteľnosť a s.r.o. (13 replies)
 111. účtovanie úveru (4 replies)
 112. auto - daňový náklad (3 replies)
 113. prenájom úžitkového vozidla (1 replies)
 114. Predčasné ukončenie leasingu - JU (12 replies)
 115. 1 položka na výpise = 2 (10 replies)
 116. aktivácia tovaru (0 replies)
 117. Úhrada faktúry na súkromný účet (15 replies)
 118. PPD ako daňový výdavok? (12 replies)
 119. stravne poukazky (4 replies)
 120. Faktúry od Orange (6 replies)
 121. ALFA-KNIHA JÁZD (3 replies)
 122. ako douctovat pozicku? (3 replies)
 123. Vianočné ozdoby do predajne. (4 replies)
 124. DDP s. r. o. (2 replies)
 125. Účtovanie cenín v JÚ (16 replies)
 126. Požičanie auta a DPH (1 replies)
 127. aký dátum? (9 replies)
 128. ako účtovať v JU PN (3 replies)
 129. TZ majetku -Iný majetok (6 replies)
 130. škoda a daň z príjmu (0 replies)
 131. Fa za spracovanie lízingovej zmluvy (4 replies)
 132. Neidentifikované platby (7 replies)
 133. Účtovanie terminálu TIPOSU (0 replies)
 134. ZI a 2 spoločníci-predaj 1 (0 replies)
 135. Kúpa vyradeného auta (2 replies)
 136. Daňová kontrola a rezervy (5 replies)
 137. HM do 30.000,- (20 replies)
 138. ukoncenie podnikania (4 replies)
 139. faktura do CZ v SK (2 replies)
 140. Platca v SK vystaví fakturu neplatcovi v CZ (3 replies)
 141. Dobrovolné poistenie. (13 replies)
 142. stravné lístky (5 replies)
 143. ako učtovať odmenu za výkon funkcie konateľa (0 replies)
 144. DPH a limit (2 replies)
 145. DPH (3 replies)
 146. investície + služby od dodávateľa (1 replies)
 147. futures (0 replies)
 148. Permanentka - kúpalisko (27 replies)
 149. odpočet DPH (6 replies)
 150. záloha, kaktura, dobropis rôzne mesiace, opakovana dodavka služieb spojených s nájmom (3 replies)
 151. na služobku vlastným vozidlom (3 replies)
 152. Stará faktúra. (33 replies)
 153. životné poistenie (4 replies)
 154. náklady na reprezentáciu a DPh (2 replies)
 155. SURNE: bytovy alebo nebytovy priestor ? (2 replies)
 156. Prenájom bytu (6 replies)
 157. pracovna cesta (3 replies)
 158. Planovanie a prognostika (10 replies)
 159. Krádež auta (1 replies)
 160. ČECHY-diéty (9 replies)
 161. Zľava na faktúre (5 replies)
 162. Daň z predaja bytu (13 replies)
 163. úžitkové vozidlo (3 replies)
 164. 491 Vlastné imanie fyzickej osoby (8 replies)
 165. pokuta (10 replies)
 166. Deň účtovného prípadu - súdne spory (4 replies)
 167. Zmluva o postúpení pohľadávky (2 replies)
 168. Zahraničná prac.cesta a 3 rôzne meny (4 replies)
 169. Storno poplatok (5 replies)
 170. Účtovanie postúpeného leasingu u postupcu. (0 replies)
 171. daňové úľavy (0 replies)
 172. DPH pri nájme dopr.prostriedku do ČR (4 replies)
 173. Odplatné postúpenie pohľadávok z daň. hľadiska (0 replies)
 174. ako zaúčtovať? (5 replies)
 175. účtovanie faktúr (2 replies)
 176. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 177. Darovanie domu s dlhom (10 replies)
 178. fakturácia dopravy a stravného (5 replies)
 179. pripočítatelna položka (13 replies)
 180. uctovne knihy v CM (2 replies)
 181. Kedy si otvoriť živnosť? (4 replies)
 182. Postúpenie leasingu (16 replies)
 183. Odpis pri leasingu (14 replies)
 184. chyba v určení dane (5 replies)
 185. Nákup vianočných kariet (4 replies)
 186. stornopoplatok (10 replies)
 187. Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania ZP (25 replies)
 188. nákup materiálu z ČR (3 replies)
 189. vystavenie fa rakuskej firme (1 replies)
 190. Sponzorstvo liečebného pobytu (1 replies)
 191. úroky z pôžičky od spoločníka (1 replies)
 192. Exekúcia zamestnanca (11 replies)
 193. zaradenie kombajnu do odpisovej skupiny (2 replies)
 194. Vrátený preplatok ZP (6 replies)
 195. Zaradenie do odpisovej skupiny (3 replies)
 196. + položka a DPH (9 replies)
 197. Odpisy stavieb (3 replies)
 198. povinná zimná výbava (1 replies)
 199. Predaj obrazov (3 replies)
 200. Avízo o platbe kartou (6 replies)
 201. Daňová kontrola - obľúbené (19 replies)
 202. náklady a DN (1 replies)
 203. Prehľad o zrazených predd.pokuta (5 replies)
 204. prenájom auta na podnikanie (223 replies)
 205. prenájom auta na podnikanie (1 replies)
 206. prenájom auta na podnikanie (1 replies)
 207. prenájom auta na podnikanie (0 replies)
 208. Náklady za auto pred ukončením dedičského konania (0 replies)
 209. Zaúčtovanie faktúry na prelome rokov (19 replies)
 210. účtovanie príspevku z Úradu práce... (19 replies)
 211. umývanie auta (6 replies)
 212. Účtovanie dotácií (SHR) (2 replies)
 213. pokladňa (7 replies)
 214. Stavba a technologická časť. (1 replies)
 215. Debetný úrok banky a osobná spotreba FO (13 replies)
 216. Mladá krajčírka - hľadá zákazky (3 replies)
 217. Začíname, s. r. o. (9 replies)
 218. Oslobodenie od dane (7 replies)
 219. 1Sk notebook Orange (8 replies)
 220. Keď chýba pokladničný doklad /blok/ (3 replies)
 221. Prehľad o preddavkoch na daň - pokuta (3 replies)
 222. OBSTARáVACIA CENA (1 replies)
 223. Škoda na os.automobile a náklad! (5 replies)
 224. Účtovanie strav. lístkov (147 replies)
 225. kurz (3 replies)
 226. Dovolenka a PN (3 replies)
 227. Záloha na nákup DHIM v JÚ (4 replies)
 228. pozastavenie zivnosti - znalec (20 replies)
 229. Fakturacia do zahranicia - pomoooc (13 replies)
 230. 474-saldokontový? (1 replies)
 231. Doplatok do priemerného zárobku (1 replies)
 232. stravné v §8 (12 replies)
 233. expiracna doba (0 replies)
 234. ohodnotenie drobného majetku (3 replies)
 235. Daňová kontrola - DPH (44 replies)
 236. Daň.kontrola-vyjadrenie sa k protokolu (4 replies)
 237. Medzinárodna preprava (132 replies)
 238. Ob.register (1 replies)
 239. poháre (5 replies)
 240. Prenájom nehnuteľnosti (8 replies)
 241. nákup cez QUATRO (2 replies)
 242. aktivácia VP prepravy (9 replies)
 243. Zahraničná pracovná cesta a preddavok (75 replies)
 244. Faktúra podľa par. 71 (5 replies)
 245. Dovoz alebo sprostredkovanie (2 replies)
 246. Dovoz tovaru z Polska (64 replies)
 247. ako to vyplatit zamestnancovi (3 replies)
 248. Lekár a založenie s.r.o. (9 replies)
 249. odvadzanie odvodov SP a ZP (4 replies)
 250. §8 ZoDP a náklady na MV versus cestná daň (9 replies)