PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 [393] 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Dlžník v konkurze
 2. JU a dohoda o kompenzácii pohľadávok
 3. Paušálen výdavky a odvody
 4. Vydaná faktúra v EUR
 5. Predaj osobného auta
 6. Školenie o DPH
 7. vrátená dph
 8. odpisy pri likvidácii podniku
 9. prijem na sklad v cudzej mene
 10. Totem pri budove.
 11. Kúpa chladničky
 12. kancelarsky nabytok
 13. Autobazár
 14. IČO a IČ DPH - hľadanie na internete
 15. Živnostník a dva mobilné telefóny
 16. Zmluva o odkupeni v JU
 17. DPH - predaj prívesného vozíika
 18. stavebníctvo
 19. Súkromné auto na podnikanie
 20. Vyrovnanie valutovej pokladne a BÚ
 21. Daňové priznanie - študent,USA 2002
 22. Znalecký posudok
 23. Zmeny v DPH od 1.7.2006 - viete niečo ?
 24. prepravné služby na prelome mesiaca
 25. Daňový bonus
 26. Ako to je s adresou firmy na fakturach
 27. Dotácia pre zamestnávateľa
 28. nenávratné finančné príspevky z ESF
 29. DP oprava žeriav
 30. Klimatizácia v predajni
 31. Depozit zložený v prospech karty.
 32. tovar ci nedokoncena vyroba
 33. učtovanie u advokáta
 34. Rozpracovaná výroba
 35. rozdiel na 321
 36. exekúcia
 37. cerstvy platca DPH a zauctovanie platby za FA z minuleho obdobia
 38. nedokončená výroba
 39. dodanie tovaru alebo vývoz????
 40. PLATBA ZA DF MIMO FIRMU!
 41. DPH-odmena za sprostredkovanie
 42. nová sadzba DPH
 43. Splátka finančnej výpomoci tovarom
 44. Platca DPH - SLovnaft alebo nájomnca čerp.stan.?
 45. Daňové priznanie - komb. príjem z viacerých štátov
 46. Nedoplatok zdrav. poist. a daňový odpočet
 47. odpisový plán
 48. clo za cigarety
 49. PHM-nákup materiálu alebo prevádzková réžia?
 50. DF z ČR vystavená v SKk
 51. DPH a nezaplatena pohladavka
 52. prefakturovanie
 53. platby do zahranicia
 54. Projekt na neuskutočnenú stavbu.
 55. Oslobodené plnenie §38 zákona o dani z pridanej hodnoty
 56. deň úhrady
 57. Čiastočná úhrada fa
 58. Generalny pardon na trojdan
 59. Autorský honorár za hudobné diela.
 60. opäť trojstranný obchod
 61. naturálny bonus
 62. second hand
 63. Vyčerpanie sociálneho fondu....
 64. Spoločenstvo vlastníkov bytov - je povinné dávať DP?
 65. SURNE PROSÍM!!!
 66. Presun tovaru do prevádzkárne a DPH.
 67. poisťovňa vrátila uhradené ZP
 68. Predaj nehnuteľnosti - daň z príjmu
 69. Licenčné poplatky do NSR a zrážková daň
 70. DPH nakup ojazdene mot.voz. užitkove z nemecka
 71. Dobrovoľná registrácia DPH
 72. Výhody a nevýhody
 73. Preddavok na daň
 74. Faktúra v JÚ so zľavou
 75. daniari
 76. Aký správny dátum dodania.
 77. Sankcie za oneskorenú uhradu DzP
 78. vyradenie auta z evidencie
 79. Výpočet dane z mot.vozidla
 80. DPH z provízie v CK
 81. Kurz NBS
 82. Zahraničná pracovná cesta
 83. PREPRAVA
 84. poskytnutá pôžička
 85. MAX. PLATBA V HOTOVOSTI BEZ DPH
 86. Učtovné odpisy
 87. Predaj autorských práv a DPH
 88. Zaradit pozemok do majetku alebo nie?
 89. Kúpa ojazdeného auta s DPH?
 90. registrácia SZČO v sociálnej poisťovni
 91. Prenájom nákladného vozidla z ČR
 92. Povinnost registracie SR platitela v Nemecku, kde vylucne vykonava podnikanie
 93. zahranicni umelci
 94. VYPLNENIE DP
 95. použitie súkromného vozidla pre sro-rôzne otázniky
 96. vydavky na zvysenie zakladneho imania
 97. Preprava v rámci EÚ
 98. Subor hnutelnych veci a odpisovanie
 99. Skúšobná prevádzka technológie a odpisovanie
 100. odpisy
 101. Diety
 102. Platenie preddavkov na daň z PPO
 103. Plat ekonómky
 104. vydavok ovplyvnujuci ZD
 105. účtovanie prenájmu
 106. Nárok na odpočet DPH
 107. nákup bez bloku
 108. Odpisy DM
 109. platca DPH kupuje tovar od neplatcu
 110. Stravné Sk alebo aj EUR
 111. Skladova cena pri odberatelskom dobropise.
 112. Pohľadávky a jednotné účtovníctvo
 113. vrátenie príspevkov na ZP
 114. prosím pomôžte
 115. Služba pre slov.odberateľa s miestom plnenia v EÚ
 116. Amortizácia
 117. kontrola daňového priznania
 118. stravné SK alebo EUR
 119. predaj nehnuteľností so stratou
 120. pomoc s danovym priznanim k DPH v BA
 121. Fakturácia za tovar z EU súkromnej osobe
 122. Svokr.kuchyňa
 123. fa z SPP za minulý rok
 124. Obchodná provízia a DPH
 125. Najpoužívanejšie odvolávky na faktúrach z EU
 126. Linky na aktuálne znenia zákonov platných v EÚ
 127. Ušlý zisk - jeho účtovanie
 128. výpis z dp
 129. odpočet DPH z úžitkového auta.
 130. Daň z výhry
 131. predajná akcia
 132. VPD
 133. Fakturácia do ČR.
 134. Bezodplatné plnenie alebo nie?
 135. Faktúra
 136. Účtovníctvo telovýchovnej jednoty
 137. Kúpa a prenájom nebytových priestorov
 138. osobna asistencia
 139. Notárske poplatky
 140. Odoslaná faktúra v dolároch
 141. Nezaúčtovaný náklad 2005
 142. diety v nakladoch
 143. výplata
 144. DPH priznani zacatecnik
 145. Úplny začiatok
 146. Linky na aktuálne znenia zákonov o DPH členských štátov EÚ
 147. DPH za 5/2006
 148. Treba viesť sklad?
 149. Pomoc so zaradovaním majetku.
 150. Dochádzka zamestnanca
 151. platba tovaru
 152. komisný predaj
 153. Tlačivo na schválenie nákupu majetku
 154. Cestovné a stravné náhrady SZČO pracujúcej v zahraničí
 155. Rozbor pitnej vody
 156. Zdanenie príjmov z Poľska
 157. Úžitkový automobil a DPH od 1.7.2006
 158. Stratená CMR
 159. Faktura a ICO s cislom ziv. registra
 160. DPH a exekucia od DU
 161. Najpoužívanejšie odvolávky pri faktúrach z EÚ
 162. Prenájom bez zdanenia?
 163. tiché spoločenstvo
 164. výkaz z preddavkov na poistné
 165. Dôchodca a odvody
 166. 2. piler....
 167. Ked bol tovar zadrzany ...
 168. JU + Autorsky zakon
 169. Predaj tovaru do zahranicia
 170. Fakurácia tovaru slovenskej firme, ktorý je v EU
 171. Poskytnutie stravneho v hoteli
 172. zahr.vylohy
 173. Oprava DPH po 4 rokoch
 174. Prenajímanie nehnuteľnosti na podnikanit: PO - FO nepodniktel - PO
 175. 549 alebo 582???
 176. Dohoda o platbách za odobratú....
 177. Technické zhodnotenie prenajatej budovy
 178. účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej PN
 179. Náklady na auto
 180. Ake su vyhody a nevyhody byt platcom DPH?
 181. vyradenie mobil. telefónu
 182. Marža & Rabat
 183. vyradenie a znovuzaradenie auta v podnikaní
 184. Preprava tovaru
 185. Úhrada DPH
 186. DPH a najom nebytovych priestorov
 187. Vydaná faktúra a zľava
 188. Faktúra do zahraničia a DPH
 189. záväzok
 190. Faktúra
 191. Nákup ZP v príspevkovej org.
 192. Audit - ÁNO alebo NIE ?
 193. Priebežné položky
 194. Fa za služby s/ bez DPH?
 195. kurzovy listok
 196. Kreditné avízo - Tatra banka
 197. Autoplachta s logom firmy.,
 198. reštaurácia-bar
 199. Lekárnička vo firme
 200. živnostník pracujúci v zahraničí
 201. jeden subjekt - dve IČ DPH
 202. duplicitná úhrada ORANGE
 203. Povinnosť registrácie??
 204. Žiadosť
 205. Daňové priznanie USA
 206. Dobropis v daňovom priznaní DPH
 207. Auto prihllásené v CZ
 208. zmena majiteľa
 209. položky vo faktúre
 210. materiál
 211. rada
 212. zverejňovanie závierky
 213. Fakturacia sluzby do CR
 214. vreckove
 215. Zákonný rezervný fond
 216. Zálohované prepravky a fľaše.
 217. preúčtovanie prenájmu
 218. sluz.cesta do ciech
 219. príjem na sklad
 220. Zmluva na vykonavanie služieb
 221. Dovoz z Číny
 222. Účtovanie sprostredkovania predaja
 223. Prenájom nehnuteľnosti a jej dokončenie
 224. Vystavenie fa za sluzby do zahranicia s dph alebo bez?
 225. Smútočný venec
 226. Fakturacia sluzby do CR
 227. telefon zo zahraničia
 228. SZČO a materská
 229. overenie podpisov
 230. Kód ZP pri ročnom zúčtovaní
 231. Účtovanie dobropisu z EÚ
 232. nákup v Maďarsku a DPH
 233. prikazna zmluva
 234. DPH a ojazdene auto z NDR
 235. Platba kaucie kartou, vrátenie kaucie v hotovosti
 236. SZČO a hospitalizácia
 237. Vrátenie DPH z ČR.
 238. Akcie a daň z príjmu
 239. prevod zivnosti?
 240. Akcie a daň z príjmu
 241. účtovanie v reštaurácii
 242. Prenájom reštaurácie s ubytovaním
 243. pomôž my
 244. predaj domu
 245. pomoc
 246. podpisy na dokladoch
 247. Kúpa motorového vozidla
 248. Oprava budovy
 249. DP DPH !!!
 250. Predaj auta do ZA