PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [391] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. číslo zálohovej faktúry
 2. Odberateľ z EÚ - dodávka v tuzemsku
 3. Odpočet straty-DPPO r.2005
 4. Majetok vo výkaze k 30.06.2006
 5. Účtovanie nedobytných pohľadávok
 6. Účet
 7. Zaúčtovanie poplatku
 8. DPH a doklady za obdobie, keď už bolo podané daň.priznanie
 9. Stolárske práce v EU a DPH
 10. preddavkové faktúry
 11. telefon+DSL do nakladov (okrem hovorov)
 12. výzva
 13. AKO UCTOVAT KILOMETROVNE PRI POUZITI AUTA AKO SZCO ?
 14. Učtovanie vyšlej faktúry za opravu
 15. Náklady budúcich období
 16. DPH z drobného majetku pri registrácii
 17. firemné užitk.auto na úver + opr.práce
 18. Fakturácia za školenie konané v Taliansku
 19. súrne
 20. Neuhradená splátka za leasing a odpočítanie dane
 21. materiál na predvadzanie a DPH
 22. PREDAJ BYTU-daň z príjmu
 23. povinnosti SZCO
 24. faktúra v exceli
 25. predaj tovaru zahraničnej firme
 26. Fixny bonus z Metra
 27. pevná linka na FO -do nákladov len DSL?
 28. Zdaniteľné obdobie - ktoré
 29. Refakturácia služby
 30. IČ DPH na pokl. dokladoch
 31. Je to možné ?
 32. Zahraničná faktúra
 33. Prosím o radu.
 34. Odevody do fondov
 35. Dialničná známka
 36. Nákup nábytku
 37. Účtovné odpisy
 38. Nájom firmy
 39. Zmluva o dielo medzi SZČO a FO
 40. diety
 41. poskytnutie automobilu obchodnému zástupcovi
 42. Pevna linka a internet - zmena uzivatela
 43. daň z príjmu predaja bytu
 44. Nadobudnutie tovaru v zahraničí s DPH
 45. učtovanie miezd
 46. sprava zo sluzobnej cesty
 47. Skončenie podnikania
 48. Dobierka a DPH
 49. Náklady na zásielku
 50. SC-parkovne
 51. Leasing (lízing) Cenigová
 52. Doprava
 53. Pečiatka
 54. Inventura tovaru
 55. Refakturácia dopravy a DPH
 56. odev
 57. Účtovanie DPH z osobného automobilu
 58. Rgistrácia na DPH.
 59. odpis dovezeného automobilu
 60. priznanie vs. platenie
 61. nadobudnutie tovaru z Eú
 62. Archivovanie blockov (elektronicky/kopia?)
 63. uctovanie v ALFE
 64. doplnky výživy pre zamestnancov
 65. doplatok ku mzde
 66. Predaj použitého osobného automobilu
 67. Daňové priznanie
 68. Daňové priznanie
 69. Poistné plnenie auta.
 70. DPH-odpočet
 71. Výkaz DPH
 72. Montáž na splátky a DPH
 73. FAKTURA ZA PRACE A REKLAMA
 74. Zrážková daň...
 75. Vznik daňovej povinnosti pri zapožičaní obchodnej vzorky z členského štátu EU
 76. Ubytovanie robotníkov
 77. Ukončenie živnosti a akcie
 78. účtovanie konateľa
 79. Smernice
 80. Obstaranie majetku
 81. nový byt-daň z nehnuteľnosti
 82. Dotácia z úradu práce
 83. predaj úžitkového vozidla do CZ
 84. ZIVNOST A TRVALE BYDLISKO
 85. Zmluva o výpožičke auta a uplatnenie nákladov
 86. Uhrada SK fa v EUR
 87. tlačivo PREHĽAD
 88. kam s kopírkou?
 89. Doklad z RP verzus faktúra
 90. Vyradenie časti IM
 91. Kúpa staršieho PC, jeho vyradenie a kúpa nového
 92. Podiely na zisku z roku 2002,2003,2004
 93. Sklad
 94. Zamestnávanie rodinn.príslušn.
 95. Zmeny v social.poist.
 96. Predaj tovaru na splátky, DPH
 97. Podnikateľský úver
 98. Pozemky
 99. Tlakomer
 100. Preplatenie dovolenky
 101. ako zaúčtovat dan a bonus
 102. splatnost cestovnych nahrad zamestnancovi
 103. Danove konanie - poradte prosim!
 104. predaj nehnuteľnosti, v ktorej sa podnikalo
 105. DOHODA
 106. zaradenie auto
 107. Paušalne výdavky a problemy
 108. reklamné predmety nad 500,-Skk
 109. predaj uzitkoveho auta- Ukrajina
 110. Preprava osôb a DPH
 111. Prenájom pracovného stroja
 112. Ocenenie výrobkov
 113. Príjmy bez živnosti
 114. Prenajom kancelarskych priestorov a DPH
 115. Náklady na telefón
 116. Štvrťročný platca DPH počas roka
 117. Auto nie v majetku firmy
 118. Kancelaria
 119. Vyúčtovanie cestovných príkazov
 120. Poplatky
 121. Danove priznanie pre FO
 122. Sadzby dane v členských štátoch EÚ
 123. Konštrukcia IČ DPH v členských štátoch EÚ
 124. Kupna zmluva PC
 125. cash-flow
 126. Dodatočné daň.priznanie DPH
 127. Práca v zahraničí
 128. advokát
 129. zivnostnik v Anglicku-DP
 130. oprava vozidla
 131. pokuta
 132. Vnútorné žalúzie v prenajatej budove
 133. Základné imanie
 134. Registrácia a odpočet DPH
 135. Vývoz tovaru do EÚ - preddavková a ostrá fa
 136. Rezervy
 137. platba zahranicnemu dodavatelovi
 138. Obchod s ČR a DPH
 139. náklady za prenajom auta
 140. Upomienky
 141. Zodpovedný zástupca a cestovné náhrady
 142. DPH na služby (oprava,servis) do čl.štátu EÚ
 143. Zapisaná budova
 144. Odstupné a odchodné
 145. Zmluva o kúpe prenajatej veci - z pohľadu odpisov
 146. Kúpa budovy uhradená fin.pôžičkou konateľa
 147. zaradenie počítača - softvér
 148. Leasing ojazdeného vozidla §66
 149. prehľad o zraz. a odv. preddavkoch
 150. DPH pri fa do CR
 151. ukončenie živnosti, dph a dobropis
 152. Tlacivo
 153. Oslobodené od DPH?
 154. Priemerné ceny palív
 155. účty DPH
 156. Chyba v daň. priznaní r. 2004
 157. Daňové priznanie
 158. dobropis
 159. Na bloku k PHM aj časopis
 160. Štatistický úrad.
 161. Vypracovanie havarijného plánu.
 162. Palubný lístok
 163. Školenie v ČR - DPH
 164. Účtovanie predaja nábytku
 165. Kurz - zaúčtovanie
 166. Neskorá faktúra zo zahraničia
 167. Odstávka informačného systému daňovej správy
 168. Výdavky
 169. zriadenie internetu
 170. PC v účtovnictve
 171. Refakturacia...
 172. Haliere
 173. fa za službu vykonanú v zahraničí
 174. Rozúčtovanie miezd na ID
 175. živnostník a dohoda
 176. Príspevok z úradu práce
 177. Bezodplatné postúpenie leasingu
 178. leasing predpis
 179. Cestovné náhrady
 180. FO služobná cesta
 181. Valutová pokladňa
 182. Manko v JU
 183. Poplatok za kúpnu opciu
 184. Preprava osôb
 185. Evidencia DPH - súrne
 186. zamestnanec a dan z prijmu z inej cinnosti
 187. Záloha?
 188. živnosť a DoVP
 189. JU a DPH
 190. cestovné náhrady pre zahraničného zamestnanca
 191. tlačivo cash - flow
 192. Konsignacnz sklad
 193. Nočné smeny
 194. platobne karty-smernica
 195. nenablokovaný tovar
 196. Architekt
 197. registracia za platitela v Anglicku
 198. DPH pri preplateni cestovnych nakladov
 199. DPH a predplatne
 200. garáž
 201. zriadenie tel. ústredne
 202. TV - fa na ine meno
 203. Daň z predaja nehnuteľnosti
 204. Faktúra pri prijatí preddavku
 205. Prepočet úrokov
 206. odmena
 207. Paušálne výdavky
 208. Cash flow - nepriama
 209. predčasné ukončenie leasingu
 210. sprostredkovanie poistenia a sporenia
 211. Predaj PC
 212. Rastlinná výroba-pest.pšenice
 213. Nedoplatok z ročného zúčtovania ZP
 214. Inventarizácia - používanie osobného majetku
 215. Jak zaúčtovat provizi ze zprostředkování gastolístků?
 216. Nákup DHM z iného čl. štátu a DPH
 217. Ocenenie dielne
 218. Účtovanie prevodu voľného obchodného podielu
 219. Stavebné práve vykonávané v ČR viac ako 183 dní
 220. Preúčtovanie DPH
 221. balné a DPH
 222. Uznatelne vydavky
 223. individuálna účtovná závierka
 224. Pokladničná kniha
 225. Vypisovanie tlačiva DP DPH-novinka ?
 226. Daň z predaja záhradky
 227. číslo pre DPH
 228. Objednanie prepravy "treťou osobou"
 229. Vystavenie fa za služby do Anglicka a DPH
 230. daň z príjmu f.o.
 231. Ohrozenie príkazných, mandátnych a podobných zmlúv.
 232. Fa do Anglicka
 233. Faktúra za elektr.-vyúčtovanie
 234. vymena pozemkov
 235. uctovanie pneuservisu
 236. Zápočet faktúr
 237. Úhrada nájomného na základe zmluvy
 238. DPH a dočasné pridelenie zamestnanca
 239. minulorocna faktura
 240. nákup software z USA
 241. Overenie zahraničnej firmy
 242. Vrátený preplatok za odvoz komunál. odpadu
 243. Faktúra -dovoz
 244. Daňové povinnosti pri dedičstve z cudziny
 245. náklady
 246. Absolvenská prax
 247. Daňový - nedaňový náklad ?
 248. oneskorená došlá fa
 249. DPH do nákladov?
 250. DPH do nákladov?