PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 [393] 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. JU-Otvorenie pokladničnej knihy
 2. Vzájomný zápočet pohľadávky
 3. DPH zo zálohy na tovar
 4. Pošuškajte mi, prosím, ako fakturovať...
 5. SZČO a učtovanie
 6. Nadácia
 7. Výber z bankomatu v zahraničí
 8. preprava tovaru
 9. Dodanie tovaru vyrobeneho vo vlast.rezii do EU
 10. rezervný fond pri finančných investíciách
 11. STK auta
 12. Nákup PHM v ČR.Nákup v ČR.
 13. nákup auta a predaj auta do zahraničia
 14. sponzorske
 15. Výroba asfaltu
 16. Provizia z komisu a DPH
 17. Lézing
 18. doručovanie daň. priznaní zo zahraničia
 19. Faktúra do zahraničia
 20. Dátum dodania a dátum vystavenia
 21. konsignacný sklad
 22. Kurzové rozdiely v priebehu roka
 23. 1.dodavatel v trojstr.obchode - riadok ???
 24. Obrat
 25. Dispenzor - pitný režim zamestnancov
 26. živnostník platca DPH a znalec
 27. registracia DPH - predaj kolkov, makler
 28. DPH- predplatnél
 29. Leasing a DPH
 30. Dátum dodania
 31. prenájom vozíka
 32. expirované lieky
 33. Kurzový rozdiel v samozdanení
 34. DPH
 35. kúpa návesu v Rakúsku
 36. Reklamácia
 37. opat zálohová faktúra
 38. DPH-majetok-zrušenie živnosti
 39. Zmluva o dodávke tovaru
 40. Prepočet-kurz
 41. Nájom stroja v ČR
 42. Softvér z USA
 43. Taxi a DPH
 44. Bože, koeficient!
 45. dodanie do EU s dph
 46. prenajom auta s DPH????
 47. Samozdanenie pri zahr.fa (DPH)
 48. Kniha jazd - Speedy
 49. premiestnenie tovaru-organizačná zložka
 50. Zmenárenská činnosť
 51. leasing a odpočet dph
 52. preddavky - iné účtovné obdobie
 53. Uplatnenie práva na odpočítanie dane - §51
 54. zahraničná faktúra
 55. stravné a DPH
 56. Letenky do ČR
 57. uctovanie leasingu
 58. ako zaúčtovať - DPH z registrácie
 59. Datum vystavenia pri neplatcovi DPH
 60. DPH
 61. DPH a havarij.poistenie
 62. Prenájom nevýherného automatu - platca DPH
 63. ČR-dodanie služby
 64. Odpísanie pohľadávky v JU
 65. Vyradenie tovaru po záruke
 66. dary a podnikateľ
 67. Slovenská firma má české IČ DPH
 68. stravovanie vo vlastnom zariadení
 69. DPH z autopotrieb
 70. SŽČO - stravovanie a DPH
 71. zmluva o pôžičke a záložná zmluva
 72. Kniha pokladnice
 73. Odpočet DPH pri leasingu
 74. oneskorené podanie daň. prizania DPH
 75. Dovoz vzorky tovaru z USA
 76. Automobil - naklady
 77. osobná spotreba
 78. Nákup posteľnej bielizne na prac. ceste - NÁKLAD ???
 79. Vystavenie dobropisu
 80. dod. a odb. bonusy
 81. poistenie majetku
 82. Deň dodania pri prenájme
 83. Zaokruhlenie VD vo valutach
 84. stravné pri zahraničných pracovných cestách
 85. sprostredkovanie poistenia a dph
 86. úver
 87. Prevzatie zákazky a DPH
 88. sprostredkovanie poistenia a DPH
 89. provízie z poistenia a DPH
 90. sprostredkovanie poistenia a DPH
 91. fa službu v Maďarsku.
 92. PHM pri prepravnych sluzbach
 93. Kontrola z DU
 94. Daňové priznanie DPH
 95. Vydavky na pracovnu cestu podnikatela
 96. Podpísanie faktúr
 97. Preplatok za elektrinu - úhrada na účet
 98. Kontrola z DÚ
 99. Materská a autorské práva
 100. daňová povinnosť
 101. Dodanie služby do EÚ
 102. Zmenárenská činnosť
 103. ako zauctovat
 104. Účtovný program pre JÚ
 105. Hotovosť z registračnej pokladne
 106. DPH-oprava osobného auta
 107. ako zauctovat JCD?
 108. dovoz brazilia
 109. daň z predaja domu
 110. DP - príjmy zo zahraničia
 111. prevádzka v zahraničí
 112. Zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania dane
 113. DPH pri predaji nehnuteľnosti
 114. Náklady pred založením firmy - s.r.o.
 115. ventilátor
 116. Reklamačná doba
 117. Odpis
 118. Účtovanie exekúcie v rozpočtovej organizácii
 119. Od kedy použitie auta?
 120. cesi a fakturacia
 121. Zamestnávanie rodinného príslušníka
 122. Klimatizacna jednotka ???
 123. Technický preukaz - spotreba
 124. zrušnie živnosti a auto
 125. Otvárame bufet;
 126. Preddavky na daň z príjmov FO.
 127. Fa za reklamu
 128. úroky
 129. úroky
 130. Tovar - obaly- rozúčtovanie
 131. Účet z reštaurácie
 132. PHM preplatené zamestnancovi na základe rozhodnutia konateľov
 133. DPH-súrne
 134. hospodársky rok
 135. rozdelenie zisku
 136. Podielový list
 137. Zmluva a DPH
 138. DPH- SZCO a aj umelec ale ako sukromna osoba
 139. Ako vystaviť faktúru za viac zdaňovacích období?
 140. Výročie firmy-výroba medailí
 141. Návšteva prezentácie v Nemecku
 142. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006
 143. Súvaha a výkaz ziskov a strát
 144. JU Automobil DPH
 145. Meškanie s úhradou FA
 146. odvod dan
 147. Fa za www priestor
 148. DP a fa. z Čiech
 149. Prenájom leasingovanej kuchyne
 150. Náhrada poistného
 151. Telefón v majetku?
 152. Ako zdaniť v s.r.o.?
 153. Odpisy po lopate
 154. Kúpa osobného auta-odpočet DPH?
 155. Faktúra za telefón na konateľa nie na s.r.o.
 156. odpočet DPH
 157. platba gastro lístkami
 158. Terénny motocykel vo firme
 159. el.energia
 160. Zmenárenská činnosť
 161. Čiastočná úhrada predfaktúry
 162. Uplatnenie paušálnych nákladov na os.auto v s.r.o.
 163. Daňové priznanie DPH
 164. Odložený daňový záväzok
 165. nákup motorky z EU
 166. Použitie kurzu
 167. Dovoz elektroniky z USA a clo
 168. Osobný automobil a DPH
 169. Dobitie telefónnej karty
 170. Nákladné auto v JU
 171. naturálne plnenie zo sociálneho fondu
 172. preddavkova faktúra
 173. Cestvný lístok ŽSR a DPH
 174. Treba účtovať zdrav. odvody
 175. DPH a lizing
 176. Ubytovanie dilerov
 177. Tlačivo na DPFO-dodatočné za rok 2001
 178. združenie FO
 179. predaj majetku po predčasnom ukončení lízingu
 180. PHM
 181. DPH-nákup tovaru na dražbe
 182. Služby realizovaná pomocou subdodávateľskej firmy
 183. co vsetko ide do danoveho priznania
 184. PHM v zahranici
 185. Vydavkove doklady z CR
 186. Chybný doklad z RP
 187. DPH a oprava auta + spoluúčasť
 188. Dotácia na zamestnancov
 189. stravné lístky konateľ
 190. Poplatok za bankovú informáciu
 191. platby kartou- chybajuce bloky
 192. Dovoz auta
 193. DPH - predaj bytu
 194. Duplicitná platba cez ERP
 195. Grant občianskeho združenia pre SZČO
 196. Ochranná známka
 197. Prijata zálohová faktúra
 198. Rozpor medzi § 42odst.4 zákona o DP a §31odst.6 zákona o správe daní a poplatkov
 199. Výplata dividend do zahraničia
 200. cestna dan
 201. výnosy v reštaurácii
 202. Prenájom priestorov
 203. obstarávacia cena pri postúpení LZ
 204. Zmluvná pokuta
 205. zmluva o spolupráci
 206. dva účty?
 207. daňový bonus
 208. Materiál
 209. Faktúra za tovar do ČR
 210. SZČO v SR služby pre ČR
 211. Náležitosti k vybaveniu starobného dôchodku
 212. faktúra do zahraničia
 213. osobný vklad
 214. 2x v DPH
 215. poplatok za súťažné podklady
 216. ukončenie činnosti obč. združenia
 217. predajca motorových áut a dph
 218. stravné - zahran.prac. cesta
 219. Nákup nábytku kartou
 220. INTRASTAT
 221. Zahraničný dobropis - kurz
 222. Nadobudnutie tovaru- DP- Stanovisko DR
 223. leasing a dph u os.mot.vozidla M1
 224. HM alebo prevádzková réžia
 225. Leasing zubnej súpravy
 226. náklad na ubytovanie
 227. učtovanie faktúr zo Slovnaftu
 228. Ako urcit koeficient DPH podľa % ?
 229. Nárok na odpočítanie a daňová povinnosť - DPH
 230. Reklamné tabule
 231. pozicka zo ZI pred zapisom do OR
 232. Notebook + softvér a ich odpisy
 233. Zvýšenie lízingových splátok
 234. Vyúčtovacia faktúra
 235. preddavok
 236. Kedy a za koľko na dôchodok
 237. Sociálka a odvody
 238. koeficient dph
 239. Opravné alebo dodatočné?
 240. mesačný platca DPH
 241. Dan z prijmu pri prenajme bytu SZCO
 242. Daň z príjmu z predaja bytu
 243. Účet 964 a 965
 244. havarijné poistenie prenajatého auta a DPH
 245. preplatok na dani z príjmov
 246. postúpenie
 247. odpis tovaru lekáreň
 248. Osobná spotreba
 249. Zahraničná fa
 250. Splátkový kalendár - úhrada pred dňom dodania služby - ako na to ?